Danh mục bài viết

Cập nhật 29/6/2017 - 16:22 - Lượt xem 1749

Chùm ảnh Mừng lễ Bổn Mạng Phêrô và Phaolô - Trao Văn thư Bổ nhiệm HĐGX/GH

Sáng nay (29/6/2017), quý cha trong Giáo phận Thái Bình, 1635 viên chức Hội đồng giáo xứ/giáo họ đã về Nhà thờ Chính toà Thái Bình dâng lễ mừng Bổn mạng Đức cha Phêrô, Bổn mạng HĐGX/GH. Trong Thánh lễ, Đức cha Phêrô trao văn thư bổ nhiệm các viên chức HĐGX/GH nhiệm kỳ 4 năm (2017-2021).

Quý cha trong giáo phận tĩnh tâm

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Đức cha Phêrô huấn đức các vị viên chức HĐGX/GH

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Thánh lễ mừng Bổn mạng Phêrô và Phaolô

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Cha TĐD chúc mừng Bổn mạng Đức cha Phêrô 

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Cha TĐD trình danh sách quý viên chức HĐGX/GH lên Đức cha Phêrô ​

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Quý viên chức HĐGX/GH tuyên hứa trung thành

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Đức cha Phêrô trao văn thư bổ nhiệm quý viên chức

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Đại diện ban mới cảm ơn và tri ân 

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Chung tiệc liên hoan

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

BTTGP


Bài viết mới

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm