Danh mục bài viết

Cập nhật 8/11/2019 - 8:20 - Lượt xem 3592

Dẫn Lễ và Lời Nguyện Chúa Nhật 23 Thường Niên năm C

Theo Chúa là sẵn sàng từ bỏ (Kn 9,13-18; Plm 9-10.12-17; Lc 14,25-33)

 

  • Dẫn vào Thánh Lễ:

Chúa Nhật 23 Thường Niên, Lời Chúa dạy chúng ta: muốn xứng đáng trở thành môn đệ của Chúa, phải từ bỏ tất cả những gì không phù hợp với Chúa, kể cả những người thân yêu và quyền lợi vật chất. Thiên Chúa là Ðấng vô cùng thượng trí, và Ðức Giêsu là hiện thân sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Vì thế chúng ta cần từ bỏ ý riêng của mình, phải vâng nghe và làm theo ý khôn ngoan của Chúa Giêsu, để sinh ích cho chúng ta và anh chị em chúng ta.

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ, xin cho chúng ta sẵn sàng từ bỏ những gì không phù hợp với ý muốn của Chúa để thành môn đệ của Ngài.

  • Dẫn vào bài đọc 1: Kn 9,13-18

Sự khôn ngoan của Chúa vượt xa sự hiểu biết của loài người. Chúng ta cầu xin Chúa ban ơn khôn ngoan và Thánh Thần cho chúng ta, để chúng ta được sống đẹp lòng Chúa mà được cứu rỗi. Ðó là nội dung bài đọc sau đây.

  • Dẫn vào bài đọc 2: Plm 9-10.12-17

Thánh Phaolô đang bị cầm tù vì Chúa. Ông viết thư xin bạn ông là Philêmon nhận người nô lệ là Ônêsimô như anh em trong Chúa. Ðó là ý nghĩa đoạn thư sau đây.

  • Dẫn vào bài Tin Mừng: Lc 14,25-33

Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy chúng ta khôn ngoan chọn Chúa, yêu mến Chúa trên hết, từ bỏ tất cả những gì cản trở chúng ta, và sẵn sàng vác thánh giá theo Chúa.

  • Cầu nguyện cho mọi người:

Chủ tế: Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu mời gọi những ai muốn theo Ngài phải từ bỏ mọi sự, vác thập mà giá theo Chúa. Với ý chí quyết tâm theo Chúa, chúng ta cùng thành khẩn kêu xin.

1. Hội Thánh có sứ mạng kêu gọi con cái mình từ bỏ mọi sự, vác thập giá mà theo Chúa. Xin cho các vị Mục Tử trong Hội Thánh luôn hoàn thành sứ mạng, bằng lời rao giảng và gương sáng đời sống của mình.

2. Ngày nay không còn chế độ nô lệ như xưa, nhưng con người càng văn minh càng dễ thành nô lệ cho lạc thú, tiền của. Xin cho mọi người biết tôn trọng tự do và phẩm giá của mình.

3. "Ai theo Ta mà không quý mến Ta hơn hết thì không thể làm môn đệ Ta". Xin cho các Kitô hữu biết kính mến Chúa trên hết mọi sự và hy sinh mạng sống vì Chúa và cho mọi người.

4. "Ai không vác thập giá mà theo Ta thì không thể làm môn đệ Ta". Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta sẵn sàng chịu gian nan thử thách hằng ngày, để được theo Chúa bền đỗ đến cùng.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã thương kêu gọi chúng con làm môn đệ Chúa, chúng con hết lòng cảm tạ Chúa. Xin Chúa cho chúng con sẵn lòng từ bỏ mọi sự, sẵn sàng vác thập giá mỗi ngày mà theo Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

 


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm