Danh mục bài viết

Cập nhật 19/11/2018 - 15:5 - Lượt xem 1999

Công trình LCTX: Danh sách công nhân thiện nguyện Giáo xứ Cổ Việt

TTLCTX - Ngày 31/10/2018, giáo dân thuộc Giáo xứ Cổ Việt đã đến công trình Lòng Thương Xót An Lạc để tiếp tục đóng góp ngày công cho công trình sớm được hoàn thành.

Sau đây là danh sách các công nhân thiện nguyện Giáo xứ Cổ Việt:

 1. Đaminh Trần Văn Quý
 2. Vinh sơn Vũ Văn Hùng
 3. Vinh sơn Vũ Văn Hào
 4. Đaminh Trần Văn Thìn
 5. Maria Đoàn Thị Sang
 6. Maria Đoàn Thị Quân
 7. Giuse Đỗ Công Sơ
 8. Giuse Nuyễn Văn Thuấn
 9. Giuse Nguyễn Văn Đoạt
 10. Giuse Đoàn Văn Tích
 11. Giuse Nguyễn Văn Thịnh
 12. Giuse Nguyễn Văn Đừng
 13. Giuse Nguyễn Văn Hệ
 14. An tôn Nguyễn Văn Tiến
 15. Giuse Nguyễn Văn Hiếu
 16. Giuse Nguyễn Liệu
 17. Maria Đoàn Thị Tiến
 18. Giuse Trần Văn Thái
 19. Giuse Đoàn Văn CHính
 20. Đaminh Nguyễn Cấp
 21. Vinh sơn Đoàn văn Mạnh
 22. Vinh sơn Đoàn Văn Giá
 23. Phêrô Bùi Văn Phúc
 24. Maria Ngô Thị Tác
 25. Vinh sơn Đỗ Văn Nhật
 26. Giuse Nguyễn Văn Thủy
 27. Giuse Dương Văn Chu
 28. Maria Dương Thu Rự
 29. Giuse Bùi Văn Đại
 30. Giuse Nguyễn Văn Cầu
 31. Đaminh Trần Văn Đốc
 32. Maria Đoạn Thị Mỹ
 33. Giuse Trần Văn Túy
 34. Maria Trần Thị Lê
 35. Maria Đỗ Thị Lý
 36. Giuse Nguyễn Văn Huê
 37. Maria Đoàn Thị Thiếu
 38. Maria Trần Thị The

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Ban xây dụng TTLCTX


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm