Danh mục bài viết

Cập nhật 9/11/2019 - 15:51 - Lượt xem 3274

Dẫn lễ và Lời nguyện Chúa Nhật 22 Thường Niên năm A

Theo Chúa Là Bỏ Mình, Vác Thập Giá (Gr 20,7-9; Rm 12,1-2; Mt 16,21-27)

 

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay là Chúa nhật 22 thường niên...

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay dạy chúng ta là những người theo Chúa, phải hy sinh bỏ mình, vác thánh giá hằng ngày mà theo Chúa.

Ðây là cuộc dấn thân không dễ dàng chút nào, nhưng đó là nguồn hạnh phúc, nguồn sống đích thực của con người, vì Chúa Giêsu có chết đau khổ mới sống lại vinh quang.

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh lễ. Xin cho chúng ta chịu khó vâng theo ý Chúa, hy sinh chịu cực hằng ngày theo Chúa.

- Dẫn vào bài đọc 1: Gr 20,7-9

Vâng lệnh Chúa, ngôn sứ Giêrêmia đã khiển trách dân Chúa, nên bị họ thù ghét bắt bớ, nhưng ông vẫn cam lòng chịu khổ vì Chúa. Ðó là nội dung bài đọc sau đây.

- Dẫn vào bài đọc 2: Rm 12,1-2

Thánh Phaolô kêu gọi các tín hữu sống đẹp lòng Chúa, luôn làm việc tốt lành theo ý Chúa chớ không theo thói thế gian. Ðó là ý nghĩa đoạn thư hôm nay.

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Mt 16,21-27

Tin Mừng hôm nay thuật lại: sau khi nghe Chúa Giêsu báo Người phải chịu nạn chịu chết, thánh Phêrô ngăn cản, nên bị Chúa quở. Muốn theo Chúa, chúng ta phải bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo.

- Cầu nguyện cho mọi người:

Mẫu 1: 

Chủ tế: Chúa Giêsu sẵn lòng chịu chết khổ giá chuộc tội nhân loại, chúng ta thành tâm cảm tạ Chúa và tha thiết cầu nguyện.

1. Hội Thánh luôn rao giảng Chúa Kitô chết khổ giá và sống lại để chuộc tội loài người. Xin cho mọi người sẵn sàng tin nhận, để được cứu độ muôn đời.

2. Muốn theo Chúa, phải bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày. Xin cho các Kitô hữu hy sinh chịu khó chết cho tội lỗi, để được sống lại vinh hiển với Chúa.

3. Nhiều người muốn vào Nước Trời mà không chấp nhận khổ cực gian lao. Xin cho họ hiểu phải qua đau khổ mới tiến đến vinh quang.

4. "Không có tình yêu nào cao quý hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu". Xin cho các tín hữu họ đạo chúng ta biết hy sinh bỏ mình vì Chúa và vì mọi người.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã hy sinh chịu chết và sống lại để cứu độ chúng con. Chúng con hết lòng cám ơn Chúa. Xin cho chúng con biết bỏ mình, vác thập giá hằng ngày mà theo Chúa vào cõi trường sinh.

Mẫu 2
Chủ tế: Anh chị em thân mến,
Đường lối của Thiên Chúa thường khác xa với những suy nghĩ tầm thường của loài người. Luôn xác tín Thiên Chúa là Đấng thượng trí vô song, chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện.
1. Hội Thánh không ngừng rao giảng Đức Kitô chịu đóng đinh trên Thập giá / và sống lại khải hoàn để cứu chuộc nhân loại / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho việc rao giảng Tin Mừng của Hội Thánh / được nhiều người thành tâm đón nhận.
2. Ngày nay nhiều người thích đời sống dễ dãi / hơn là chấp nhận những hy sinh gian khổ / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho có nhiều kitô hữu / dám vì Chúa mà hy sinh phục vụ những người bất hạnh nhất của xã hội.
3. Phải qua thập giá rồi mới bước vào vinh quang / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tín hữu hiểu rằng / nếu muốn được chia xẻ vinh quang với Chúa / họ phải đi qua con đường hẹp / đầy dẫy những thử thách gian nan / nhưng là con đường dẫn tới sự sống muôn đời.
4. "Không có tình yêu nào cao quý hơn tình yêu của người dám thí mạng vì bạn hữu mình" / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta / biết yêu thương nhau như Chúa đã dạy.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, bản tính con người chúng con rất sợ phải gặp đau khổ trong cuộc sống thường ngày. Do đó, nếu Chúa không ban ơn giúp sức, chúng con không thể nào vác thập giá theo chân Chúa đến cùng được. Vậy xin Chúa ban ơn trợ giúp cho chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
 

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm