Danh mục bài viết

Cập nhật 19/11/2017 - 4:20 - Lượt xem 1029

Đài phát thanh Vatican tiếng Việt

Chương trình Việt ngữ Đài phát thanh Vatican

Đài phát thanh Vatican, Chúa Nhật 19.11.2017

Thánh lễ tại nhà nguyện Marta, 17.11.2017: Cuộc sống của chúng ta sẽ có kết thúc

Đài phát thanh Vatican, thứ bảy 18.11.2017

Thánh lễ tại nhà nguyện Marta, 16.11.2017: Nước Trời âm thầm lớn mạnh đầy ngạc nhiên

Đài phát thanh Vatican, thứ sáu 17.11.2017

Đức Thánh Cha tiếp kiến chung, 15.11.2017: Thánh Lễ là cuộc gặp gỡ tình yêu với Thiên Chúa

Đài phát thanh Vatican, thứ năm 16.11.2017

Đài phát thanh Vatican, thứ tư 15.11.2017

Đài phát thanh Vatican, thứ ba 14.11.2017

Thánh lễ tại nhà nguyện Marta, 13.11.2017: Đừng gây gương mù gương xấu

Kinh Truyền Tin với Đức Thánh Cha, CN 12.11.2017: Lúc nào cũng chuẩn bị sẵn sàng gặp Chúa

Đài phát thanh Vatican, thứ hai 13.11.2017

Đài phát thanh Vatican, Chúa nhật 12.11.2017

Đài phát thanh Vatican, thứ bảy 11.11.2017

Thánh lễ tại nhà nguyện Marta, 10.11.2017: Đừng rơi vào cái hố tham nhũng

Đài phát thanh Vatican, thứ sáu 10.11.2017

Thánh lễ tại nhà nguyện Marta, 09.11.2017: Việc thanh luyện Giáo hội bắt đầu nơi tâm hồn mỗi người

Đức Thánh Cha tiếp kiến chung, 08.11.2017: Hãy nâng tâm hồn lên chứ không phải đưa điện thoại lên!

Đài phát thanh Vatican, thứ năm 09.11.2017

Đài phát thanh Vatican, thứ tư 08.11.2017

Thánh lễ tại nguyện Marta, 07.11.2017: Nếu đánh mất khả năng yêu thương, bạn sẽ đánh mất tất cả

Đài phát thanh Vatican, thứ ba 07.11.2017

Thánh lễ tại nhà nguyện Marta, 06.11.2017: Quà đã tặng, Chúa không đòi lại

Đài phát thanh Vatican, thứ hai 06.11.2017

Kinh Truyền Tin với Đức Thánh Cha, CN 05.11.2017: Quyền bính là để phục vụ

Đài phát thanh Vatican, Chúa nhật 05.11.2017

Đức Thánh Cha dâng lễ cầu nguyện cho các Hồng Y và Giám Mục đã qua đời, 03.11.2017

Đài phát thanh Vatican, thứ bảy 04.11.2017

Đài phát thanh Vatican, thứ sáu 03.11.2017

Đài phát thanh Vatican, thứ năm 02.11.2017

Các Thánh là ai? - Kinh Truyền Tin với Đức Thánh Cha, 01.11.2017

Đài phát thanh Vatican, thứ tư 01.11.2017

Thánh lễ tại nhà nguyện Marta, 31.10.17: Can đảm trở nên hạt cải

Đài phát thanh Vatican, thứ ba 31.10.2017

Thánh lễ tại nhà nguyện Marta 30.10.2017: Mục tử tốt lành gần gũi dân chúng và có lòng trắc ẩn

Đài phát thanh Vatican, thứ hai 30.10.2017

Sống trọn giới răn mến Chúa yêu người - Kinh Truyền Tin với Đức Thánh Cha 29.10.2017

Đài phát thanh Vatican, Chúa nhật 29.10.2017

Đài phát thanh Vatican, thứ bảy 28.10.2017

Đức Thánh Cha trò chuyện với phi hành đoàn trên trạm không gian quốc tế

Đài phát thanh Vatican, thứ năm 27.10.2017​

Thánh lễ tại nhà nguyện Marta, 26.10.2017

Đài phát thanh Vatican, thứ năm 26.10.2017​

Đức Thánh Cha tiếp kiến chung, 25.10.2017: Mọi sự sẽ qua đi, tình yêu mến sẽ còn mãi

Đài phát thanh Vatican, thứ tư 25.10.2017

Thánh lễ tại nhà nguyện Marta, 24.10.2017: Chúa Giêsu yêu mến tôi và hy sinh vì tôi


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm