Danh mục bài viết

Cập nhật 31/7/2020 - 17:39 - Lượt xem 27704

Lời Chúa mỗi ngày

"Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi" (Tv 119,105).

 

Lời Chúa Mỗi Ngày

Quý vị có thể nhấn hình phía trên, hoặc nhấn mục liên kết dưới đây để chọn ngày

 

MÙA VỌNG 

MÙA GIÁNG SINH

25/12

26/12

27/12

28/12

29/12

30/12

31/12

01/1

Lễ Thánh Gia Thất năm A

Lễ Thánh Gia Thất năm B

Lễ Thánh Gia Thất năm C

01/1 - Lễ Mẹ Thiên Chúa

02/1 - trước Lễ Hiển Linh

03/1 - trước Lễ Hiển Linh

04/1 - trước Lễ Hiển Linh

05/1 - trước Lễ Hiển Linh

06/1 - trước Lễ Hiển Linh

07/1 - trước Lễ Hiển Linh

Lễ Chúa Hiển Linh

Thứ Hai - sau Lễ Hiển Linh

Thứ Ba - sau Lễ Hiển Linh

Thứ Tư - sau Lễ Hiển Linh

Thứ Năm - sau Lễ Hiển Linh

Thứ Sáu - sau Lễ Hiển Linh

Thứ Bảy - sau Lễ Hiển Linh

 

MÙA CHAY

Thứ Tư Lễ Tro

Thứ Năm sau Lễ Tro

Thứ Sáu sau Lễ Tro

Thứ Bảy sau Lễ Tro

Tuần 1 Tuần 2 Tuần 3 Tuần 4
Chúa Nhật A Chúa Nhật A Chúa Nhật A Chúa Nhật A
Chúa Nhật B Chúa Nhật B Chúa Nhật B Chúa Nhật B
Chúa Nhật C Chúa Nhật C Chúa Nhật C Chúa Nhật C
Thứ Hai Thứ Hai Thứ Hai Thứ Hai
Thứ Ba Thứ Ba Thứ Ba Thứ Ba
Thứ Tư Thứ Tư Thứ Tư Thứ Tư
Thứ Năm Thứ Năm Thứ Năm Thứ Năm
Thứ Sáu Thứ Sáu Thứ Sáu Thứ Sáu
Thứ Bảy Thứ Bảy Thứ Bảy Thứ Bảy

 

MÙA PHỤC SINH

Tuần BNPS Tuần 2 Tuần 3 Tuần 4
Chúa Nhật A Chúa Nhật A Chúa Nhật A Chúa Nhật A
Chúa Nhật B Chúa Nhật B Chúa Nhật B Chúa Nhật B
Chúa Nhật C Chúa Nhật C Chúa Nhật C Chúa Nhật C
Thứ Hai BNPS Thứ Hai Thứ Hai Thứ Hai
Thứ Ba BNPS Thứ Ba Thứ Ba Thứ Ba
Thứ Tư BNPS Thứ Tư Thứ Tư Thứ Tư
Thứ Năm BNPS Thứ Năm Thứ Năm Thứ Năm
Thứ Sáu BNPS Thứ Sáu Thứ Sáu Thứ Sáu
Thứ Bảy BNPS Thứ Bảy Thứ Bảy Thứ Bảy

 

THƯỜNG NIÊN

Tuần 1 Tuần 2 Tuần 3 Tuần 4
Tuần 5 Tuần 6 Tuần 7 Tuần 8
Tuần 9 Tuần 10 Tuần 11 Tuần 12
Tuần 13 Tuần 14 Tuần 15 Tuần 16
Tuần 17 Tuần 18 Tuần 19 Tuần 20
Tuần 21 Tuần 22 Tuần 23 Tuần 24
Tuần 25 Tuần 26 Tuần 27 Tuần 28
Tuần 29 Tuần 30 Tuần 31 Tuần 32
Tuần 33 Tuần 34    
 
Tuần 1 Tuần 2 Tuần 3 Tuần 4
Chúa Nhật A Chúa Nhật A Chúa Nhật A Chúa Nhật A
Chúa Nhật B Chúa Nhật B Chúa Nhật B Chúa Nhật B
Chúa Nhật C Chúa Nhật C Chúa Nhật C Chúa Nhật C
Thứ Hai Thứ Hai Thứ Hai Thứ Hai
Thứ Ba Thứ Ba Thứ Ba Thứ Ba
Thứ Tư Thứ Tư Thứ Tư Thứ Tư
Thứ Năm Thứ Năm Thứ Năm Thứ Năm
Thứ Sáu Thứ Sáu Thứ Sáu Thứ Sáu
Thứ Bảy Thứ Bảy Thứ Bảy Thứ Bảy
 
Tuần 5 Tuần 6 Tuần 7 Tuần 8
Chúa Nhật A Chúa Nhật A Chúa Nhật A Chúa Nhật A
Chúa Nhật B Chúa Nhật B Chúa Nhật B Chúa Nhật B
Chúa Nhật C Chúa Nhật C Chúa Nhật C Chúa Nhật C
Thứ Hai Thứ Hai Thứ Hai Thứ Hai
Thứ Ba Thứ Ba Thứ Ba Thứ Ba
Thứ Tư Thứ Tư Thứ Tư Thứ Tư
Thứ Năm Thứ Năm Thứ Năm Thứ Năm
Thứ Sáu Thứ Sáu Thứ Sáu Thứ Sáu
Thứ Bảy Thứ Bảy Thứ Bảy Thứ Bảy
Tuần 21 Tuần 22 Tuần 23 Tuần 24
Chúa Nhật A Chúa Nhật A Chúa Nhật A Chúa Nhật A
Chúa Nhật B Chúa Nhật B Chúa Nhật B Chúa Nhật B
Chúa Nhật C Chúa Nhật C Chúa Nhật C Chúa Nhật C
Thứ Hai Thứ Hai Thứ Hai Thứ Hai
Thứ Ba Thứ Ba Thứ Ba Thứ Ba
Thứ Tư Thứ Tư Thứ Tư Thứ Tư
Thứ Năm Thứ Năm Thứ Năm Thứ Năm
Thứ Sáu Thứ Sáu Thứ Sáu Thứ Sáu
Thứ Bảy Thứ Bảy Thứ Bảy Thứ Bảy
 
Tuần 25 Tuần 26 Tuần 27 Tuần 28
Chúa Nhật A Chúa Nhật A Chúa Nhật A Chúa Nhật A
Chúa Nhật B Chúa Nhật B Chúa Nhật B Chúa Nhật B
Chúa Nhật C Chúa Nhật C Chúa Nhật C Chúa Nhật C
Thứ Hai Thứ Hai Thứ Hai Thứ Hai
Thứ Ba Thứ Ba Thứ Ba Thứ Ba
Thứ Tư Thứ Tư Thứ Tư Thứ Tư
Thứ Năm Thứ Năm Thứ Năm Thứ Năm
Thứ Sáu Thứ Sáu Thứ Sáu Thứ Sáu
Thứ Bảy Thứ Bảy Thứ Bảy Thứ Bảy
 
 
Tuần 33 Tuần 34
Chúa Nhật A Chúa Kitô Vua A
Chúa Nhật B Chúa Kitô Vua B
Chúa Nhật C Chúa Kitô Vua C
Thứ Hai Thứ Hai
Thứ Ba Thứ Ba
Thứ Tư Thứ Tư
Thứ Năm Thứ Năm
Thứ Sáu Thứ Sáu
Thứ Bảy Thứ Bảy

 

NGOẠI LỊCH

01/1

25/1

26/1

02/2

11/2

22/2

19/3

25/3

25/4

01/5

03/5

14/5

31/5

11/6

24/6

29/6

03/7

22/7

25/7

26/7

29/7

06/8

10/8

15/8

22/8

24/8

29/8

14/9

15/9

20/9

21/9

29/9

01/10

02/10

04/10

07/10

15/10

17/10

18/10

19/10

22/10

28/10

01/11

02/11

09/11

18/11

21/11

24/11

30/11

08/12

25/12

26/12

27/12

28/12

 

Tạ ơn 

Mồng 1 Tết

Tất Niên

Mồng 2 Tết

Giao Thừa

Mồng 3 Tết

Truyền Giáo

 

 

 


Tin cùng chuyên mục

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm