Danh mục bài viết

Cập nhật 12/6/2018 - 17:40 - Lượt xem 2375

Dẫn lễ và Lời nguyện Chúa nhật 2 Mùa Chay năm A

Theo Chúa Ðến Núi Tabor (St 12, 1-4; 2Tm 1, 8-10; Mt 17, 1-9)

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay là Chúa Nhật 2 Mùa Chay, là mùa chúng ta sám hối tội lỗi, gia tăng cầu nguyện ăn chay bố thí, để được sống lại vinh hiển với Chúa Kitô.

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta theo Chúa Giêsu trên đường khổ nạn, để cùng Người tiến đến vinh quang.

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta luôn sẵn sàng vác thánh giá theo Chúa, để cùng được biến hình sáng láng như Người. Vì có hy sinh chịu chết, mới có sống lại vinh hiển hạnh phúc.

- Dẫn vào Bài Ðọc 1: St 12, 1-4

Trong bài đọc sau đây, Chúa bảo ông Abraham rời bỏ nơi an nhàn tại quê hương, đi đến nơi Chúa chỉ, để Chúa chúc phúc, ban cho ông một dòng dõi đông đúc. Và ông đã tin tưởng vâng lời ra đi.

- Dẫn vào Bài Ðọc 2: 2Tm 1, 8-10

Thánh Phaolô bảo các tín hữu hãy hy sinh chịu khó loan báo Tin Mừng cứu rỗi của Chúa Giêsu, Ðấng đã tiêu diệt sự chết đem lại nguồn sống bất diệt cho mọi người. Ðó là ý nghĩa đoạn thư sau đây.

- Dẫn vào Bài Tin Mừng: Mt 17, 1-9

Tin Mừng hôm nay nhắc lại biến cố Chúa biến hình sáng láng trên núi trước ba Tông Ðồ, để cho các ông hiểu: Chúa phải chết đau khổ mới sống lại vinh quang. Ai muốn theo Người phải vác thánh giá theo Người.

- Cầu Nguyện cho mọi người:

Mẫu 1:

Chủ tế: Chúa Giêsu biến hình sáng láng để các tông đồ và chúng ta chấp nhận thập giá. Chúng ta quyết tâm vác thánh giá theo Chúa và khẩn thiết cầu xin.

1. Hội Thánh có sứ mạng rao giảng Chúa Kitô chịu chết và sống lại cứu chuộc loài người. Xin cho mọi người sẵn sàng tin nhận Chúa Kitô là Ðấng Cứu Ðộ duy nhất của nhân loại.

2. Chúa Giêsu phải trải qua cái chết mới sống lại vinh quang. Xin cho các Kitô hữu chết cho tội lỗi, để được sống lại hưởng phúc với Chúa.

3. Chúa Giêsu biến hình sáng láng để dạy chúng ta vác thánh giá theo Chúa. Xin cho chúng ta hằng ngày sẵn lòng chịu gian nan khốn khó vì Chúa.

4. Chúa Cha đã công nhận Chúa Giêsu là Con Yêu Dấu và dạy chúng ta vâng nghe Lời Người. Xin cho cộng đoàn họ đạo chúng ta luôn vâng nghe và làm theo Lời Chúa Giêsu dạy, nhứt là trong mùa chay thánh nầy.

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa Giêsu đã biến hình sáng láng để dạy cho các tông đồ và chúng con biết: Người phải chết đau khổ mới sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết chết cho tội lỗi, để được sống lại vinh hiển với Người.

Mẫu 2:

Chủ tế: Anh chị em thân mến

Hôm nay Đấng Cứu độ chúng ta tỏ vinh quang Người cho ba môn đệ được thấy. Chúng ta hãy tôn vinh Người và tin tưởng cầu xin.

1- Trước khi chịu khổ hình Thập giá / Đức Kitô đã tỏ vinh quang cho các môn đệ được thấy / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho Hội Thánh trên đường lữ thứ trần gian / được nhìn thấy vinh quang trong Thánh giá / và tin thật Chúa đã chiến thắng khải hoàn.

2- Mỗi ngày qua màn ảnh truyền hình / qua báo chí / chúng ta chứng kiến biết bao đau khổ trong cuộc sống / đau khổ vì thiên tai / vì chiến tranh / vì sự độc ác của người khác / đau khổ do bệnh tật / do quá nghèo túng / Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa ban cho những anh chị em đang gặp thử thách / một niềm tin yêu và hy vọng để vui sống.

3- Ước mơ tha thiết của con người ở mọi thời đại / là được sống hạnh phúc / mà thái độ của Thánh Phêrô trong bài Tin Mừng hôm nay là một ví dụ điển hình / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho tất cả mọi người / đều tìm được hạnh phúc trong đời sống riêng tư của mình.

Chủ tế: Lạy Chúa, Đức Giêsu Kitô Con Chúa đã chuẩn bị cho các tông đồ khỏi hoang mang trước mầu nhiệm thập giá, nhưng luôn vững tin vào sự tất thắng của Người. Xin cũng ban cho chúng con một niềm tin sắt đá, để chúng con có thể đứng vững trước mọi giông tố phũ phàng của cuộc đời. Chúng con cầu xin…

 


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm