TNG HUẤN CHRISTIFIDELES LAICI

VỀ ƠN GỌI V SỨ MỆNH CỦA NGƯỜI GIO DN

TRONG GIO HỘI V GIỮA TRẦN THẾ

CỦA ĐỨC GIO HONG GIOAN PHAOL II

GỞI CC GIM MỤC, LINH MỤC V PH TẾ, TU SĨ NAM NỮ

TẤT CẢ TN HỮU GIO DN

Ngy 30 Thng 12 Năm 1988

 

 

***

 

 

NHẬP ĐỀ

 

1. ƠN GỌI V SỨ MỆNH CỦA NGƯỜI TN HƯU GIO DN (Chistifideles laici) , trong Gio Hội v thế giới đ được Thượng Hội Đng Gim Mục năm 1987 dng lm đề ti thảo luận. Mọi tn hữu đều thuộc về Dn Cha v Dn Cha l những thợ lm vườn nho được đề cập đến trong Phc m thnh Mathu: Nước Trời giơng như chủ nhn vườn nho lc tảng sng ra d tm thợ lm vườn nho. ng đồng ý trả cho họ một đồng mỗi ngy v đưa họ volm vườn nho mnh (Mt. 20:1-2).

Dụ ngn Phc m m tả trước mắt chng ta vườn nho mnh mng của Cha v đon lũ người gồm đn ng đn b m Ngi gọi v sai vo lm việc.

Vườn nho đ l ton thể thế giới (Mt. 13:38), v thế giới ny phải được biến đổi theo ý định của Thin Cha trong một viễn ảnh của vương quc Người vo ngy thế mạt.

CC NG CŨNG THẾ, HY VO LM VƯỜN NHO CHO TA

2. Vo lc 9 giờ chủ nhn lại ra v thấy nhiều người khc cn đứng tại chỗ khng c việc lm. ng bảo họ: Cc ng cũng thế hy vo lm trong vườn nho cho Ta (Mt.20.3-4).

Lời mời gọi của Cha Gisu, từ xa xưa ấy trong lịch sử, vẫn cn lun lun vang dội đến tai chng ta: Ngi mời gọi hết mọi người đến trong thế gian ny.

Trong thời đại chng ta, Gio Hội sau Cng Đồng Vatican Il, như một lễ Hiện Xuống mới với ơn Cha Thnh Thần đổ xuống trn trề, đ nhận thức su sắc về bản tnh truyền gio của mnh, v đ ngoan ngon lắng nghe tiếng Cha sai đ vo trần thế, như b tch cứu rỗi mọi người .(1)

Cả cc ngươi nữa. Lời mời gọi khng chỉ ni với cc Chủ chăn, linh mục, cc tu sĩ nam nữ, nhưng ni với hết mọi người: người tn hữu gio dn, cũng được Cha mời gọi đch danh. Họ cũng nhận một sứ mệnh đối với Gio Hội v đối với thế giới. Thnh Grgri Cả cũng đ nhắc lại điều đ khi ch giải dụ ngn ny trong bi giảng. Anh em thn mến, anh em hy kiểm điểm lại cch sng của mnh, v xt lại xem anh em c phải l nhữg người thợ của Cha. Mỗi người hy phn đon việc mnh lm v kiểm điểm xem c phải l mnh đang lm việc trong vườn nho của Cha. (2)

Cng Đồng đ thừa hưởng một ga sản tn lý, linh hướng v mục vụ v gi, v thế Cng Đồng đ viết ra những trang tuyệt diệu về bản tnh, về phẩm gi, về linh hướng, về sứ mệnh v trch nhiệm của ngườ tn hữu gio dn. V cc Nghị Phụ Cng Đồng, đp lại lời mời gọi củn Cha Kit, đ ln tiếng ku cầu mọi người gio dn, nam cũng như nữ vo lm việc trong vườn nho của Ngi: Thnh Cng Đồng,lấy danh nghĩa Cha, ht lờng ku cầu mọi gio dn hy tnh nguyện v hăng hi đại độ đp lại lời mời của Cha Kit l Đng chnh trong lc ny đang mời gọi họ một cch khẩn khoản, cũng như đp lại sự thc dẩy của Cha Thnh Linh. Ring với giới trẻ, họ phải cảm nghiệm r rng l ting mời gọi ấy đặc biệt dng cho họ, v tiếp nhận n với niềm hn hoan v lng quảng đại. Chnh Cha d dng Cng Đồng để thi thc mọi gio dn mỗi ngy phải kết hợp với Ngi mật thiết hơn v coi lợi ch của Cha như chnh lợi ch của mnh (Phil. 2:5), phải hợp tc sứ mệnh Cứu rỗi của Ngi. Một lần nữa, Ngai lại sai họ vo cc thị thnh, cc nơi chỗ m chnh Ngi sẽ đn (Lc. 10.1; Ap-Act) (3)

Cc ng cũng thế, hy vo lm vườn nho cho Ta. Về mặt thing ling, những lời ny đ vang vọng suốt cả thời gian Thượng Hội Đồng Gim Mục tại Rma từ ngy 1 đến 30 thng 10 năm 1987. Cc Nghị Phụ theo vết chn của Cng Đồng, hơn nữa với kinh nghiệm bản thn cũng như kinh nghiệm từ cc Cng đồng của ton thể Gio Hội; nhấtl nhờ sự đng gp dồi do của cc Thượng Hội Đồng trước, cc vị đ nghin cứu một cch uyn thm ơn gọi v sứ mệnh của gio dn trong Gio Hội v thế giới.

Trong Thượng Hội Đồng ny, cn c cc vị đại diện gio dn nam nữ. Họ đ đem lại cho Thượng Hội Đồng những đng gp quý gi. Trong bi giảng bế mạc, Thượng Hội Đồng đ xc nhận : Chng ta cảm ơn Cha v sut kha họp Thượng Hội Đồng ny khng những chng ta đ vui mừng đn nhận sự tham dự của gio dn (dự thnh vin nam nử), hơn nữa trong lc bn ci cn được nghe tiếng của những dại diện gio dn khắp nơi trn thế giới tới từ cc quc gia khc nhau. Nhờ đ, chng ta c dịp lắng nghe những kinh nghiệm, ý kin v đề nghị của họ pht xuất từ lng tha thiết với quyền lợi chung (4)

Duyệt lại những năm sau Cng Đồng, cc Nghị Phụ đ c thể xc nhận được việc Cha Thnh Thn đang lm l tiếp tục canh tn Go Hội, tạo nn sức sống thnh thiện mới với sự tham gia của một số đng tn hữu gio dn. Vệc tham gia ny được thể hiện trơng nhiều hnh thức. Th dụ: hợp tc mới giữa lỉnh mục, tu sĩ v tn hữu gio dn; tham dự tch cực vo phụng vụ, vo việc rao truyền Lời Cha, vo việc dạy gio lý; chu ton một cch tốt đẹp những nhiệm vụ hay cng tc phục vụ trao ph cho tn hữu gio dn; pht triển cc nhm, cc đon thể, cc phong tro Cng Gio tiến hnh v thiện nguyện, v việc nứ giới tham gia một cch rộng ri v nổi bật vo đời sống Gỉo Hộ, v sự pht triển của x hội.

Nhưng đồng thời, Thượng Hội Đồng cũng khng qun nhận thấy con đường hậu Cng Đồng của người tn hữu gio dn khng phải l khng c nhu chng gai nguy hiểm. Trong thực tế, c thể ni đến hai thử thch m khng phải lc no họ cng dễ dng vượt qua: đ l hăng say phục vụ đến độ qun st bổn phận ring của mnh trong phạm vi nghề nghiệp, x hội, kinh tế, văn ha hay chnh trị, hoặc tm cch hợp-thức-ha để tch rời Đức Tin ra khỏi đời sống, đ l phn tch Phc m ra khỏi hoạt động cụ thể trong những phạm vi x hội.

Suất thời gian nghn cứu, Thượng Hội Đng lun lun đề cập đến Cng Đồng Vatican II, v cc gio huấn của Cng Đồng về vai tr gio dn, mặc d đ sau hai chục năm vẫn lun hơp thời một cch lạ lng, mang du chỉ của lời tin tri: Một gio huấn như thế c thể soi sng v hướng dẫn để giải đp vấn đề mới của thời đại hm nay. Thật vậy, cc Nghị Phụ của Thượng Hội Đồng đ vạch r được những con đường chắc chắn để lý thuyết phong ph về vai tr gio dn, từng được Cng Đồng trnh by, được ҇p dụng trong Gio Hội. Mặt khc, cũng c những vấn đề phải đặt ra v tnh cch hơp thời, ni một cch khc, l cc vấn đề hậu cng Đồng. t nữa theo nghĩa thời gian, những vấn đề ny, cc Nghị Phụ đ đặc biệt ch trọng đến suốt trong thời gian bn ci v suy nghĩ. Trong những vn đề đ, phải ni đến những lin hệ giữa cc thừa-tc-vụ v chức-vụ của người tn hữu gio dn hiện tại v trong tương lai, sự bnh trướng v triển nở cc phong tro mới bn cạnh cc hnh thức hiệp hội gio dn đ c, v vị thế cng vai tr của phụ nữ trong Gio Hội cũng như trong x hội.

Sau khi đ sốt sắng hon thnh cng việc với đầy khả năng v thiện tm thiện ch, cc Nghị Phụ Thượng Hội Đồng đ by tỏ v xin Ta, vo một thời điểm thuận tiện, trnh by cho Gio Hội hon vũ một ti liệu tm lược, đc kết về hng gio dn Cng Gio.(5)

Bức Tng Huấn hậu Thượng Hội Đồng v Cng Đồng ny muốn lm bật nổi gi trị cng việc của Thượng Hội Đồng, từ cc đường hướng (Lineamenta) đn phương tiện lm việc (Instrumentum laboris), từ bản tường trnh nhập đề đến cc lời pht biểu của mỗi Gm Mục v gio dn, cả đến bin bản đc kết sau cuộc tranh luận chung, từ những cuộc thảo luận v tường trnh của cc nhm nhỏ cho đến đề nghị, v cả sứ điệp kết thc. Ti liệu ny của Ta khng nằm ngoi lề Thượng Hội Đồng Gim Mục, nhưng l những lời diễn tả mạch lạc v trung thực của Thượng Hội Đồng; l hoa tri của việc lm tập thể m giai đoạn cht l soạn thảo một bản tường trnh, nhờ những đng gp của Hội Đồng Văn Phng Tổng Thư Ký Thương Hội Đồng v của chnh Văn Phng

Mục đch của Tng Huấn ny l khơi dậy v nui dưỡng một ý thức r rng hơn về n huệ v trch nhiệm m mọi tn hữu gio dn lnh nhận trong sự thng hiệp, v sứ mệnh của Gio Hội.

NHỮNG NHU CẦU KHẨN THlẾT CỦA THẾ GlỚl NGY NAY: TẠl SAO CC NGƯỜl ĐỨNG ĐY SUỐT NGY M CHẲNG LM G?

3. Ý nghĩa căn bản của Thượng Hội đồng, v kết quả rất quý gi v rất mong đợi của n, l dẫn đưa tn hữu gio dn đến lắng nghe Đức Kit đang mời gọi họ vo lm việc trong vườn nho của Ngi, v cộng tc một cch hăng say đầy ý thức trch nhiệm trong sứ mệnh của Gio hội, giữa giai đoạn vừa rực rỡ cũng vừa bi thảm của lịch sử, trước ngưỡng cửa của đệ tam thin nin.

Những hon cảnh đổi mới trong Gio Hội cũng như của thế giới, trong thực tại x hội, kinh tế chnh trị v văn ha hm nay đi hỏi một cch đặc biệt hoạt động của người tn hữu gio dn. Nếu trước đy ai lm ngơ bổn phn ny l điều khng thể chấp nhận được, th hiện giờ thi độ lại cng đng bị khiển trch hơn . Khng ai được php ở khng, khng lm g.

Chng ta hy đọc lại dụ ngn Phc m: Vo lc năm giờ chủ nhn lại đi ra, ng cn gặp một số người khc đứng đấy v người bảo họ: Tại sao cc ng Cn đứng đy, suốt ngy khng lm g cả. Họ trả lời. V khng ai mướn chng ti. Ngi bảo: Cc ng cũng thế, hy vo lm vườn nho của Ta (Mt. 20. 6- 7).

Khi m trong vườn nho của Cha đầy trn cng việc đang đợi chờ tất cả chng ta, th khng ai được biếng nhc. Chủ nhn vườn nho lại cn khẩn khoản đi mời lại: Cc ng cũng th, hy vo lm vườn nho cho Ta.

Chắc chắn lời của Cha vẫn vang vọng trong thm tm của mỗi người Cng Gio. Bỡi v mỗi người đ được trở nn giống như Đức Kit nhờ Đức Tin v cc b tch khai tm Kit gio, đ được ghp vo Gio Hội như một phần thn thể sống động v đ trở nn một cng dn linh hoạt của sứ mệnh cứu rỗi. Tiếng gọi của Cha cũng đ được lưu truyền qua cc biến cố lịch sử Gio Hội v nhn loại, như Cng Đồng nhắc nhở chng ta: Dn Cha nhờ Đức Tn thc đẩy biết rằng Thnh Linh Cha chiếu sng khắp vũ trụ đang hướng dn mnh, đ cố gắng nhn nhận trong cc biến c, những đi hỏi v ước vợng của thời đại chng ta, v cũng l những đi hỏi, uớc vọng của mnh, đu l dấu chỉ chn thật của sự hiện diện v ý định Thin Cha. Bởi v Đức Tin cho chng ta một nh sng mới, để nhn xem mọi sự v gip chng ta biết được ý mun của Cha về ơn gọi ton diện của con người, hướng tm tr đi tm những giải php hon ton nhn bản. (6) (Vui Mừng v Hy Vọng -Gaudium et Spes 11) (7)

Phải can đảm nhn vo bộ mặt của thế giới ny, l thế giớ của chng ta, với tất cả những gi trị, những vấn đề của n, với tất cả những lo u những hy vọng, những thnh qủa chinh phục v những thất bại của n: một thế giới với hiện tnh kinh tế, x hội, chnh trị v văn ha đầy dẫy cc vấn đề v kh khăn nguy ngập hơn cả tnh trạng được m tả trong Hiến Chế Mục Vụ Vui Mừng v Hy Vọng. D sao, đy l vườn nho, l mảnh đất m người tn hữu gio dn đươc goi để sống sứ mệnh của mnh. Cha Gisu muốn cho họ như Ngi đ muốn cho cc mn đệ của Ngi, trở nn muối đất v nh sng của th gian (Mt. 5.13-14).

Nhưng địa cầu, trần thế m người tn hữu phải l muối mặn, phải l ҇nh sng, bộ mặt n như thế no?

Thế giới hm nay thay đổi mau lẹ, c nhiều tnh trạng khc biệt nhau nn c nhiều cch đặt vấn đề. V thế phải thận trọng khng nn vơ đũa cả nắm, cũng khng nn đơn-giản-ha qu đng. Nhưng cũng c thể ghi được một vi khuynh hướng đang pht sinh trong x hội ngy nay. Cũng như trong cnh đồng Phc m cỏ dại v giống tốt cng đồng thời mọc ln, trong lịch sữ l h trường của tự do con người cũng thế, điều thiện, điều c, bất cng v cng lý, lo u v hy vọng cng đi song đi, c khi lại quyến chặt vo nhau.

Tục ha v nhu cầu tn gio

4. Lm sao chng ta khng nghĩ đến tnh trạng lnh đạm đối với tn gio đang phổ biến khng ngừng v thuyết v thần dưới nhiều hnh thức khc nhau, nhất l dưới hnh thức rất phổ thng l phong tro tục ha? Con người say m theo những cuộc chinh phục ngơp trời của khoa học, kỹ thuật tung honh khng giới hạn, v nhất l lng lng theo chước cm dỗ, một chước cm dỗ vừa rất cũ nhưng vẫn mới lun, l muốn đặt mnh ngang hng với Thin Cha (Gn. 3:5) bằng việc sử dụng tự do của mnh một cch bừa bi. Con người như thế đ tự chặt đứt căn rễ su xa tn gio của mnh; họ đ bỏ qun Thn Cha, cho rằng Thin Cha khng c một ý nghĩa g đỗi với cuộc sống của họ, hoặc chối bỏ Ngi để sấp mnh thờ lạy đủ mọi thứ t thần .

Chủ thuyết tục ha hiện tại, l một hiện tượng rất nghim trọng. Khng những n lm tổn thương đến c nhn, nhưng cn đến cả những cộng đồng, như Cng Đồng đ ghi; Nhiều đon lũ ngy cng đng đảo rời xa tn gio trong đời sng thực t.(8) Chnh Ta cũng đ nhiều lần nhắc nhở, hiện tượng tục ha đ đnh ng nhiều dn tộc c truyền thống Cng Gio rất xa xưa, v hiện tượng ny đi hỏi phải cấp tốc c một tổ chức truyền gio mớ.

Nhưng, ước vọng v nhu cầu tn gio khng thể hon ton mai một. Lương tm mỗi người khi họ c can đảm đương đầu với những vn nạn rất hệ trọng của cuộc sống, nhất l vấn nạn về ý nghĩa cuộc sống, ý nghĩa đau khổ v sự chết, họ khng thể ngần ngại ku ln như thnh Augustin: Lạy Cha, Cha đ dựng nn con cho Cha, v thế tm hồn con khơng thể an nghỉ cho đến khi được nghỉ an trong Cha.(9)  Như vậy, thế giới hm nay, dưới nhiều hnh thức ngy cng phổ bến, ngy cng linh động, họ đ lm chứng rằng con người đang mở mắt nhận ra cuộc sống c ci g thing ling v siu việt, trở về với ý thức thần thnh qua việc cầu nguyện, v đi hỏi tự do ku cầu danh Cha.

Nhn vị con ngườ: Phẩm gi bị ch đạp v được ca tụng

5. Chng ta hy nghĩ đến v số điều xc phạm đến phẩm gi con người. Khi phẩm gi con người l hnh ảnh sống động của Thin Cha khng được nhn nhận v yu thương (Jn. l:26), th họ bị trở nn cng cụ, n lệ cho bạo quyền dưới nhiều hnh thức thật sai lạc v bỉ ổ. Kẻ cường bạo ny mang nhu bộ mặt khc nhau: n l ý thức hệ, l quyền lực kinh tế, hệ thống chnh tr bất nhn, kỹ thuật chuyn chế khoa học, hoặc b chủ phương tiện truyền thng x hội. Lại một lần nữa chng ta thấy trước mắt một số lớn anh chị em chng ta; quyền lợi căn bản họ bị cướp đoạt, c khi l do hậu qủa của thi độ dung tng qa đng, c khi l do bất cng trắng trợn của nhung bộ nhn luật: chẳng hạn quyền được sống, quyền được bảo vệ thn xc ton vẹn, quyền c nh ở, việc lm, quyền lập gia đnh v sinh sản con ci với trch nhiệm lm cha mẹ, quyền tham gia vo đời sống x hội v chnh trị, quyền hưởng tự do lương tm v tự do tn gio.

Ai c thể kể cho hết số những trẻ thơ khng được cho đời v đ b bp chết trong lng mẹ, những trẻ em b bỏ rơi hoặc bị cha mẹ bạc đi, nhứng người con lớn ln c đơn, thiếu tnh thương v khng được gio dục ? Nhiều nơi, khng c việc lm v thiếu cả những phương tiện tl thiểu để sống một đời sống xứng đng l con người. Ngay quanh nhứng đ thị lớn, vần cn thấy nổi ln những xm ngho tận mạt, trong đ con người phải sống trong cng cực khốn khổ cả về thể xc lẫn tinh thần lun lý.

Nhưng tnh cch thần thnh của nhn vị con người khng thể tiu diệt được, cho dầu n phải lun lun bị khinh thị v xc phạm: v nền tảng bất di dịch của n chnh l Thin Cha l Đấng Tạo Ha v l Cha; bởi thế tnh cch thần thnh của nhn vị vẫn lun cần được tn trọng.

Cũng nhờ thế m hiện nay ý thức về phẩm gi của con người ngy cng được minh định v phổ bin su rộng. Một luồng kh lnh mạnh tốt đẹp đang thổi đn v bao trm cc dn tộc trn thế giới gip ý thức hơn về phẩm gi con người: con người khng phải l một sự vật hay một đồ vật m người ta c thể sử dụng, nhưng n lun lun v độc nhất l một chủ thể c lương tri v tự do, được mời gọi sống với tinh thần trch nhiệm trong x hội v lịch sử, được đặt định để hướng về gi trị thing ling v tn gio.

C thể xc quyết được rằng thời đạl chng ta l thời đại của nhứng chủ nghĩa nhn bản. Ngược lại, những chủ nghĩa pht xuất từ v thần v tục ha lại chủ trương tri ngược, hạ bệ v tiu diệt con người, những chủ thuyết suy tn con người qu đng đến nỗi rơi vo những hnh thức tn thờ thần tượng. Tuy nhin cũng c những chủ thuyết đi đng theo sự thật, nhn nhận tnh cch vừa cao cả vừa khốn khổ của con người, nng đỡ v hổ trợ phẩm gi ton diện của con người.

Chng ta c thể nhận ra dấu hiệu v kết qủa của những phong tro nhn bản ấy l con người cng cảm thấy cần nhu cầu hợp tc. R rng đ l một trong những nt đặc biệt của nhn loại hm nay, một dấu thời gian chn chnh đang chn mi trong nhiều địa hạt, nhiều lnh vực khc nhau: nhất l trong giới phụ nữ, trong giới thanh nin, trong phạm vi gia đnh, học đường, cũng như trong lnh vực văn ha, kinh tế, x hội v chnh trị. Nhận lnh một vai tr, tự tạo cho mnh thnh vị sng lập một nền văn ha nhn bản, đ l một đi hỏi đối với c nhn v chung cho ton thể cc dn tộc.(10)

Tranh chấp v ha bnh

6. Chng ta cũng khng thể bỏ qua một hiện tượng được coi như dấu chứng của ngy nay: c lẽ hơn bất cứ giai đoạn no của lịch sử, nhn loại hm nay đang bị lung lay v tranh chấp. Đy l một hiện tượng mang nhiều hnh thức, n khng chỉ l sự đa diện chnh đng ty tm trạng hay sng kiến, nhưng l sự chống đối gy thương tổn giữa người với người, nhm ny với nhm khc, giữa tầng lớp ny với tầng lớp khc, giữa quốc gia ny với quốc gia khc, v giữa khối ny với khối khc. Sự chống đối ny lộ diện với nhiều hnh thức của vũ lực, của khủng bố, của chến tranh. Một lần nữa, nhưng lần ny l một con số đng đảo, nhiều nhm người v muốn ph trương t cao quyền lực của mnh, đ lập lại kinh nghiệm đin cuồng xy Thp Babel (Gn. 11:1-9); l một hnh động chỉ tạo ra hỗn loạn, đấu tranh, chia rẽ v p bức. Gia đnh nhn loại v thế m phải đảo lộn v xu x một cch th thảm.

Mặt khc, chng ta thấy xuất hiện một cch mạnh mẽ khng thể đ bẹp được, ước vọng của mỗi người, của cc dn tộc được lợi ch v gi của ha bnh trong cng chnh.

Một trong Tm Mối Phc Thật của Tin Mừng: Phc cho ai xy dựng ha bnh (Mt. 5.9) tm thấy trong nhn loại thời đại chng ta một m vang mới mẻ v đặc biệt: Ton thề nhn loại ngy nay sống, chịu đau khổ, v lao động để mang lại ha bnh v cng chnh. Việc tham dự của nhiều người v nhiều hội đon vo đời sống x hội ngy nay đang tiếp nối nhau cch khng ngừng như những phương thế để đem niềm khao kht ha bnh trở thnh một sự thật. Trn cng một con đường, chng ta bắt gặp nhiều tn hữu gio dn đang quảng đại dấn thn trong nhiều lnh vực hoạt động chnh trị v x hội dưới nhiều hnh thức chnh trị khc nhau, hoặc một số khc đng gp t nhất một cch v vị lợi vo những hoạt động ny.

ĐỨC GlSU KlT, HY VỌNG CỦA NHN LOẠl

7. Hiện tại v tương lai một cnh đồng rộng lớn cần nhiều canh tc đang xuất hiện trước những cng nhn được gởi tới bởi chủ nhn để lm việc trong vườn nho Ngi.

Trong cnh đồng m Gio Hội đang hiện diện v hoạt động ny gồm mọi người chng ta chủ chăn, linh mục, ph tế, nam nứ tu sỹ v tn hữu gio dn. C những tnh trạng tri ngược được lưu tm cch su xa ảnh hưởng đến Gio Hội: Chng tc dụng một phần no sinh hoạt nhưng khng lm t liệt hoặc hạn chế thnh quả của Gio Hội. Bởi v Thnh Linh, Đấng ban cho Gio Hội sự sống, sẽ nng đỡ hoạt động của Gio Hội.

Mặc d c nhiều kh khăn, đnh trệ v mu thuẫn đủ loại do giới hạn của con người, do tội lỗi v Thần Dữ, Gio Hội hiểu rằng mọi nỗ lực của nhn loại để tạo sự hiệp thng v tham gia hợp tc, rồi ra cũng được đền đp qua việc can thiệp của Đức Gisu Kit, vị Cứu Tinh của nhn loại v thế giới.

Gio Hội biết r mnh được Đức Kit sai đến như dấu hiệu v phương thế của sự kt hợp mật thit với Thin Cha v sự hợp nhất của ton nhn loại (11)

V thế bất chấp mọi biến cố, nhn loại c thể cậy trng, v phải hy vọng: chnh Cha Kit l Phc m sống động, l Tin Mừng đem lại vui mừng m Gio Hội, loan bo cho chng ta mỗi ngy, v chnh Gio Hội đ trở thnh chứng nhn cho mọi người.

Trong việc loan truyền v trnh by nhn chứng ny, người tn hữu gio dn chiếm một chỗ độc đo v khng thay thế được: nhờ họ, Gio Hội Cha Kit được hiện diện trong nhiều địa hạt khc nhau giữa thế giới như dấu hiệu v nguồn mạch hy vọng v tnh yu.

***

CHƯƠNG I

TA L CY NHO CC CON L CNH

Phẩm gi của ngườ Tn Hữu Gio Dn Trong Gio Hội Mầu Nhiệm

 

MẦU NHlỆM CY NHO

8. Hnh ảnh cy nho trong Thnh Kinh được dng nhiều cch v nhiều ý nghĩa. Đặc biệt n được dng để diễn tả mầu nhiệm Dn Cha. Theo ý nghĩa ny, người gio dn khng chỉ l những người thợ lm việc trong vườn nho, nhưng họ l một phần tử cy nho. Cha ni: Ta l cy nho, cc con l cnh (Jn.15.5).

Trong Cựu ước cc tin tri khi muốn ni đến dn được chọn, cũng đ dng hnh ảnh cy nho. Israel l cy nho của Thin Cha, l mềm vui của tm hồn Ngi: Ta đ trồng ngươi như một cy nho được chọn lọc (Jer. 2:21); Mẹ ngươi ging như một cy nho trồng bn bờ nước. N sai tri v um tm hoa l nhờ c nhiều nước trn trề (Ez.19.10); Người bạn ti c một vườn nho trn mợt sườn đồi ph nhiu. ng cy bừa trở dt lượm đ sỏi để trồng vo đ một cy hảo hạng (Is. 5.l-2).

Chnh Đức Gisu cũng dng hnh ảnh cy nho để mạc khải một số kha cạnh về Nước Thin Cha: Một người kia trồng một vườn nho, ng ro dậu bn bề, một hầm p nho, v xy một thp canh rồi ng cho cc người lm nho thu mướn v ng khởi hnh đi xa. (Mk. 2:1 – Mt. 21:2S).

Thnh Sử Gioan cn mời gọi chng ta đi xa hơn, v đưa chng ta đến khm ph mầu nhiệm của cy nho: N l biểu tượng v hnh ảnh khng những của dn Thin Cha, m cn l biểu tượng v hnh ảnh của chnh Đức Gisu. Ngi l gốc cy nho, cn chng ta, mn đệ Ngi, chng ta l cnh. Ngi l Cy Nho thật, cc cnh phải kết hơp để được s ống (Jn . 15: 1.. )

Cng Đồng Vatican II lấy lại hnh ảnh Thnh kinh để giải thch mu nhiệm Gio Hội, cũng đưa ra hnh ảnh cy nho v cnh: Cy nho thật chnh l Cha Kit; chnh Ngi ban pht sự sống v sức sinh sản cho cc cnh l chng ta. Qua Gio hội chng ta sng trong Ngi, v khng Ngi chng ta chẳng lm được việc g. (Jn. 15.1-5) .(12)

Chnh Gio Hội l vườn nho trong Thnh Kinh. L nhiệm mầu bởi v tnh thương v sự sống của Cha Cha, Cha Con v Cha Thnh Thần, l n huệ tuyệt đối ban nhưng khng cho tất cả những ai được sinh ra bởi nước v Thnh-linh (Jn. 3:5), được gọi để sống chnh sự hiệp thng của Thin Cha, để tỏ by v thng truyền sứ mệnh hiệp thng ny trong lịch sử. Cha Gisu ni: Trong ngy ấy cc con sẽ bit r Thầy Ở trong Cha Thầy, v cc con Ở trong Thầy v Thầy Ở trong cc con (Jn. 14:20).

Người gio dn chỉ nhận diện mnh, nhận chn bản tnh nguyn thủy của mnh bn trong mầu nhiệm của Gio Hội l mầu nhiệm hiệp thng ơn gọi cũng như sứ mệnh trong Gio Hội v thế giới của người gio dn cũng chỉ định nghĩa được bn trong phẩm gi ny.

NGUỜl TN HỮU GlO DN L Al?

9. Cc Nghị Phụ đ nu ln một nhận xt chnh đng l phải minh định cch r rng về ơn gọi v sứ mệnh của tn hữu gio dn, qua việc nghin cứu su xa gio lý của Cng đồng Vatican lI, theo nh sng của cc văn kiện mới của Gio Hội, v kinh nghiệm sống của Gio Hội được hướng dẫn do Cha Thnh Thần. (13)

Để trả lời cu hỏi nguời tn hữu gio dn l ai. Cng Đồng đ đi xa hơn vớ lối giải thch tiu cực trước đy, bằng một ci nhn hon ton tch cực. Cng Đồng đ đưa ra ý hướng căn bản v đầy đủ thuộc về người gio dn đối với Gio Hội v mầu mhiệm của Gio Hội. Ơn gọi đặc biệt của họ l Tm nước Cha trong khi quản trị cc việc trần thế m họ sắp xếp theo ý Cha. (14) Hiến chế nh Sng Mun Dn (Lumen gentium) cn thm: Danh hiệu Gio dn c nghĩa l tất cả cc Kit hữul khng thuộc thnh phần chức thnh hay bậc tu tr được Gio Hội cng nhận, nghĩa l cc Kit hữu đ được rửa tội sp nhập vo thn thể Cha Kit, được nhập tịch Dn Cha, được trở thnh kẻ tham gia theo cch của mnh vo chức vụ tư t, chức vụ rao giảng Lời Cha v chức vụ vương giả của Cha Kit, họ l những người thi hnh sứ mệnh của ton dn Kit hữu trong Gio Hội v giữa trần th theo nhiệm vụ ring của mnh. (15)

Đức Pi thứ XII đ quả quyết: Cc tn hữu ni một cch rộng hơn, l cc gio dn l kẻ đứng ở mặt trận tiền phong trong đời sống của Gio Hội. Nhờ họ, Gio Hội trở nn nguyn lý sự sống cho x hội loi người. V thế, chnh họ phải ý thức ngy cng r rệt l họ khng những thuộc về Gi Hội m l Gio Hội, nghĩa l cộng đồng cc tn hữu trn mặt đất, dưới sự hướng dẫn của vị thủ lnh chung l Đức Gia Hong v cc Gim Mục hiệp thng với Ngi. Họ l Gio Hội.(16)

Theo hnh ảnh Thnh knh về cy nho, người tn hữu gio dn cũng như tất cả cc phần thn thể khc của Gio Hội, l những cnh nho thp nhập vo Đức Kit l Cy Nho Thật; chnh nhờ Ngi m họ được sống v trổ sinh hoa tri.

Được ghp vo Đức Kit nhờ Đức Tin v php Thnh Tẩy, l gốc rễ đầu tin tạo nn thn phận mới của người Kit hữu trong mầu nhiệm Gio Hội, tạo nn sắc thi căn bản, v l nền tảng của tất cả mọi ơn gọi v hoạt động của đời sống Kit hữu của người tn hữu gio dn. Trong Đức Kit chết v sống lại, người đ rửa tội trớ nn một thụ tạo mới (Gal. 6.15,2 Cor.5.17), một thụ tạo được thanh tẩy hết tội lỗi v sống ơn nghĩa Cha.

Như thế hnh ảnh người gio dn được phc họa dựa vo kho tng phong ph nhiệm mầu Thin Cha đ ban cho ngườ Kit hữu trong b tch Rửa Tội.

PHP RỬA TỘl V THN PHẬN MỚl CỦA NGƯỜl KlT HỮU

10. Khng phải l qu đng khi chng ta quả quyết rằng: ton cuộc sống của người tn hữu gio dn chỉ c mục đch l đưa họ đến nhận biết mầu nhiệm chnh yếu của họ pht xuất từ php Rửa Tội, l b tch Đức Tin, để họ c thể sống nghĩa vụ theo ơn gọi Cha đ chỉ định. Để phc họa hnh ảnh người tn hữu gio dn, chng ta hy kiểm xt một cch trực tiếp v r rng cc kha cạnh căn bản sau đy: Php Rửa Tội đ ti sinh chng ta trong sự sống con Cha; n hợp nhất chng ta với Cha Gisu Klt, với thn thể Ngi l Gio Hội, xức dầu cho chng ta trong Cha Thnh Thần bằng cch lm cho ehng ta trở nn những đền thờ thing ling.

Con Cha trong Người Con Một

11. Chng ta nhớ lại những Lời của Cha Gisu ni với Ncđm: Ta ni rt thật với ng, hễ ai chẳng sinh lại ỏởi nước v Thnh Linh, th khng được vo nước Thin Cha(Jn. 3. 5). Php Rửa Tội l một sinh hạ mới, một cuộc ti sinh.

Chnh khi nghĩ đến kha cạnh ny của php Rửa Tội m Thnh Phr Tng Đồ đ ca ln: Chc tụng Thin Cha l Cha Đức Gisu Kit Cha chng ta, v lng từ bi cao cả Ngi đ ti sinh chng ta nhờ sự sng lại của Đức Gisu Kit từ trong kẻ cht, để chng ta được hưởng gia ti bất diệt, khng t ố, cũng khng tn ho (1 Pt. 1:3-4), v Người gọ l Klt hữu những ai Cha đ ti sinh, khng phải do hạt ging hay hư nt, nhưng do hạt ging bất diệt l Thin Cha hằng sống v tồn tại mun thuở (1 Pt.1:23)

Nhờ Php Rửa, chng ta trở nn con ci nam nữ của Thin Cha, trong Con Một của Ngi, l Đức Gisu Kit. Khi ra khỏi giếng nước Rửa Tội, mỗi người Kit hữu đều được nghe tiếng đ phn trước kia trn bờ sng Giođan: Con l con ta yu dấu, rất đẹp lng ta (Lk. 3:22). V như thế họ hiểu l họ được kết hợp với Người Con yu dấu v đ trở thnh dưỡng tử (Gal. 4:4- 7) v l anh em của Cha Kit. Như thế, được thể hiện trong lịch sử cuộc đời của Thin Cha: Những ai Ngi đ nhận biết trước, th Ngi định cho họ được trở nn hnh ảnh Con Ngi, để lm cho Con Ngi trở thnh trưởng tử của v số anh em (Rom.8:29)

Chnh Cha Thnh Thần lm cho những người đ rửa tội trở nn con ci nam nứ của Thin Cha, v đồng thời trở nn chi thể của Thn thể Đức Kit. Thnh Phaol đ nhắc lại cho cc Kit hữu thnh Cnrint: Tất cả chng ta đ được rửa tội trong một Thnh Thần độc nhất để lm thnh một thn thể (1 Cor. 12:13) đến nỗi vị Tng đồ Cả c thể ni với cc tn hữu gio dn của Ngi: Anh em l thn thể Cha Kit, v mỗi người đều l chi thể (1 Cor.12:27) ; V đy l chứng cớ r rng anh em l con ci, được Thin Cha sai đn, Thần Linh của Con Ngi ở trong tm hồn chng ta (Gal.4:6, Rom. 8.15-16).

Một thn thể trong Đức Kit

12. Được ti sinh trở thnh con trong người Con, những ai đ chịu php Rửa Tội đều l chi thể của Đức Kit v cũng l thnh phần trong nhiệm hề của Gio Hội theo như gio huấn của Cng Đồng Florence. (17)

Php Rửa Tội c ý chỉ v đồng thời pht sinh sự thp nhập mầu nhiệm nhưng thực sự vo Thn Thể bị đng đinh v vinh hiển của Đức Gisu. Nhờ B Tch ấy, Cha Gisu kết hơp người chịu php Rửa Tội yới ci ehết của Ngi để kết hơp họ với sự sống lại của Ngi (Rom. 6.3-5), lột bỏ con người cũ để mặc cho họ con người mới, nghĩa l chnh Ngi: Tất cả anh em đ được rửa tội trong Đức Kit, anh em được mặc lấy chnh Đức Kit (Gal. 3.27, Eph.4:22-24, Col. 3:9-10). Bởi đ mặc dầu l số đng, chng ta chỉ l một thn thể trong Đức Kit (Rom. 12:5).

Cc lời của Thnh Phaol l những tiếng vọng trung thực gio huấn của chnh Đức Gisu, n đ mặc khải cho chng ta thấy sự hợp nhất nhiệm mầu của cc mn đệ với Ngi v giữa họ với nhau, trnh by sự hơp nhất ấý như l hnh ảnh v sự nối tiếp của sự thng hiệp nhiệm mầu giữa Cha Cha với Cha Con, v Cha Con với Cha Cha trong m giy tnh thương của Cha Thnh Thần (Jn. 17.21). Chnh Cha Gisu đ đề cập đến sự hơp nhất ny khi Ngi dng hnh ảnh cy nho v cnh nho: Ta l cy nho, chng con l cnh (Jn. 15. 5) . Một hnh ảnh ni ln khng những sự mật thiết su xa của cc mn đệ với Cha Gisu, m cũng biểu lộ sự thng hiệp sinh động giữa cc mn đệ: tất cả đu l cnh của một Cy Nho duy nhất.

Đền thờ sống động của Cha Thnh Thần

13. Trong một hnh ảnh so snh khc l hnh ảnh của một ngi nh, Thnh Phr Tng Đồ đ định nghĩa cc người đ chịu php Rửa Tội như những vin đ sống động xy trn Đức Kit l vin đ gc . V thế, cc người đ chịu php Rửa Tội được dnh ring xy đn thờ thing ling (1 Pt. 2:5).

Hnh ảnh ny đưa chng ta vo một kha cạnh mới lạ khc do php Rửa Tội đem lại, m Cng đồng Vatican II trnh by qua những lờị sau đy: V chưng những kẻ đ rửa tội, nhờ sự t sinh v ơn xức dầu của Cha Thnh Thần, họ được hin dng để trở nn một ta nh thing ling. (18)

Cha Thnh Thần xức dầu kẻ chịu php Rửa Tội, đng trn họ ấn tn khng thể xa bỏ (2 Cor. l:21-22), lm cho họ trở thnh đn thờ thing lng, nghĩa l thng ban trn đầy sự hiện diện của Thin Cha nhờ kết hơp v nn giống Đức Gisu Kit.

Người Kit hữu, nhờ ơn xức dầư ny lm cho mạnh dạn, c thể lặp lại những lời của Cha Gisu theo cch của mnh Thnh Thần Cha ngự trn ti, v Ngi d xức dầu thnh hin ti; sai ti đem Tin Mừng cho kẻ ngho khổ, loan tn giải phng cho kẻ b cầm t, đem sự sng cho kẻ đui m, đem tự do cho kẻ bị p bức, v loan bo năm Hng n của Cha (Lk. 4:lS-19, Is. 61:1-2).

Như thế, nhờ ơn Cha đổ trn xuống qua php Rửa Tội v php Thm Sức, người đ được rửa tội tham gia vo sứ mệnh của Đức Gisu Kit, Đấng Thin sai cứu Thế.

THAM GIA VO CHỨC TƯ TẾ, RAO GIẢNG V VƯƠNG GIẢ CỦA ĐỨC KIT

14. Khi n với những ngườl đ chịu php Rửa Tội, Thnh Phr Tng Đồ xem họ như những người con mới sinh, Người viết: Chng con hy lại gần Ngi, Ngi l tảng đ hằng sống, m loi người loại bỏ nhưng Thin Cha đ chọn v Thin Cha đ thẩm định gi trị. Chng con cũng thế, chng con hy trở nn những vin đ sng động dng để xy dựng Đền Thờ Thing Ling, dng ln những của lễ thing ling m Thin Cha c thể chấp nhận nhờ Đức Gisu Kit. Thật vậy, chnh chng con l dng di dược lựa chọn, v hng tư tế vương giả, l một dn tộc thnh, một dn thuợc về Thin Cha, như thế chng con c trch nhiệm rao giảng những kỳ vọng của Đấng đ gọi chng con từ bng t đn nh sng lạ lng của Ngi (1 Pt. 2:4-5-9)

Đ l một kha cạnh mớ mẻ của n sủng v của phẩm gi phẻp Rửa Tội. Người tn hữu go dn về phần nng họ cũng tham gla vo ba chưc vụ ca Đức Klt l chức tư tế rao giảng v vương gả. Đy l kha cạnh m truyền thống Gio Hội khống bao giờ lng qun, như thnh Augustin đ trnh by khi ch glải Thnh Vịnh 26; Đavt nhận lnh nghi lễ xức dầu lm Vua. Trong thời ấy chỉ c Vua v Tư Tế được xức dầu. Hai vị ny tin bo hnh ảnh vị Vua Thượng Tế độc nhất – Đức Kit (tiếng Kit bởi chữ Chrisma c nghĩa l xức dầu). Khng chỉ vị thủ lnh của chng ta, l thn thể cua Ngi, chng ta cũng đuợc xức dầu với Ngi V thế mọi Kit hữu đu được xưc dầu, tri với thời Cựu Uớc chỉ c hai người được xức dầu. N chng ta l thn thể Đức Kito, v tất cả chng ta được xức dầu trong Ngi v trở thnh những Kỉt, bởi v đầu v thn thể lm thnh một Đửc Kit ton vẹn. (19)

Theo đường lốl của Cng đồng Vatican II,(20) ngay từ khi mới bắt đầu cng việc mục vụ, Ta đ lưu ý ca tụng phẩm chức tư tế rao giảng v vương giả của toan dn Thin Cha. Ta ni: Đng đ sinh ra bởi Trinh Nữ Mara, Con của bc thợ mộc theo người đời ấy nghĩ tưởng, nhưng l Con Thln Cha Hằng Sống như Thnh Phro tuyn bố, đ đến để lm cho chng ta tất cả trở nn một vương quốc lnh mục. Cng đồng Vatican II đ nhắc nhở cho chng ta về mầu nhiệm của quyền bnh ny, v về sứ mệnh của Đưc Klt l Linh Mục, l Thầy rao gảng, l Vua vẫn tiếp tục trong Gao Hi. Tt cả mọi ngườỉ, ton dn Thn Cha tham gia vo ba sứ mệnh nay (21)

Với bưc Tng Huấn ny, Ta muốn ku mời một lần nữa tất cả mọi tỉn hữu gỉo dn đọc lạỉ v suy ngắm, để lnh hội một cch tường tận v yu mến say m gio huấn sc tch v phong ph của Cng Đồng đề cập đến việc họ tham gia vo ba chức vụ của Đức Kit.(22). V đy l một tổng hợp những căn bản của gio huấn ấy.

Cc tn hứu gio dn tham gia vo trch vụ tư t, đ l trch vụ Cha Gisu đ dng để hiến tế mnh trn Thnh Gi v cn tiếp tục hiến tế mnh trong nghi lễ Php Thnh Thể để lm vinh danh Đức Cha Cha v cứu rỗi nhn loại. Được ghp vo Đức Gisu Kit, những ai đ chịu php Rửa Tội đều được kết hợp với Ngi bằng việc dng hiến chnh mnh v cc hoạt động của mnh (Rom. 12:l-2). Khi ni đến người tn hữu gio dn, Cng Đồng tuyn bố. Tt cả những hoạt động của họ, nhữg lời cầu nguyện cũng như cc hoạt động tng đồ, đời sng hn nhn, gia đnh, những cng việc lao động hằng ngy, cả việc giải tr, tinh thần thể xc, n tất cả đều dược hướng dẫn do Thần Linh Thin Cha, ngay cả những thử thch của cuộc đời, miễn l chịu đựng một cch nhẫn nại, tất cả trở thnh của lễ thing ling đẹp lng Thin Cha nhờ Đức Gisu Kit (1 Phr.2:5). Trong Thnh Lễ, cc của lễ ny hip với Mnh Cha được dng ln cho Đức Cha Cha với tm hồn sất sắng. Như thế người gio dn thnh hiến cho Thin Cha chnh cả trần th ny. Nhờ lng phụng thờ Cha khắp mọi nơi bằng một đời sống thnh thiện. (23)

Việc tham gia vo trch vụ rao giảng của Đức Kit l Đấng lấy cả cuộc sng mnh cũng như lấy sức mạnh của lời nới để tuyn bố vương quốc Cha Cha, (24) sự tham gia ny lm cho người gio dn c đủ năng-cch v dấn thn để nhận lnh Phc m trong Đức Tin, để rao giảng bằng lời ni v hnh động, v để tố co một cch bạo dạn khng do dự những g l điều c. Người tn hữu gio dn hợp nhất với Đức Kit vị Đại Tin Tri (Lk. 7.16) v được đặt lm chứng nhn của Đức Kit Phục Sinh trong Cha Thnh Thần họ trở thnh những người tham dự vo ý thức Đức Tin siu nhin của Gio Hội khng thể sai lầm trong Đức Tin (25) cũng như tham gia vo n sủng của lời ni (Acts. 2:17-18, Ap. 19:10). Hơn nữa họ được gọi để chiếu sng sự mới lạ v sức mạnh của Phc m trong đời sống thường ngy, trong đời sống gia đnh v x hội của họ, cũng như để diễn tả niềm hy vọng vinh quang ngay cả trong những cơ cấu của cuộc sống trần th (L.G. 35) với một tm hồn nhẫn nại v can đảm giữa những kh khăn của thời hiện đại. (26)

Người tn hữu gio dn thuộc về Đức Kit l Cha tể l Vua vũ trụ, nhờ đ họ được tham gia vo trch vụ vương giả của Ngi, v được Ngi ku gọi để phục vụ v phổ biến Ngi trong hch sử. Họ sống vương quyền Kt hữu trước tin bằng cch chiến đấu để chiến thắng thế gian tội lỗi (Rom 6. 12) ngay trong chnh mnh họ, rồi hiến dng mnh để phục vụ trong đức bc i v trong cng bằng. Chnh Đức Kit hiện diện trong mọi người anh em, nhất l trong những người thấp hn nhất (Mt. 25.40).

Nhưng người tn hữu gio dn được gọi đặc biệt để đem lại cho cc tạo vật những gi trị nguyn thủy của n. Khi hoạt động trong ơn nghĩa Cha, người gio dn lin kết mọi thụ tạo vo lợi ch chn thật của con người. Lm như thế, họ được tham gia vo việc thi hnh quyền bnh của Đức Kit Phục Sinh l Đấng đ li ko mọi sự về Ngi, v đặt mọi sự v chnh mnh dưới quyền Đức Cha Cha, để Thin Cha trở nn mọi sự trong mọi người (Jn. 12:32, 1Co r. 18: 28).

Sự tham gia của gio dn vo ba chức vụ của Cha Gisu Linh Mục, rao giảng v Vua bắt nguồn từ việc xức dầu của php Rửa Tội, được pht triển nhờ php Thm Sức, được nng đỡ v kiện ton trong php Thnh Thể. Đy l một sự tham gia ban cho mỗi tn hữu gio dn, nhưng với tư cch l họ tạo thnh một thn thể duy nhất của Cha Kit. Bởi v Cha Gisu lm cho Gio Hội được sung tc bằng cc n huệ của mnh, v Gio Hội l Thn thể v l Hiền th của Ngi. Như thế mỗi người được tham gia vo ba sứ vụ của Đức Kit chỉ v họ l phần thn thể của Gio Hội, như Thnh Phr Tng đồ đ dạy khi gọi những người đ chịu php rửa tội l dng ging được lựa chọn, l hng tư tế vương giả, l dn thnh, l dn tộc thuợc về Thin Cha (1 Pt. 2:9). V cũng v n bắt nguồn từ sự thng hiệp trong Gio Hội nn việc tham dự của cc tn hữu gio dn vo ba chức vụ của Đức Kit đi hỏi phải sống v thực hiện trong sự thng hiệp, v để cho sự thng hiệp ngy cng tăng trưởng. Thnh Augustin viết: Cũng như chng ta tt cả được gọi l Kit-hữu (Christiani) v đ được xức dầu (Chrisma) một cch thing ling, do đ tất cả được gọi l linh mục, bởi v chng ta l thnh phần thn thể ủa Linh Mục duy nht. (27)

NGƯỜl TN HỮU GlO DN V TNH CCH TRẦN THẾ

15. Tnh chất mới lạ của đời sống Kit-hữu l nền tảng v tước hiệu của sự bnh đẳng giữa tất cả những ai đ chịu php Rửa Tội trong Đức Kit, giữa tất cả những thnh phần của Dn Cha: Phẩm gi của tt cả mọi thnh phần đều giống nhau v mọi thnh phần đều cng được ti sinh trong Đức Kit; ơn lm nghĩa tử cũng như nhau; mọi người cng (đu được ku gọi đn sự trọn lnh, chỉ c một ơn cứu rỗi, một đức cậy trng, một đức i khng phn chia (28). Nhờ phẩm gi chung do php Rửa Tội ny, người tn hữu gio dn l người đồng trch nhiệm với tất cả cc vị thừa-tc-vin đ được phong chức thnh, với cc tu sĩ nam nữ, đối với sứ mệnh của Gio Hội.

Nhưng phẩm gi chung do php Rửa Tội nơi người tn hữu gio dn c một hnh thi lm cho họ khc biệt, nhưng khng chia cch họ khỏi linh-mục v tu-sĩ nam nứ. Cng Đồng Vatican II đ diễn tả hnh thi ny chủ tại trong tnh cch trần thế. tnh cch trần thế l đặc tnh ring biệt của gio dn. (29)

Muốn hiểu r một cch đầy đủ vị tr chuyn biệt của người tn hữu gio dn trong Gio Hội, phải đo su tầm mức thần học của tnh cch trần thế theo nh sng của chương trnh cứu chuộc của Thin Cha, v mầu nhiệm của Gio Hội.

Như Đức Phaol VI quả quyết, Gio Hội mang tnh chất trần thế chnh tng, bẫm sinh trong bản tnh thm su v sứ mệnh của mnh, gơc rễ n nằm trong mầu nhiệm Ngi Lời nhập thể v thực hiện dưới nhiều hnh thức khc nhau đ với cc thnh phần của mnh. (30)

Tuy Gio Hội sống giữa trần thế, m khng thuộc về trn thế (Jn. 17.16). Gio Hội được sai đi để tiếp ni cng trnh Cứu Chuộc của Đức Gisu Kit; cng trnh ny chnh l lo cứu rỗi con người, nhưng cũng bao gồm việc canh tn những trật tự thế giới. (31)

Dĩ nhin mọi thnh phần của Gio Hội đều phải tham gia vo lnh vực trần thế của Gio Hội, nhưng bằng những cch thế khc nhau. Đặc biệt sự tham gia của người gio dn c một hnh thi thực hiện v chức vụ ring rẽ v đặc biệt theo như Cng Đồng phn tch. Chnh những hnh thi ny đ được gọi l tnh cch trần thế. (32) Trong thực tế, khi Cng Đồng ni về thn thế của cc tn hứu gio dn, th trước tin chỉ thn thế ấy như nơi chỗ họ được Thin Cha gọi: Đ l nơi họ được gọi .(33)  Đ l nơi được trnh by với từ ngữ c nghĩa hoạt động, cc tn hứu gio dn sống giữa đời, nghĩa l dấn thn vo đủ mọi nghĩa vụ v cng tc của trần thế, trong những điều kiện thường nhật của đời sống gia đnh v x hội đ tạo nn. (34). Đ l những con người đang sống một đời sống thng thường giữa thế giới, đang học hnh, đang lm việc, đang tạo nn những tnh bạn, những tương giao x hội, nghề nghiệp, văn ha. Cng Đồng khng nhn thn phận của họ một cch đơn giản do khun mẫu những điều kiện v mi trường bn ngoi, nhưng tm gặp đầy đủ ý nghĩa của n trong Đức Gisu Kit. (35) Cng Đồng lại qủa quyết: Ngi Lời nhập thể đ muốn đch thn chia xẻ tnh lin đới nhn loại. Người thnh ha những mi lin hệ của con người, nhất l những lin hệ gia đnh l ngưồn gốc pht sinh những lin hệ x hội. Người đ tự nguyện tun theo luật lệ quốc gia của Người . Người đ mun sống cuộc sống thợ thuyền với người đương thời trong qu hương mnh. (36)

Như vậy, thế giới , đ trở nn mi trường v phương thế cho ơn gọi Kit-hữu của người tn hữu gio dn, v chnh trần thế được chỉ định để tn vnh Cha Cha trong Đức Kit. Với ý nghĩ ny, Cng Đồng c thể giải thch ý nghĩa nng tư v đặc biệt ơn gọi của Thin Cha muốn ku mời cc tn hữu gio dn. Họ khng phải được ku gọi để bỏ vị tr của mnh giữa thế giới. V php Rửa Tội khng ko họ ra khỏi thế giới như Thnh Phaol Tng Đồ đ nhấn mạnh: Hơĩ; anh chị em, mỗi người hy ở trươc mặt Cha, trong vị thế mnh đang ở khi được ku gọi (1 Cor. 7.24). Tri lại, php Rửa Tội trao ph cho họ một ơn gọi lin quan mật thiết với tnh trạng của họ giữa thế giới. Cc tn hữu gio dn được gọi, để nhờ sự hướng dẫn của tinh thần Phc m, họ hnh động như men dậy từ bn trong, để thnh ha thế giới bằng việc thực thi cc nhiệm vụ của mnh. Như thế họ c thể đem Cha Kit đến cho kẻ khc bằng chứng t của một đời sng sng chi Đức Tin, Đức Cậy v Đức Mến. (37). V Vậy, sống v hnh động giữa thế giới đ với cc tn hữu gio dn, khng chỉ l một thực tại nhn-sinh-x-hội, m cn l một thực tạ chuyn-biệt-thần-học giữa trần th. Thin Cha muốn biểu lộ ý định của Ngi v thng ban cho họ ơn gọi đặc biệt l tm nước Thin Cha bằng cch quản lý cc thực tại trần thế m họ phải sắp xếp theo ý Thin Cha. (38)

Theo ý hướng ny, cc Nghị Phụ Thượng Hội Đồng đ tuyn bố. Tnh cch trần thế của người tn hữu gio dn khng chỉ được định nghĩa theo quan niệm x hội, m theo ý nghĩa thần học. Tnh cch trần thế phải hiểu theo nh sng của tc động tạo dựng v cứu chuộc của Thin Cha, Đng đ trao ph trần thế ny cho con người cả nam lẫn nữ để họ tham gia vo việc tạo dựng, dể họ giải thot thụ tạo khỏi ảnh hưởng của tội lỗi, để họ tự thnh ha mnh trong đối sng hn nhn hoặc độc thn, trong gia đnh, trong chức nghip v trong cc hoạt động x hội. (39)

Vị tr của người tn hữu gio dn trong Gio Hội được minh định r rng từ gốc rễ, bắt nguồn từ những mới lạ của đời sống Kit-hữu v đặc tnh trần thế của n. (40)

Cc hnh ảnh trong Phc m ni về mui mặn, nh sng v men bột, mặc dầu c ý ni về tất cả mọi tn đồ của Đức Gisu , nhưng p dụng cch nng cho người tn hữu gio dn. Đ l những hnh ảnh mang nặng ý nghĩa tuyệt vời, bởi v khng những n diễn tả việc hội nhập su xa v tham gia ton diện của cc người tn hữu gio dn trn mặt đất, vo sự sống của thế giới, của cộng đồng nhn loại, nhưng nhất l ni ln nt mới mẻ v độc đo của một sự hội nhập v tham gia để phổ biến Tin Mừng Cứu Độ.

ĐƯỢC KU GỌl ĐỂ NN THNH

16. Chng ta sẽ thấy r rng trọn vẹn phẩm gi của người tn hữu gio dn nếu chng ta khảo st ơn gọi đầu tin v căn bản m Cha Cha ku mời mỗi người trong Đức Gisu Kit qua trung gian của Cha Thnh Thần: ơn gọi nn Thnh nghĩa l ơn gọi đạt đến sự trọn lnh của Đức i. Thnh nhn l người đ sống cuộc đời lm chứng nhn phẩm gi của tn hữu Đức Kit một cch sng lạn.

Cng Đồng Vatican II đ ni rất r rng về ơn gọi mọi người phải nn Thnh. C thể qủa quyết đ l đường hướng chnh đ được vạch ra cho con ci nam nứ của Gio Hội do Cng Đồng, một Cng Đồng đ được triệu tập để canh tn đời sống Kit hữu theo nh sng Phc m.(41) Đường hướng ny khng chỉ đơn giản l một lời khch lệ lun lý, nhưng đ l một đi hỏi mầu nhiệm của Gio Hội: Gio Hội l một cy nho được tuyển chọn, nhờ Gio Hội cc cnh nho sinh trưởng nhờ nhựa sống của chnh Đức Kit, nhựa sống vừa thnh thiện vừa c sức thnh ha; Gio Hội l Nhiệm Thể, cc phần thn thể của Gio Hội thng phần sự sống thnh thiện của đầu l Đức Kit; Gio Hội l Hiền th khả a của Cha Gisu, l Đầng đ hiến thn để thnh ha Gio Hội (Eph. 5. 25). Cha Thnh Thần l Đấng đ thnh ha nhn-tnh Cha Gisu trong lng Trinh Nứ Maria (Lk. 1:35) th cũng chnh Cha Thnh Thần ấy cư ngu v hoạt động trong Gio Hội để thng ban cho Gio Hội sự thnh thiện của Con Thin Cha lm người.

Ngy nay hơn bao giờ hết, mọi người Kit-hữu phải đi lại con đường canh tn theo tinh thần Phc m, đại độ chấp nhận lời mời của vị Tng Đồ phải nn thnh trong mọi tc phong của mnh (1 Pt. 1:15). Thượng Hội Đồng ngoại lệ năm 1985, hai chục năm sau Cng Đồng, đ nhấn mạnh kịp thời về tnh trạng khẩn cấp ny: Gio Hội trong Đức Kit l mầu nhiệm, v thế Gio Hội phải được xem như l dấu chỉ, v phương thế của sự thnh thiện. Cc vị Thnh nam, nữ, đ lun lun l nguồn gốc canh tn trong Gio Hội v những giai đoạn kh khăn nhất của lịch sử Gio Hội. Ngy hm nay chng ta cần c những vị Thnh lớn, chng ta hy khẩn khoản cầu xin Thin Cha ban cho chng ta những vị Thnh như vậy. (42)

Mọi người trong Gio Hội, v l phần thn thể Gio Hội, nn nhận được v chia sẻ ơn gọi nn thnh chung của mọi người. Ngườl tn hữu gio dn được mời gọi nn thnh, v họ c quyền được gọi giống như mọi thnh phần khc của Gio Hội: Tất cả những ai tin vo Đức Kit, khng phn bit bậc sống, địa vị, đều được ku gọi tin đến sự sung mn của đời sống Kit hữu v sự trọn lnh của Đức i .(43) Tất cả những tn hữu của Đức Kit đều được mời gọi v c bổn phận nn thnh v nn trọn lnh theo địa vị của mnh .(44)

Ơn gọi nn thnh bắt ngn từ php Rửa Tội v được cc b tch khc thm sinh lực, nhất l php Thnh Thể. Được mặc lấy Cha Kit v được hướng dẫn bởl Thnh Linh Ngi, cc Kit hữu l những thnh nhn v v thế, c năng cch để dấn thn hầu biểu lộ sự thnh thiện của hnh động mnh. Thnh Phaol Tng ĐỒ luốn lun khuyến khch cc Kỉt hữu sống như những vị thanh (Eph.5. 3).

Sống theo Thảnh Linh đem lại kết qủa l sự thnh thiện (Rom. 6.22, Gal. 5.22). Sự sống ny khởi dậy trong tầm hồn mọi ngườl v mỗi ngươi đ chịu php Rửa Tội, ước muốn v đi hỏỉ phải theo v bắt chước Đức Gisu Kit, bằng cch chấp nhận cc Mốt Phc Thật của Ngi, bằng việc lắng nghe v suy niệm Lờ Cha, bằng cch tham gia mốt cch ý thức v linh động vo đời sống phụng vụ v b tch của Gỉo Hộỉ, bằng việc cầu nguyện c nhần, trong gia đnh hay trong cộng đồng, bằng tm hồn đi kht sự cng chnh, bằng việc thực hnh giới răn yu thương trong mọi hon cảnh của đời sống, v bằng việc phục vụ anh em, đặc bệt nhưng người kh hn, ngho tng v đau khồ.

Thnh Ha bản thn giứa thế giới

17. ơn gọi nn thnh của người tn hữu gio dn đi hỏi sống theo tc động của Thnh Linh một cch đặc biệt trong việc hội nhập của họ vao thực tại trần thế, v trong việc tham gia vo cc hoat động trần gian. Chnh vị Tng Đồ Cả đ khuyn khch chng ta như vậy: Những g chng ta n, những g chng ta lm đu phải thực hiện với danh nghĩa Đức Gisu Kit, nhờ Ngi để cảm tạ Thin Cha Cha (Col. 3:17). p dụng lời của Thnh Tng Đồ cho tn hữu go dn, Cng Đồng qủa quyết một cch cứng rắn: Họ khng được để cho việc gia đnh việc trần thế lấn t đời sống thing ling của mnh.(45)

Sau Cng Đồng, cc Ngh Phụ Thượng Hội Đồng tuyn bố. Sự thống nhất đời sống của người tn hữu gio dn rất quan trọng: v họ phải tự thnh ha trong cuộc sống hằng ngy, cuộc sống nghề nghiệp v x hội. Để đp lại ơn gọi của mnh, người tn hữu gio dn phải xem đời sng thường nhật như một cơ hội kt hiệp với Cha v thực hiện ý mun của Ngi, như một cơ hội phục vụ tha nhn bằng cch đưa họ tới hiệp thng với Thin Cha trong Đức Kit (46)

Ơn gọi nn thnh phải được người tn hữu gio dn nhận thức v sống, khng phải như một bổn phận đi hỏi v khng thể lẫn trnh, nhưng một dấu chỉ chi sng của tnh yu v bin của Cha Cha l Đấng đ ti sinh họ trong đời sống thnh thiện. Một ơn gọi như thế, trong những điều kiện ấy, phải được định nghĩa như y tố căn bản v khng thể phn la của đởi sống mới do php Rửa Tội, v v thế, như một yếu tố cấu tạo nn phẩm gi của họ. Đồng thời, ơn gọi nn thnh lại được ln kết mật thiết với sứ mệnh v trch nhiệm được trao ph cho người tn gio dn trong Gio Hội v giữa thế giới. Bởi v, sự thnh thiện đang sống trong tn hữu pht xuất từ việc tham gia vo đời sống thnh thiện của Gio Hội, tự n cũng biểu tượng sự đng gp tin khởi v căn bản vo việc xy dựng Gio Hội như l việc cc thnh thng cng. Trước cặp mắt Đức Tin đang mở ra một cảnh tượng lạ lng: đ l bao nhiu tn hữu gio dn, nam v nữ trong cuộc sống v sinh hoạt hằng ngy, khng ai hay biết tới họ, đi khi cũng khng ai hiểu được họ, cc kẻ quyền hnh trần thế khng đếm xỉa tới họ nhưng Cha Cha nhn họ đầy vẻ tru mến, họ l nhưng người thợ đang mi miệt lm việc t.rong vườn nho của Cha, l những kẻ thấp hn nhưng cao sang v nhờ sức mạnh của n sủng Thin Cha, họ đang mở rộng Nước Thin Cha trong dng lịch sử.

Phải nhn nhận sự thnh thiện cũng l nền tảng căn bản v l điều kện tuyệt đ khng thay thế được để hon thnh sứ mệnh của Gio Hội. Chnh sự thnh thiện của Gio Hội l nguồn gốc su nhiệm v l mực thước khng sai lầm của hoạt động tng đồ, v nghị lực truyền gio của Gio hội. Gio hội Hn th của Đức Kit cng được Ng yu mến v đp lạỉ Tnh yu Ngi bao nhiu, th Gio Hội cng trở nn người Mẹ phong ph trong Thnh Linh bấy nhiu.

Một lần nữa, chng ta hy lấy lại hnh ảnh của Thnh Knh: sự sinh trưởng của cnh nho ty thuộc vo việc kết hơp với cy nho: Cũng như cnh nho khng tụ n sinh hoa kt qủa nếu n khồng ở trong cy nho, cũng thế chng con sẽ khng đem lại hoa tri n chng con khng ở trong Thầy, Thầy l Cy Nho, chng con l cnh. A ở trong Thầy v Thầy ở trong ngươ ấy, họ sẽ mang lại nhiều hoa tri, bởi v, ngoi Thầy, chng con khng lm g được (Jn. 15. 4-5).

Ở đy cần phải nhắc lại việc tn phong chn phc hay hiển thnh cho cc tn hữu nam, nữ trong thởi gian Thượng Hội Đồng. Ton dn Thin Cha, nhất l cc tn hữu go dn c thể tm ở họ, những vị m phạm mới cho việc nn thnh, những chứng nhn mới của cc nhn đức anh hng, được thực hiện trong những hon cảnh thng thường hằng ngy. Như cc Nghị Phụ Thượng Hội Đồng quả quyết: Cc Gin Hội địa phương nhất l cc Go Hộỉ trẻ trung phải lưu ý tm xem trong con ci mnh, những gio dn nam nử gữa những cnh đng như th (cảnh sống thường nhật ở trần thế v bậc sống vợ chồng) đ sng chứng nhn thnh thiện v c thể trở nn gương mẫu cho người khc, để đề nghị phong Chn Phườc hoặc Hiển Thnh. (47)

Suy nghĩ đn đy, để định vai tr người tn hữu gio dn trong Gio Hội, Ta nhớ lại lời ku mời của Thnh L Cả: Hỡi người tn hữu hy nhận chn phẩm gi của mnh (48). Đ cũng l điều m Thnh Maxime, Gim Mục thnh Turin ni với những người đ chịu php Rửa Tội: Anh em hy nhn nhận vnh dự anh em đ được trong mầu nhiệm ny. (49) Tất cả những ai đ chịu php Rửa Tội đu được mời gọi lắng nghe một lần nữa những lời của Thnh Augustin: Chng ta hy vui mừng v tạ ơn: Khng những chng ta đ được trở nn những Kit-hữu, m l trở nn Cha Kit Chng ta hy vui sướng hn hoan, chng ta đ trở nn Cha Kit! (50)

Phẩm gi người Kit hữu, nguồn pht sinh sự bnh đẳng của mọi thnh phần Gio Hội, bảo đảm v cổ v tinh thần hiệp thng v huynh đệ, v đồng thời trở nn nguồn sức mạnh m thầm của nghị lực tng đồ truyền gio của người tn hữu gio dn. Tuy nhin l một phẩm gi đi hỏi nhiều tước vị khc nhau của những người thợ được Cha gọi vo lm vườn nho của Ngi, Cng Đồng ni: Bởi vậy, nhiệm vụ cao cả của mọi gio dn l lm cho ý định cứu độ của Thin Cha ngy cng lan tđi tt cả mọi người, ở mọi nơi v mọi thời đại . (51)

***

CHƯƠNG II

TẤT CẢ L CNH NHO CỦA MỘT CY NHO DUY NHẤT

Sự tham gia của tn hữu gio dn vo đời sống của Gio Hội Hiệp Thng

 

MẦU NHlỆM CỦA GlO HỘl THNG HlỆP

18. Chng ta hy nghe lại lời của Đức Gisu: Ta l Cy Nho Thật, v Cha Ta l Người trồng nho cc con hy ở trong Ta, như Ta ở trong cc con (Jn 15:l-4).

Chỉ mấy lời đơn sơ ny cũng đ mặc khải cho chng ta thấy sự thng hiệp mầu nhiệm kết hợp Cha v cc mn đệ Ngi, nối kết Đức Kit với cc người đ chịu php Rửa Tội trong sự hơp nhất ton vẹn: một sự thng hiệp linh động v chuyển ban sinh lực, nhờ đ người Kit-hữu khng cn thuộc về mnh nữa, nhưng trở thnh sở hưu của Đức Kit, như cnh nho hợp nhất với cy nho.

Sự thng hiệp của người Kit-hữu với Đức Gisu, lấy sự thng hiệp của Cha Con với Cha Cha trong ơn Cha Thnh Thần lm kiểu mẫu, nguồn gốc v cng đch: Người Klt-hữu hiệp nhất với Cha Con trong mỗi giy rng buộc tnh yu của Cha Thnh Thần cũng được hiệp nhất với Cha Cha. Cha Gisu cn tiếp: Ta l cy nho, chng con l cnh (Jn. 15.5). Người Kit hữu hiệp thng với Đức Kit nn họ cũng hiệp thng với nhau. Tất cả đều l cnh nho của Cy Nho duy nhất l Đức Kit . Trong sự hiệp thng huynh đệ ny, Cha Gisu phản ảnh lạ lng việc tham dự nhiệm mầu vo đời sng tnh yu thm su của Cha Cha, Cha Con v Cha Thnh Thần. Để thực hiện sự thng hiệp ny, Cha Gisu đ cầu nguyện: Cho hết thảy được hợp nhất, như Cha ở trong Con v Con ở trong Cha vậy, để họ cũng được lin hiệp cng Ta, cho thin hạ tin rằng Cha đ sai con đến.

Sự thng hiệp ny, chnh l mầu nhiệm của Gio Hội như Cng Đồng Vatican II đ dng những lời của Thnh Cypnan để nhắc lại: Gio Hội phố qut xuất hiện như một dn tộc được hợp nhất nhờ sự hiệp nhất giữa Cha Cha, Cha Con v Cha Thnk Thần.(52) Mầu nhiệm Gio Hội hiệp thng ny được nhắc nhở ở mỗi đầu Thnh Lễ khi vị chủ tế đn mời chng ta bằng lời cho của Thnh Phaol Tng Đồ: Nguyện xin n sủng Đức Gisu Kit Cha chng ta, v tnh yu của Cha Cha v ơn Thng Hiệp của Cha Thnh Thần ở cng tất cả anh chị em (2 Cor. 13:13).

Cng Đồng v Gio-Hội-Học Hiệp Thng

19. Đy l tư tưởng chnh m Gio Hội đ đưa ra nh sng để tự định-nghĩa mnh trong Cng Đồng Vatican II, cũng như Thượng Hội Đồng Gim Mục ngoại lệ năm 1985, đ nhắc lại: Gio-hộ-học về hiệp thng l tư tưởng trung tm căn bản của cc văn kiện Cng Đồng. Gio Hội Hiệp Thng (koinonia – Communion) dựa trn Thnh Kinh, đ được tn trọng trong Gio Hội thời sơ khởi, v trong Gio Hội Đng phương cho tới ngy nay. Cng Đồng Vatican II đ nỗ lực lm việc, khảo st để Gio Hội được hiểu một cch r rng như l một sự hiệp thng v để khi mệm ny được thực thi một cch cụ thể trong đời sống. Thng Hiệp, tiếng phức tạp ny c nghĩa g? Từ nguồn gốc n c nghĩa l sự hiệp thng với Thin Cha nhờ Đức Gisu Kit trong Cha Thnh Thần. Sự hiệp thng ny chng ta. nhận được nhờ Lời Cha v cc php B Tch. Php Rửa Tội l cnh cửa v cũng l nền tảng của sự hiệp thng trong Gio Hội. Php Thnh Thể l nguồn v đỉnh cao của sự sống người Kit hữu. Sự hiệp thng với Mnh Thnh Cha Kit l dấu chỉ v pht sinh, hay ni cch khc, xy dựng sự hiệp thng mật thiết của mọi tn hữu trong Thn Xc của Cha Kit l Gio Hội. (53)

Cng Đồng vừa bế mạc, Đức Phaol VI đ ni với tn hữu: Gio Hội l một sự hip thng. Ting hiệp thng ở đy c nghĩa g? Ta mời chng con đọc lại gio lý ni về việc cc Thnh Thng Cng – v cc Thnh Thng Cng mang hai nghĩa: Người Kit hữu được thng cng vo sự sng Đức Kit v sự lưu thng của chnh đức i ny trong ton thể cộng đồng cc tn hữu ở trần gian, v bn kia thế giới. Hợp nhất với Đức Kit v trong Đức Kit, hợp nhất cc Kit hữu với nhau trong Gio Hội. (54)

Cc hnh ảnh Thnh Kinh Cng Đồng đ dng để gip chng ta suy niệm mầu nhiệm Gio Hội, đ đưa ra nh sng cho chng ta thầý thực tại Gio Hội hiệp thng khăng kht giữa cc Kit hữu với Đức Kit, v hiệp thng cc Kit hữu với nhau. Đ l hnh ảnh chuồng chin, đn chin, cy nho, to nh thing hng, v hnh ảnh thnh Thnh. (55) Nhưng trn tất cả, hnh ảnh về nhiệm thể của Thnh Phaol được Cng Đồng lưu ý nhiều hơn cả v gio lý của Người dạy lun lun sống động v hấp dẫn .(56) Cng Đồng dựa theo lịch sử Cứu Rỗi cũng trnh by Gio Hội như l Dn Thin Cha: Thn Cha đ khng muốn cho con người nhận lnh sự thnh ha v ơn Cứu Độ một cch rng rẽ, khng một giy lin lạc rng buộc, nhưng Ngi muốn lm cho họ trở thnh một dn tộc nhận bỉết Ngi theo sự thật v phụng sự Ngi trong sự thnh thiện (57). Ngay từ hng chữ đầu, Hến Chế ҇nh Sảng Mun Dn đ tm lược tn lý ny một cch tuyệt diệu: Gio Hội Ở trong Cha Kit như l B Tch, nghĩa l vừa l dấu chỉ, vừa l phương tiện đưa đến sự kết hợp mt thiết với Thỉn Cha v hợp nhất của ton thể nhần loại. (58)

Thưc tại Gio Hội Hiệp Thng như thế l phần tất yếu hay ni đng hơn, n l nội dung trung điểm của Mầu Nhiệm, nghĩa l của ý định Thin Cha trong vỉệc Cứu Rỗi nhn loại. V thế sự hiệp thng trong Gỉo Hội khng chỉ ni về phương diện x hội hay tm lý. Gio Hội Thng Cng l dn tộc mới, l dn tộc thời đại Đấng Thin Sai dn tộc m vị thủ lnh l Đức Kit v sự hiệp thng của n l phẩm gỉ v sự tự do của con ci Cha Luật của dn ny l giới răn mới yu thương như chnh Cha Kit đ yu thương chng ta Cứu cnh của họ l Nước Thin Cha v dn tộc ny đ được Cha Kit thiết lập như một Cộng Đồng sống hiệp thng trong đức i v chn lý (59). M dy lin kết cc phần tử của Dn Mới ny lại với nhau – v trước tin với Đức Kit – khng phảỉ l những m giy xc thit v mu mủ m l giy tinh thần, ni r hơn l cc mối giy của Thnh Thần m những ai chịu php Rửa Tội đ nhận lnh (Jl. 3:l).

Bởi v chnh Cha Thnh Thần tự đời đời đ l sợi giy lin kết của Thin Cha Ba Ngi, một v khng phn chia được Thnh Thần ny khi thời gan đến (Gal. 4:4) đ vĩnh viễn kết hơp mu thịt con người với Con Thin Cha, l Thnh Thần qua suốt cc thế hệ của đạo Cha Kit đ trở nn nguồn suốt v tận đem lại sự hiệp thng trong Gio Hội.

Một sự Hiệp Thng c cơ cấu: khc biệt nhưng bổ tc

20. Sự thng hiệp trong Gio Hội l một sự thng hiệp c cơ cấu, giống như một thần thể sống động. N bao gồm cc thnh phần khc biệt v bổ tc nhau theo ơn gọi v địa vị, gồm cc thừa-tc-vụ, cc ơn đon-sủng (charismes), v cc trch nhiệm khc nhau. Nhờ c sự khc biệt v bổ tc ny, mỗi tn hữu gio dn c lin hệ với ton thần v đem lại phần đng gp cho ton thn.

Thnh Phaol Tng Đồ đ đặc biệt nhấn mạnh về sự thng hiệp cơ cấu của Nhiệm Thể Đức Kit. Chng ta hy lắng nghe lại một lần nữa gio huấn sc tch của Người trong bản đc kết Cng Đồng Hiến Chế ҇nh Sng Mun Dn quả quyết: Đức Gisu Kit khi thng ban Thnh Thần cho anh em mnh m Ngi đ triệu tập từ cc dn cc nước lại, đ lin kết họ một cch nhiệm mầu thnh Thn Thể Ngi . Trong Thn Thể ny, sự sống của Đức Kit trn ra nơi cc kẻ tin tất cả cc chi thể tuy nhiều, nhưng lập thnh một thn thể, cũng thế cc tn hữu họp thnh một thn thể trong Cha Kit (1 Cor. 12:12). Trong việc xy dựng Thn Thể Cha Kit cần c nhiều chi thể với chức vụ khc nhau. Chỉ c một Cha Thnh Thần ban những n sủng khc nhau để lm ch cho Gio Hội theo sự sung mn của Ngi v tuỳ nhu cầu của cc cng tc (1 Cor.12:1-11). Trong cc n sủng ấy, ơn ban cho cc Tng Đồ đứng hng đầu: Chnh Cha Thnh Thần đặt dưới quyền cc Ngi những người lnh nhận cc đon sủng (1 Cor.14). Cũng chnh Thnh Thần ấy, l nguyn lý hợp nhất trong thn xc nơi đ thần lực của Ngi hoạt động v thể hiện sự lin kết cc chi thể, lm pht sinh v khch lệ đức i giứa cc tn hữu. V thế, nếu một chi thể no đau đớn, tất cả cc chi thể khc đều bị đau đớn , v một chi thể no được vinh dự tất cả cc chi thể khc cng chung vui.(60)

Lun lun chnh cũng một Thnh Thần duy nhất l nguyn lý đầy động lực pht sinh sự khc biệt v sự hiệp nhất trong Gio Hội. Chng ta hy đọc lạ Hiến Chế Mun Dần: Để chng ta được lin lỉ canh tn trong Ngi (Eph.4:23), Đấng đ ban cho chng ta Thnh Thần của Ngi để hiện hữu nơi đầu cũng như trong thn thể, l sống động, hợp nhất v thc đẩy ton thn. Cc Thnh Gio Phụ đ so snh tc động của Cha Thnh Thần như cng việc của linh hồn l nguyn lý sự sng, hon thnh trong thn xc,(61) Trong một bản văn khc đặc biệt sc tch v hiếm c để giải thch khng những tnh chất cơ cấư ring biệt của sự hiệp thng trong Gio Hội, m hiệp thng ny phải lun lun trưởng thnh cho đến ngy hiệp thng ton vẹn, Cng Đồng viết: Cha Thnh Thần ngự trong Gio Hội v trong tm hồn cc tn hữu như ngự trong Đền Thnh (1Cor.3:16, 6.19). Trong họ, Ngi cầu nguyện v chứng nhận họ l dưỡng tử của Thin Cha (Gal. 4:6, Rom. 8:15-6, 26). Ngi thng đạt cho Gio Hội ton bộ chn lý (Jn.16.13). Ngi thống nhất Gio Hội trong sự hiệp thng v phục vụ. Ngỉ xy dựng v dẫn dắt Gio Hội bằng nhiều n hụ khc nhau theo phẩm trật v ơn đon sủng, t điểm Gio Hội bằng hoa tri n sủng của Ngl (Eph. 4:11-12,1 Cor.12:4, Gal.5:22). Nhờ sức mạnh Phc m, Ngi lm cho Gio Hội được pht triển, lun lun đổi mới, v hướng dẫn Gio Hội ngy kết hơp với vị Phu qun của mnh. Cả Cha Thnh Thần v Hiền Th cũng mời gọi Cha Gisu rằng: Xin hy đến.(62)

Sự hiệp thng trong Gio Hội l một n huệ, một đại n huệ của Cha Thnh Thần, cc tn hữu đươc mời gọi nhận lnh ơn ny với lng biết ơn v đồng thời sống ơn ny bằng tinh thần trch nhiệm. Việc ny thực hiện một cch cụ thể khi họ tham gia vo đời sống v sứ mệnh của Gio Hội, v để phục vụ Gio Hội cc tn hữu gio dn thi hnh cc thừa-tc-vụ, v cc đon sủng của mnh.

Người tn hữu gio dn khng được quyền tự c lập mnh với cộng đon, nhưng họ phải lun sống trong sự chia xẻ với anh em khc trong tnh huynh đệ su đậm, trong niềm vui vẻ bnh đẳng, v hợp tc với nhau để kho tng gia ti mnh mng đ được nhận lnh được sinh hoa kết qủa. Thnh Thần Thin Cha ban cho họ cũng như ban cho kẻ khc nhiều ơn đan sủng, Ngi gọi họ lnh nhận nhiều thừa-tc-vụ v nhiều trọng trch khc nhau. Ngi nhắc lại cho họ cũng như cho kẻ khc biết rằng trong mối tương quan với nhau điều lm cho họ nổi bật, khng phải l thăng tiến chức phận, m chnh họ l được trao quyền năng đặc biệt v bổ tc để phục vụ. V thế, cc ơn đon sủng, cc thừa tc vụ, cc trọng trch cc dịch vụ của người tn hữu gio dn nếu c l c trong sự hiệp thng. Đ l những kho tng bổ tc lẫn nhau dng để tạo lợi ch cho mọi người dưới sự hướng dẫn khn nguan của cc vị Chủ Chăn.(63)

THỪA-TC-VỤ V ĐON SỦNG L ƠN CỦA CHA THNH THẦN BAN CHO GlO HỘI

21. Cng Đồng Vatican II trnh by cc thừa-tc-vụ v cc ơn đon sủng như l ơn Cha Thnh Thần ban để xy dựng Thn Thể Cha Kit, v để truyền gio hầu để cứu rỗi thế giới.(64) V Gio Hội được hướng dẫn điều hnh do Cha Thnh Thần l Đấng ban pht mọi sự khc nhau theo phẩm trật v c tnh cch đon sủng, Ngi ban cho hết mọi người đ chịu php Rửa Tội, v ku gọi họ phải hoạt động v đồng chịu trch nhiệm mỗi người theo cch thế của mnh.

Giờ đy chng ta hăy xem xt cc thừa-tc-vụ v cc ơn đon sủng đl với cc tn hữu gio dn, v việc tham gia của họ vo đời sống Gio Hội Hiệp Thng.

Thừa-tc-vụ, Nhiệm-vụ v Chức-vụ

Cc thừa tc vụ hiện tại đang tc động trong Gio Hội, mặc dầu c khc biệt nhau trong cch thế, nhưng tất cả l đều tham gia vo thừa tc vụ của Cha Gisu Kit l vị Chủ Chăn đ liều mạng sống v đn chin (Jn. 10.11), l người đầy tớ hn mọn v hon ton hy sinh để cứu rỗi mọi người (Mk. 10:45). Thnh Phaol ni rất r rng về sự thiết lập cc thừa-tc-vụ trong Gio Hội đời cc Thnh Tng Đồ. Trong thư thứ nhất gỉn cc tn hữu thnh Crint, Ngi viết: Thin Cha đặt để trong Gio Hội, trước tin c cc Tng Đồ, thứ đn cc vị rao giảng, rồi đến những kẻ nhận trch nhiệm dạy dỗ (Cor. 12.28). Trong thư gởi cho gio hữu thnh Ephs Ngi viết: Mỗi người trong chng ta đ lnh nhận ơn nghĩa thnh như Cha Kit đ phn chia v cc ơn Ngi ban cho con người, trước tin l cc Tng Đồ, đến cc vị rao giảng, cc nh Thừa Sai Phc m, cc chủ chăn v những người lo việc dạy dỗ. Như thế, dn thnh Cha được tổ chức để cc thừa-tc-vụ được hon thnh v để Thn Thể của Đức Kit được xy dựng. Cuối cng, tất cả chng ta cng nhau hiệp nhất trong Đức Tin v trong sự hiểu biết chn chnh Con Thin Cha, để tin tới tnh trạng trưởng thnh, v sung mn trọn vẹn của tầm vc con người Đức Kit (Eph.4:7-11-13, Rom.12:4-8). Cc bản văn ny cũng như cc văn bản khc của Tn ước cho chng ta thấy l cc thừa-tc-vụ, cũng như cc ơn huệ v cc cng tc trong Hội Thnh, c rất nhiều v khc nhau.

Cc thừa-tc-vụ pht sinh từ Php Truyền Chức Thnh

22. Trong Gio Hội , chng ta thấy trước tin cc thừa-tc-vụ được truyền phong nghĩa l pht nguồn từ Php Truyền Chức Thnh. Cha Gisu đ chọn v đặt cc Tng Đồ như l hạt giống nảy sinh dn Israel mới v đồng thời cũng l nguồn gốc của phẩm trật trong Gio Hội (65) , v truyền cho họ phải huần luyện v đo tạo những mn đệ trong khắp cc dn tộc (Mt. 28:19), v đĩeu khiển hng tư tế. Sứ vụ của cc Tng Đồ m Cha Gisu tiếp tục giao ph cho cc vị Chủ chăn dn Ngi, l một chức vụ m Thnh Kinh gọi l diakonia nghĩa l phục vụ hay mục vụ. Cc vị ny nhận lnh nơi Đức Kit Phục sinh, ơn đon sủng của Cha Thnh Thần được truyền thụ khng ngừng từ đời cc Tng Đồ, nhờ b tch Truyền Chức Thnh: Từ Đức Kit họ nhận lnh trch nhiệm v quyền năng linh thing để phục vụ Gio Hội, họ hnh động nhn danh Cha Kit l Đầu (66) v để hơp nhất Gio Hội lại trong Cha Thnh Thần nhờ Phc m v php B Tch.

Cc thừa-tc-vụ được truyền phong l một n sủng được ban cho ton thể Gio Hội, chứ khng chỉ l n sủng ring cho c nhn người lnh nhận. Cc thừa-tc-vụ ny l sư thực thi v biểu lộ việc được tham dự vo chức linh mục của Cha Kit; sự tham dự ny khc biệt ngay trong bản tnh, chứ khng chỉ trong mức độ tham dự đ được ban cho mọi tn hứu nhờ php Rửa Tội v php Thm Sức. Đng khc, chức linh mục thừa-tc-vụ, như Cng Đồng Vatican II đ gọi hướng về chưc tư-t-vương-giả cộng đồng của mọi tn hữu, v cng đch cốt yếu của n nằm ở trong chức tư tế ny.(67)

V thế, để bảo đảm v lm tăng trưởng sự hiệp thng trong Gio Hội, đặc biệt về những g c lỉn quan đến cc thừa-tc-vụ khc nhau v bổ tc cho nhau, cc vị chủ chăn phải xc tn chắc chắn rằng chức linh mục của mnh l để phục vụ ton dần Thin Cha (Heb. 5.1). Cc tn hữu gio dn cũng phải nhn nhận rằng chức linh mục thừa-tc-vụ tuyệt đối cần thiết cho cuộc sống của chnh mnh trong Gio Hội, v cho mnh được tham dự vo sứ mệnh của Gio Hội.(68)

Thừa tc vụ, nhiệm vụ v chức vụ của gio dn

23. Sứ mệnh cứu rỗi của Gio Hội giữa thế giới được thực hiện khng chỉ nhờ cc vị thừa hnh đ nhận lnh b tch Truyền chức Thnh, nhưng cũng nhờ cc tn hữu gio dn; v họ đ được chịu php Rửa Tội v được ku gọi đặc biệt, để tham dự theo mức độ của mỗi người vo chức vụ tư tế, rao giảng v vương giả của Đức Kit.

Bởi thế, cc vị chủ chăn phải thừa nhận v cổ v cc thừa-tc-vụ, nhiệm vụ v chức vụ của cc tn hữu gio dn, những nhiệm vụ v tc vụ ny c nền tảng b tch trong php Rửa Tội, php Thm Sức v hơn nữa trong php Hn Phối đối với nhiều người trong gio dn.

Hơn nữa, khi cần thiết hoặc v lợi ch của Gio Hội đi buộc, cc chủ chăn c thể theo quy chế dự định trong bộ luật chung, giao ph cho tn hữu gio dn một số nhiệm vụ hay chức vụ. Những nhiệm vụ hay chức vụ ny vẫn (tuỳ thuộc) với thừa-tc-vụ chủ chăn của cc Ngi, nhưng khng cần chức Thnh mới thi hnh đuược. Gio Luật xc định: Nơi no nhu cầu Gio Hội đi hỏi v thiếu thừa-tc-vin, th cc gio dn d khng c chức tc-vụ đọc sch v gip lễ, cũng c thể thay thế họ lm một số việc như đọc Lời Cha, chủ tọa cc buổi cầu nguyện, rửa tội v cho rước lễ theo cc quy tắc luật định.(69)

Tuy nhin, việc thi hnh chức vụ ny khng lm cho người tn hữu gio dn trở thnh vị chủ chăn: Thật ra, điều tạo nn một thừa-tc-vụ, khng phải l chnh tc động m l b tch Truyền Chức. Chỉ c php Truyền Chức Thnh mới ban cho vị thừa-tc-vin nhận chức sự tham gia vo chức tư tế của Đức Kit.(70) Chức vụ thi hnh với tư cch l kẻ thay thế được xem l hơp php, l v cc chủ chăn đ lnh nhận một cch cng khai sự đại diện chnh thức. Vậy khi thi hnh chức vụ ny, người thay thế phải lệ thuộc vo quyền lnh đạo của Gio-quyền.(71)

Thượng Hội Đồng Gim Mục vừa qua đ trnh by cho thấy một ci nhn bao qut tnh trạng Gio Hội về cc thừa-tc-vụ, nhiệm-vụ v chức-vụ của những người đ chịu php Rửa Tội. Cc Nghị Phụ đ hết lng thn phục những sự cộng tc tng đồ của cc tn hữu gio dn nam nữ để lm cho Gio Hội được sống v tăng trưởng bằng cc ơn đon sủng, bằng cc hoạt động nng đỡ việc truyền gio, việc thnh ha v sống đạo. Đồng thời cc vị Nghị Phụ cũng rất quý mến sự tận tm sẵn c của họ để phục vụ cc cộng đồng trong Gio Hội, v việc chuẩn bị sẵn sng của họ để thay thế cc vị chủ chăn trong những trường hơp khần cấp hoặc trong cc nhu cầu nhất thời.(72)

Sau khi Cng Đồng cổ v việc canh tn Phụng vụ, cc tn hữu gio dn cũng ý thức r rng về nhiệm vụ của họ trong khi chuẩn bị tham dự cc nghi thức Phụng vụ; v thế họ đ tỏ ra rất quan tm: V việc cứ hnh Phụng vụ l một việc Thnh của cộng đồng dn Cha chứ khng ring g của hng gio sĩ. Lẽ dĩ nhin việc no khng phả dnh ring cho cc vị c chức Thnh th phải do cc tn hữu gio dn đảm trch.(73) Một khi chấp nhận việc tham gia thật sự của người tn hữu gio dn trong việc phụng sự, tự nhin cũng để chấp nhận họ tham gia vo việc rao truyền Lời Cha v trch nhiệm mục vụ.(74)

Trong buổi Đại Hội Thượng Hội Đồng Gim Mục thế giới, ngoi những phn đon tch cực ủng hộ, cũng khng thi những lời chỉ trch bi bc việc dng từ ngữ thừa-tc vụ, , việc lẫn lộn chức linh mục cộng đồng với chức linh mục thừa hnh, việc bỏ st khng p dụng luật lệ v định chế của Gio Hội, việc giải thch tự tiện khi mệm về việc thay thế, chỉ trch xu hướng gio-sĩ-ha, cc tn hữu gio dn c nguy tạo nn một cơ cấu phục vụ trong Gio Hội song song với cơ cấu đ được xy dựng trn nền tảng của php Truyền Chức Thnh.

Để ngăn ngừa cc hiểm họa ấy, cc Nghị Phụ lưu tm đến việc cần thiết phải giải thch r rng bằng cch quy định một từ ngữ chnh xc, diễn tả hai điểm quan trọng ny (75), sự duy nhất sứ mệnh của Gio Hội l sứ mệnh tất cả những người đ chịu php Rửa Tội phải tham gia, v sự khc biệt bản chất m thừa-tc-vụ của cc vị chủ chăn được xy dựng trn nền tảng của php Truyền Chức Thnh, với cc thừa-tc-vụ, nhiệm vụ v chức vụ khc được xy dựng trn nền tảng của php Rửa Tội v php Thm Sức.

V thế, trước khi thừa nhận hay trao ban cho cc tn hữu gio dn cc thừa-tc-vụ, nhiệm vụ hay chức vụ, cc chủ chăn phải thận trọng cho họ hiểu l cc nhiệm vụ ny pht sinh từ php Rửa Tội . Thứ đến cc vị chủ chăn khng nn dễ di viện cớ trường hợp khẩn trương hoặc thay thế khẩn cấp, khi thật sự khng c hoặc lc c thể sắp đặt một chương trnh mục vụ hữu hiệu hơn. .

Cc nhiệm-vụ v chức-vụ người tn hữu gio dn c thể thực thi hơp php trong Phụng vụ, trong việc truyền b Đức Tin v trong cc cơ cấu mục vụ của Gio Hội, phải được thực thi ph hơp với ơn gọi đặc biệt của họ, một ơn gọi khc biệt với cc thừa-tc-vụ Thnh. Chnh bức Tng Huấn Truyền b Phc m của Đức Phaol VI đ đề cập đến vấn đề ny. Bức Tng Huấn đ đem lại những kết qủa rất lớn lao v tốt đẹp v đ cảnh tỉnh được người tn hữu gio dn để họ tham gia bằng nhiều cch vo đời sống, v vo sứ mệnh tng đồ của Gio Hội . Bức Tng Huấn đ nhắc nhở r rng rằng: Mi trường ring biệt của cc hoạt động tng đồ của người gio dn l thế giới mnh mng phức tạp của đời sống chnh trị, của cc thực tại x hội v kinh tế, của đời sống văn ha, khoa học v nghệ thuật, của đời sống quc tế, của cc phương tiện truyền thng x hội. N cũng bao gồm cc thực tại khc đặc biệt mở rộng cho việc rao truyền Phc m như tnh yu, gia đnh, gio dục trẻ em v thanh thiếu nin, lao động chức nghệp v đau khổ. Cng c nhiều gio dn thấm nhuần tinh thần Phc m, ý thức trch nhiệm đối với cc thực tại ấy v dấn thn một cch tch cực, đủ khả năng trong việc khai triển cc thực tại ấy, v đồng thời ý thức được bổn phận buộc mnh phải pht huy tiềm năng Cng Gio của mnh đ từ lu bị chn vi v bp nghẹt, chng ta cng thấy tầm mức siu việt v hiệu năng trần thế của n, để được xử dụng trong cng cuộc xy dựng nước Thin Cha nghĩa l nước Cứu Rỗi trong Đức Gisu Kit.(76)

Trong Thượng Hội Đồng, cc Nghị Phụ cũng đ khảo st về chức Đọc Sch v chức Cầm Nến. Ngy xưa, trong Gio Hội Latinh, hai chức ny chỉ l hai giai đoạn thing lng dọn đường đưa đến cc Chức Thnh; nhưng Đức Phaol VI trong Tự Sắc Ministeria quaedam – (15-8-1972) đ quyết định c thể truyền ring hai chức ny cho cc nam tn hữu gio dn.(77) Cc Nghị Phụ đ đề nghị phải nghin cứu lại Tự Sắc Ministeria quaedam đối chiếu với việc thi hnh của cc Gio Hội địa phương, v nhất l định r cc tiu chuẩn để chọn cc ứng cử vin vo cc chức vụ ấy.(78)

Để thực hiện điều ny, một ủy ban đặc biệt đ được thnh lập. Ủy ban ny khng những c mục đch đp lại ước nguyện cc Nghị Phụ, m nhất l để nghin cứu một cch su rộng cc vấn đề thần học, phụng vụ, php lý v mục vụ được nu ra v hiện nay qu nhiều thừa-tc-vụ được trao ph cho gio dn.

Trong thời gian chờ đợi cng việc nghin cứu của ủy ban kết thc để việc thi hnh cc thừa-tc-vụ trong Gio Hội trao cho tn hữu gio dn cho c trật tự v hữu ch, cc Gio Hội địa phương phải tn trọng những nguyn tắc thần học đ dẫn giải ở trn, nhất l sự khc biệt căn bản giữa chức linh mục thừa hnh v chức linh mục cộng đồng, v do đ, sự khc biệt giữa cc thừa-tc-vụ pht sinh từ php Truyền Chức Thnh v cc thừa-tc-vụ pht sinh từ php Rứa Tội v php Thm Sức.

Đon Sủng

24. Cha Thnh Thần trong lc giao ph cho Gio Hội Hiệp Thng cc thừa-tc-vụ, th đồng thời cũng lm cho Gio Hội được sung tc với nhiều n hụ v n sủng đặc biệt khc gọi l đon sủng. Cc ơn ny c nhiều hnh thức khc nhau v Cha Thnh Thần Đấng ban pht nhứng ơn ny l Đấng Tự Do tuyệt đối, v v lịch sử Gio Hội c nhiều nhu cầu khc nhau. Tn ước đ m tả v xếp hạng cc ơn nv, như chng ta thấy c rất nhiều loại khc nhau: V Thnh Linh hiển hiện trong mỗi người hầu mang lại ch lợi. Như người ny nhờ Thnh Linh được ơn lợi khẩu, người khc cũng nhờ Thnh Linh được thng thi, bởi một Thnh Linh đ người ny được tn ngưỡng v cũng do Thnh Linh ấy người kia được ơn trị bệnh; lại người được lm php lạ, kẻ ni tin tri, người phn biệt cc tm kồn, kẻ ni được nhiều ngoại ngữ, người khc c thể thng dịch cc thứ ting (Cor. 12: 7-10)

Cc đon sủng cao siu hay giản dị, tất cả đều l n sủng Cha Thnh Thần, trực tiếp hay gin tiếp cc ơn ny đều đem lại lợi ch cho sự sống Gio Hội, v Cha đ sắp xếp cho cc ơn ny được xử dụng để xy dựng Gio Hội, để bổ ch cho con người v để đp ứng lại cc nhu cầu của thế giới

Chnh trong thời đại chng ta, chng ta cũng thấy đ đy nẩy nở những đon sủng nơi người tn hữu gio dn cả nam lẫn nữ. Cc ơn ny được ban cho một người nhất định, nhưng cc người khc cũng được thng phn v rồi được bảo tồn qua thời gian như một gia sản sống động, quý gi để tạo nn mt lin hệ thing ling đặc biệt giữa nhĩeu người. Khi ni đến việc tng đồ gio dn, Cng Đồng Vatican II đ viết: Để thể hiện việc tng đồ ny, Cha Thnh Thần thnh ha dn Cha bằng b tch v tc vụ. Ngi cũng ban cho tn hữu ơn đặc biệt (1 Cor. 12: 7) để mỗi người ty theo ơn đ nhận m gip đỡ nhau v chnh họ trở nn như những người quản lý trung tn cc ơn Thin Cha (1 Pt. 4:10) hầu xy dựng Ton Thn trong Đức i. (79)

Cc ơn Cha Thnh Thần được pht sinh để tạo thm sinh lực dồi do, v thế n đi hỏi những ai lnh nhận phải thi hnh để cho Gio Hội được lớn ln v pht triển như Cng Đồng đ dậy.(80)

Khng phải chỉ những ai lnh nhận cc đon sủng, m tất cả cc chi thể của Gio Hội đu phải tỏ lng biết ơn. V cc ơn ấy l một kho tng kỳ diệu ơn sủng Cha ban cho Ton Thn Cha Kit để được thnh ha v hoạt động tng đồ, với đu kiện l n thật bởi Cha Thnh Thần m đến v được thực thi hon ton do Cha Thnh Thần thc đẩy. V thế, chng ta phải lun thận trọng phn biệt cc đon sủng. Thực ra, như cc Nghị Phụ của Thượng Hội Đồng đ tuyn bố. Hoạt động của Cha Thnh Thần, l Đấng thổi hơi nơi no Ngi muốn, thực khng phải dễ dng phn biệt v nhận lnh . Chng ta biết Thin Cha tc động trong tất cả cc tn hữu v chng ta cũng ý thức được cc ơn lnh do cc đon sủng, ban cho mỗi người hoặc cho cả cộng đồng Kit hữu. Nhưng chng ta cũng cần ý thức đến sức mạnh của tội lỗi v những cố gắng của n nhằm gieo rắc ri loạn trong đời sống của cc tn hữu v của cc cộng đồng.(81)

V thế mọi đon sủng phải lin hệ v tuỳ thuộc vo cc chủ chăn của Gio Hội. Cng Đồng đ cng bố r rng: Những vị hữu trch của Gio Hội c thẩm quyền phn quyết về tnh cch chn thực v việc xử dụng hơp lý cc ơn ấy; cc Ngi c nhiệm vụ thử thch, khng phải để dập tắt ơn Cha Thnh Thần, nhưng để trắc nghiệm v giứ lại những g l chnh đng (82) để tất cả những đon sủng, mặc dầu khc biệt nhưng bổ tc cho nhau, đều quy về lợi ch chung.(83)

NGƯỜl TN HỮU GlO DN THAM GlA VO ĐỜl SỐNG GlO HỘl

25. Người tn hữu gio dn tham gia vo sự sống của Gio Hội khng chỉ bằng cch thực thi cc thừa-tc-vụ hay cc đon sủng của mnh m cn bằng nhiều cch khc nữa.

Hnh động ny phải được thực hiện trước tin v cần thiết trong đời sống v sứ mệnh của Gio Hội địa phương l cc Gio phận, l nơi c sự hiện diện v tc động của Gio Hội Cha Kit duy nhất, thnh thiện, cng gio, v tng truyền. (84)

Gio Hội địa phương v Gio Hội hon vũ

Để tham dự một cch chnh đng vo đời sống Gio Hội, cc tn hữu gio dn cần c một ci nhn sng suốt v chnh xc về Gio Hội địa phương đi với Gio Hội hon vũ. Gio Hội địa phương khng phải l một mảnh của Gio Hội hon vũ, v Gio Hội hon vũ khng phải chỉ l tổng số cc Gio Hội địa phương hơp lại. Nhưng cc Gio Hội địa phương kết hơp với nhau bằng mt giy linh động, căn bản v trường tồn, v Gio Hội hon vũ hiện hữu v biểu lộ trong cc Gio Hội địa phương. V thế, Cng Đồng qủa quyết l cc Gio Hội địa phương được hnh thnh theo hnh ảnh của Gio Hội hon vũ; chnh trong cc Gio Hội địa phương v từ cc Gio Hội ny m một Gio Hội Cng Gio duy nhất hiện hữu. (85)

Cng Đồng cn khch lệ cc tn hữu gio dn sống linh động trong Gio Hội địa phương, đồng thời ngy cng hướng đến Gio Hội hon vũ cng gio. Sắc lệnh Tng Đồ gio dn tuyn bố. Gio dn phải lun lun pht triển ý thức về gio phận v gio xứ, v gio xứ l một tế bo của gio phận. Họ phải lun mau mắn đp lại tiếng gọi của chủ chăn v tuỳ sức tham gia vo những sng kiến chung của gio phận . Hơn nữa, để đp ứng nhu cầu nơi thnh thị cũng như ở thn qu, họ khng chỉ giới hạn sự cộng tc của mnh trong phạm vi gio xứ hay gio phận, nhưng cố gắng mở rộng phạm vi tới cc lnh vực lin xứ, lin gio phận, quốc gia v quốc tế. Hơn nữa, việc di dn mỗi ngy một gia tăng, những mối tương giao lại cng mở rộng v việc giao thng thm dễ dng, đ khng để một thnh phần x hội no sống đng kn cho ring mnh. V thế người gio dn phải quan tm đến những nhu cầu của Dn Cha rải rc khắp trn thế giới. (86)

Thượng Hội Đồng Gim Mục 1987 theo cc ý kiến trn đ yu cầu nn lập cc Hội Đồng Mục Vụ Gio Phận để phục vụ khi cần. Thực ra, đy l một hnh thức chnh để hợp tc v đối thoại v đồng thời để kiểm thảo trn bnh diện gio phận. Sự tham gia của cc tn hữu vo cc Hội Đồng ny mở rộng mi trường thăm d ý kiến v như thế nguyn tắc hợp tc, trong một vi trường hợp cần hơp tc để quyết định, sẽ được p dụng một cch rộng ri v chắc chắn hơn. (87)

Việc tham gia của người tn hứu gio dn vo cc đại hội đồng gio phận hay vo cc hội đồng địa phương như hội đồng tỉnh đ được Gio Luật dự định (88). Việc ny lm cho sự thng hiệp được gia tăng v gip cho sứ mệnh thuộc Gio Hội của cc Gio Hội địa phương vừa trong ranh giới gio phận cũng như đối với cc gio hội địa phương khc của gio tỉnh hay của Hội Đồng Gim Mục.

Cc Hội Đồng Gim Mục cũng được mời gọi nghin cứu phương thế thực tiễn nhất để pht triển, trn bnh diện quốc gia hoặc bnh diện vng, việc thăm d ý kiến v việc hơp tc của cc tn hữu gio dn nam, nữ để mọi người ý thức được cc vấn đề chung v để biểu lộ sự hiệp thng Gio Hội của mọi hạng người.(89)

Gio Xứ

26. Việc hiệp thng của Gio Hội mặc dầu c tầm vc bao qut hon vũ, nhưng n được diễn tả một cch r rng v gần gũi nhất ở trong Gio xứ. Gio xứ l đơn vị địa phương của Gio Hội. Ni một cch khc chnh l Gio Hội sống giữa con ci nam nữ của mnh. (90)

Tất cả chng ta phải dng Đức Tin để khm ph bộ mặt thật của Gio xứ, nghĩa l mầu nhiệm của Gio Hội hiện diện v tc động trong Gio xứ. Mặc dầu đi lc Gio xứ khng c nhiều người cũng khng đầy đủ phương tiện, c khi Gio xứ lại tản mc trn những địa hạt rộng lớn, hay lẩn khuất giữa những khu phố tn thời đng đc v lộn xộn. Nhưng Gio xứ khng phải l một cơ cấu, một địa hạt, hay một ngi nh, n l một gia đnh của Cha, một cộng đon huynh đệ chỉ c một linh hồn (91) l mi gia đnh, đầy tnh huynh đệ v mở rộng đn tiếp mọi người (92) l cộng đồng cc tn hữưu.(93) Tm lại, Gio xứ được đặt nền tảng trn một thực tại thần học, v đ l một cộng đồng thnh thể.(94) Nghĩa l một cộng đồng c tư cch cứ hnh B Tch Thnh Thể, nguồn gốc cấu tạo nn cộng đồng v đem lại cho cộng đồng sức sống v giầy lin kết b tch thng hiệp với ton thể Gio Hội. Ni rằng cộng đồng c tư cch cử hnh B Tch Thnh Thể l v Gio xứ l một cộng đồng đức tin v l một cộng đồng c cơ cấu, nghĩa l được tạo nn bởi cc vị thừa hnh c chức Thnh v cc Kit hữu khc dưới quyền trch nhim của một Cha sở vừa đại diện cho Gim Mục Gio phận (95) vừa l m giy của hng gio phẩm lin kết Gio xứ với ton Gio Hội địa phương.

Cng việc của Gio Hội trong thời đại chng ta thật mnh mng, một Gio xứ tự mnh khng thể cng đng nổi. V thế, Gio Luật đ dự liệu những hnh thức hợp tc giữa cc Gio xứ trong hạt (96) v yu cầu Gim Mục gio phận phải lưu tm đến tất, cả mọi thnh phần tn hữu, ngay cả nhữngrgười khng ở dưới quyền cai quản mục vụ của cc Ngi.(97) Cần phải tạo nn những nơi gặp gỡ, đu kiện để Gio Hội c thể hiện diện v hoạt động hầu đem lại n sủng v lời Phc m vo trong những mi trường sống phức tạp của con người hm nav. Một cch tương tự c nhiều cch thế chiếu rọi ảnh hưởng thing ling hoặc lm tng đồ trong phạm vi văn ha, x hội, gio dục, chức nghiệp v.vkhng thể lấy Gio xứ lm trung tm hoặc khởi điểm. Nhưng Gio xứ hm nay đang sống một giai đoạn mới đầy hứa hẹn. Đức Phaol VI, khi mới ln ngi Gio Hong đ tuyn bố với hng gio sĩ Rma: Ta tin tưởng l cơ cấu cổ knh của gio xứ c một sứ mệnh khn thiết rất hơp thời; chnh Gio xứ l cộng đồng tin khởi của Dn Cha, chnh gio xứ phải khai trương đời sống phụng vụ v tập hợp Dn Cha trong việc cử hnh phụng vụ; gio xứ c bổn phận phải bảo tồn v nung nấu đức tin của đon lũ dn chng hm nay; gio xứ cn l trường dạy dỗ gio lý Cứu Rỗi của Đức Kit; nơi tch cực thực thi cc cng tc bc i huynh đệ.(98)

Cc Nghị Phụ đ để tm nghin cứu thực trạng hiện tại của nhiều gio xứ v đ yu cầu cc gio xứ ny phải canh tn rộng ri: Nhiều gio xứ ở thnh thị cũng như tại cc xứ truyền gio, đ khng thể sinh hoạt một cch kết qủa v thiếu phưưng tiện vật chất hay thiếu cc vị thừa hnh c chức Thnh, hoặc v điều kiện sinh sống của một số gio dn (chắng hạn cc người phải lưu đy hay di dn). Để cho cc gio xứ ny trở thnh những cộng đồng thật sự gio quyền địa phương cần:

a) Gip đỡ để thch nghi cơ cấu gio xứ một cch uyển chuyển như Gio Luật cho php, nhất l để cho cc gio dn tham gia vo trọng trch mục vụ.

b) Gip đỡ cc cộng đồng cơ bản cũng gọi l cộng đồng sống, trong đ người tn hữu c thể truyền thng cho nhau Lời Cha cũng như yu thương, gip đỡ nhau. Cc cộng đồng ny diễn tả trung thực sự hiệp thng trong Gio Hội v những trung tầm truyền b Phc m trong sự hiệp thng với cc vị chủ chăn. (99) Để canh tn cc gio xứ v để cc gio xứ sinh hoạt c kết qủa, phải tạo nn những hnh thức hơp tc, ngay cả trong phạm vi thể chế giữa cc gio xứ trong một địa hạt.

Hoạt động tng đồ trong Gio xứ

27. Giờ đầy chng ta hy nhn r sự hiệp thng v sự tham dự của cc tn hữu gio dn vo sinh hoạt của gio xứ. Ở đy cũng nn lưu ý cc tn hữu gio dn nam cũng như nữ, một lời ni rất xc thực đầy ý nghĩa v đầy khch lệ của Cng Đồng: Trong cc cộng đồng trong Gio Hội, hoạt động của họ cần thiết đến nỗi khng c th việc tng đồ của cc vị chủ chăn lắm lc khng đạt được kết qủa mỹ mn. (100)

Đy l lời xc nhận căn bản phải được hiểu theo ý nghĩa của khoa gio-hội-học hiệp thng. Cc thừa-tc-vụ cũng như cc đon sủng, d khc biệt nhưng bổ tc cho nhau, nn tất cả đu cần thiết cho sự trưởng thnh của Gio Hội .

Cc tn hữu gio dn mỗi ngy phải xc tn hơn ý nghĩạ dấn thn tng đồ của mnh trong gio xứ. Chnh Cng Đồng đ c ý nhấn mạnh điều ny: Gio xứ l một hnh thức tng đồ cộng đồng kiểu mẫu, v đ l nơi quy tụ đủ mọi hạng người thnh một cộng đon v đưa họ vo tinh thần đại đồng của Gio Hội. Gio dn nn tập thi quen cộng tc chặt chẽ với cc linh mục của mnh để hoạt động trong gio xứ. Họ cũng nn c thi quen trnh by với cộng đon gio hội những vấn đ ring của mnh hay của cả thế giới hoặc những vấn đề lin quan tới phần rỗi mọi người, để cng nhau gp ý kiến nghin cứu v giải quyết. Họ cũng phải tuỳ sức m cố gắng đng gp vo mọi cng cuộc tng đồ v truyền gio của gia đnh gio hội địa phương mnh. (101)

Cng Đồng ni đến việc cng nhau gp ý kiến để cứu xt v giải quyết cc vấn đề mục vụ, được cc Nghị Phụ nghin cứu v giải thch rộng ri theo một cơ cầ tương xứng gọi l Hi Đồng Muc Vụ Gio Xứ. (102)

Trong hiện tnh, cc tn hữu gio dn c thể v phải nổ lực lm sao cho việc hiệp thng gio hội được nẩy nở trong lng gio xứ c một nghị lực truỳn gio cho những người chưa tin, v cho những ai đ tin m lại b tha trong đời sống đạo của mnh. Nếu gio xứ l Gio Hội ở trong một phạm vi địa dư, th Gio Hội sống v sinh hoạt trong lng x hội loi người v lin đới thm su với cc ước vọng v thảm kịch của n. Nhiều khi trong nhiều mi trường sống, tnh cảm x hội bị giao động bởi vũ lực v lm cho con người mất hết phẩm gi. Con người bị lạc lỏng mất hết phương hướng, nhưng trong tm hồn họ vẫn nui ước vọng được cảm nghiệm v ti bồi ml tương giao đầy tnh huynh đệ, v đầy tnh người. Ước vọng ny, gio xứ c thể lm thỏa mn cho họ, nếu cc tn hữu gio dn hăng hi tham gia để họ đạo trung thnh ơn gọi v sứ mệnh nguyn thủy của mnh, đ l trở thnh nơi hiệp thng của những kẻ c lng tin v đồng thời trở nn dấu chỉ v l phương thể của ơn gọi mọi người sống hiệp thng. Tm lại, gio xứ l căn nh mở rộng đn tip mọi người v phục vụ mọi người, hay như Đức Gioan XXIII thường ni l giếng nước của thn xm để mọi người đến giải kht.

HNH THỨC THAM DỰ CỦA NGƯỜl TN HỮU GlO DN VO ĐỜl SỐNG GlO HỘI

28. Cc tn hữu gio dn hợp với cc linh mục, với tu sĩ nam nứ, lm thnh Dn Thin Cha duy nhất, một Thn Thể của Đức Kit.

L phần thn thể của Gio Hội, nhưng mỗi Kit hữu vẫn l một hữu thể c biệt khng thay thế được. Ngược lại, điều ny cho chng ta thấy ý nghĩa su xa của tnh chất duy nhất của mỗi người, v chnh n l nguồn mạch của sự phong ph mun mặt của ton thể Gio Hội. V thế m Thin Cha trong Đức Gisu Kit đ gọi mỗi người trong chng ta bằng tn ring của họ, khng lẫn lộn người ny với người kia. Lời mời gọi của Cha: Cc con cũng hy vo lm việc trong vườn nho của Ta , lời mời gọi ny dnh ring cho từng người một c nghĩa l: con, chnh con, con hy vo lm việc trong vườn nho của Thy.

Như thế, mỗi người trong chng ta, mặc d vẫn giữ đặc tnh duy nhất của mnh, vẫn được trọng dụng để lm cho sự hiệp thng Gio Hội tăng trưởng bằng sinh hoạt v sự hiện diện thực tế của mnh, cũng như mỗi người chng ta nhận lnh v đồng ha theo cch thế của mnh, cho sự phong ph của ton thể Gio Hội . Đ chnh l ý nghĩa Cc Thnh Thng Cng m chng ta tuyn xưng trong kinh Tin Knh. ch lợi của mọi người l ch lợi của mỗi người, v ch lợi của mỗi người l ch lợ của mọi người. Thnh Grgri Cả ni: Trong Gio Hội, mỗi người lo nng đỡ từng người.(103)

HNH THỨC THAM GIA C NHN CỦA MỖl NGƯỜI

Điều tuyệt đối cần thiết l mỗi tn hữu gio dn phải ý thức su xa mnh l phần thn thể của gio hội v nhiệm vụ đặc biệt được giao ph cho mnh, một nhiệm vụ khng thể thay thế được cũng khng thể nhờ ai lm thay, một nhiệm vụ chnh mnh phải chu ton v lợi ch chung của mọi người. Theo ci nhn ny chng ta mới hiểu được hết ý nghĩa của Cng Đồng khi quả quyết rằng mỗi người bắt buộc phải lm việc tng đồ: việc tng đồ m mỗl người phải thực hiện bắt nguồn từ mạch sống phong ph đch thực Kit gio (Jn.4:14). L căn bản v điều kiện của mọi hoạt động tng đồ gio dn, kể cả việc tng đồ gio dn tập thể v khng c g c thể thay thế việc đ được! Việc tng đồ c nhn ny rất hiệu quả ở bất cứ nơi no v thời đại no. Hơn nữa, trong một số hon cảnh, chỉ c hoạt động tng đồ ny mới thch hơp v mới c thể thực hiện được. Mỗi người gio dn, d thuộc thnh phần no đi nữa, d khng c cơ hội hay khả năng để cộng tc trong cc hội đon, đều được ku gọi, v hơn nữa phải lm việc c nhn. (104)

Việc tng đồ c nhn chứa đựng nhiều kho tng phong ph cần được khai thc, để người gio dn thấy m thm lng hăng say trong việc truyền gio. Nhờ hnh thức lm tng đồ ny m nh sng Phc m được tỏa sng trn cc khu vực v mi trường sống, trong đ cuộc sống hằng ngy của gio dn phải tiếp xc. Đy l một sự chiếu gii nh sng Phc m trường kỳ lin lỉ, v cuộc sống c nhn phải tương đồng với Đức Tin. Đy cũng l một sự chiếu gii Phc m quyết liệt thm su. Bởi v người tn hữu gio dn cũng chung một điều kiện sinh sống, cng chung một việc lm, cng chia sẻ những kh khn, những niềm hy vọng của anh em mnh, họ c thể cảm kch tm hồn người bn cạnh, cc bạn hữu, cc đồng nghiệp, v mở rộng cho họ thấy một chn trời ton diện, ý nghĩa trọn hảo của cuộc sống. Đ l sự hiệp thng với Thin Cha v với mọi người.

Hnh thức tham gia tập thể

29. Sự hiệp thng Gio Hội đ sẵn c v đang linh động trong sinh hoạt của mỗi người, lại mang thm một ý nghĩa ring biệt khi cc tn hữu gio dn hơp tc sinh hoạt chung, nghĩa l khi họ đon kết để hoạt động v tham gia với một tinh thần trch nhiệm vo đời sống v sử mệnh của Gio Hội .

Trong thời gan sau ny, người ta thấy c rất nhiều hiệp hội gio dn ra đời v hoạt động rất hăng hi đắc lực. Trong lịch sử Gio Hội cc hiệp hội tn hữu đ pht sinh v tiếp nối lin tục cho đến ngy hm nay như cc hội đon, cc Dng Ba, cc cộng đồng huynh đệ. Nhưng trong thời đại ngy nay hiện tượng ny đ bng pht một cch đặc biệt, đy đ pht sinh v lan trn nhiều hnh thức tập thể như: hiệp hội, nhm, cộng đồng, phong tro. Ni được đy l một ma gặt mới của cc hội đon tn hữu gio dn. Bở v bn cạnh cc nhm cổ truyền, mọc ln những phong tro v nhm mới c khi bắt nguồn từ nhm cổ truyền, nhưng lại c bộ mặt v mục đch ring. Nguồn mạch v ơn Cha Thnh Thần cng phong ph v mun mặt trong cơ cấu Gio Hội, th khả năng sng tạo v tm hồn đại độ của người gio dn cng lớn lao. (105)

Cc nhm gio dn thường c vẻ khc biệt nhau trong nhiều kha cạnh, như hnh thức bn ngoi, cch sinh hoạt, phương php gio dục v mi trường hoạt động. Nhưng tất cả đều quy về một mục đch chung đ thc đẩy họ, l tham gia một cch c trch nhiệm vo sứ mệnh của Go Hội, để đem Phc m Cha Kit đến như l nguồn hy vọng cho con ngườ, một sinh lực canh tn cho x hội.

Tn hữu gio dn qui tụ thnh đon thể v lý do thing ling hay tng đồ, l do nhiều nguồn mạch thc đẩy v cũng để đp ứng lại nhiều nhu cầu đi hỏi. Thực ra, bản tnh x hội của con người v v con người muốn đạt được hiệu qủa su rộng v quyết liệt trong hnh động của mnh. Trong thực tế, hiệu lực văn ha, ngn mạch v khch lệ, cũng l kết qủa v l dấu hiệu biến đổi x hội đ khng thể đạt được do cng việc của từng c nhn, m nhờ vo hoạt động của một chủ thể x hộ nghĩa l của một nhm, một cộng đon, một hiệp hội, một phong tro, đặc biệt trong một x hội mun mặt v phn ha như trong nhiều nước trn thế giới ngy nay, v trước vấn đề đ trở thnh qu phức tạp v kh khăn. Nhất l trong một thế giới đ bị tục ha, nhiều người thấy rằng những sinh hoạt hội đon c thể gip họ sống đời sống đạo trung thnh với cc đi hỏi Phc m vdấn thn vo việc truyền gio tng đồ một cch đắc lực.

Ngoi cc lý do trn, lý do su xa đi hỏi cc tn hữu gio dn phải tụ tập nhau thnh nhm, chnh l lý do thần học xy dựng trn khoa gio-hội-học như Cng Đồng Vatican II đ cng nhn. Cng Đồng nhận thầý trong việc tng đồ tập thể l một dấu hiệu của sự hiệp thng v tnh cch hơp nhất của Gio Hội trong Cha Kit. (106)

Đy l một dấu hiệư phải biểu lộ trong m tương giao hiệp thng đ nội v đi ngoại của cc hội đon hay đon thể, nằm trong khun khổ rộng ri của Cộng Đồng Kit hữu. Chnh do khoa gio-hội-học m người tn hứu gio dn c quyền qui tụ thnh đon thể. Cũng v lý do ny m cần phải c tiu chuẩn phn biệt hnh thức hiệp hội no chn chnh, đch thực thuộc về Gio Hội.

Trước tin phải cng nhn l người tn hứu gio dn c quyền tự do thnh lập hội đon trong Gio Hội. Quyền tự do ny l một quyền lợi thật, n khng phải chỉ l một hnh thức nhn nhượng của gio quyền m l hậu qủa đương nhin của php Rửa Tội. L một b tch, Php Rửa Tội ku gọi cc tn hữu gio dn phải tch cực tham gia vo sự hiệp thng v sứ mệnh của Gio Hội. Cng Đồng đ ni r rng về điều ny: Gio dn c quyền thnh lập cc hội đon; điều khiển v ghi tn vo cc đon thể đ c sẵn. miễn l phải giữ m lin lạc cần thiết với gio quyền.(107) Gio Luật lại qủa quyết: Cc tn hữu c quyền tự do thiết lập v đlu khiển cc hội đon nhằm mục đch từ thiện hay đạo đức, hoặc nhằm cổ v ơn gọi của người Kit trong thế giới; họ cũng c quyền nhm họp để cng theo đuổi đạt tới cc mục đch đ . (108)

Đy l một quyền tự do được cng nhận v bảo đảm do gio quyền, nhưng phải lun lun thi hnh trong sự hiệp thng với Gio Hội. Do đ, quyền lợi của người tn hữu gio dn được tự do hội họp l một quyền lợi n kết mật thiết với đời sống chung v sứ mệnh chnh của Gio Hội.

Tiu chuẩn để nhn nhận tnh cch Gio Hội đối với cc Hiệp Hội gio dn

30. Cần phải c cc tiu chuẩn r rng v chnh xc để phn biệt v nhn nhận cc hội đon gio dn, c thể gọi l tiu chuẩn c tnh cch gio hội. Đ khng phải l để hạn chế quyền tự do hiệp hội m chnh l để cho cc đon thể ấy thực hiện được sự hiệp thng v sứ mệnh của Gio Hội. Những tiu chuẩn nền tảng để phn biệt cc Hội đon gio dn trong Gio Hội l những tiu chuẩn sau đy:

*** Ơn gọi nn Thnh của người Kit-hữu, đ l mục đch tin quyết. Điều ny phải được biểu l trong ơn Cha Thnh Thần pht sinh nơi người tn hữu (109) để họ lớn ln cho đn tuổi trưởng thnh sung mn của đời sống đạo v đến mức trọn lnh của đức i.(110)

V thế tất cả cc hội đon cng gio được ku gọi để ngy cng trở nn phương tiện thnh ha trong Gio Hội. Một phương tiện gip đỡ v khch lệ sự hiệp nhất thm su giữa cuộc sống thường nhật với Đức Tin của cc hội vin.

*** Sự dấn thn tuyn xưng đức tin cng gio trong việc nhận lnh v rao truyền chn lý về Cha Kit, về Gio Hội, v về con người, đng theo gio huấn của Gio Hội l Thầy dạy chn chnh. Tất cả cc hiệp hội của người tn hữu gio dn phải trở nn một nơi rao truyền v thng đạt Đức Tin v gio dục sống Đức Tin ny trọn vẹn. (111)

*** Phải chứng minh một đời sống hiệp nhất kin cường vưng chắc, trong tnh nghĩa phụ tử đối với Đức Gio Hong, trung tm mun thuở v hữu hnh của sự hiệp nhất trong Gio Hội hon vũ (112) đối với Gim Mục Nguyn lý hiển hiện v nền mng của sự hơp nhất (113) của Gio Hội địa phương v tất cả cc hnh thức tng đồ khc của Gio Hội (114)

Sự hiệp thng với Đức Gio Hong v với Gim Mục phải tỏ ra bằng cch sẵn sng, ngay thẳng nhận lnh cc gio dn tn lý v chỉ gio mục vụ của cc Ngi. Hiệp thng với Gio Hội cn đi hỏi phải chấp nhận hnh thức đa diện hợp php của cc tn hữu gio dn trong Gio Hội v đồng thời sẵn sng hơp tc chung với nhau.

*** Thỏa thuận v cộng tc để thực hiện sứ mệnh tng đồ của Gio Hội, l rao truyền Phc m v Thnh ho nhn loại, v đo tạo cho con người một lương tm Cng Gio đch thực để họ c thể đem tinh thần Phc m thấm nhuần mọi cộng đồng cũng như mọi lnh vực của đời sống. (115)

Theo viễn tượng ny, tất cả mọi hnh thức hiệp hội của người tn hữu gio dn phải c một tinh thần truyền gio hăng say để trở thnh dụng cụ ngy cng sinh động cho việc truyền b Phc m.

*** Dấn thn hiện diện trong x hội loi người để phục vụ nhn phẩm ton diện con người, đng theo học thuyết x hội của Gio Hội.

Như thế, cc hội đon gio dần phải trở nn những tro lưu mạnh mẽ thu ht nhỉều người v lỉn đới để tạo nn những điều kẹn cng bnh v huynh đệ hơn cho đời sống x hội.

Những tiu chuẩn nền tảng vưa trnh by trn đ được chứng mnh r rng trong nhứng kết qủa cụ thể tốt đẹp trong đời sống v hoạt động của cc hnh thức hiệp hội, chẳng hạn việc ưa thch cầu nguyện, suy ngắm, đời sống phụng vu v b tch; việc tổ chức để gip đỡ thanh thu nin ý thức ơn gọi hn nhn, ơn goỉ linh mục, ơn gọỉ đơi sống tận hn, sẵn sng tham gia vo cc chương trnh v hoạt động của Gio Hộỉ trn bnh dỉện quốc gia v quổc tế; dần thn vao vic day gio lý v trao đổi khả năng sư phạm để đo tạo ngươỉ Kit hữu; tm cch thực hiện sự c mặt của ngườỉ Kit hữu trong cc lnh vưc x hội; thanh lập v lm linh động cc cống tc từ thiện, văn ha v thing ling tạo tinh thần v vị lợi v ngho kh Phc m để thực hiện lng bc i đại độ với mọi người, gip kẻ đa chu php Rửa Tội nhưng lại b tha trở lại đơi sống Kit hưu.

Phận sự của vị Chủ Chăn để thực hiện việc hiệp thng

31. Trong trường hợp cc hiệp hội gặp phải kh khăn  v c  nhiều hnh thức mới xuất hiện, cc vi Chủ Chăn trong Gio Hi phải dung quyền bnh của mnh, v lợi ch của Gio Hội, v cũng v lợi ch của chnh cc hội đon gio dn, cc Ngi phải phn đon, phn bỉệt để hướng dần nhất l khch lệ cho cc hiệp hội ấy trưởng thnh trong sự hiệp thng v trong sứ mệnh của Gio Hộỉ.

Điều thuận lợi nn lm l cc hội đon v cc phong tro mới khi đ phổ biến rộng ri trong nước v ngpi nước phải được Gio quyền c thầm quyền chnh thức cng nhận. Chnh Cng Đồng đ qủa quyết về điểm ny như sau: C nhiều hnh thức lin hệ giữa việc tng đồ gio dn với hng Gio phẩm, tuỳ theo hnh thức v mục đch của mỗi hoạt động Một số tổ chức tng đồ gio dn, dưới hnh thức ny hay hnh thức khc, đ được Gio quyền cng khai chấp nhận. Ngoi ra v lợi ch chung của Gio Hội, Gio quyền c thể lựa chọn v cổ v cch đặt biệt một vi tổ chức trong số những tổ chức hay hiệp hội tng đồ sẵn c, trực tiếp nhằm mục đch thing hng, v Gio quyền cũng nhận trch nhiệm đặc biệt đối với những tổ chức ấy (116)

Trong những hnh thức tng đồ gio dn c mối lin hệ đặc biệt với Hng Gio phẩm, cc Nghị Phụ Thượng Hội Đồng đ k r cc phong tro hay hội đon Cng Gio Tiến Hnh, trong đ người gio dn tự nguyện tổ chức c cơ cấu v cố định theo ơn soi sng của Chta Thnh Thần, trong sự hiệp thng với cc Gim Mục v linh mục để c thể hoạt động một cch hăng say v trung thnh theo đường hướng ơn gọi của ring mnh, để mở rộng Cộng Đồng Kit hữu, v để thực hiện cc chương trnh mục vụ, cũng như để tất cả cc mi trường sống của con người được thấm nhuần tinh thần Phc m. (117)

Hội Đồng Gio Hong phụ trch gio dn c bổn phận phải soạn thảo một danh sch cc hiệp hội được Ta Thnh chnh thức chầp nhận v ph hợp với Văn Phng Hiệp Nhất Kit-hữu, để định r điều kiện chấp nhận hay khng thể chấp nhận cho một hiệp-hội-lin-tn gồm những người Cng Gio v một thiểu số khng Cng Gio. (118)

Tất cả chng ta, Chủ Chăn cũng như tn hữu phải tm mọi cch để duy tr giữa cc đon thể gio dn mối giy huynh đệ để mọi người mến chuộng, yu thương v hơp tc với nhau. Chỉ c cch ny th kho tng ơn Cha ban cho chng ta l cc n huệ, cc đon sủng, mởi c thể đng gp một cch dồi do v trật tự vo việc xy dựng ngi nh chung của chng ta: Để xy dựng chắc chắn ngi nh chung, chng ta phải khưởc từ c chia rẽ b phi; ngược lại chng ta phải tn trọng v sẵn sng cộng tc với nhau bằng mt tm hồn nhẫn nại, sng suốt v sẵn sng hy sinh. (119)

Một lần nứa chng ta hy đọc lại lời của Cha Gisu: T l Cy Nho chng con l cnh (Jn. 15.5), để cảm tạ Cha ban cho chng ta ơn hiệp thng trong Gio Hội; đ l tia sng chiếu vo thời gỉan, tia sng của sự thng hiệp tnh yu đời đời khng thể diễn tả được của Thin Cha Ba Ngi. Y thức được ơn Cha th phải ý thức trch nhiệm: Bởi v đ l một ơn, như nn bạc trong Phc m, n đi hỏi phải biến thnh sự sống thng hiệp ngy mỗi lớn ln.

Nhận lnh trch nhiệm về ơn thng hiệp, trước tin c nghĩa l phấn đấu để thắng chia rẽ v đ lập; chnh hai cm dỗ ny đe dọa sự sống v sự dấn thn lm tng đồ của cc người Kit-hữu. Thnh Phaol đ đau đớn ku ln: Ta nghe mỗi người trong anh em ni: Ti thuộc về Phaol, v ti thuộc về Apoll, cn ti thuộc về Cepha v ti thuộc về Cha Kit; thế th Cha Kit bị chia năm xẻ bảy sao? (Cor. 1:12-13). Lời ny vẫn cn vang vọng như một trch mc trước cảnh nhiệm thể Cha Kit bị xu x. Ngược lại chng ta hy lắng nghe dư m của lời mời gọi cũng của Thnh Phaol sau đy: Thưa anh em, nhn danh Cha chng ta l Đức Gisu Kit, ti ni xin ton thể anh em hy nhất tm đừng chia rẽ, nhưng hy hợp nhất v đon kết với nhau trong tinh thần, v trong tư tưởng (1 Cor.1:10)

Như thế sự sống thng hiệp của Gio Hội trở nn một dấu chỉ cho thế giới v l một hấp lực thu ht mọi người tới niềm tin vo Cha Kit: Lạy Cha, như Cha ở trong Con v Con Ở trong Cha, xin cho họ trở thnh một trong chng ta để thế gian tin rằng Cha đ sai Con (Jn. 17.21).

Như thế sự hiệp thng hướng về truyền gio v chnh sự hiệp thng l truyền gio.

 

 

Trang ch