Danh mục bài viết

Cập nhật 2/4/2012 - 9:58 - Lượt xem 21033

Chầu Thánh Thể (Mẫu 6) - Giờ Chầu dành cho Giới Trẻ

Giờ Chầu dành cho Giới Trẻ

Hát: CẦU XIN CHÚA THÁNH THẦN 

I/ DẪN NHẬP (Quỳ)

Kính thưa cộng đoàn! Chúng ta đang cùng với Chúa Giêsu sống trong khoảng thời gian ngập tràn tình thương. Tình thương cho nhân loại, cho các môn đệ, kể cả cho Giuđa kẻ sẽ phản bội Thầy. Tình yêu thương của Chúa vô bờ bến, không phân biệt, không loại trừ một ai. Trong khoảng thời gian cuối cùng ở trần gian này, những lời nói của Chúa như một lời trăn trối; để nếu chúng ta là những đứa con thảo hiền của Chúa, chúng ta sẽ vâng theo. Chúa đã nói với các môn đệ: “Đây là điều răn của Thầy: Các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con” (Ga15,12). Lạy Chúa Giêsu! Chúng con xin chúc tụng ngợi khen và tôn vinh tình thương Chúa đã dành cho chúng con. Chúng con xin dâng trọn xác hồn và trọn vẹn thời gian chúng con hiện diện nơi đây để sống với Chúa, để đáp lại lời mời gọi tha thiết của Chúa: “ Các con không thể thức nổi với Thầy một giờ sao?” (Mt 26,40).

Hát: HÃY ĐẾN TUNG HÔ CHÚA (hoặc bài thích hợp)

ĐK/ Hãy đến tung hô Chúa, reo mừng Đấng cứu thoát ta. Nào cùng đến trước thiên nhan. Nào cùng đến trước thiên nhan dâng lời cảm tạ, và tung hô Chúa.

1/ Chúa là nguồn quang minh tâm trí con sáng soi trên đường thế gian mịt mùng. Dìu con tiến bước về nơi ước mong dẫu ngàn nguy khó rắc gieo trên đường.

(Thinh lặng 1 phút)

II/ SUY NIỆM LỜI CHÚA

1/ Thánh Vịnh 115 (Ngồi)

Hát: Chén chúc tụng là sự hiệp thông, là sự hiệp thông Máu Chúa Kitô.

Xướng: Tôi lấy gì dâng lại cho Chúa để đền đáp những điều Người ban tặng cho tôi? Tôi sẽ lãnh chén cứu độ, và tôi sẽ kêu cầu danh Chúa.

Hát: Chén chúc tụng là sự hiệp thông, là sự hiệp thông Máu Chúa Kitô.

Xướng: Trước mặt Chúa thật là qu‎y hóa, cái chết của những bậc thánh nhân Ngài. Tôi là tôi tớ Ngài, con trai của nữ tì Ngài, Ngài đã bẻ gãy xiềng xích cho tôi.

Hát: Chén chúc tụng là sự hiệp thông, là sự hiệp thông Máu Chúa Kitô.

Xướng: Tôi sẽ hiến dâng lời ca ngợi làm sính lễ, và tôi sẽ kêu cầu danh Chúa. Tôi sẽ giữ trọn lời khấn xin cùng Chúa, trước mặt toàn thể dân Ngài.

Hát: Chén chúc tụng là sự hiệp thông, là sự hiệp thông Máu Chúa Kitô.

(Thinh lặng 1 phút)

2/ Tin Mừng (Ga14,23-28)  (Đứng)

Hát: Lời Ngài là sức sống của con, Lời Ngài là ánh sáng đời con, Lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, Lời Ngài hạnh phúc cho đời con.

Đọc Tin Mừng : Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan.

Khi ấy Chúa Giêsu phán rằng: “Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy. Cha của Thầy sẽ  yêu mến người ấy. Cha của Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại trong người ấy. Ai không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Và lời canh em nghe đây không phải là của Thầy, nhưng là của Chúa Cha, Đấng đã sai Thầy.

Hát: Lời Ngài là sức sống của con, Lời Ngài là ánh sáng đời con, Lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, Lời Ngài hạnh phúc cho đời con.

 Dẫn: Các điều đó Thầy đã nói với anh em đang khi còn ở với anh em. Nhưng Đấng bảo trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy. Đấng đó sẽ dạy anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em.

Hát: Lời Ngài là sức sống của con, Lời Ngài là ánh sáng đời con, Lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, Lời Ngài hạnh phúc cho đời con. (TCCĐ/120)

Dẫn: Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban co anh em không như thế gian van tặng. Lòng anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi. Nếu anh em yêu mến Thầy thì hẳn anh em đã vui mừng vì Thầy đi về cùng Chúa Cha, bởi vì Chúa Cha cao trọng hơn Thầy.

Hát: Lời Ngài là sức sống của con, Lời Ngài là ánh sáng đời con, Lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, Lời Ngài hạnh phúc cho đời con. (TCCĐ/120)

Dẫn: Bây giờ, Thầy nói với anh em trước khi sự việc xảy ra, để anh em tin khi sự việc ấy xảy ra. Thầy sẽ không còn nói nhiều với anh em nữa, bởi vì thủ lãnh thế gian đang đến. Đã hẳn nó không làm gì được Thầy.

Hát: Lời Ngài là sức sống của con, Lời Ngài là ánh sáng đời con, Lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, Lời Ngài hạnh phúc cho đời con. (TCCĐ/120)

(Thinh lặng 2 phút)

3/ Suy niệm (Ngồi)

Hát: Đâu có tình yêu thương, ở đấy có Đức Chúa Trời. Đâu có lòng từ bi, là đấy có ân sủng Người. Đâu có tình bác ái thì Chúa chúc lành không ngơi. Đâu y hợp tâm đầu, là đấy chứa chan niềm vui.

Dẫn: Trong bữa tiệc ly, Chúa đã truyền cho các môn đệ một giới răn mới, là giới răn yêu thương. Thực ra yêu thương không phải là một điều gì mới mẻ. Từ muôn thuở và cho đến muôn đời, tình yêu đã hiện hữu và sẽ tồn tại mãi mãi; vì bao lâu có Thiên Chúa thì có tình yêu, vì “Thiên Chúa là Tình Yêu”. Vũ trụ bao la và xinh đẹp là công trình của tình yêu Thiên Chúa dành cho loài người. Sự hiện diện của mỗi người trên trần gian này là do kế hoạch tình yêu thương tự ngàn đời của Thiên Chúa. Mỗi người có một ơn gọi, một sứ vụ và một hoàn cảnh khác nhau là do sự yêu thương quan phòng của Thiên Chúa. Chúng con xin cám ơn Chúa vì tình yêu thương của Ngài luôn bao bọc, vây quanh trên cuộc đời của chúng con.

 Thế nhưng Chúa truyền cho chúng con phải yêu thương nhau là muốn nhắc nhở chúng con phải y thức để sống tình yêu một cách cụ thể, vì tình yêu không phải là một mớ ly thuyết suông, mà tình yêu là chính cách hành động, cách sống của chúng con. Tình yêu Chúa đòi hỏi nơi chúng con là một tình yêu tuyệt đối. Không phải chỉ là yêu thương những người chúng con thích thú, mà là yêu thương tất cả mọi người, kể cả kẻ thù của chúng con. Không phải yêu thương với điều kiện, nhưng yêu thương vô vị lợi. Không phải yêu thương bằng chót lưỡi đầu môi, nhưng yêu thương bằng cả tấm lòng. Không phải yêu thương có thời gian, mà yêu thương đến vô hạn… Xin cho chúng con biết nhìn lại cách yêu thương của mình trong cuộc sống.

Vì thế chúng con cần phải hiểu rõ ý nghĩa đích thực của tình yêu thương. Có thứ tình yêu dễ chịu,  có nghĩa là một tình cảm tự nhiên dành cho những người mình cảm thấy mến. Ví dụ như những người thân trong gia đình, bạn bè, những người mình thương mến… Đối với những người đó, tình yêu thương đối với chúng con rất dễ dàng, vì nó thuộc về tình cảm, con tim của chúng con. Nhưng cũng có thứ tình yêu không dễ chịu chút nào. Có nghĩa là theo tính tự nhiên chúng con không thể yêu thương họ được. Ví dụ có những người tự nhiên gặp đã không thấy cảm tình. Có những người làm hại chúng con. Có những người đem đến cho chúng con sự khó chịu, bực bội… Đối với những người đó thì làm sao chúng con yêu thương bằng con tim được. Nhưng Chúa vẫn dạy chúng con yêu thương. Vậy thì yêu thương bằng cách nào? Nếu không yêu thương bằng con tim, bằng tình cảm được, thì yêu thương bằng khối óc, bằng l Có nghĩa là chúng con muốn yêu thương những người đó, chúng con cố gắng yêu thương họ. Cái muốn cố gắng không thuộc lãnh vực con tim và tình cảm, nhưng thuộc khối óc và ly trí. Dù tự nhiên chúng con không thể yêu thương họ được, nhưng tận thâm tâm chúng con cũng muốn yêu thương họ và mong muốn những điều tốt lành cho họ. Sự yêu thương bằng ly trí này có giá trị hơn sự yêu thương bằng con tim. Sức mạnh của tình yêu xuất phát từ nơi Chúa là khi chúng con cố gắng như vậy thì đến một ngày nào đó chúng con sẽ yêu thương họ một cách dễ  dàng hơn chứ không còn phải cố gắng nữa.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết thực thi giới răn yêu thương của Chúa ngay trong gia đình, xã hội, cộng đoàn và họ đạo chúng con. Amen.

 (Thinh lặng ít phút)

Hát: SỐNG CHO TÌNH YÊU (hoặc bài khác thích hợp)

1/  Chúa gọi con vào đời, không phải để làm điều chi, nhưng là để sống tình yêu. Tình yêu cao siêu huyền diệu, là tình yêu Chúa đã một chiều, thương con nên liều mạng sống, để cho con mối tình sắt son.

ĐK/ Con sinnh ra từ tình yêu Ngài, con lớn lên trong vòng tay Chúa. Ngài mở đường dẫn lối con đi vượt bao khó nguy. Dù nhiều khi đời con lỡ lầm, Chúa vẫn âm thầm tái tạo trong con niềm vui sự sống để con hết tâm sống cho một tình yêu.

2/ Sống tình yêu nhiệm mầu, giữa cuộc đời đầy lo âu, giữa mọi cay đắng khổ đau. Dù bao gian lao nhọc nhằn thì lòng con cứ vẫn tin rằng: yêu thương là điều duy nhất để cho con vuông tròn nghĩa ân.

III/ LỜI NGUYỆN (Đứng)

Dẫn: Anh chị em thân mến! Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta đã phán: “ Thầy truyền cho chúng con một giới răn mới, là các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con”. Là những môn đệ của Chúa, chúng ta hãy nghe và thực thi lời Chúa dạy, đồng thời chúng ta hãy dâng lên Chúa lời tha thiết nguyện xin:  

Hát: bài sau đây (hoặc bài khác thích hợp)

Đốt nóng lên, đốt nóng lên cho tim con biết yêu Lời. Thắp sáng lên, thắp sáng lên, cho co biết sống trong Lời Cha.

1/ Chúa Giêsu đã nói: “Người ta cứ dấu này mà nhận biết anh em là môn đệ của Thầy, là anh em hãy yêu thương nhau”. Xin cho Giáo hội của Chúa trở nên dấu chỉ tình yêu thương cho mọi người trong xã hội ngày hôm nay.  

Hát: Đốt nóng lên, đốt nóng lên cho tim con biết yêu Lời. Thắp sáng lên, thắp sáng lên, cho co biết sống trong Lời Cha.

2/ Xã hội ngày hôm nay đang thiếu vắng tình yêu thương. Xin cho mọi người biết chung tay vun đắp tình yêu thương, bằng cách quan tâm giúp đỡ những người chung quanh mình, nhất là những người đang gặp hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn.

Hát: Đốt nóng lên, đốt nóng lên cho tim con biết yêu Lời. Thắp sáng lên, thắp sáng lên, cho co biết sống trong Lời Cha.

3/ Mỗi tập thể, mỗi một cộng đoàn, sẽ thể hiện tình yêu thương rõ nét khi mỗi người trong tập thể, trong cộng đoàn đó biết sống tình yêu thương. Vì thế, chúng ta cầu xin Chúa cho mỗi người trong họ đạo, cụ thể là trong ca đoàn chúng ta biết yêu thương nhau như Chúa đã yêu thương chúng ta.

Hát: Đốt nóng lên, đốt nóng lên cho tim con biết yêu Lời. Thắp sáng lên, thắp sáng lên, cho co biết sống trong Lời Cha.

IV/ KINH LẠY CHA

V/ CẦU CHO ĐỨC GIÁO HOÀNG (Quỳ)

VI/ LỜI NGUYỆN KẾT THÚC

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã trối lại cho chúng con Bí tích kỳ diệu này. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu Bí tích kỳ diệu này để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. 

 VII/ KÍNH ĐỨC MẸ (Đứng)


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm