Danh mục bài viết

Cập nhật 9/11/2019 - 15:50 - Lượt xem 3183

Dẫn lễ và Lời nguyện Chúa Nhật 26 Thường Niên năm A

Tuân Hành Thánh Ý Thiên Chúa (Ed 18,25-28; Pl 2,1-11; Mt 21,28-32)

 

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay là Chúa nhật 26 thường niên...

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay dạy chúng ta luôn vâng nghe và làm theo ý Chúa muốn.

Chúng ta là con người hèn mọn kém cõi, mãi mê cuộc sống trần gian mà quên cuộc sống vĩnh cửu mai hậu, nhứt là không biết làm các việc đẹp lòng Chúa. Chúng ta cần được Chúa hướng dẫn dạy bảo.

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta luôn thi hành thánh ý Chúa muốn.

- Dẫn vào bài đọc I: Ed 18,25-28

Ngôn sứ Êdêkien kêu gọi người công chính và kẻ bất lương cố gắng sống tốt hơn để khỏi phải chết mà được sống. Ðó là nội dung bài đọc sau đây.

- Dẫn vào bài đọc II: Pl 2,1-11

Trong đoạn thư sau đây, thánh Phaolô khuyên chúng ta sống theo gương Chúa Giêsu: Người đã tự hạ mình xuống tột độ và vâng lời đến chết, nên được Thiên Chúa tôn vinh.

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Mt 21,28-32

Qua dụ ngôn hai người con, Chúa dạy chúng ta phải vâng nghe và làm theo ý Chúa muốn, để được vào Nước Trời. Ðó là ý nghĩa Tin Mừng hôm nay.

- Cầu Nguyện cho mọi người:

Mẫu 1:

Chủ tế: Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu đã tự hạ và phục tùng đến chết và chết trên thập giá. Chúng ta quyết tâm noi gương Chúa và tha thiết cầu nguyện.

1. Hội Thánh thay mặt Chúa dạy bảo con cái Chúa. Xin cho mọi người, nhứt là các Kitô hữu luôn vâng nghe và làm theo lời Hội Thánh dạy.

2. Con người thường làm theo ý mình, hơn là theo ý cấp trên. Xin cho mọi người nhứt là giới trẻ, biết tuân phục những kẻ có trách nhiệm dạy dỗ hướng dẫn mình.

3. Những người thu thuế và kẻ tội lỗi được vào Nước Trời vì đã khiêm tốn tin nghe và làm theo Lời Chúa. Xin cho chúng ta biết sống tự hạ khiêm tốn và vâng lời Chúa luôn.

4. "Chỉ có ai làm theo ý Cha trên trời mới được vào Nước Trời". Xin cho các tín hữu họ đạo chúng ta nổ lực thực thi thánh ý Cha hằng ngày.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, xin ban ơn giúp ch1ung con sống khiêm tốn, sẵn lòng làm theo Lời Chúa để được sống muôn đời.

Mẫu 2:

Chủ tế: Anh chị em thân mến, Sám hối, canh tân đời sống và đón nhận Tin Mừng là những việc làm thường xuyên trong đời sống đức tin của người kitô hữu. Tin tưởng vào ơn trợ giúp của Chúa, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin.

1. Đức Kitô đã thiết lập Hội Thánh để đam lại ơn cứu độ cho muôn dân / Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa ban nhiều ân sủng / cho Hội Thánh trên khắp hoàn cầu / để Hội Thánh được mãi mãi là bạn tinh tuyền của Người.

2. Trong cuộc sống thường ngày / tệ nạn xã hội làm điên đầu những kẻ có trách nhiệm / Không ít người đã bán rẻ nhân phẩm / và danh dự của mình / vì nghèo đói cũng có / mà vì đua đòi ăn chơi cũng có / Chúng ta hiệp lời cầu xin cách riêng cho giới trẻ / biết tránh xa những cạm bẫy tinh vi của những kẻ buôn người / để khỏi phải chôn vùi cuộc đời trong hố sâu tội lỗi.

3. Không ai là người hoàn toàn vô tội trước mặt Thiên Chúa / Vì thế thái độ đúng đắn nhất là ý thức thân phận tội lỗi yếu hèn của mình / và đừng xét đoán cũng như kết án người khác / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các kitô hữu / biết luôn cố gắng sống những gì Chúa Giêsu đã dạy.

4. Đức Giêsu nói / "Không phải bất cứ ai thưa với Thầy / Lạy Chúa / lạy Chúa / là được vào Nước Trời cả đâu. Nhưng chỉ ai thực hành ý muốn của Cha Thầy Đấng ngự trên trời / mới được vào mà thôi" / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta / biết nỗ lực thực thi ý Chúa / tức là làm trọn mọi bổn phận trong giây phút hiện tại.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, chỉ nguyên danh xưng Kitô hữu không đủ để bảo đảm phần rỗi cho chúng con, mà phải sống theo Lời Chúa trong Tin Mừng và thi hành ý Chúa mới giúp chúng con được sống muôn đời. Vậy xin Chúa ban ơn trợ giúp để chúng con có thể sống như Chúa đã dạy. Chúa hằng sống và hiển trị…

 

 


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm