Danh mục bài viết

Cập nhật 28/6/2017 - 14:22 - Lượt xem 4398

Chương trình Đại Hội Huynh trưởng Giáo tỉnh Hà Nội lần thứ I

Chương trình Đại Hội Huynh trưởng Giáo tỉnh Hà Nội lần thứ I (Dành cho Huynh trưởng Giáo phận Thái Bình)

CHƯƠNG TRÌNH 

ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG GIÁO TỈNH HÀ NỘI LẦN THỨ I

THÁI BÌNH, NGÀY 04 – 05/7/2017

(Dành cho Huynh trưởng Giáo phận Thái Bình)

—

THỨ BA, NGÀY 04 THÁNG 7 NĂM 2017

08g00: Tập trung tại TGM

08g15 – 09g15: Tập vũ điệu chủ đề của Đại Hội 

09g15 – 09g30: Giải lao

·         Tập ban kèn + trống nghi thức 

·         Tập đội cờ Danh dự (cờ xứ đoàn) 

·         Họp mặt các Trưởng xứ đoàn - Bầu Ban điều hành Liên đoàn và Hiệp đoàn 

09g30 – 10g30: Tập vũ điệu chủ đề của Đại Hội và các bài sinh hoạt

10g30 – 11g30: Hoàn tất các hạng mục còn lại - tổng vệ sinh 

11g30 – 12g00: Cơm trưa

12g30 – 13g30: Dựng trại - xếp ghế tại sân giếng trời

13g00 – 14g00: Đón tiếp – Ghi danh - Nhận chỗ

14g00 – 15g00: Dựng trại theo giáo phận

15g00 – 15g30: Tập hợp chung – Vũ điệu khởi động – Băng reo

15g45 – 16g30: Nghi thức Khai mạc Đại Hội

16g30 – 17g00: Gặp gỡ Đức Cha Phêrô – Giám mục Gp. Thái Bình

17g00 – 17g30: Gặp gỡ cha Tổng Tuyên úy và quý cha TU Liên đoàn

17g30 – 18g00: Giải lao

18g00 – 18g30: Dùng cơm tối

18g30 – 19g00: Chuẩn bị văn nghệ

19g00 – 21g00: Hoan ca

21g00 – 22g00: Chầu Thánh Thể (Hồi tâm – xưng tội)

23g00: Nghỉ đêm

THỨ TƯ, NGÀY 05 THÁNG 7 NĂM 2017

04g30: Hiệu dậy

05g00 – 05g30: Điểm tâm sáng

05g45 – 06g15: Khởi động bằng vũ điệu, Băng reo, Sinh hoạt vui...

06g15 – 06g30: Chào cờ đầu ngày

06g30 – 07g15: Đề tài 1: Tìm hiểu về hành trình 100 năm TNTT VN (Cha Tổng TU)

07g15 - 08g00: Đề tài 2: Ơn gọi và sứ mạng của người Huynh trưởng (Đức Cha Chủ tịch UBGT)

08g15 – 09g00: Đề tài 3: Huynh trưởng - trước ngưỡng của Hôn nhân gia đình (Đức Cha Phêrô – Giám mục Giáo phận Thái Bình)

09g00 – 09g15: Giải đáp thắc mắc

09g15 – 09g30: Tập hát cộng đồng

09g30 – 10g30: Thánh lễ

10g30 – 10g45: Nghi thức hạ cờ - Bế mạc Đại Hội

11g00 – 12g00: Dùng cơm trưa

12g00: Kết thúc Đại Hội

 

BAN TỔ CHỨC

 
 

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm