Danh mục bài viết

Cập nhật 23/4/2017 - 17:14 - Lượt xem 3326

Chùm ảnh (3) Đại Hội LCTX - Thánh Lễ Đại Triều Tôn Vinh Lòng Chúa Thương Xót

Lúc 9giờ sáng Chúa Nhật (23/4/2017), tại Đền thánh Lòng Chúa Thương Xót - Giáo xứ Bác Trạch, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ đã cử hành Thánh lễ tôn vinh Lòng Chúa Thương Xót. Đây là thánh lễ đại triều của Đại Hội lần thứ hai.

Nghi thức rước kiệu tượng Lòng Chúa Thương Xót 

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Thánh lễ đại triều lúc 9giờ

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo hữu tham dự thánh lễ phía trong Đền thánh

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Đức ông Thomas cảm tạ và tri ân

Giáo phận Thái Bình

Thuyết trình đề tài: Loan truyền Lòng Chúa Thương Xót

Giáo phận Thái Bình 

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Video Thánh lễ đại triều Đại Hội LCTX 

BTTGP


Bài viết mới

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm