Danh mục bài viết

Cập nhật 3/7/2018 - 14:4 - Lượt xem 1876

Chương Trình HĐGX/GH Mừng Bổn Mạng Và Thường Huấn

Thông báo của Cha Fr.Ass. Nguyễn Tiến Tám - Đặt trách HĐGX/GH.

 

CHƯƠNG TRÌNH 

HĐGX/GH MỪNG BỔN MẠNG & THƯỜNG HUẤN

 

1. THỜI GIAN : Trọn buổi sáng thứ Năm, ngày 28/6/2018

2. ĐỊA ĐIỂM : Nhà Chung Giáo phận

3. BAN TỔ CHỨC:

 • Tòa Giám mục Thái Bình
 • Quý cha đặc trách
 • Ban HĐGX/GH cấp Giáo phận

4. THÀNH PHẦN THAM DỰ Tất cả các viên chức HĐGX/GH Tân Cựu và Trưởng Phó các ban ngành.

5. NỘI DUNG THƯỜNG HUẤN :

 • Các nhiệm vụ - vai trò HĐGX/GH
 • Phương pháp tổ chức điều hành lành đạo 
 • Văn hoá loa đài – kinh sách 

6. CHƯƠNG TRÌNH :

 • 06g30 : Đón tiếp – ghi danh – nhận tài liệu (tại cuối NT Chính Tòa)
 • 07g00 : Khai mạc 
 • 07g15 : Thắc mắc + thảo luận 
 • 08g00 : Vai trò nhiệm vụ của HĐGX/GH
 • 09g00 : Giải lao 
 • 09g15 : Phương pháp tổ chức điều hành 1 cuộc lễ và văn hoá loa đài 
 • 10g15 : Thảo luận đúc kết
 • 10g45 : Giải lao – chuẩn bị thánh lễ
 • 11g00 : Thánh lễ trọng thể kính Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ
 • 12g15 : Cơm trưa – Bế mạc

 

TM. BAN TỔ CHỨC

Lm. Fr.Ass. Nguyễn Tiến Tám

Tổng Đại Diện – Đặc trách HĐGX/GH


Bài viết mới

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm