Danh mục bài viết

Cập nhật 12/6/2018 - 17:39 - Lượt xem 1982

Dẫn lễ và Lời nguyện Chúa nhật 5 Mùa Chay năm A

Tin Theo Chúa Ðể Ðược Sống (Ed 37, 12-14; Rm 8, 8-11; Ga 11, 3-45)

 

- Dẫn vào Thán