Danh mục bài viết

Cập nhật 10/11/2019 - 8:52 - Lượt xem 1798

Các bài Suy niệm Chúa nhật 3 Thường Niên A

Lời Chúa: Is 8,23b – 9,3; 1Cr 1,10-13.17; Mt 4,12-23