Danh mục bài viết

Cập nhật hôm nay, lúc 11:55 - Lượt xem 2524

Lịch phụng vụ Giáo phận Thái Bình

Tháng 11 năm 2016

 
01

Lm Đaminh Nguyễn Văn Bảng

Năm sinh: 17/3/1975

Chịu chức Lm: 1/1/2016

Giáo vụ: Quản nhiệm  Giáo xứ Đan Chàng

Địa chỉ: xã Hồng Vân, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên 

02

Lm Đaminh Nguyễn Văn Bích

Năm sinh: 21/5/1964

Chịu chức Lm: 8/12/2018

Địa chỉ: TGM Thái Bình, số 6 - Trần Hưng Đạo Thái Bình

03

Lm Giuse Phạm Đức Bình

Năm sinh: 2/1/1960

Chịu chức Lm: 1/1/2016

Giáo vụ: Phụ tá Giáo xứ Cổ Việt

Địa chỉ: xã Việt Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

04
Lm Đaminh Đặng Văn Cầu

Năm sinh: 17/7/1962

Chịu chức Lm: 9/3/1996

Giáo vụ: Giám đốc ĐCV Thánh Tâm Mỹ Đức

Địa chỉ: xóm 7, xã Đông Hoà, Tp. Thái Bình

05
Lm Giuse Trần Xuân Chiêu

Năm sinh: 14/5/1950

Chịu chức Lm: 16/10/1977

Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Nghĩa Chính

Địa chỉ: xã Phú Xuân, Tp. Thái Bình

06
Lm Antôn Nguyễn Văn Chuẩn

Năm sinh: 1975

Chịu chức Lm: 7/6/2013

Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Ngọc Châu

Địa chỉ:  xã Quang Vinh, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên

07

Lm Giuse Nguyễn Tri Chúc

Năm sinh: 16/11/1944

Chịu chức Lm: 16/10/1977

Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Thuần Túy

Địa chỉ: xã Đông La, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

08

Lm Giuse Phạm Văn Chức

Năm sinh: 20/8/1973

Chịu chức Lm: 1/1/2016

Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Bạch Long

Địa chỉ:  xã Đông Hoàng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

09

Lm Gioakim Đặng Văn Diễn

Năm sinh: 10/1/1975

Chịu chức Lm: 1/12/2011

Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Hải Linh

Địa chỉ: xã Mỹ Lộc, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình

10

Lm Giuse Mai Trần Diện

Năm sinh: 24/10/1976

Chịu chức Lm: 8/12/2018

Địa chỉ: TGM Thái Bình, số 6 - Trần Hưng Đạo, Tp. Thái Bình

11

Lm Giuse Mai Văn Diện

Năm sinh: 1/3/1972

Chịu chức Lm: 29/11/2005

Giáo vụ: Giám học ĐCV Thánh Tâm Mỹ Đức

Địa chỉ: ĐCV Thánh Tâm MĐ, xóm 7, xã Đông Hoà, Tp. Thái Bình

12

Lm Giuse Mai Văn Duẩn

Năm sinh: 24/3/1978

Chịu chức Lm: 1/12/2011

Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Duyên Lãng

Địa chỉ: xã Minh Hoà, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình

13

Lm Giuse Phạm Công Dũng

Năm sinh: 1970

Chịu chức Lm: 19/3/2007

Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Lương Điền

Địa chỉ: xã Đông Cơ, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

14

Lm Gioan B. Đỗ Bá Dương

Năm sinh: 12/10/1959

Chịu chức Lm: 9/3/1996

Giáo vụ: Quản hạt Thái Thuỵ ; Chánh xứ Giáo xứ Thượng Phúc + Giáo xứ Xá Thị

Địa chỉ: xã Thuỵ Sơn, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình

15

Lm Augustinô Đỗ Duy Đại 

Năm sinh: 6/2/1979

Chịu chức Lm: 8/12/2016

Địa chỉ: TGM Thái Bình, số 6 - Trần Hưng Đạo, Tp. Thái Bình

16

Lm Tôma Aquinô Trần Xuân Đại

Năm sinh: 28/4/1970

Chịu chức Lm: 1/1/2016

Giáo vụ:  Quản nhiệm Giáo xứ Bích Du

Địa chỉ: xã Thái Thượng, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình

17

Lm Tôma Aquinô Trần Minh Điện

Năm sinh: 3/5/1979

Chịu chức Lm: 8/12/2017

Địa chỉ: ĐCV Thánh Tâm MĐ, xóm 7, xã Đông Hoà, Tp. Thái Bình

18

Lm Micae Nguyễn Văn Đô

Năm sinh: 27/7/1982

Chịu chức Lm: 8/12/2016

Địa chỉ: TGM Thái Bình, số 6 - Trần Hưng Đạo, Tp. Thái Bình

19

Lm Đaminh Nguyễn Văn Đạm

Năm sinh: 8/9/1949

Chịu chức Lm: 22/2/2006

Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Vân Am

Địa chỉ: xã Thuỵ Quỳnh, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình

20

Lm Augustinô Nguyễn Văn Đề

Năm sinh: 1947

Chịu chức Lm: 22/2/2006

Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Đông Khê

Địa chỉ: xã Đông Cường, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

21

Lm Phêrô Trần Duy Điển

Năm sinh: 25/4/1945

Chịu chức Lm: 22/2/2006

Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Nam Lỗ

Địa chỉ: xã Hợp Tiến, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

22

Lm Luca Nguyễn Văn Định

Năm sinh: 15/7/1954

Chịu chức Lm: 3/12/2003

Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Đồng Quan

Địa chỉ: xã Vũ An, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình

23

Lm Đaminh Đặng Văn Gia

Năm sinh: 1943

Chịu chức Lm: 13/8/1972

Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Phục Lễ

Địa chỉ: xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình

24

Lm Giuse Nguyễn Văn Giang

Năm sinh: 18/3/1981

Chịu chức Lm: 24/6/2012

Hiện nay: Du học nước Pháp

25

Lm Vinhsơn Đỗ Văn Hà

Năm sinh: 10/8/1972

Chịu chức Lm: 1/1/2016

Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Trung Thành

Địa chỉ: xã Vũ Tiến, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

26

Lm Đaminh Bùi Ngọc Hải

Năm sinh: 1970

Chịu chức Lm: 3/12/2003

Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Tây Làng

Địa chỉ: xã Hồng Giang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

27

Lm Đaminh Phạm Bá Hàn

Năm sinh: 2/11/1940

Chịu chức Lm: 8/12/2014

Giáo vụ: Trụ sở Thái Bình

Địa chỉ: 56- Nguyễn Văn Lạc, F.19, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM

28

Lm Giuse Đặng Văn Hậu

Năm sinh: 19/10/1979

Chịu chức Lm: 8/12/2018

Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Hữu Tiệm

Địa chỉ: xã Quang Hưng, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình

29

Lm Phêrô Trần Xuân Hiền

Năm sinh: 19/10/1981

Chịu chức Lm: 8/12/2018

Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Ngô Xá

Địa chỉ: xã Vĩnh Xá, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên

30

Lm Antôn Nguyễn Văn Hiện 

Năm sinh: 1/2/1973

Chịu chức Lm: 8/12/2016

Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Đại Điền

Địa chỉ: xã An Vũ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình

31

Lm Giuse Dương Văn Hiếu

Năm sinh: 6/2/1979

Chịu chức Lm: 8/12/2018

Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Tần Nhẫn

Địa chỉ: xã Minh Tân, huyện Phù Cừ, tỉnh Thái Bình

32

Lm Giêrônimô Nguyễn Ngọc Hinh

Năm sinh: 1969

Chịu chức Lm: 29//11/2005

Giáo vụ: Quản hạt Đông Hưng ; Chánh xứ Giáo xứ An Lập

Địa chỉ: xã Hồng Giang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

33

Lm Vinhsơn Nguyễn Hoà

Năm sinh: 15/1/1973

Chịu chức Lm: 1/12/2011

Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Thanh Minh

Địa chỉ: xã Nam Hông, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

34

Lm Vinhsơn Nguyễn Quốc Hoàn 

Năm sinh: 25/9/1981

Chịu chức Lm: 8/12/2016

Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Võng Phan

Địa chỉ: xã Tống Trân, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

35

Lm Vinhsơn Nguyễn Văn Hoàng

Năm sinh: 7/3/1945

Chịu chức Lm: 1/1/2016

Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Danh Giáo

Địa chỉ: xã Thái Đô, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình

36

Lm Gioakim Đặng Văn Hội

Năm sinh: 10/12/1977

Chịu chức Lm: 4/8/2007

Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Hữu Vy

Địa chỉ: xã Nam Chính, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

37

Lm Phêrô Đinh Văn Hùng 

Năm sinh: 5/1/1957

Chịu chức Lm: 4/12/2001

Giáo vụ: Quản hạt Đông Hưng Yên ; Chánh xứ Giáo xứ Cao Xá

Địa chỉ: Trần Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

38

Lm Giuse Trần Xuân Hùng (Hoạt) 

Năm sinh: 15/10/1974

Chịu chức Lm: 8/12/2016

Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Văn Lăng

Địa chỉ: xã Thượng Hiền, huyện Kiến Xương, Thái Bình

39

Lm Vinhsơn Trần Văn Hùng

Năm sinh: 25/7/1954

Chịu chức Lm: 8/12/2014

Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Nam Biên

Địa chỉ: xã Nam Trung, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

40

Lm Vinhsơn Vũ Văn Hướng 

Năm sinh: 1957

Chịu chức Lm: 4/12/2001

Giáo vụ: Giáo vụ: Quản hạt Bắc Tiền Hải ; Chánh xứ Giáo xứ Đền thánh Bác Trạch

Địa chỉ: xã Vân Trường, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

41

Lm Augustinô Nguyễn Quang Huy

Năm sinh: 3/12/1962

Chịu chức Lm: 3/12/2003

Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Cổ Việt

Địa chỉ: xã Việt Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

42

Lm Giuse Đỗ Trọng Huy

Năm sinh: 20/6/1971

Chịu chức Lm: 29/11/2005

Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Phú Lạc

Địa chỉ: xã Minh Tân, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình

43

Lm Giuse Nguyễn Đình Huynh

Năm sinh: 9/1/1979

Chịu chức Lm: 8/12/2016

Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Thân Thượng

Địa chỉ: xã Quang Bình, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình

44

Lm Giuse Nguyễn Văn Kha

Năm sinh: 14/9/1962

Chịu chức Lm: 4/12/2001

Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Vạn Đồn

Địa chỉ: xã Thuỵ Hồng, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình

45

Lm Phêrô Nguyễn Đình Lam

Năm sinh: 2/8/1966

Chịu chức Lm: 8/12/2016

Địa chỉ: TGM Thái Bình, số 6 - Trần Hưng Đạo, Tp.  Thái Bình

46

Lm Antôn Tô Duy Lâm 

Năm sinh: 5/6/1980

Chịu chức Lm: 8/12/2014

Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Khúc Mai

Địa chỉ: xã Thuỵ Thanh, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình

47

Lm Phêrô Chu Duy Mạc

Năm sinh: 29/1/1965

Chịu chức Lm: 1/1/2016

Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Hạ Lễ

Địa chỉ: xã Hạ Lễ, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên

48

Lm Giuse Mai Trần Minh

Năm sinh: 20/8/1972

Chịu chức Lm: 1/1/2016

Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Lực Điền + Giáo xứ Thái Nội

Địa chỉ: xã Minh Châu, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

49

Lm Phêrô Vũ Khắc Năng 

Năm sinh: 27/10/1975

Chịu chức Lm: 27/11/2009

Địa chỉ: ĐCV Thánh Tâm MĐ, xóm 7, xã Đông Hoà, Tp. Thái Bình

50

Lm Giuse Mai Trần Nga

Năm sinh: 12/10/1949

Chịu chức Lm: 16/10/1977

Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Mỹ Đình

Địa chỉ: xã Văn Cẩm, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình

51

Lm Đaminh Đặng Hữu Nghị

Năm sinh: 3/10/1975

Chịu chức Lm: 8/12/2014

Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Lạc Thành

Địa chỉ: xã Tây Ninh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

52

Lm Giuse Đinh Xuân Ngọc

Năm sinh: 1/5/1971

Chịu chức Lm: 4/8/2007

Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Thanh Châu

Địa chỉ: xã Nam Thanh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

53

Lm Giêrônimô Trần Văn Ngữ  

Năm sinh: 1960

Chịu chức Lm: 8/12/2014

Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Truyền Tin

Địa chỉ: xã Quang Lịch, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình

54

Lm Giuse Bùi Đình Nguyện

Năm sinh: 1/10/1971

Chịu chức Lm: 2/2/2010

Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Tân Mỹ

Địa chỉ: xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình

55

Lm Augustinô Trần Thế Nhận 

Năm sinh: 4/7/1972

Chịu chức Lm: 1/12/2011

Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Đông Thành

Địa chỉ: xã Nam Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

56

Lm Đaminh Nguyễn Cao Phi

Năm sinh: 28/11/1961

Chịu chức Lm: 8/12/2014

Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Hợp Châu

Địa chỉ: xã Nam Thịnh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

57

Lm Vinhsơn Ngô Thái Phong 

Năm sinh: 5/5/1973

Chịu chức Lm: 2/2/2010

Hiện nay: Du học nước Mỹ

58

Lm Vinhsơn Trịnh Xuân Phong 

Năm sinh: 24/11/1947

Chịu chức Lm: 8/12/2014

Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Tân Châu

Địa chỉ: xã Nam Thắng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

59

Lm Đaminh Đặng Thái Phúc

Năm sinh: 6/5/1976

Chịu chức Lm: 1/1/2016

Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Phương Bồ

Địa chỉ: Phan Sào Nam, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

60

Lm Giuse Bùi Văn Phương

Năm sinh: 9/1/1964

Chịu chức Lm: 1/1/2016

Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ An Lạc

Địa chỉ: xã Trung An, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

61

Lm Đaminh Nguyễn Văn Quát

Năm sinh: 28/10/1954

Chịu chức Lm: 4/12/2001

Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Giáo Nghĩa

Địa chỉ: xã Bình Minh, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình

62

Lm Đaminh Nguyễn Văn Quỳ

Năm sinh: 1/9/1953

Chịu chức Lm: 8/12/2018

Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Lương Đống 

Địa chỉ: xã Đông Giang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

63

Lm Vinhsơn Mai Thành Sơn 

Năm sinh: 20/5/1953

Chịu chức Lm: 15/8/1988

Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Gia Lạc

Địa chỉ: xã Hồng Lý, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

64

Lm Vinhsơn Phạm Văn Sơn 

Năm sinh: 12/6/1972

Chịu chức Lm: 1/12/2011

Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Nguyệt Lãng

Địa chỉ: xã Minh Khai, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

65

Lm Phanxicô Atsidi Nguyễn Tiến Tám 

Năm sinh: 1/10/1952

Chịu chức Lm: 9/3/1996

Giáo vụ: Quản hạt Kiến Xương ; Chánh xứ Gx Đền thánh Cao Mại

Địa chỉ: xã Quang Hưng, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình

66

Lm Giuse Trần Thanh Tâm

Năm sinh: 25/5/1974

Chịu chức Lm: 1/1/2016

Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Dương Cước

Địa chỉ: xã Hồng Thái, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình

67

Lm Phêrô Nguyễn Đình Tân

Năm sinh: 24/5/1958

Chịu chức Lm: 9/3/1996

Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Quỳnh Lang

Địa chỉ: xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình

68

Lm Vinhsơn Đỗ Cao Thăng 

Năm sinh: 1942

Chịu chức Lm: 24/2/1978

Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ An Châu

Địa chỉ: xã Vũ Tiến, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

69

Lm Đaminh Đào Trung Thành

Năm sinh: 10/10/1950

Chịu chức Lm: 3/12/2003

Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Xuân Hoà

Địa chỉ: xã Thái Thọ, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình

70

Lm Giuse Trịnh Tiến Thành

Năm sinh: 24/9/1970

Chịu chức Lm: 4/8/2007

Giáo vụ: Giám đốc TGM + Chánh xứ Giáo xứ Chính toà TB

Địa chỉ: 6 - Trần Hưng Đạo, Tp. Thái Bình

71

Lm Phêrô Vũ Hữu Thành

Năm sinh: 8/7/1977

Chịu chức Lm: 8/12/2018

Địa chỉ: TGM Thái Bình, số 6 - Trần Hưng Đạo, Tp. Thái Bình

72

Lm Đaminh Nguyễn Văn Thao

Năm sinh: 1/2/1963

Chịu chức Lm: 3/12/2003

Giáo vụ: Quản hạt Nam Tiền Hải ; Chánh xứ Gx Trung Đồng

Địa chỉ: xã Nam Trung, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

73

Lm Đaminh Phạm Thành Thạo

Năm sinh: 20/8/1975

Chịu chức Lm: 1/1/2016

Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Duyên Tục

Địa chỉ: xã Phú Lương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

74

Lm Phêrô Trần Duy Thể

Năm sinh: 12/6/1977

Chịu chức Lm: 8/12/2018

Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Trung Châu

Địa chỉ: xã Đông Kết, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên

75

Lm Đaminh Vũ Văn Thiêm

Năm sinh: 16/9/1975

Chịu chức Lm: 2/2/2010

Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Phú Giáo

Địa chỉ: xã Hùng Dũng, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình

76

Lm Giuse Phạm Văn Thiện

Năm sinh: 25/3/1964

Chịu chức Lm: 4/12/2001

Giáo vụ: Quản hạt Tây Hưng Yên ; Chánh xứ Giáo xứ Ngọc Đồng + Giáo xứ Lê Xá

Địa chỉ: xã Ngọc Thanh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên

77

Lm Tôma Aquinô Đoàn Xuân Thoả

Năm sinh: 15/7/1945

Chịu chức Lm: 3/12/1994

Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Châu Nhai

Địa chỉ: xã Nam Thanh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

78

Lm Đaminh Nguyễn Văn Thụ

Năm sinh: 12/3/1975

Chịu chức Lm: 1/12/2011

Địa chỉ: ĐCV Thánh Tâm MĐxóm 7, xã Đông Hoà, Tp. Thái Bình

79

Lm Giuse Trần Văn Thụ

Năm sinh: 24/4/1977

Chịu chức Lm: 1/1/2016

Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Hoàng Xá

Địa chỉ: xã Nguyên Xá, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

80

Lm Giuse Nguyễn Thuân

Năm sinh: 5/9/1967

Chịu chức Lm: 4/8/2007

Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Hà Xá

Địa chỉ: xã Tân Lễ, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình

81

Lm Giuse Phạm Đức Thuấn

Năm sinh: 8/4/1978

Chịu chức Lm: 8/12/2017

Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Phương Xá

Địa chỉ: xã Đông Phương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

82

Lm Đaminh Trịnh Văn Thục

Năm sinh: 1972

Chịu chức Lm: 29/11/2005

Địa chỉ: ĐCV Thánh Tâm MĐ, xóm 7, xã Đông Hoà, Tp. Thái Bình

83

Lm Đaminh Trần Văn Thức

Năm sinh: 1972

Chịu chức Lm: 4/8/2007

Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Sài Quất

Địa chỉ: xã Thành Công, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên

84

Lm Giuse Trần Văn Thực

Năm sinh: 7/8/1974

Chịu chức Lm: 29/11/2005

Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Tràng Lũ

Địa chỉ: xã An Tràng, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình

85

Lm Vinhsơn Phạm Văn Thượng 

Năm sinh: 16/4/1975

Chịu chức Lm: 1/1/2016

Địa chỉ: ĐCV Thánh Tâm MĐ, xóm 7, xã Đông Hoà, Tp. Thái Bình

86

Lm Đaminh Trương Văn Thuỵ

Năm sinh: 12/3/1973

Chịu chức Lm: 4/8/2007

Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Đền thánh Đông Phú

Địa chỉ: xã Nam Trung, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

87

Lm Phanxicô Xavie Ngô Văn Toan 

Năm sinh: 15/6/1964

Chịu chức Lm: 4/12/2001

Giáo vụ: Quản hạt Thành Phố ; Chánh xứ Giáo xứ Sa Cát

Địa chỉ: P. Hoàng Diệu, Tp. Thái Bình

88

Lm Đaminh Vũ Minh Trí

Năm sinh: 15/12/1969

Chịu chức Lm: 1/12/2011

Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Vinh Sơn

Địa chỉ: xã Bắc Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

89

Lm Phanxicô Xavie Đinh Văn Trí 

Năm sinh: 18/8/1965

Chịu chức Lm: 1/1/2016

Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Quan Cao

Địa chỉ: xã Vân Trường, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

90

Lm Giuse Nguyễn Văn Triển

Năm sinh: 1/3/1963

Chịu chức Lm: 1/1/2016

Giáo vụ: Quản nhiệm  Giáo xứ Đông A

Địa chỉ: xã Vũ Tiến, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình 

91

Lm Đaminh Bùi Thế Truyền

Năm sinh: 28/5/1975

Chịu chức Lm: 4/8/2007

Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Bồng Tiên

Địa chỉ: xã Vũ Tiến, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

92

Lm Giuse Nguyễn Hữu Tuân

Năm sinh: 14/6/1976

Chịu chức Lm: 2/2/2010

Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Nam Thái 

Địa chỉ: xã Bắc Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

93

Lm Giuse Vũ Thanh Tuấn

Năm sinh: 22/2/1980

Chịu chức Lm: 7/2/2014

Hiện nay: Du học nước Pháp

94

Lm Augustinô Phạm Quang Tường 

Năm sinh: 9/8/1954

Chịu chức Lm: 4/12/2001

Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Cao Mộc

Địa chỉ: xã Đồng Tiến, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình

95

Lm Giuse Nguyễn Văn Tuyên

Năm sinh: 19/2/1977

Chịu chức Lm: 1/12/2011

Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Hưng Yên

Địa chỉ: 76 - Bãi Sậy, Tp. Hưng Yên

96

Lm Đaminh Nguyễn Văn Vực

Năm sinh: 10/3/1978

Chịu chức Lm: 8/12/2014

Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Trà Vy

Địa chỉ: xã Vũ Công, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình

97

Lm Giuse Trần Xuân Ứng

Năm sinh: 3/2/1980

Chịu chức Lm: 8/12/2018

Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Thục Thiện

Địa chỉ: xã Nam Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

98

Lm Gioan Chu Văn Yên

Năm sinh: 28/8/1974

Chịu chức Lm: 2/2/2010

Giáo vụ: Thư ký - văn phòng TGM TB

Địa chỉ: TGM Thái Bình, số 6 - Trần Hưng Đạo, Tp. Thái Bình


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm