Danh mục bài viết

Cập nhật 9/11/2019 - 16:9 - Lượt xem 3792

Dẫn lễ và Lời nguyện Chúa Nhật 4 Mùa Phục Sinh năm A

Chúa Sống Lại Làm Mục Tử (Cv 2, 36-41; 1Pr2, 20-25; Ga 10, 1-10)

 

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay là Chúa Nhật 4 Phục Sinh. Chúng ta hân hoan mừng Chúa sống lại.

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay cho chúng ta biết: Chúa Phục Sinh làm Mục Tử nhân lành chăm sóc chúng ta, thí mạng sống vì chúng ta, dẫn chúng ta vào cõi muôn đời...

Hôm nay cũng là ngày cầu nguyện cho ơn gọi linh mục và tu sĩ.

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ, hoan hỷ đón nhận Chúa làm Mục Tử chúng ta. Xin cho chúng ta sống nên chiên ngoan của Chúa, luôn tin theo Chúa, hiến dâng đời sống phục vụ Chúa, và xin cho nhiều người hiến thân làm Linh Mục Tu Sĩ giảng đạo Chúa.

- Dẫn vào Bài Ðọc 1: Cv 2, 36-41

Dịp lễ Ngũ Tuần, thánh Phêrô kêu gọi dân Do Thái sám hối tội lỗi, lãnh nhận phép rửa để được cứu rỗi. Và hôm đó có cả ba ngàn người trở lại tin Chúa. Ðó là ý nghĩa bài đọc sau đây.

- Dẫn vào Bài Ðọc 2: 1Pr 2, 20-25

Trong đoạn thư sau đây, thánh Phêrô kêu gọi các tín hữu tin theo Chúa Kitô Phục Sinh là Mục Tử, và noi gương Người chịu khổ nhục hằng ngày để cứu rỗi chính mình và kẻ khác.

- Dẫn vào Bài Tin Mừng: Ga 10, 1-10

Chúa Giêsu tự xưng Người là Mục Tử. Người chăm sóc từng con chiên là chúng ta. Và Người là "cửa chuồng chiên". Ai qua Người mà vào thì được cứu rỗi. Ðó là ý nghĩa Tin Mừng hôm nay.

- Cầu Nguyện cho mọi người:

Mẫu 1 : 

Chủ tế : Chúa Giêsu là Mục Tử nhân lành của chúng ta, chúng ta hoan hỷ đi theo Người và khẩn khoản nài xin.

1. Hội Thánh được Chúa giao chăm sóc đoàn chiên Chúa là các tín hữu trên khắp thế giới. Xin cho các Vị Mục Tử trong Hội Thánh biết noi gương Chúa, làm Mục Tử tốt lành hy sinh cho đoàn chiên.

2. Chúa Phục Sinh là Cửa chuồng chiên. Xin cho mọi người đều tin theo Chúa, để được vào cõi sống trường sinh.

3. "Lúa chín đầy đồng, thợ gặt thì ít". Xin Chúa cho nhiều người quảng đại, hy sinh làm thợ gặt cho cánh đồng truyền giáo bao la của Chúa.

4. Hôm nay là ngày cầu cho ơn thiên triệu. Xin cho cộng đoàn họ đạo chúng ta luôn sẵn sàng đóng góp vào công cuộc đào tạo Linh Mục Tu Sĩ, bằng lời cầu nguyện, sự hy sinh giúp đỡ hằng ngày.

Chủ tế : Lạy Chúa Giêsu là Mục Tử nhân lành, xin cho chúng con sống nên chiên ngoan của Chúa. Và xin chọn thêm nhiều Mục Tử tốt lành phụ giúp chăm sóc đoàn chiên với Chúa.

Mẫu 2 : 

Chủ tế:  Anh chị em thân mến! Đức Giêsu là Mục Tử nhân hậu. Người đã hy sinh mạng sống mình để đoàn chiên được sống và sống dồi dào. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và thiết tha dâng lời khẩn nguyện:

  1. “Đức Giêsu  là Vị Mục Tử nhân hậu, đã chết để cho đoàn chiên được sống dồi dào”. Chúng ta cùng cầu Xin Chúa cho các vị mục tử trong Hội Thánh luôn là hiện thân sống động của Chúa Giêsu, sẵn lòng hy sinh tất cả để bảo vệ và chăn dắt đoàn chiên Chúa đã trao phó.
  2. Anh em đã trở về cùng vị mục tử là Đấng canh giữ linh hồn anh em”. Xin cho các tội nhân  một khi đã cảm nhận được tình thương tha thứ của Chúa/ quyết tâm từ bỏ con đường tội lỗi để  được Chúa chữa lành, chăm sóc và dẫn tới đồng cỏ xanh tươi.
  3. Hôm nay là ngày cầu nguyện cho ơn thiên triệuChúng ta cùng cầu xin Chúa cho có nhiều tâm hồn quảng đại đáp lại tiếng Chúa mời gọi, và khi đã nghe được tiếng Người /xin cho họ kiên trì bước theo và trung tín trong ơn nghĩa Chúa.
  4. “Tôi là Cửa. Ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu”. Xin cho mỗi người trong chúng ta  biết nhìn nhận Chúa là Cửa, là Thành Trì bảo vệ chở che linh  hồn và thân xác chúng ta, để chúng ta biết tựa nương vào Chúa trước những cám dỗ, hiểm nguy và cạm bẫy của thế gian này.  

Chủ tếLạy Cha, qua Đức Giêsu Kitô Con Cha, chúng con cảm nhận được tình thương và quyền năng vô biên của Cha. Dù cuộc đời có sóng gió đến đâu thì bàn tay quyền uy và yêu thương của Cha luôn bảo vệ và chở che chúng con. Xin cho chúng con hoàn toàn tin tưởng và phó thác mọi sự cho Cha. Nhờ đó, chúng con luôn bình an, hạnh phúc. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm