TNG THƯ MINISTERIA QUAEDAM

CỦA ĐỨC GIO HONG PHAOL VI

ẤN ĐỊNH MỘT SỐ QUY LUẬT VỀ CHỨC PH TẾ

NGY 15 THNG 08 NĂM 1972

 

 

***

 

Để hướng dẫn v gip cho dn Cha tăng trưởng lun mi, Đức Kit đ thiết lập trong Hội Thnh những tc vụ khc nhau, nhằm mưu ch cho ton diện Nhiệm Thể Người.[1]

V thế, từ thời cc Tng Đồ, chức Ph Tế lun được trọng knh trong Hội Thnh, được phn biệt với cc tc vụ khc bởi tầm mức trang trọng đặc biệt. Thnh Phaol Tng Đồ đ chứng minh r rệt điều đ trong thư gửi tn hữu Philipp khi ngi cho chẳng những cc gim mục m cả cc Ph Tế nữa (x. Pl 1,1), cũng như trong thư gửi cho Timt, ngi nhấn mạnh đến cc tnh chất v cc nhn đức m cc Ph Tế cần phải c để chu ton những tc vụ được giao ph (x. 1Tm 3,8-13).

Tiếp đến l cc văn nhn thời Hội Thnh sơ khai, mỗi khi tuyn xưng phẩm gi chức Ph Tế, khng qun đề cao cc nhn đức v cc đặc n thing ling m cc Ph Tế phải c để chu ton tc vụ của họ, tức l đức trung tn với Cha Kit, nếp sống trong sạch về phong ha v tinh thần tng phục Đức Gim Mục.

Thnh Inhaxi thnh Antiokia quả quyết rằng: Tc vụ của Ph Tế chnh l tc vụ của Cha Gisu Kit, Đấng từ thuở đời đời ngự bn Cha Cha nhưng đ đến ở giữa chng ta.[2] Ngi cn nhấn mạnh: L thừa tc vin cc mầu nhiệm của Cha Gisu Kit, Ph Tế cần phải lm hi lng mọi người bằng mọi cch. V họ khng phải l những ph tế ngồi trn bn ăn, nhưng l những thừa tc vin của Hội Thnh Cha.[3]

Thnh Plicarp thnh Smyrna khuyn cc Ph Tế: Hy biết tiết độ trong mọi sự, n ha, sốt sắng. Trong đời sống hằng ngy, phải suy niệm về tinh thần phục vụ của Cha, Đấng đ tự nguyện lm ti tớ mọi người.[4]

Tc giả tập Gio Huấn của cc Tng Đồ (Didascalia Apostolorum) nhắc lại lời của Cha Kit: Ai muốn lm người lớn nhất giữa cc con, người đ hy trở nn đầy tớ của cc con (Mt 20,26-27), m p dụng lời nhắn nhủ ny cho cc Ph Tế: Hỡi cc Ph Tế, nếu cần phải dng mạng sống mnh cho anh em để chu ton tc vụ của cc ngi, th cc ngi đừng ngại hiến mạng sống mnh V nếu Cha trời đất đ trở nn ti tớ chng ta, đ chịu đau khổ v chấp nhận chịu chết v chng ta, th chnh chng ta l những kẻ bắt chước Cha Gisu, những kẻ tiếp nhận phần no sứ vụ của Người, lẽ no lại khng hy sinh cả mạng sống cho anh em chng ta sao?.[5]

Cũng vậy, cc gio phụ của cc thế kỷ đầu, nhắc nhiều đến tầm quan trọng của tc vụ Ph Tế, đồng thời cũng trnh by su rộng những cng vụ, vừa nhiều vừa quan trọng, đ giao ph cho họ. Cc ngi quả quyết r rng quyền bnh của cc Ph Tế tới mức no trong cc cộng đồng Kit hữu v phần tham dự vo việc tng đồ. Ph Tế được coi như tai, miệng, tri tim v linh hồn của Đức Gim Mục.[6]

Thầy Ph Tế ở bn cạnh Đức Gim Mục để tận hiến cho ton thể dn Cha v nng đỡ cc bệnh nhn cng những người ngho tng.[7] V thế m Thầy Ph Tế đng được gọi l bạn cc c nhi, bạn của tất cả những ai thnh tm lo việc đạo đức, nng đỡ những người ga bụa, những người nhiệt tm tng đồ Cc Thầy l bạn của tất cả những điều tốt lnh.[8] Nhưng trn tất cả mọi phận vụ, Thầy Ph Tế c phận vụ đem Mnh Thnh Cha đến cho cc bệnh nhn ở nh,[9] ban b tch Rửa Tội [10] v ty theo ý muốn v chỉ thị của Đức Gim Mục m rao giảng lời Cha.

Bởi đ, chức vụ Ph Tế đ pht triển mạnh mẽ trong Hội Thnh, đ trở thnh chứng t lớn lao về lng mến Cha v yu thương Hội Thnh, mỗi khi cc Ph Tế chu ton cng trnh bc i,[11] cử hnh mầu nhiệm thnh [12] v khi thực thi những cng tc mục vụ.[13]

Nhờ ở sự thực thi cc phận vụ Ph Tế, những người hướng tới chức linh mục đương nhin c một dấu chỉ tốt về khả năng của họ, về gi trị việc lm của họ, v như thế, họ đắc thủ sự chuẩn bị cần thiết để lnh nhận thin chức linh mục v cng việc mục vụ.

Nhưng qua cc thế hệ, kỷ luật lin hệ đến chức ny đ thay đổi. Đnh rằng người ta trở nn cứng rắn trong việc cấm khng cho truyền chức nhảy cc cấp trung gian, nhưng dần dần số những người muốn giữ chức Ph Tế Vĩnh Viễn giảm st. Bởi đ, trong Hội Thnh Latinh, chức Ph Tế Vĩnh Viễn, thực tế đ dần dần biến mất. Thiết tưởng cũng chẳng cần nhắc lại sắc lệnh của Cng đồng Tridentin muốn cải tổ cc chức thnh theo đặc chất của mỗi chức, cho ph hợp với cc phận vụ xưa kia của Hội Thnh.[14]

Thực ra tư tưởng muốn lập lại chức thnh ny, một chức thnh quan trọng c tnh cch vĩnh viễn, mi về sau mới r rng. Vị tiền nhiệm của Ta l Đức Pi XII đ c dịp đề cập vắn tắt điều đ (18). Cuối cng Cng đồng Vatican II đ ch ý đến những nhu cầu v thỉnh nguyện, v đ lập lại chức Ph Tế Vĩnh Viễn. V thiện ch của cc linh hồn đi hỏi, Cng Đồng đ ti lập chức Ph Tế Vĩnh Viễn, như l một chức trung gian giữa cc chức trn của hng gio phẩm v phần cn lại của dn Cha. Theo Cng Đồng, cc Ph Tế Vĩnh Viễn l những người ni ln những nhu cầu v những nguyện vọng của cộng đồng, những người cổ v việc phục vụ của Hội Thnh bn cạnh cc gio đon địa phương v như dấu chỉ hay nhiệm tch của chnh Cha Kit, Đấng khng đến để được phục vụ, nhưng để phục vụ (19). Bởi đ thng 10. 1964, trong phin họp thứ ba của Cng Đồng, cc nghị phụ đ chấp nhận nguyn tắc canh tn chức Ph Tế. Thng sau, tức thng 11, Cng đồng cng bố Hiến Chế Lumen Gentium, trong đ số 29 diễn tả những nt chnh v đặc điểm của thin chức ny như sau:

- Ở bậc thấp của hng gio phẩm c cc Ph Tế, những người đ được đặt tay khng phải để ln chức linh mục, nhưng để phục vụ. Nhờ ơn của b tch, họ được nn vững mạnh, lin kết với Đức Gim Mục v linh mục đon m phục vụ dn Cha bằng việc phụng vụ, rao giảng Lời Cha v cng trnh bc i (20).

- Về tnh cch vĩnh viễn của chức Ph Tế, Hiến chế tuyn bố: V những phận vụ ny của Thầy Ph Tế rất cần thiết cho đời sống của Hội Thnh, nn trong tương lai, tuỳ theo nhu cầu của mỗi địa phương v dựa theo kỷ luật hiện hnh của Hội Thnh, chức Ph Tế sẽ được lập lại như l một chức vụ ring biệt v cố định của hng gio phẩm (21).

Những quyết định của Cng Đồng về việc ti lập chức Ph Tế Vĩnh Viễn cần được suy xt su rộng v tm hiểu kỹ cng những điều kiện php lý của chức Ph Tế, độc thn hay kết bạn. Đồng thời phải thch ứng vo những hon cảnh hiện tại tất cả những g lin hệ đến chức Ph Tế. Đặc biệt đối với những Ph Tế được gọi ln chức linh mục, để thời gian mang chức Ph Tế thực sự gip họ đi vo đời sống, thấy mnh trưởng thnh v đủ khả năng thi hnh tc vụ của chức linh mục họ sẽ lnh nhận.

Bởi đ, ngy 18-06-1967, Ta đ ban hnh một Tng Thư, đ l Tự Sắc Sacrum diaconatus Ordinem (Thnh chức Ph Tế) về Ph Tế Vĩnh Viễn, thiết định những quy thức gio luật được thch ứng (22). Ngy 27.6. năm sau, do Tng hiến Pontificalis Romani Recognitio (23), Ta đ ph chuẩn cc nghi thức mới truyền chức Ph Tế, chức Linh Mục v chức Gim Mục, đồng thời cũng xc định cch thức v hnh thức của chnh việc truyền chức nữa.

Hơn thế, khi ban hnh Tng thư Ministeria quaedam, Ta đ xc định những quy thức r rng về chức Ph Tế. Ta muốn những ai sắp ln chức Ph Tế biết r họ phải thực thi những tc vụ no, tại sao họ phải giữ luật độc thn v phụng vụ giờ kinh.

Mặc dầu việc gia nhập hng gio sĩ khc với việc chịu chức Ph Tế. Nhưng nghi thức cắt tc l dấu chứng một gio dn gia nhập hng gio sĩ trước đy khng cn nữa. V thế, cần thiết lập một nghi thức mới để những ai muốn tiến tới chức Ph Tế hay chức linh mục, được biểu lộ r rng ý muốn dng mnh cho Cha v Hội Thnh. Khi tiếp nhận sự hiến dng của họ, Hội Thnh tuyển chọn v mời gọi họ chuẩn bị để lnh nhận cc chức đ, v như vậy họ được chnh thức gia nhập vo số những ứng vin sẽ lnh nhận chức ph tế v chức linh mục.

V thế, tc vụ Đọc Sch v Gip Lễ được trao cho những ai l ứng vin chức Ph Tế hay chức Linh Mục, nghĩa l cho những người tỏ r lng ước ao hiến thn cho Cha v Hội Thnh cch đặc biệt. V Hội Thnh lun lấy bnh hằng sống ở bn tiệc Lời Cha v ở bn tiệc Mnh Cha m ban pht cho gio dn (24), nn Hội Thnh nghĩ l điều rất thuận tiện khi ứng vin sẽ ln chức thnh, nhờ ở sự gần gũi lu di v thực thi dần dần cc tc vụ Lời Cha v Bn Thờ, họ sẽ thấu triệt v suy gẫm hai phương diện đ của chức vụ linh mục. Nhờ đ, tc vụ chnh xc của họ sẽ c hiệu lực dồi do. V cc ứng vin sẽ tiến tới cc chức thnh sẽ ý thức r rệt về ơn ku gọi của mnh, sẽ đầy lng hăng hi, hiến thn phục vụ Cha bền vững nhờ việc cầu nguyện v nhờ sự nng đỡ của cc thnh (25).

Sau khi đ cn nhắc tất cả cc điều đ, đ hỏi ý kiến cc nh chuyn mn, đ bn hỏi những Hội Đồng Gim Mục v rất lưu tm đến cc ý kiến của cc ngi, v cuối cng, sau khi đ hỏi ý kiến cc tn huynh l những thnh phần của cc thnh bộ c thẩm quyền trong vấn đề ny, Ta nhn danh Tng quyền m ra sắc lệnh sau đy – bi bỏ, nếu cần v bao lu cần thiết, những quy định của Gio Luật hiện hnh – v Ta cng bố sắc lệnh ny cng trong Tng Thư ny.

I. a) Đ thiết lập một nghi thức tiếp nhận vo số cc ứng vin sẽ ln chức Ph Tế v linh mục. Để sự tiếp nhận ny được hợp thức, th đi phải c đơn tự do của thỉnh vin, viết v ký tn do chnh tay đương sự, v sự ưng thuận của Đấng Bề Trn c thẩm quyền trong Hội Thnh tuyển chọn.

Cc Thầy đ khấn trong dng tu gio sĩ v chuẩn bị ln chức linh mục khng buộc phải giữ nghi thức ny.

b) Đấng Bề Trn c thẩm quyền tiếp nhận l Đức Gim Mục hay bề trn cao cấp trong cc dng tu gio sỹ. C thể tiếp nhận những ai c những dấu của ơn thin triệu thực thụ, c đời sống văn ha tốt, khng c trở ngại g về thể lý cũng như tm lý, muốn dng cuộc đời để phục vụ Hội Thnh, lm vinh danh Cha v mưu ch cho cc linh hồn. Những thỉnh vin chức ph tế sẽ tiến ln chức linh mục (khng phải ph tế vĩnh viễn) cần phải c t l 20 tuổi chẵn v đ bắt ầu chu kỳ thần học.

c) Do sự tiếp nhận ny, ứng vin chức Ph Tế phải lo lắng đặc biệt đến ơn ku gọi của mnh v phải lm triển nở ơn ku gọi ny cho su đậm; Đồng thời, họ c quyền được gip đỡ thing ling cần thiết, để vun trồng ơn ku gọi v tng phục thnh ý Cha v điều kiện.

II. Cc ứng vin chức Ph Tế vĩnh viễn hay chuyển tiếp, v cc ứng vin chức linh mục, nếu chưa lnh nhận cc tc vụ Đọc Sch v Gip Lễ, th phải lnh nhận hai tc vụ ny v thi hnh một thời gian xứng hợp, để họ được chuẩn bị kỹ cng hơn cho việc phụng vụ Li Cha v Bn Thờ sau ny. Đối với cc ứng vin ny, chỉ c Ta Thnh mới c quyền chuẩn chước việc lnh nhận cc tc vụ trn.

III. Những nghi thức tiếp nhận cc thỉnh vin vo số cc ứng vin chức Ph Tế v chức Linh Mục, cũng như những nghi thức ban cc tc vụ ni trn phải được cử hnh bởi Đấng Bản Quyền của ứng vin (Đức Gim Mục v bề trn cao cấp trong dng gio sĩ).

IV. Phải tun giữ thời gian cch qung giữa những lần trao ban cc tc vụ m Ta Thnh hay Hội Đồng Gim Mục đ ấn định trong chu kỳ thần học: tc vụ Đọc Sch v Gip Lễ, v giữa tc vụ Gip Lễ v chức Ph Tế.

V. Trước khi chịu chức, những ứng vin Ph Tế phải nộp cho Đấng Bản Quyền (Đức Gim Mục hay bề trn cao cấp trong dng tu gio sĩ), một bản tuyn co viết v ký tn do chnh tay đương sự. Trong bản đ, đương sự phải minh xc l đương sự chịu chức với cả tự do v ước muốn.

VI. Đối với ứng vin Ph Tế ln chức Linh Mục v ứng vin Ph Tế Vĩnh Viễn khng c đi bạn, th việc tận hiến đặc biệt sống độc thn được thực sự gắn liền với chức Ph Tế. Việc tuyn hứa cng khai giữ luật độc thn trước mặt Cha v Hội Thnh phải được cử hnh, kể cả đối với cc tu sĩ, bằng một nghi thức ring đi trước việc thụ phong Ph Tế. Luật độc thn tuyn nhận như vậy sẽ lm thnh một cản trở tiu hn.

Đng với truyền thống của Hội Thnh, những Ph Tế đ kết bạn, khi bạn chết, sẽ khng cn quyền ti hn (26).

VII. a) Những Thầy Ph Tế sẽ ln chức linh mục, khng được thụ phong Ph Tế trước khi hon tất chu kỳ học do Ta Thnh ấn định.

b) Cn đối với chu kỳ học thần học phải c trước khi thụ phong Ph Tế Vĩnh Viễn. Hội Đồng Gim Mục sẽ ty hon cảnh địa phương ấn định những quy thức xứng hợp, rồi gửi về Bộ Gio Dục Cng Gio để được chấp thuận.

VIII. Đng với cc quy thức ni ở số 29-30 của quy chế tổng qut về Phụng Vụ Giờ Kinh:

- Cc Ph Tế sẽ ln chức linh mục c nhiệm vụ giữ Phụng Vụ Giờ Kinh do chnh việc thụ phong Ph Tế đi buộc.

- Cc Ph Tế vĩnh viễn cử hnh mỗi ngy t l một phần Phụng Vụ Giờ Kinh l việc rất phải lẽ. Hội Đồng Gim Mục sẽ định đoạt việc cử hnh ny.

IX. Do việc chịu chức Ph Tế, đương sự sẽ nhập hng gio sĩ v gia nhập một gio phận.

X. Nghi thức tiếp nhận vo số cc ứng vin Ph Tế v sẽ ln chức linh mục, v những nghi thức thnh hiến đặc biệt giữ luật độc thn, sẽ được ban hnh nay mai do phn bộ thẩm quyền của Gio Triều Roma.

XI. Quy thức chuyển tiếp: Ứng vin cc chức thnh đ chịu php cắt tc trước ngy ban hnh Tng Thư ny, sẽ giữ nguyn tất cả những nghĩa vụ, quyền lợi v đặc n hng gio sĩ: Những người đ chịu chức phụ-ph tế, phải giữ cc b buộc họ đ tuyn nhận về luật độc thn v về Phụng Vụ Giờ Kinh. Nhưng họ cn phải cử hnh một lần nữa việc tuyn hứa cng khai giữ luật độc thn trước mặt Cha v Hội Thnh theo nghi thức ring mới, trước khi thụ phong Ph Tế.

Ta truyền cho tất cả những g Ta đ quy định trong Tự Sắc ny phải được coi l bền vững v đ chnh thức được ph chuẩn, bất chấp tất cả những g tri ngược. Ta cũng ấn định rằng cc quy thức ny sẽ c hiệu lực kể từ ngy 01-01-1973.

 

Ban hnh tại Roma, cạnh Đền thờ Thnh Phr, ngy 15-08-1972,

nhằm lễ trọng Đức Mẹ Hồn Xc Ln Trời,

năm thứ Mười của gio triều Ta.

+ PAULUS VI

Gio Hong

 

 

Bản dịch của Ủy Ban Gim Mục về Phụng Vụ, Si Gn, 1974.

Bản văn ny đ hiệu đnh một số từ hay cu văn (như Ph Tế cố định sửa lại Ph Tế vĩnh viễn...) cho ph hợp

 

 

 

 

 

 

[1] Cng Đồng Vatican II, Hiến chế Lumen Gentium (nh sng mun dn), số 18: AAS. 57 (1965), pp. 21-22.

[2] Ad Magnesios, IV, 1: Patres Apostolici, ed. Fx. Funks, I, Tubingae, 1901, pp. 235.

[3] Ad Trallianos, II, 3: Patres Apostolici, ed. Fx. Funk, I, Tubingae, 1901.

[4] Thơ gửi cho gio hữu Philiph, V, 2: Patres Apostolici, ed. Funk, I, Tubingae 1901, pp. 301-303.

[5] Didascalie des Aptres, III, 13,2-4: Didascalia et Constitutiones Apostolorum, ed. Funk, I Paderbornae, 1906, pp. 214.

[6] Didascalie des Aptres, II, 44,4: Didascalia et Constitutiones Apostolorum, ed. Funk, I Paderbornae, 1906, pp. 138.

[7] x. Traditio Apostolica 39 v 34: La Tradition Apostolique de saint Hippolyte. Essai de reconstruction, par B. Botte Munster 1963, pp. 87 v 81.

[8] Testamentum D.N. Jesu Christi, I, 38, ed. et latine red. I. E. Rahmani, Moguntinae 1889, pp. 93.

[9] x. St Justin, Apologia I, 65,5 v 67.

[10] x. Tertulien, De Baptismo, XVII.

[11] x. Didascalie des Aptres, II, 31,2: Testamentum D.N.I.C. I,31

[12] x. Didascalie des Aptres, II, 57,6; 58,1.

[13] St. Cyprien, Epistola XV v XVI.

[14] Sessio XVIII, ch.I-IV: Mansi, XXXIII, col. 138-140

 

 

 

Trang ch