Danh mục bài viết

Cập nhật 9/11/2019 - 16:15 - Lượt xem 3061

Dẫn lễ và Lời nguyện Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô năm A

Chúa Kitô Là Lương Thực Thiêng Liêng (Ðnl 8,2-3.14-16; 1Cr 10,16-17; Ga 6,51-58)

 

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Chúa dựng nên con người có hồn có xác. Hồn xác đều cần của ăn nuôi sống. Xác sống nhờ cơm bánh, hồn thiêng liêng phải nhờ Mình Máu Thánh Chúa nuôi dưỡng.

Hôm nay chúng ta long trọng mừng kính Mình Máu Thánh Chúa Giêsu, là lương thực và là sức mạnh giúp chúng ta đi về Quê Trời, như dân Do Thái xưa nhờ ăn bánh Manna mà về đến đất hứa.

Chúng ta hiệp dâng Thánh lễ, hân hoan mừng kính Mình Máu Thánh Chúa. Xin cho chúng ta siêng năng dự lễ rước Chúa.

- Dẫn vào Bài Ðọc 1: Ðnl 8,2-3.14-16

Trong bài đọc sau đây, ông Môisen nhắc dân Do thái nhớ các ơn lành Chúa ban, suốt 40 năm đi trong sa mạc về đất Chúa hứa. Lúc đói, Chúa cho manna ăn; khi khát, Chúa cho nước uống. Bánh và nước đó là hình ảnh Thánh Thể Chúa Kitô.

- Dẫn vào Bài Ðọc 2: 1Cr 10,16-17

Thánh Phaolô nhắc chúng ta nhớ: Khi rước lễ, chúng ta cùng ăn một bánh và cùng uống một chén, nên mọi người phải hiệp nhất với nhau và thương yêu nhau, vì tất cả hợp thành một thân thể. Ðó là ý nghĩa đọan thư sau đây.

- Dẫn vào Bài Tin Mừng: Ga 6,51-58

Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cho biết: Thánh Thể Người là của ăn nuôi linh hồn. Ai muốn sống và sống muôn đời phải ăn uống Mình Máu Thánh Người, vì đây là lương thực thiêng liêng chứ không phải như bánh manna xưa.

- Cầu Nguyện cho mọi người:

Mẫu 1:

Chủ tế: Chúa Giêsu ban Mình Máu Thánh Chúa bổ dưỡng linh hồn chúng ta. Chúng ta đồng thanh cảm tạ Chúa và tha thiết cầu nguyện.

1. Chúa Giêsu ban Mình Máu Thánh Người làm của ăn thiêng liêng nuôi linh hồn mọi người. Xin cho các thành phần dân Chúa siêng năng dự lễ rước Chúa.

2. Xưa dân Do thái nhờ ăn bánh manna mà về đến đất Chúa hứa. Xin cho mọi người ngày nay nhờ rước Mình Máu Thánh Chúa mà về đến Quê Trời hưởng phúc.

3. Vì thương loài người, Chúa Giêsu lấy Thịt Máu Người nuôi dưỡng. Xin cho các Kitô hữu biết noi gương Chúa, chia cơm sẻ áo cho mọi người, nhứt là người nghèo.

4. Khi rước lễ, mọi người cùng ăn một bánh và uống một chén. Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta đoàn kết yêu thương nhau, vì tất cả một thân thể trong Ðức Kitô.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu là Bánh Hằng Sống từ trời xuống nuôi dưỡng linh hồn chúng con. Xin cho chúng con được sống, và sống muôn đời nhờ siêng năng rước Chúa.

Mẫu 2:

Chủ tế: Anh chị em thân mến

Lời Chúa cũng như Mình Máu Thánh Chúa Kitô là hai nguồn lương thực thiêng liêng nuôi dưỡng đời sống đức tin của người kitô hữu. Với tâm tình mến yêu bí tích kỳ diệu này, chúng ta cùng tha thiết nguyện xin.

1. Hội Thánh không ngừng khuyên các kitô hữu tham dự thánh lễ một cách ý thức / linh động / tích cực và có hiệu quả / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tín hữu / hiểu được tầm quan trọng của thánh lễ trong đời sống đức tin / và tham dự thánh lễ đúng như Hội Thánh dạy.

2. Trên thế giới ngày nay / việc phan phối tài nguyên thiên nhiên / cũng như của cải vật chất không đồng đều / vì thế có những vùng quá giàu / trong khi đó có những vùng lại quá nghèo / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các nước giàu / biết quảng đại giúp đỡ các nước nghèo / mà một phần dân chúng phải sống dưới mức tối thiểu.

3. Nghèo đói / lạc hậu / dốt nát / cũng là những thứ giặc mà mọi người cần phải hợp sức tận diệt / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các kitô hữu / biết tích cực cộng tác với những người thành tâm thiện chí / để diệt trừ những thứ giặc đáng sợ này.

4. "Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày" / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta / biết rộng rãi chia sẻ cơm áo cho những anh chị em nghèo đói / để mọi người đều có lương thực hằng ngày.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con hiểu rằng thánh lễ là trung tâm đời sống thờ phượng của Hội Thánh và của từng người chúng con, vì trong thánh lễ Hội Thánh dùng Lời Chúa để giáo dục đức tin của chúng con, và dùng Mình Máu Thánh Chúa để bồi dưỡng đời sống đức tin ấy. Xin cho chúng con siêng năng tham dự thánh lễ với ý thức đầy đủ, và rước lễ một cách xứng đáng. Chúa hằng sống…


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm