Danh mục bài viết

Cập nhật 9/11/2019 - 16:14 - Lượt xem 3024

Dẫn lễ và Lời nguyện Lễ Kính Chúa Ba Ngôi năm A

​Thiên Chúa Là Tình Yêu (Xh 34, 4-6.8-9; 2Cr 13, 11-13; Ga 3, 16-18)

 

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay chúng ta long trọng mừng kính Một Chúa Ba Ngôi, là một trong ba mầu nhiệm chính của Hội Thánh.

Chỉ có một Chúa, nhưng Chúa có Ba Ngôi. Chúa Ba Ngôi là tình thương vô biên. Người thương tạo dựng chúng ta; và dù chúng ta lỗi nghĩa phản nghịch với Người, Người vẫn thương cứu độ chúng ta, thánh hóa chúng ta.

Chúng ta hiệp dâng Thánh lễ, hân hoan mừng Chúa Ba Ngôi là Tình thương vô cùng của chúng ta. Xin cho chúng ta biết đáp lại tình thương của Chúa; hết lòng kính mến Chúa và yêu thương mọi người là hình ảnh Chúa.

- Dẫn vài Bài Ðọc 1: Xh 34, 4-6.8-9

Trong bài đọc sau đây, Chúa hiện ra với Môisen, tỏ cho ông biết Người là Ðấng thương xót. Người thương xót nhận lời ông tha tội thờ bò vàng cho dân Do thái. Người cũng thương tha tội chúng ta.

- Dẫn vào Bài Ðọc 2: 2Cr 13, 11-13

Thánh Phaolô khuyên chúng ta sống hòa thuận thương yêu nhau, để được Chúa Ba Ngôi là nguồn mạch tình yêu ở cùng chúng ta, ban bình an hạnh phúc cho chúng ta. Ðó là ý nghĩa đoạn thư sau đây.

- Dẫn vào Bài Tin Mừng: Ga 3, 16-18

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cho ông Nicôđêmô biết Thiên Chúa là Tình yêu. Người thương loài người đến nỗi ban Con Một Người chịu chết chuộc tội mọi người. Ai tin thì được sống muôn đời.

- Cầu Nguyện cho mọi người:

Mẫu 1 :

Chủ tế: Thiên Chúa là tình yêu. Người thương yêu chúng ta đến nỗi đã ban Con Một Người cho chúng ta. Chúng ta đồng thanh cảm tạ Chúa và tha thiết cầu nguyện.

  1. Nhiều khi Ba Ngôi bị loài người từ chối, vì các thành phần Hội Thánh sống thiếu bác ái yêu thương. Xin cho dân Chúa khắp nơi sống bác ái hy sinh, để mọi người nhìn biết Thiên Chúa là Tình Yêu.
  2. Thiên Chúa Ba Ngôi là một tín điều và là một mầu nhiệm. Xin cho mọi người hết lòng tin kính để được cứu rỗi.
  3. Nhiều người trên thế giới hiện nay biết noi gương Chúa Ba Ngôi, thương yêu giúp đỡ kẻ nghèo khổ bệnh tật. Xin Chúa luôn thương yêu nâng đỡ họ.
  4. Mọi người là hình ảnh Thiên Chúa. Xin cho các giáo hữu xứ đạo chúng ta thành tâm yêu mến nhau, để tỏ lòng kính mến Chúa Ba Ngôi.

Chủ tế: Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi là Tình yêu tuyệt đỉnh, xin cho chúng con hết lòng tin kính mến Chúa và thương yêu giúp đỡ mọi người, để được hưởng nhờ ơn cứu rỗi của Chúa.

Mẫu 2 :

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Mầu nhiệm Ba Ngôi là mầu nhiệm của tình yêu : một tình yêu sáng tạo, một tình yêu cứu độ và một tình yêu thánh hóa. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và dâng lời cầu xin.

1. Trong lịch sử / nhiều khi hình ảnh của Hội Thánh bị méo mó lệch lạc / vì đời sống không gương mẫu của các kitô hữu / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho nmọi thành viên trong đại gia đình Hội Thánh / biết dùng đời sống bác ái yêu thương / mà trình bày khuôn mặt đích thực của Hội Thánh cho mọi người.

2. Mỗi ngày có biết bao nỗ lực của những người có trách nhiệm / nhằm đem lại hòa bình cho thế giới / Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa soi sáng / và hướng dẫn những nhà lãnh đạo các dân tộc / để họ biết dẹp bỏ mọi tị hiềm / và chân thành cộng tác với hau / hầu mang lại hòa bình thực sự cho thế giới.

3. Từ xưa đến nay / lúc nào cũng có nhiều người quảng đại / luôn sẵn sàng hy sinh mọi sự / kể cả tính mạng của mình / và dùng tình thương để xoa dịu đau khổ của những người bất hạnh trong các trại phong / các bệnh viện tâm thần / các nhà nuôi người già / cũng như nơi các nhà nuôi trẻ mồ côi / các trẻ em đường phố / Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa nâng đỡ những con người nhiệt thành ấy.

4. Đời sống người kitô hữu phải phản ánh trung thực đời sống yêu thương của Thiên Chúa Ba Ngôi / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta / luôn chân thành yêu thương nhau / cũng như hiệp nhất và nâng đỡ nhau trong mọi tình huống của đời sống thường ngày. 

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, trong bữa Tiệc ly, Chúa đã để lại cho chúng con một điều răn mới : "Anh em hãy thương yêu nhau như chính Thầy đã yêu thương anh em". Xin Chúa ban ơn trợ giúp để chúng con có thể sống trọn vẹn điều răn mới này. Chúa hằng sống và hiển trị…

 


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm