Danh mục bài viết

Cập nhật 30/1/2021 - 8:20 - Lượt xem 5108

Dẫn lễ và Lời nguyện Chúa Nhật 4 Thường Niên năm B

Đức Giê-su Là Ðấng Thánh và Đầy Quyền Năng (Ðnl 18,15-20; 1Cr 7,32-35; Mc 1,21-28)

 

  • Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay là Chúa Nhật thứ 4 Thường niên, Tin Mừng hôm nay cho chúng ta biết: Đức Giê-su là Đấng Thánh của Thiên Chúa, Ngài đầy quyền năng trong lời nói và việc làm. Suốt cuộc đời  ẩn dật tại Nazaret, Đức Giêsu đã đi rao giảng Tin Mừng khắp nơi. Hôm nay, Ngài giảng dạy trong hội đường Ca-phác-na-um, lời giảng dạy của Ngài khiến mọi người đều thán phục, và ma quỷ phải vâng lệnh Người.  

Chúng ta sốt sáng hiệp dâng Thánh lễ. Xin Chúa cho chúng ta có một đức tin vững mạnh vào quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Đồng thời, xin Chúa giải thoát chúng ta khỏi mọi thế lực  của ác thần và ban những ơn cần thiết để chúng ta hân hoan ra đi rao giảng Tin Mừng Nước Chúa.    

  • Dẫn vào bài đọc 1: Ðnl 18,15-20

Sau khi rời khỏi đất Ai-cập, vào ngày đại hội ở chân núi Ho-reb Thiên Chúa phán với dân Itrael, trong ánh lửa rực cháy. Điều này làm cho dân sợ hãi, vì thế Thiên Chúa đã dùng ông Mô-sê để loan báo cho dân Chúa biết: Thiên Chúa sẽ ban cho họ vị ngôn sứ, để thông truyền cho họ các điều Chúa dạy. Vị đó chính là Đức Giê-su Ki-tô Ngài là Đấng Thánh của Thiên Chúa. 

  • Dẫn vào bài đọc 2: 1Cr 7,32-35

Trong đoạn thư gửi tín hữu Cô-rin-tô sau đây, Thánh Phao-lô đề cao những người sống đồng trinh vì họ có thể toàn tâm phục vụ Chúa nhiều hơn. Còn những người có vợ, có chồng thì vừa phải lo gia đình, vừa lo việc phục vụ Chúa, nên họ bị chi phối.

  • Dẫn vào bài Tin Mừng: Mc 1,21-28

Tin Mừng hôm nay thuật lại Chúa Giê-su giảng dạy cách đặc biệt, không như những kinh sư và luật sĩ. Lời của Ngài đầy uy quyền, khiến ma quỷ phải kính phục và mọi người khen ngợi. Vì thế, chúng ta hãy lắng nghe và thực hành Lời của Người.

  • Cầu nguyện cho mọi Người:

Chủ tế: Anh chị em thân mến, Đức Ki-tô là Đấng Thánh của Thiên Chúa, Ngài đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Tin tưởng nơi Chúa, chúng ta cùng tha thiết dâng lên Chúa lời nguyện xin:

1. “Người giảng dạy như một Đấng có uy quyền”. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các Mục tử trong Hội Thánh tận tâm chu toàn sứ mạng rao giảng Tin Mừng cho muôn dân bằng lời nói và bằng chính đời sống đức tin của các ngài. 

2. “Câm đi, hãy xuất khỏi người này”. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các tội nhân, nhận ra hậu quả của tội lỗi mà quyết tâm trở về với Chúa là Đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. 

3. "Ðàn ông không có vợ thì chuyên lo việc Chúa, đàn bà không có chồng thì thuộc trọn về Chúa". Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các bạn trẻ mau mắn đáp lại lời mời gọi yêu thương của Chúa trong đời sống tu trì, biết tận tâm phục vụ Chúa và anh chị em đồng loại.

4. “Mọi người đều kinh ngạc về giáo huấn của Chúa”. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta, luôn vững tin vào quyền năng của Chúa, siêng năng đọc và thực hành Lời Chúa hằng ngày.

Chủ tế: Lạy Chúa Giê-su, Chúa là hiện thân của Chúa Cha giàu lòng thương xót và đầy quyền năng. Xin cho chúng con có một đức tin vững mạnh và sẵn lòng để sức mạnh của Lời Chúa biến đổi cuộc đời chúng con trở nên thánh thiện. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

NA-MtgTL


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm