Danh mục bài viết

Cập nhật 9/8/2017 - 21:47 - Lượt xem 1106

[Ảnh] Đại hội Thể thao Olympic 2017 (ngày thứ II)

Nhà chung Giáo phận Thái Bình (9.8.2017), ngày thứ hai Đại hội Thể thao Olympic 2017 diễn ra với sự tham gia của các thanh niên nam nữ đến từ các giáo hạt trong giáo phận. Chương trình bắt đầu từ 7 giờ và kết thúc lúc 19 giờ.

Giáo phận Thái Bình

Diễu hành trước lễ đài

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Cha Giuse Trịnh Tiến Thành - trưởng ban tổ chức Đại hội công bố thể lệ thi đấu

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Một bạn đại diện tuyên hứa 

Giáo phận Thái Bình

Ông Lại Văn Lợi - giám đốc Trung tâm hoạt động thể thao thanh thiếu niên tỉnh TB 

Giáo phận Thái Bình

Đức cha Phêrô tuyên bố khai mạc 

Giáo phận Thái Bình

Các trận chơi được bắt đầu

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Tổng kết và bế mạc Đại hội Olympic 2017

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Ban truyền thông GPTB


Bài viết mới

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm