Danh mục bài viết

Cập nhật 12/6/2018 - 17:39 - Lượt xem 1699

Dẫn lễ và Lời nguyện Chúa nhật 4 Mùa Chay năm A

Theo Chúa Ðến Ánh Sáng (1Sm 16, 1.6-7.10-13; Ep 5,8-14; Ga 9, 1-38)

 

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay là Chúa Nhật 4 Mùa Chay, mùa sám hối tội lỗi, gia tăng cầu nguyện ăn chay bố thí, cùng chết với Chúa Giêsu để được cùng sống lại với Người.

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay kêu gọi chúng ta theo Chúa, là Ánh Sáng soi dẫn chúng ta vượt qua gian nan thử thách ở đời, để về đến Quê Hương thật của chúng ta, như người mù được Chúa Giêsu chữa sáng mắt trong Tin Mừng hôm nay.

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta bền đổ theo Chúa, là Ánh Sáng soi đường dẫn lối chúng ta về cõi trường sinh.

- Dẫn vào Bài Ðọc 1: 1Sm 16, 1.6-7.10-13

Trong bài đọc sau đây, Chúa sai ngôn sứ Samuen xức dầu cho Ðavít làm vua thay thế vua Saulê đã lỗi nghĩa với Chúa. Và Chúa Thánh Thần hướng dẫn vua Ðavít từ ngày đó.

- Dẫn vào Bài Ðọc 2: Ep 5,8-14

Thánh Phaolô nhắc nhở các tín hữu đã lãnh nhận phép Rửa Tội phải sống nên con cái Chúa là Ánh Sáng, bằng cách xa lánh các việc đen tối xấu xa, luôn ăn ở lương thiện, công bình, chân thật. Ðó là nội dung đoạn thư sau đây.

- Dẫn vào Bài Tin Mừng: Ga 9,1.6-9.13-17.34-38

Tin Mừng hôm nay thuật lại phép lạ Chúa Giêsu chữa người mù từ khi mới sinh, cho anh được sáng mắt thể xác, nhứt là mở mắt tâm hồn cho anh tin Chúa. Chúng ta cũng cần được Chúa mở tâm hồn chúng ta.

- Cầu Nguyện cho mọi người:

Mẫu 1:

Chủ tế: Chúa Giêsu là Ánh Sáng đã ban cho chúng ta Ánh Sáng đức tin. Chúng ta đồng thanh cảm tạ Chúa và tha thiết cầu nguyện.

1. Hội thánh có sứ mạng đem Chúa là Ánh Sáng đến cho mọi người. Xin cho mọi thành phần Hội Thánh hoàn thành sứ mạng, bằng lời cầu nguyện và gương sáng hằng ngày.

2. Con người hiện đang mắc nhiều chứng bệnh khốn khổ, như bệnh mù lòa. Xin Chúa cho y học ngày càng phát triển, để chữa họ được lành.

3. Trong số những kẻ mù lòa, người bị mù về phần hồn là khốn khổ hơn hết, vì không biết việc lành phải làm, điều dữ mà lánh. Xin Chúa thương chữa họ khỏi cơn bệnh nguy hại nầy.

4. Chúa là Ánh Sang đức tin cho mọi người. Xin cho cộng đoàn xứ đạo chúng ta luôn trung thành tin theo Chúa, để được Chúa đưa về Quê Trời hưởng phúc muôn đời.

Chủ tế: Lạy Chúa là Ánh Sáng muôn dân. Xin thương soi sáng mọi người nhìn biết tin kính Chúa, để được muôn đời hạnh phúc.

Mẫu 2: 

Chủ tế:  Anh chị em thân mến,

Đức Kitô là ánh sáng thế gian. Nhờ mầu nhiệm nhập thể, Người dẫn đưa nhân loại đang lần bước trong u tối đến nguồn ánh sáng đức tin. Với tâm tình cảm tạ tri ân, chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời nguyện xin tha thiết của chúng ta.

1- Hội Thánh là dấu chỉ ơn cứu độ muôn dân / Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa thanh tẩy / và đổi mới Hội Thánh trong những ngày hồng phúc này / để Hội Thánh ngày càng nhiệt thành làm chứng cho Chúa.

2- Y học ngày nay tiến bộ vượt bực / đã diệt trừ hẳn một số bệnh hiểm nghèo / mang lại niềm vui sống cho nhân loại / Thế nhưng tại các nước chậm phát triển / vẫn còn một số người bị mù lòa vì bệnh tật / vì nghèo đói / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho có nhiều người quảng đại / tận tình săn sóc và giúp đỡ những anh chị em kém may mắn ấy.

3- Bệnh đui mù tinh thần còn đáng sợ hơn nữa / vì nó khiến con người trở nên mù quáng / không còn phân biệt phải trái / cũng không còn khả năng nhận ra Chúa hiện diện trong tha nhân nữa / Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa / chữa các kitô hữu khỏi chứng bệnh hiểm nghèo này.

4- "Thưa Ngài tôi tin" / anh mù mạnh dạn tuyên xứng niềm tin của mình / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta / cũng biết luôn hiên ngang sống trọn vẹn niềm tin đã lãnh nhận / bằng những việc làm cụ thể trong đời sống thường ngày.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa dạy chúng con sống như con cái sự sáng, mà theo Thánh Gioan tông đồ, sống như con cái sự sáng là sống bác ái yêu thương. Vậy xin Chúa ban ơn trợ giúp để chúng con có thể sống trọn tình với Chúa và vẹn nghĩa với anh em. Chúa hằng sống và hiển rị muôn đời.


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm