Danh mục bài viết

Cập nhật 9/4/2018 - 4:7 - Lượt xem 1951

Giáo xứ Đền Thánh Bác Trạch thay mặt giáo phận chầu Thánh Thể Chúa

WGPTB - "Dù ai xu