Danh mục bài viết

Cập nhật 24/6/2019 - 7:33 - Lượt xem 4948

Dẫn lễ và Lời nguyện Lễ kính hai Thánh Phêrô Và Phaolô Tông Ðồ

Ngày 29 Tháng 6: Lễ Thánh Phêrô Và Phaolô Tông Ðồ - Nền Tảng Của Giáo Hội (Cv 12,1-11; 2Tm 4,6-8.17-18; Mt 16,13-19)

 

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay Hội Thánh long trọng mừng kính hai thánh Phêrô và Phaolô tông đồ, là nền tảng của Giáo Hội. Thánh Phêrô đã mạnh mẽ tuyên xưng Chúa Giêsu là Chúa Cứu Thế và là người đầu tiên thay mặt Chúa Kitô điều khiển Giáo Hội. Thánh Phaolô là người bảo vệ đức tin và dạy dỗ muôn dân lãnh nhận ơn cứu độ.

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta biết noi gương hai thánh Phêrô và Phaolô, suốt đời hy sinh phụng sự Chúa, thương yêu phục vụ mọi người.

- Dẫn vào Bài Ðọc 1: Cr 12,1-11

Chúa đã cho thiên sứ giải thoát thánh Phêrô khỏi xiềng xích tù ngục, Người luôn thương yêu cứu giúp những kẻ hy sinh phụng sự Người. Ðó là ý nghĩa bài đọc sau đây.

- Dẫn vào Bài Ðọc 2: 2Tm 4,6-8.17-18

Ðoạn thư sau đây thuật lại thánh Phaolô đã được Chúa ban sức mạnh, để rao giảng Tin Mừng cho dân ngoại. Và giờ đây ngài chỉ còn chờ Chúa thưởng trên Thiên Quốc.

- Dẫn vào Bài Tin Mừng: Mt 16,13-19

Thánh Phêrô đã tuyên xưng Chúa Giêsu là Ðấng Cứu Thế và là Con Thiên Chúa, nên được Chúa khen ngợi, đặt làm đầu Hội Thánh, và ban cho quyền tha, bắt tội loài người.

- Cầu nguyện cho mọi người:

Mẫu 1:

Chủ tế: Thánh Phêrô và Phaolô đã nhiệt tâm yêu mến Chúa và hy sinh phụng sự Chúa. Chúng ta quyết tâm noi gương các ngài và tha thiết cầu nguyện.

1. Hội thánh thay mặt Chúa lãnh đạo dân Chúa và tha thiết tha, bắt tội mọi người. Xin cho các vị Mục Tử trong Hội Thánh biết noi gương thánh Phêrô và Phaolô, nhiệt tâm chu toàn trách nhiệm Chúa phú giao.

2. Xin cho nhà cầm quyền các quốc gia biết tôn trọng công bình lẽ phải khi đối xử với người dân, và khi phân xử hành vi việc làm của họ.

3. Thánh Phêrô đã mạnh mẽ tuyên xưng Chúa Giêsu là Ðấng Cứu Thế. Xin cho các Kitô hữu chúng ta tin thật Chúa Giêsu là Ðấng Cứu Ðộ duy nhất của mọi người.

4. Thánh Phaolô đã hy sinh trọn đời rao giảng Tin Mừng cho dân ngoại. Xin cho giáo hữu cộng đoàn chúng ta biết noi gương thánh nhân, nhiệt tâm rao giảng đạo Chúa, bằng gương sáng đời sống và việc bác ái hằng ngày.

Chủ tế: Lạy Chúa, hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô là trụ cột của Hội Thánh Chúa. Xin cho chúng con biết noi gương các ngài để lại. Chúng con cầu xin...

Mẫu 2:

Chủ tế: Anh chị em thân mến, Thiên Chúa đã chọn hai thánh Phêrô và Phaolô làm nền tảng để xây dựng và phát triển Hội Thánh. Cùng với hai Thánh Tông đồ, chúng ta cảm tạ Chúa Giêsu đã thương chọn chúng ta gia nhập vào gia đình Hội Thánh Người, và tha thiết dâng lời khẩn nguyện:

1. “Con là đá, trên đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho Đức Thánh Cha Phanxicô, được hồn an xác mạnh, và tràn đầy ơn khôn ngoan, để Ngài hướng dẫn Hội Thánh vượt qua sóng gió trần gian.

2. “Cha đã chiến đấu trong cuộc chiến chính nghĩa, đã chạy đến cùng đường, và đã giữ vững đức tin”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các Đức Giám mục, các Linh mục, khi thi hành tác vụ làm chứng cho Lời Chúa và phục vụ muôn người, được bền vững trong đức tin, vững vàng trong đức cậy, và nồng nàn trong đức mến.

3. “Thầy là Đấng Kitô Con Thiên Chúa hằng sống”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho tất cả những ai đang xả thân phục vụ Giáo Hội, luôn vâng phục và cộng tác tích cực với Chủ Chăn, để dân Chúa ngày càng thăng tiến như lòng Chúa ước mong.

4. “Phần các con, các con bảo Thầy là ai?”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong chúng ta, nhờ ánh sáng đức tin tông truyền, xác tín vào Chúa Kitô là Đấng Cứu độ duy nhất của từng người và mọi người.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã xây dựng Hội Thánh trên nền tảng các Tông đồ. Xin cho chúng con biết yêu mến và hiệp thông với Hội Thánh hôm nay, hầu được đón nhận vào Hội Thánh khải hoàn mai sau. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời... 

 

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm