Danh mục bài viết

Cập nhật 9/11/2019 - 16:9 - Lượt xem 4318

Dẫn lễ và Lời nguyện Chúa Nhật 3 Mùa Phục Sinh năm A

Chúa Sống Lại Biến Ðổi Mọi Tâm Hồn (Cv 2, 14.22-28; 1Pr 1, 17-21; Lc 24, 13-35)

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay là Chúa Nhật 3 Phục Sinh, là mùa chúng ta mừng Chúa sống lại từ cõi chết.

Lời Chúa hôm nay cho biết Chúa sống lại đồng hành với hai môn đệ ngã lòng thất vọng trên đường Emmau, để biến đổi lòng các ông, giúp các ông trở lại tin theo Người, làm môn đệ Người.

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin Chúa Phục Sinh biến đổi tâm hồn chúng ta, cho chúng ta tin Chúa vững vàng mỗi khi gặp gian nan thử thách.

- Dẫn vào Bài Ðọc 1: Cv 2, 14.22-28

Trong bài đọc sau đây, Thánh Phêrô bảo cho dân Do Thái biết: Ðức Kitô là Ðấng Cứu Thế Chúa Cha sai đến. Thế mà họ không tin Người, bắt giết Người. Nhưng Thiên Chúa đã cho Người sống lại.

- Dẫn vào Bài Ðọc 2: 1Pr 1, 17-21

Thánh Phêrô kêu gọi chúng ta tin tưởng Thiên Chúa và Chúa Kitô Phục Sinh. Người đã chịu chết và sống lại để cứu rỗi chúng ta, chúng ta phải đặt trọn niềm tin cậy phó thác vào Người. Ðó là ý nghĩa đoạn thư sau đây.

- Dẫn vào Bài Tin Mừng: Lc 24, 13-35

Tin Mừng hôm nay thuật lại hai môn đệ chán nản bỏ về quê. Chúa sống lại hiện ra đồng hành với họ, dùng lời Kinh Thánh và Thánh Thể mà biến đổi lòng họ trở lại tin theo Chúa.

- Cầu Nguyện cho mọi người:

Mẫu 1:

Chủ tế: Chúa Giêsu sống lại luôn đồng hành với chúng ta. Chúng ta đồng thanh cảm tạ Chúa và tha thiết cầu nguyện.

1. Chúa Giêsu đã dùng Kinh Thánh và Thánh Thể khơi dậy niềm tin cho hai môn đệ làng Emmau. Xin cho Hội Thánh biết nhờ Lời Chúa và Thánh Thể mà đem niềm tin cho mọi người.

2. Nhiều người ngày nay đức tin vì bị thử thách hoặc do của cải lạc thú lôi cuốn. Xin Chúa Phục Sinh thương giúp họ trở lại tin kính Chúa, để được hưởng nhờ ơn cứu rỗi của Chúa.

3. Giúp đỡ người bất hạnh phần hồn phần xác là nhiệm vụ của kẻ tin Chúa. Xin cho các Kitô hữu chu toàn bổn phận cao quý này hằng ngày.

4. Lời Chúa và Thánh Thể là nguồn sống của con người. Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta chuyên cần học hỏi Lời Chúa và năng lãnh nhận Thánh Thể để được sống muôn đời.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa sống lại luôn đồng hành với chúng con. Xin thương giúp chúng con luôn lướt thắng mọi gian lao thử thách ở đời.

Mẫu 2:

Chủ tế: Anh Chị em thân mến, hai môn đệ đi làng Emmau được củng cố niềm tin và tràn ngập niềm vui vì được gặp Chúa. Trong niềm hân hoan mừng Chúa đã sống lại, chúng ta cùng dâng lời cầu xin:

  1. Hội Thánh tôn kính Lời Chúa ngang với Mình Máu Thánh Chúa / và không ngừng kêu gọi con cái mình siêng năng học hỏi Lời Chúa / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi Kitô hữu / ý thức được tầm quan trọng của Lời Chúa / trong đời sống đức tin của mình.
  2. Nhiều người hôm nay đức tin còn non yếu nên rất dễ lung lay khi gặp cảnh đau thương trong cuộc sống. Xin Chúa đỡ nâng, đồng hành với mỗi người, nhất là với những ai đang gặp đau khổ, như xưa Chúa đã đồng hành với hai môn đệ trên đường Emmau.
  3. Lời Chúa và Thánh thể là trọng tâm đời sống của người Kitô hữu. Xin Chúa cho mỗi người trong chúng ta năng kết hợp với Lời Chúa và Mình Máu Thánh Chúa, để chúng ta được lớn lên về đức tin, đức cậy và lòng mến yêu trong cuộc hằng ngày.
  4. Mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều, và ngày sắp tàn. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa ở lại với mỗi người trong cộng đoàn chúng ta, củng cố niềm tin và giúp chúng ta trở nên nhân chứng lòng thương xót của Chúa trước mặt mọi người.

Chủ tế: Lạy Chúa Kitô Phục Sinh, Chúa luôn đồng hành với chúng con trong cuộc sống hằng ngày. Xin Chúa cho tất cả chúng con biết nhận ra Chúa hằng hiện diện trong đời sống chúng con, để chúng con luôn tín thác vào tình thương vô biên của Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm