Danh mục bài viết

Cập nhật 7/3/2017 - 17:57 - Lượt xem 5100

Hội Dòng nữ Đa-minh Thái Bình : Tổng hội V (2017-2021)

Sáng nay (ngày 7/3/2017) tại Hội Dòng nữ Đa-minh Thái Bình đã diễn ra Tổng hội V – 2017 dưới sự chủ tọa của Đức Cha Phê-rô Nguyễn Văn Đệ - Giám mục Giáo phận Thái Bình.

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Sau khi đã cầu nguyện và suy nghĩ xin ơn Chúa Thánh Linh tác động và  làm việc, các đại biểu đã bầu chọn ra được chị Maria Nguyễn Thị Kim Sen làm Tân Bề trên Tổng Quyền của Hội dòng nữ Đa-minh Thái Bình, nhiệm khóa 2017 – 2021 và chị đã chấp nhận vâng theo thánh ý Chúa.

Ngay sau đó, chị Tân Bề trên Tổng quyền cùng các chị em trở lại nhà nguyện của Hội Dòng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và chị em tỏ dấu phục quyền.

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Hội Dòng nữ Đaminh Thái Bình xin tri ân quý Đức Cha, quý cha, quý tu sĩ nam nữ  và quý cộng đoàn đã cầu nguyện cho Hội dòng trong những ngày chuẩn bị diễn ra Tổng Hội. Và hơn nữa, xin tiếp tục thêm lời cầu nguyện cho chị Maria - Tân Bề trên Tổng quyền Hội dòng nữ Đaminh Thái Bình trong sứ vụ mới lãnh nhận này.

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Maria Hương Giang

 


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm