Danh mục bài viết

Cập nhật 2/4/2012 - 10:10 - Lượt xem 7249

Phụng vụ Thứ Sáu Tuần Thánh

CỬ HÀNH CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA

 

(Lễ nghi Thứ Sáu cử hành vào ban chiều, chứ không phải đêm)

 

Những đồ lễ phải dọn sẵn :

-          Ngoài micrô dẫn lễ, thêm 3 micrô để đọc Bài Thương Khó.

-          Thánh giá có tượng Chúa đặt tại bàn cuối nhà thờ (có 2 nến có chân đế để hai bên)

-          Một số nến cho đoàn rước Thánh giá từ cuối nhà thờ lên

-          Dầu thơm để xức vào Thánh giá.

-          Chuẩn bị bàn để đặt Thánh giá hôn kính

-          Hai hòm đặt bên cạnh Thánh giá hôn để bỏ tiền góp Thứ Sáu Tuần Thánh (tiền bác ái như thư của HĐGMVN).

-          Khăn bàn thờ, khăn thánh, khăn choàng vai.

-          Bàn thờ vẫn không phủ khăn.

(Nhớ nhắc Hòm Tiền Bác ái Thứ Sáu Tuần Thánh)

 

Dẫn nhập vào Nghi lễ chiều nay :

Hôm nay ngày Đại Tang của cả Giáo Hội Chúa Kitô. Chiều hôm nay, chúng ta tưởng niệm về cái chết khổ nhục của Đức Kitô trên thập giá. Chúng ta cùng theo Ngài cho đến đỉnh đồi Calvariô, cùng với Mẹ Maria và người môn đệ Chúa yêu đứng dưới chân thánh giá, với chị em của Mẹ Ngài, với Maria Mađalêna, với người lính canh, với hai tên trộm và đông đảo dân thành Giêrusalem nữa.

Chương trình cứu chuộc Chúa Cha trao trong tay Đức Kitô nay đã hoàn tất. Tất cả cuộc đời nhập thế của Đức Kitô, từ giây phút đầu thai trong lòng Đức trinh Nữ Maria, cho đến lúc gục đầu xuống trút hơi thở cuối cùng đó là hoàn tất lời XIN VÂNG TUYỆT HẢO mà Chúa Giêsu Kitô đã thực hiện từng ly từng tý thánh ý của Chúa Cha. Thánh ý đó chính là sự mạc khải tình yêu và ý muốn cứu độ toàn thể nhân loại của Chúa Cha.

Để tỏ bày tâm tình cảm thông sự thương khó và sự chết của Chúa Giêsu, Giáo Hội đình chỉ việc cử hành Thánh lễ trong ngày thứ sáu và thứ bẩy Tuần Thánh.

Giáo Hội luôn kính nhớ và cảm mến Đấng đã tự nguyện hy sinh để cứu chuộc chúng ta, nhất là ngày Thứ Sáu Tuần Thánh.

Cử hành phụng vụ chiều nay không để chúng ta dừng lạị với những tình cảm u buồn uỷ mị, nhưng giúp chúng ta đi sâu vào mầu nhiệm Thập giá, thương khó và sự chết của Chúa.

Nghi lễ chiều nay gồm có 3 phần:

-          Phần thứ nhất : Phụng vụ Lời Chúa

-          Phần thứ hai : Thờ lạy Thánh Giá

-          Phần thứ ba : Rước lễ.

Giờ đây, Cha chủ sự sẽ tiến ra trước bàn thờ đê cử hành Nghi thức Tưởng niệm cuộc Khổ nạn của Chúa. Chúng ta hãy hợp ý với Cha chủ sự dâng những giây phút thinh lặng để nhớ đến cuộc khổ nạn của Đức Giêsu, Chúa chúng ta.

Cha chủ sự mặc lễ phục đỏ, tiến ra gian thánh, quỳ gối (hoặc phủ phục) thinh lặng cầu nguyện trước bàn thờ trong giây lát. Cùng với Cha Chủ sự, chúng ta hãy liên kết với Chúa Kitô, khi ngài sấp mình cầu nguyện trong vườn Giếtsimani, trước khi vào cuộc thương khó.

Sau đó, Cha chủ sự và đoàn giúp lễ đứng lên về ghế của mình.

1.      Chủ chủ sự (đứng tại giá sách, không làm Dấu Thánh Giá, Ngài  dang tay) đọc ngay Lời Nguyện.

Ngài không đọc câu : “Chúng ta dâng lời cầu nguyện”.

 

PHẦN THỨ NHẤT:  PHỤNG VỤ LỜI CHÚA.

2.      Dẫn bài đọc 1: Chúa Giêsu chịu đau khổ, chịu chết để cứu độ nhân loại. Ngài vô tội nhưng đã gánh trên mình tội lỗi của nhân loại. Ngài là con chiên hiền lành bị dẫn tới lò sát sinh. Hình ảnh Chúa Giêsu, người tôi tớ đau khổ của Thiên Chúa đã được tiên báo hàng bao thế kỷ trước qua bài sách Isaia sau đây. Mời cộng đoàn chú ý lắng nghe.

  1. Đọc Bài đọc 1 : Is. 52, 13-53,12
  2. Ca đoàn hát Đáp Ca : Tv 80 “Lạy Chúa, con tìm đến..”

5.      Dẫn bài đọc 2 : Chúa Giêsu là Thiên Chúa, nhưng Ngài đã cảm thương những nỗi đau khổ của chúng ta.Ngài đã từng chịu thử thánh như chúng ta, do đó Ngài đã cảm thương được những yếu đuối của chúng ta và đã cầu xin hữu hiệu cho chúng ta. Đó là nội dung bài đọc trích trong Thư gửi Do Thái sau đây.

  1. Đọc Bài đọc 2 : Dt. 4,14-16; 5,5-9.
  2. Ca đoàn hát Câu xướng trước Phúc Âm. “Chúa Kitô...”
  3. Đọc (hát)Bài Thương khó theo thánh Gioan (18,1-19,42)

- Cách đọc và vị trí đọc cũng như Chúa Nhật Lễ Lá.  

  1. Giảng ít phút.

CẦU NGUYỆN CHO MỌI NGƯỜI.

10. Dẫn lễ : Phần Phụng vụ Lời Chúa được tiếp tục và kết thúc bằng  Lời  Cầu Nguyện Cho mọi người. Đây là những lời cầu nguyện chính thức của Giáo hội cho mọi hạng người trên thế giới. Như thế, chúng vừa biểu lộ tính phổ quát của ơn cứu độ mà Chúa Giêsu đem lại, vừa nói lên tính duy nhất của Gíao hội.  sẽ có 10 ý nguyện. Ngoài hai lời cầu nguyện đầu và cuối ra, tám lời cầu nguyện kia được xếp theo hai tiêu chuẩn: trước hết là dựa theo phẩm trật Hội thánh và sau đó dựa theo tiêu chuẩn những người gần gũi đức tin Công giáo hơn.

Trước mỗi Lời Cầu Nguyện đều có một lời Kêu mời nói lên ý cầu nguyện đó. Cộng đoàn thinh lặng một chút sau mỗi lời kêu mời trước khi Cha chủ sự  đọc Lời Nguyện.

Mời cộng đoàn tham dự ý thức và sốt sắng. 

-           Tại Bàn thờ :

-          Cha chủ sự chắp tay đọc các lời Kêu mời,

và giang tay đọc các Lời Nguyện.

PHẦN THỨ HAI : KÍNH THỜ THÁNH GIÁ.

( Cha xứ có thể nhắc lại về Hòm tiền Thứ Sáu Tuần Thánh)

11. Dẫn lễ :  Giờ đây, chúng ta bắt đầu vào phần thứ II của cuộc tưởng niệm, đó là phần suy tôn và hôn kính thánh giá Đức Kitô. Thánh Giá là trung tâm điểm của đời sống người Kitô hữu chúng ta, là then chốt của đức tin. Thánh Giá là hình thức tủi nhục dành cho tội nhân hèn hạ. Nhưng con người đã lầm, Thiên Chúa đã làm cho cây Thánh Giá trở nên cao trọng và có ý nghĩa khác thường, khi Đấng Cứu Thế chịu treo trên đó. Qua chính thánh giá Chúa Giêsu đã vào vinh quang.

Cha chủ sự cùng đoàn giúp lễ xuống gian cuối nhà thờ, để sẽ rước Thánh giá dọc theo lòng nhà thờ lên tới cung thánh. (Quý vị Hội Đồng Mục Vụ đứng sẵn ở gian cuối để cùng rước Thánh Giá lên)

Kính mời cộng đoàn hướng về gian cuối Nhà Thờ, để cùng với Cha Chủ sự suy tôn thánh giá.

Cha chủ sự nhận Thánh giá không phủ khăn, đoạn đi kiệu lên cung thánh. Đoàn giúp lễ cầm nến cháy trong tay, sắp hàng đôi đi theo tiến lên cung thánh.

Cha chủ sự giơ cao Thánh giá 3 lần (lúc khởi đầu đi lên, tại giữa nhà thờ và khi tới cung thánh) và mỗi lần đều hát :

-        Cha Chủ sự: Đây    gỗ  Thánh  giá,  nơi  treo  Đấng  Cứu  Độ  trần  gian.

-     Ca đoàn hát đáp : “Chúng ta hãy đến thờ lạy”

Sau khi đã hát và đáp lần cuối tại cung thánh, Cha chủ sự kiệu Thánh giá xuống lòng nhà thờ đặt nơi đã dọn sẵn để cho mọi người thờ lạy hôn kính. Giúp lễ đặt nến hai bên.  Thánh giá chúng ta thờ lạy giờ đây là dấu chỉ chính Đức Kitô. Vì thế việc thờ lạy Thánh giá là một hành vi đức tin. Vì Thánh giá được đồng hoá với mầu nhiệm cứu chuộc, nên chúng ta bái gối và hôn kính Thánh Giá.

Cha Chủ sự, đoàn giúp lễ, Quý vị Hội Đồng Mục Vụ, rồi mọi người lần lượt tiếp sau đi  hàng đôi tiến lên theo hình thức đi kiệu. Tới nơi mới bái gối và cung kính hôn Thánh Giá.

12.       Trong khi thờ lạy Thánh giá, Ca đoàn hát những bài ca thích hợp như Phụng vụ đã chỉ. Nhưng không được bỏ câu Nguyện Ba Ngôi Thiên Chúa” trước khi kết thúc hôn kính TG.

13.       Hôn kính Thánh gía xong: giúp lễ mang Thánh giá đặt lên toà phía sau bàn thờ có nến cháy bên cạnh. 

14.       Rồi các Thầy giúp trải khăn bàn thờ và khăn thánh, rồi đặt sách lễ lên đểchuẩn bị cho  Nghi thức Rước Lễ liền sau.

PHẦN THỨ BA : RƯỚC LỄ

15. Cha chủ sư hoặc một Thừa tác viên cùng hai giúp lễ mang nến theo, đi kiệu Mình Thánh (có khăn choàng vai) từ bàn thờ phụ theo đường tắt về bàn thờ chính và mở nắp ra.

16. Cha Chủ sự cúi mình trước Mình Thánh, rồi cử hành Phần này theo như trong SLRM trang 276.

17. Rước lễ xong. Cha chủ sự hoặc một Thừa tác viên lại kiệu Bình đựng Mình Thánh về bàn thờ phụ trước khi Cha Chủ sự đọc Lời Nguyện hiệp  lễ.

18. Cha Chủ sự đọc Lời Nguyện Hiệp lễ xong, ngài đọc tiếp:

19. Lời nguyện chúc lành trên dân Chúa.

(Cha chủ sự không đọc công thức giải tán như mọi khi).

20.  Cha chủ sự và đoàn lễ nghi đi về phòng thánh.

21. Các Thầy lột khăn bàn thờ. – Nghi lễ kết thúc.

Lưu ý : Người dẫn lễ thông báo cho giáo dân : mỗi người sẽ chuẩn bị nến riêng cho ĐÊM THỨ BẨY VỌNG PHỤC SINH

(TIẾP SAU LÀ NHỮNG VIỆC ĐẠO ĐỨC NGOÀI PHỤNG VỤ (Ngắm 15 sự Thương Khó)


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm