Danh mục bài viết

Cập nhật 7/8/2016 - 21:2 - Lượt xem 4709

Dòng nữ Đaminh Thái Bình : Thánh lễ khấn dòng

Thứ Sáu (05/08/2016), Hội dòng nữ Đaminh Thái Bình (tước hiệu Trinh Nữ Vương) hân hoan mừng lễ khấn dòng cho các chị em khấn sinh. Thánh lễ được cử hành tại Nhà thờ giáo xứ Cát Đàm, giáo hạt Thành phố.

Giáo phận Thái Bình

Trước khi thánh lễ được cử hành, Hội dòng cùng với quý ông bà cố - cha mẹ của các khấn sinh, đã có cuộc rước quý chị em khấn sinh và đoàn đồng tế từ khuôn viên của Hội dòng, đi qua ĐCV Thánh Tâm Mỹ Đức, ra Nhà thờ giáo xứ Cát đàm để dâng thánh lễ.

Đúng 9g00, ca đoàn (do chính quý sơ Dòng nữ Đaminh Thái Bình) hát lên bài ca nhập lễ, mời gọi và hướng mọi người bước vào thánh lễ. Cha Tổng đại diện Phanxico Asisi Nguyễn Tiến Tám, đại diện Đức Cha giáo phận Thái Bình chủ tế thánh lễ khấn dòng. Đồng tế thánh lễ khấn dòng, có quý cha Bề trên các hội dòng, quý Đức Ông, quý cha có liên hệ với các khấn sinh, quý cha trong và ngoài Giáo Phận.

Thánh lễ diễn ra thật nghiêm trang và sốt sáng. Sau phần chia sẻ Lời Chúa, cha tổng đại diện chứng nhận lời tuyên khấn của các khấn sinh. Nghi thức tuyên khấn được bắt đầu bằng việc xướng tên các khấn sinh, trước là quý chị em Tiên Khấn, kế tiếp là quý chị em Vĩnh Khấn. Bề trên tổng quyền – Maria Giuse Ngô Thuý Hạnh, đại diện cho Hội dòng nhận lời khấn của các khấn sinh. Quý chị em khấn sinh lần lượt đặt tay của mình trong tay Bề trên tổng quyền để công khai tuyên bố lời khấn hứa của mình. Họ nhân danh Thiên Chúa Ba Ngôi,…nhờ ơn Chúa để giữ mình theo ba lời khuyên của Tin Mừng: Khó nghèo, Khiết tịnh và Vâng phục. Sau lời khấn của các khấn sinh, Bề trên tổng quyền dùng quyền Chúa ban để nhận lời khấn của các khấn sinh, và khuyên nhủ các khấn sinh cố gắng giữ điều mình đã giao ước.

Trong ngày hồng phúc thánh hiến, Hội Dòng Nữ Đaminh Thái Bình đã có 5 thiếu nữ tuyên khấn lần đầu, 11 tuyên khấn trọn đời, đó là

Tiên Khấn gồm các Sơ :

-         Maria Trần Thị Hải,

-         Maria Mai Thị Lan,

-         Maria Đỗ Thị Luyên,

-         Maria Trương Thị Nhận,

-         Maria Giuse Trần Thị Nguyễn.

Hồng ân Vĩnh Khấn gồm các Sơ:

-         Rosa Đào Thị Phương Dung,

-         Maria Trịnh Thị Hằng,

-         Maria Nguyễn Thị Huệ,

-         Anna Trần Thị Lan,

-         Maria Trần Thị Lân,

-         Maria Phạm Thị Mẫu,

-         Gioanna Phạm Thị Hải Nhiệm,

-         Maria Trần Thị Thía,

-         Maria Mai Thị Thịnh

-         Maria Nguyễn Thị Thúy (Quý),

-         Maria Nguyễn Thị Vui.

Sau phần Nghi thức tuyên khấn, thánh lễ được tiếp tục cử hành. Sau phần Lời nguyện Hiệp lễ, Bề trên tổng quyền đại diện cho Hội dòng cùng quý chị em khấn sinh nói lên tâm tình cám ơn và tri ân Quý Đức Cha Phêrô và Đức Cha Phanxicô, Cha Tổng đại diện và quý Đức ông, quý cha Đồng tế, quý thầy phó tế, quý Tu sĩ, chủng sinh… cùng toàn thể cộng đoàn. Đồng thời Bề trên tổng quyền cũng cám ơn và tri ân quý vị ân – thân nhân, vì xa xôi cách trở không thể hiện diện trong thánh lễ khấn dòng nhưng đã hướng về, cầu nguyện và giúp đỡ cho Hội dòng và các khấn sinh.

Niềm vui ngày thánh hiến còn được tiếp tục nhân lên, sau thánh lễ các khấn sinh nhận được những nụ cười ái mộ, những lời thân chúc, những đoá hoa tươi trước là chúc mừng, sau là để nhắc các khấn sinh giữ mãi lời giao ước với Đấng Tối Cao.

Xin cho các chị luôn son sắt và thuỷ chung, dù có gặp phong ba bão táp trong cuộc đời.

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

BTTGP


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm