Danh mục bài viết

Cập nhật 12/6/2018 - 17:41 - Lượt xem 2174

Dẫn lễ và Lời nguyện Chúa nhật 7 Thường Niên năm A

Thương Nhau Như Chúa Thương (Lv 19,1-2.17-18; 1Cr 3,16-23; Mt 5,38-48)

 

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay là Chúa Nhật 7 thường niên...

Chúa nhật trước, Chúa Giêsu đã kiện toàn bốn giới răn trong Cựu Ước. Hôm nay Người bổ sung thêm hai giới răn khác là không chống lại kẻ ác và thương yêu kẻ thù.

Ở đời không có gì quý bằng tình yêu. Hạnh phúc chính là yêu và được yêu; và tình yêu cao cả nhất là yêu thương như Chúa thương yêu.

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta hiểu biết và thực thi yêu thương như ý Chúa muốn.

- Dẫn vào bài đọc 1: Lv 19,1-2.17-18

Ông Môisen kêu gọi dân Chúa sống thánh như Thiên Chúa là Ðấng Thánh. Muốn nên thánh phải yêu thương như Thiên Chúa thương yêu, không được thù ghét báo oán ai. Ðó là ý nghĩa bài đọc sau đây.

- Dẫn vào bài đọc 2: 1Cr 3,16-23

Thấy cộng đoàn Corintô tự hào khôn ngoan rồi chia rẽ nhau, thánh Phaolô nói cho họ biết tất cả mọi người là Ðền Thờ Thiên Chúa. Phải thương yêu hiệp nhất với nhau, không nên chia rẽ, hận thù báo oán nhau. Ðó là nội dung đoạn thư sau đây.

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Mt 5,38-48

Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu kiện toàn hai giới luật là không chống lại kẻ gian ác và yêu thương kẻ nghịch thù, để được giống Cha trên trời là Ðấng nhân từ quảng đại.

- Cầu nguyện cho mọi người:

Mẫu 1:

Chủ tế: Chúa Giêsu dạy chúng ta bắt chước Cha trên trời là Ðấng nhân từ, chúng ta đồng thanh cảm tạ Chúa và khẩn khoản cầu xin.

1. Chúa giao cho Hội Thánh sứ mạng đem tình thương của Chúa đến cho mọi người. Xin cho các Vị Mục Tử trong Hội Thánh nhiệt tâm chu toàn sứ mạng, bằng đời sống hy sinh bác ái hằng ngày.

2. "Luật xưa dạy: Mắt đền mắt. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: Ðừng chống cự kẻ ác". Xin cho mọi người vâng nghe Lời Chúa, thương yêu tha thứ nhau, để nên giống Cha trên trời là Ðấng luôn tha thứ.

3. "Luật xưa dạy: hãy yêu đồng loại và ghét kẻ thù. Còn Thầy, Thầy bảo: Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ ghét anh em". Xin cho các Kitô hữu biết vâng nghe Lời Chúa: thương yêu cầu nguyện cho hết mọi người, kể cả kẻ nghịch, người thù của chúng ta.

4. "Các ngươi phải sống thánh thiện, vì Thiên Chúa các ngươi là Ðấng Thánh". Xin cho cộng đoàn chúng ta vâng nghe Lời Chúa, sống thánh thiện trọn lành theo gương Cha chúng ta trên trời.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đến kiện toàn lề luật. Xin thương giúp chúng con ngày càng giữ luật Chúa cách hoàn hảo hơn.

Mẫu 2:

Chủ tế: Anh chị em thân mến

Chúng ta hãy cầu xin Chúa dùng tình yêu Đức Kitô mà thiêu đốt lòng chúng ta. Và chúng ta hãy dâng lên Chúa những lời cầu xin tha thiết sau đây :

1- Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho Hội Thánh luôn luôn dùng tiếng nói tình thương để giới thiệu Đức Kitô là Đấng Thiên sai, là Người Tôi Tớ đau khổ và là Con Thiên Chúa.

2- Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho ánh sáng Chúa Kitô được chiếu tỏa trên mọi dân tộc và mang ơn cứu độ đến cho mọi người.

3- Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho mọi kitô hữu đã lãnh nhận ơn Chúa Thánh Thần, luôn luôn theo sự hướng dẫn của Ngài mà bền tâm theo tiếng gọi trọn lành của Chúa.

4- Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho việc tham dự Thánh lễ Chúa nhật hôm nay trở nên nguồn mạch tình thương và ơn cứu độ cho tất cả mọi người trong xứ đạo chúng ta.

Chủ tế: Lạy Chúa, Ngài hằng ban phát mọi ơn lành. Xin nghe lời chúng con khẩn nguyện mà soi dẫn cho biết những gì là ngay chính, và giúp cho đủ sức thi hành những việc ấy. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm