Danh mục bài viết

Cập nhật 24/12/2016 - 9:35 - Lượt xem 687

Dẫn lễ và Lời nguyện tín hữu - Lễ Giáng Sinh

Hôm Nay Chúa Cứu Thế Ðã Giáng Sinh

Lễ Giáng Sinh (Thánh Lễ Ðêm)

Hôm Nay Chúa Cứu Thế Ðã Giáng Sinh

(Is 9,2-4.6-7' Tt 2,11-14; Lc 2,1-14)

 

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Sau những ngày tỉnh thức mong đợi, đêm nay Chúa Cứu Thế giáng sinh cho chúng ta. người sinh ra nghèo khó trong máng cỏ, nhưng chính Người là Con Thiên Chúa, là Ngôi Hai Thiên Chúa làm người cứu độ chúng ta. Ðây là Hồng Ân Cao Cả Thiên Chúa tặng ban cho nhân loại.

Ðây là Tin Mừng trọng đại cho toàn thể nhân loại, đặc biệt cho những người nghèo khổ bất hạnh phần hồn phần xác.

Chúng ta hân hoan dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta mở rộng tâm hồn, đón rước Chúa Cứu Thế đến cứu giúp hồn xác chúng ta và mọi người.

- Dẫn vào bài đọc I: Is 9,2-4.6-7

Bài đọc sau đây cho thấy dân Chúa đang sống nô lệ lầm than, được Ngôn sứ Isaia loan báo Thiên Chúa cho Con của Người đến giải phóng, ban bình an sung túc cho họ.

- Dẫn vào bài đọc 2: Tt 2,11-15

Thánh Phaolô cho biết: Ân sủng cao cả Thiên Chúa ban cho chúng ta chính là Ðức Giêsu, Ðấng hiến thân chuộc tội chúng ta, thanh luyện chúng ta thành dân riêng của Người, để chuyên cần làm việc thiện. Ðó là ý nghĩa đoạn thơ sau đây.

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Lc 2,1-14

Tin Mừng hôm nay thuật lại thánh Giuse và Ðức Mẹ phải về Bêlem khai dân số; ở đó Ðức Mẹ đã sinh Chúa Giêsu trong hang lừa máng cỏ nghèo hèn, nhưng có cả một đạo binh thiên quốc ca mừng Chúa Hài Nhi.

- Cầu nguyện cho mọi người

Vì thương chúng ta, Ngôi Hai Thiên Chúa đã giáng sinh làm người cứu rỗi chúng ta. Chúng ta vui mừng cảm tạ Chúa và tha thiết cầu nguyện.

1. Chúa là Thiên Chúa cao cả mà sinh ra nghèo khó vì yêu thương chúng ta. Xin cho các thành phần Hội Thánh luôn sống tinh thần nghèo khó, để có thể đem Chúa đến cho mọi người.

2. Chúa Giáng Sinh làm người, đem bình an hạnh phúc đến cho con người. Xin cho mọi người thành tâm cộng tác với Chúa, xóa bỏ bạo lực hận thù trên thế giới.

3. Chúa Giáng Sinh làm người, hiến thân chuộc tội mọi người. Xin cho chúng ta thật lòng sám hối tội lỗi, để được hưởng nhờ ơn cứu rỗi.

4. Chúa giáng sinh làm người vì thương chúng ta. Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết đáp lại tình thương của Chúa: luôn sống hiếu thảo với Chúa và thương yêu giúp đỡ mọi người.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa giáng sinh làm người vì thương chúng con và để cứu rỗi chúng con. Xin cho chúng con và mọi người mở rộng tâm hồn đón rước Chúa.

 

 

Lễ Giáng Sinh (Thánh Lễ Ban Ngày)

Ngôi Lời Ðã Làm Người ở Giữa Chúng Ta

(Is 52,7-10; Dt 1,1-6; Ga 1,1-18)

 

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay chúng ta cùng toàn thể Hội Thánh hân hoan mừng Ngôi Lời là Con Thiên Chúa sinh ra làm người, đem ánh sáng, sự sống an bình và chân lý cho loài người.

Ngôi Lời là ánh sáng thật chiếu soi mọi người. Người đã đến ở giữa loài người, nhưng nhiều kẻ không tin nhận Người. Ai tin nhận Người thì được làm con Thiên Chúa.

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta và mọi người thành tâm tin nhận Ngôi Lời là Thiên Chúa, và là Ðấng Cứu Chuộc chúng ta.

- Dẫn vào bài đọc 1: Is 52,7-10

Ngôn sứ Isaia loan báo cho dân Chúa biết: Chúa đem bình an hạnh phúc đến cho họ và toàn thể nhân loại. Ðó là ý nghĩa bài đọc su đây.

- Dẫn vào bài đọc 2: Dt 1,1-6

Xưa Thiên Chúa đã nhờ các ngôn sứ, nay Người sai Con Một là Ngôi Lời đến dạy bảo chúng ta, và dùng lời quyền năng của Người mà tẩy xóa tội lỗi nhân loại. Ðó là nội dung đoạn thư sau đây.

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Ga 1,1-18

Qua Tin Mừng hôm nay, Thánh Gioan giới thiệu Chúa Giêsu là Ngôi Lời và là Thiên Chúa. Người tạo thành vạn vật. Người nhập thể cứu độ loài người. Người là ánh sáng và là sự sống. Ai tin nhận Người thì được làm Con Thiên Chúa.

- Cầu nguyện cho mọi người:

Chúa thương ban cho Con Một là Ngôi Lời làm người cứu độ chúng ta. Chúng ta hân hoan cảm tạ Chúa và khẩn khoản cầu xin.

1. Chúa Giêsu là Ngôi Lời nhập thể cứu độ nhân loại. Xin cho Hội Thánh biết dùng Lời Chúa làm phương thế cứu rỗi mọi người.

2. Muốn được cứu rỗi, phải tin nhận Ngôi Lời là Ðấng Cứu Thế. Xin cho mọi người thành tâm tin nhận Ngôi Lời Thiên Chúa sai đến.

3. Nhiều người hiện nay tin vào tiền của vật chất và tà thần hơn tin Chúa. Xin cho họ nhận biết chỉ có Chúa Giêsu là Ðấng Cứu Ðộ duy nhất của loài người.

4. Thánh Gioan Tiền Hô trọn đời làm chứng cho Ngôi Lời nhập thể. Xin cho cộng đoàn chúng ta biết noi gương thánh nhân, dùng lời nói việc làm hằng ngày làm chứng cho Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa là Cha nhân từ, Chúa thương ban Ngôi Lời Nhập Thể cứu độ chúng con. Xin cho chúng con hết lòng tin kính Người, để được làm con cái Chúa và được hưởng gia nghiệp Chúa hứa ban.

 

Bài viết mới

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm