Danh mục bài viết

Cập nhật 26/3/2012 - 6:39 - Lượt xem 2101

Lễ Thiên Thần truyền tin Thiên Chúa nhập thể

Cùng với toàn thể Hội Thánh, hôm nay, chúng ta long trọng mừng lễ Thiên Thần Truyền Tin Thiên Chúa nhập thể. Với lời “Xin vâng” của Đức Mẹ, Ngôi Hai Thiên Chúa đã xuống thế làm người, khởi đầu cho kỷ nguyên cứu độ cho con người. Nhưng để nói được lời “Xin vâng”, chắc chắn, Đức Mẹ đã phải chấp nhận nhiều thiệt thòi, hy sinh và vất vả. Khi nói lời “Xin vâng”, Mẹ đã chấp nhận để Chúa hoàn toàn làm chủ và hướng dẫn cuộc đời của mình. Dâng thánh lễ hôm nay, chúng ta hãy noi gương Mẹ, cũng biết nói lời xin vâng và chấp nhận để Chúa làm chủ cuộc đời của chúng ta như Mẹ.

 

Tại sao phải vâng phục?

Cứ theo lẽ thường, ai trong chúng ta cũng thích làm theo ý riêng mình, nên ít ai trong chúng ta lại muốn đặt mình dưới sự kiểm soát của người khác. Sự vâng phục, đang ngày càng trở nên một thứ gì đó xa vời. Đó cũng là nguyên nhân dẫn đến biết bao đổ vỡ của các gia đình, các tổ chức đoàn thể, các thể chế chính trị, trong đó, không loại trừ cả những cộng đoàn tu trì. Các Bài Đọc hôm nay tập trung trong việc tuân phục hay bất tuân lời Thiên Chúa. Nhưng đâu là ý nghĩa của sự vâng phục?

Trước tiên, Vâng phục là dấu chỉ của sự khiêm tốn, tin tưởng và phó thác

Trong Bài Đọc I, mặc dù đã được tiên-tri Isaia truyền chỉ tuân phục một mình Thiên Chúa, vua Akháp của Juđa, vì không đủ khiêm tốn, nên đã bất tuân lệnh của Giavê, sang cầu viện Ai-cập. Hậu quả là nước mất nhà tan, từ vua đến dân bị lưu đày qua Babylon.

Trong khi đó, với lời thưa “Xin Vâng” của Đức Mẹ trong biến cố Truyền Tin, nhân loại đã bắt đầu kỷ nguyên của ơn cứu độ: Chúa Thánh Thần đã rợp bóng trên Mẹ, và hài nhi Giêsu, Con Một của Thiên Chúa, đã hình thành trong lòng Mẹ. Sở dĩ Mẹ được Chúa ban cho những đặc ân cao trọng như vậy, là vì Mẹ là người có tâm hồn khiêm tốn. Mặc dầu được chọn là Mẹ Thiên Chúa, nhưng Đức Mẹ vẫn chỉ dám nhận mình là “nữ tì của Thiên  Chúa” mà thôi. Trong lời thắc mắc của Mẹ với Sứ Thần, không hề hàm chứa một sự thiếu tin tưởng, mà là một sự tìm cho biết thánh ý Thiên Chúa sẽ xảy đến cho cuộc đời mình như thế nào.

Thứ đến, Vâng phục thì hơn muôn vàn của lễ

Người Dothái xưa dùng máu chiên bò mà dâng lên Thiên Chúa để làm của lễ đền tội. Họ cứ tưởng như thế sẽ làm cho Thiên Chúa thỏa lòng. Nhưng trong Bài Đọc I, tác giả Thư Do-thái so sánh các hy lễ đền tội của Cựu Ước với sự vâng phục của Đức Kitô, và đưa đến kết luận: Thiên Chúa quý trọng sự vâng phục của Đức Kitô hơn ngàn vạn chiên cừu. Quả thật, cái chết của Đức Giêsu Kitô trên Thập Giá có sức mạnh xóa bỏ muôn vàn tội lỗi và mang lại ơn cứu độ cho con người.

Bài học cho chúng ta

Câu Lời Chúa: “Vâng lời trọng hơn của lễ”, hay câu Lời Chúa trong thư Do thái hôm nay: “Này con xin đến để thi hành thánh ý Chúa” có lẽ chúng ta đã thuộc từ lâu, thậm chí, có người lấy làm câu châm ngôn sống cho cuộc đời mình. Thế nhưng, khi thực hành sự vâng lời, sao lại thấy khó quá!!! Có thể, chúng ta dễ dàng “vâng phục” khi mà ý bề trên cùng giống với ý riêng của chúng ta, hay vâng lời trong những quyết định có lợi cho chúng ta. Thế nhưng, lại khó vâng lời khi gặp những điều hoàn toàn trái ngược với ý riêng của chúng ta. Hay đôi khi, bề ngoài thì tỏ ra vâng phục đấy, nhưng “bằng mặt mà vẫn không bằng lòng”.

Mừng lễ Thiên Thần Truyền Tin Thiên Chúa nhập thể hôm nay, chúng ta cũng hãy cầu xin Chúa ban cho chúng ta biết học nơi Đức Mẹ sống vâng phục trong sự đơn sơ, khiêm tốn. Để dẫu có gặp phải những khó khăn, thử thách trong cuộc đời, chúng ta vẫn luôn tin tưởng rằng, Thiên Chúa vẫn luôn sắp xếp cho chúng ta một chương trình, một kế hoạch tốt nhất cho chúng ta. Vấn đề là, chúng ta có tích cực cộng tác vào kế hoạch đó hay không mà thôi. Amen.

Lm Jos. Nguyễn Văn Tuyên


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm