TNG HIẾN KHO TNG ĐỨC TIN

 

CNG BỐ QUYỂN GIO LÝ HỘI THNH CNG GIO

ÐƯỢC SOẠN THẢO

TIẾP SAU CNG ÐỒNG CHUNG VA-TI-CA-N II

GIO-AN PHAO-L, GIM MỤC, TI TỚ CC TI TỚ THIN CHA

ÐỂ GHI NHỚ MUN ÐỜI

 

Knh gởi cc Hồng y, Tổng Gim Mục v Gim mục,

Linh mục v ph tế cng mọi thnh phần dn Cha.

 

1. DẪN NHẬP

GN GIỮ KHO TNG ÐỨC TIN l sứ mạng Cha đ trao ph cho Hội Thnh v Hội Thnh vẫn chu ton trong mọi thời đại. Ðược vị tiền nhiệm đng nhớ của ti l Ðức Gio-an XXIII khai mạc cch đy 30 năm, cng đồng chung Va-ti-ca-n II đ c ý định v ước muốn lm nổi bật sứ mạng tng đồ v mục vụ của Hội Thnh, cũng như, nhờ chn lý Tin Mừng chiếu tỏa, dẫn đưa mọi người tm kiếm v đn nhận điều quý trọng hơn hết mọi sự l tnh yu của Ðức Ki-t (x . Ep 3, 19).

Dựa vo đ, Ðức Gio-an XXIII ấn định nhiệm vụ chnh yếu của Cng Ðồng l gn giữ v giải thch tốt hơn kho tng quý bu nền đạo lý ki-t gio, để gip cc kit hữu cũng như mọi người thiện ch dễ tiếp thu hơn. V vậy, Cng Ðồng khng đặt nặng việc kết n cc sai lạc của thời đại, nhưng ưu tin cho việc nỗ lực by tỏ một cch hồn nhin sức mạnh v vẻ đẹp của đạo lý đức tin. Ngi ni : "Ðối với Hội Thnh, nh sng của Cng Ðồng ny sẽ... l một nguồn mạch phong ph thing ling. Sau khi đ mc được ở đ những năng lực mới, Hội Thnh sẽ vững vng nhn vo tương lai ... Chng ta vui vẻ v khng sợ hi khởi đầu cng việc m thời đại chng ta đi hỏi để tiếp tục con đường Hội Thnh đ đi từ gần 20 thế kỷ ... "

Nhờ Thin Cha gip đỡ, qua 4 năm lm việc, cc nghị phụ Cng Ðồng đ đc kết được một tổng lược chỉ đạo thch hợp trnh by đạo lý v những chỉ đạo mục vụ cho ton thể Hội Thnh. Mục tử v tn hữu tm được ở đy những đường hướng cho cuộc đổi mới suy nghĩ, hnh động, phong ha, sức mạnh tinh thần, niềm vui v hy vọng : đ chnh l mục đch của Cng đồng (Phao-l VI, Diễn từ kết thc Cng Ðồng chung Va-ti-ca-n II ngy 8/12/1965 : AAS 58(1966) trang 7-8).

Sau khi kết thc, Cng Ðồng khng ngừng gợi hứng cho đời sống Hội Thnh. Năm 1985, ti đ c thể tuyn bố : "Ti đ được đặc n tham dự v cộng tc tch cực vo tiến trnh của Cng đồng Va-ti-ca-n II. Từ trước đến nay, v một cch đặc biệt trong những năm của nhiệm kỳ Gio hong, Cng Ðồng vẫn lun lun l điểm quy chiếu của mọi hoạt động mục vụ của ti, trong nỗ lực c ý thức để những chỉ đạo của Cng Ðồng thnh p dụng cụ thể v trung thnh, ở bnh diện mỗi Gio Hội cũng như trong ton thể Hội Thnh. Phải lun lun trở về với nguồn mạch ấy" (Diễn từ<179) ngy 30-5-1986 , số<131) 5:AAS 78(1986), trang 1273).

Trong tinh thần ấy, ngy 25. 1. 1985, ti đ triệu tập một hội nghị bất thường của Thượng Hội Ðồng Gim Mục, nhn dịp kỷ niệm 20 năm Cng Ðồng kết thc. Mục đch của hội nghị l tạ ơn Thin Cha về cc n huệ v hoa tri thing ling của Cng Ðồng Va-ti-ca-n II, đo su nhằm gắn b hơn với gio huấn của Cng Ðồng, v gip cho mọi người hiểu biết v p dụng cc gio huấn ấy tch cực hơn.

Nhn dịp ny, cc nghị phụ của Thượng Hội Ðồng đ by tỏ ước nguyện "soạn thảo một quyển gio lý hay yếu lược ton bộ đạo lý cng gio cả về đức tin v lun lý, để lm bản văn tham khảo cho cc sch gio lý hay yếu lược trong cc quốc gia. Việc trnh by đạo lý phải c tnh cch Kinh Thnh v Phụng vụ, diễn đạt một đạo lý chắc chắn v đồng thời thch nghi với đời sống hiện nay của cc Ki-t hữu" (Bo co tổng kết của Thượng Hội Ðồng bất thường ngy 7/12/1985, II, B, a số 4: Enchiridion Vaticanum, tập 9, trang 1758, số 1797). Ngay khi Thượng Hội Ðồng kết thc, ti đ theo ý kiến ấy v n "đp ứng hon ton một nhu cầu thực sự của Hội Thnh ton cầu cũng như của cc Gio Hội địa phương" (Diển văn bế mạc của Thượng Hội Ðồng bất thường ngy 7/12/1985 số 6: AAS 78 (1986) trang. 435).

Hm nay chng ti hết lng tạ ơn Thin Cha, v chng ti c thể giới thiệu cho ton thể Hội Thnh quyển Gio Lý Hội Thnh Cng Gio ny. Ðy l bản văn tham khảo để canh tn huấn gio theo cc nguồn mạch sống động của đức tin.

Sau việc canh tn phụng vụ v soạn thảo bộ Gio Luật mới cho Gio Hội La-tinh v cc khoản luật cho cc Gio Hội Ðng Phương Cng Gio, quyển gio lý ny sẽ gp phần rất quan trọng vo cng cuộc đổi mới ton bộ đời sống Hội Thnh, như Cng Ðồng Va-ti-ca-n II mong muốn v đ khởi sự.

 

2. NHỮNG CHẶNG ÐƯỜNG V TINH THẦN CHUẨN BỊ BẢN VĂN

Quyển Gio Lý Hội Thnh Cng Gio l kết quả của một sự cộng tc rộng ri của 6 năm lm việc khẩn trương trong tinh thần chăm ch cởi mở v với một nhiệt tm nồng chy.

Năm 1986, ti uỷ thc nhiệm vụ dự thảo một quyển gio lý theo yu cầu của cc nghị phụ Thượng Hội Ðồng cho một ủy ban gồm 12 Hồng Y v Gim Mục, do Hồng y Giuse Ratzinger lm chủ nhiệm. Tiểu ban bin tập gồm 7 Gim mục gio phận, những chuyn vin thần học v huấn gio, đ gip ủy ban trong cng việc ny.

Với nhiệm vụ đề ra những chỉ đạo v gim st tiến trnh cng việc, ủy ban đ chăm ch theo di tất cả cc giai đoạn bin tập 9 bản văn nối tiếp nhau. Về phần mnh, tiểu ban bin tập đảm nhận nhiệm vụ viết bản văn, sửa đổi theo yu cầu của ủy ban v nghin cứu những nhận xt của nhiều nh thần học, nh ch giải, huấn gio, nhất l của cc Gim mục trn ton thế giới nhằm hon chỉnh bản văn. Nhờ tiểu ban đ, chng ta đ c được những trao đổi hiệu quả v phong ph, bảo đảm cho bản văn được thống nhất v đồng bộ.

Bản dự thảo đ được gởi đến cc Gim Mục Cng Gio, cc Hội Ðồng Gim Mục hay Thượng Hội Ðồng, cc viện Thần Học v Huấn Gio để tham khảo ý kiến. Ni chung, bản dự thảo đ được hng Gim Mục tiếp nhận rất thuận lợi. Người ta c quyền ni quyển gio lý ny l kết quả sự cộng tc của ton thể hng Gim Mục Hội Thnh Cng Gio. Cc ngi đ quảng đại đp lại lời ti mời gọi, nhận phần trch nhiệm của mnh trong sng kiến chung ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống Hội Thnh. Việc cc gim mục hưởng ứng lm cho ti rất vui mừng, bấy nhiu tiếng ni đ tạo nn bản "giao hưởng đức tin" nầy. Việc thực hiện quyển Gio Lý cho thấy tnh tập đon của hng gim mục : đ l tnh cng gio của Hội Thnh.

 

3. PHN CHIA ÐỀ MỤC

Sch gio lý phải trnh by một cch trung thnh v c hệ thống gio huấn của Thnh Kinh, Truyền thống sống động trong Hội Thnh v Huấn Quyền đch thực, cũng như gia sản thing ling của cc Gio Phụ, cc thnh nam nữ của Hội Thnh, để c thể gip người ta hiểu biết hơn về Mầu nhiệm Ki-t gio v lm sinh động đức tin của dn Thin Cha. Sch gio lý phải lưu ý đến những minh định về đạo lý m Cha Thnh Thần đ khơi dậy trong Hội Thnh qua cc thời đại. Sch gio lý cũng phải gip chng ta dng nh sng đức tin soi sng những hon cảnh mới v những vấn đề chưa được đặt ra trong qu khứ .

Quyển Gio Lý ny cũng sẽ gồm cả những điều mới v điều cũ, v đức tin vừa khng thay đổi vừa l nguồn mạch của những nh sng mới (Mt 13, 52).

Ðể đp ứng hai đi hỏi ấy, quyển Gio lý Hội Thnh Cng Gio lấy lại thứ tự "cũ", đ trở thnh truyền thống m cuốn Gio lý của Thnh Pi- V đ theo, khi chia nội dung thnh 4 phần : Kinh Tin Knh; Phụng Vụ, đặc biệt l cc b tch; Lun Lý Ki-t gio, được trnh by dựa trn cc giới răn; cuối cng l Kinh Nguyện của Ki-t hữu. Mặt khc, nội dung phải được trnh by một cch "mới" để đp ứng những cu hỏi của thời đại.

Bốn phần được nối kết với nhau : Mầu nhiệm ki-t gio l đối tượng của đức tin (phần I); mầu nhiệm ấy được mừng knh v thng truyền trong cc lễ nghi phụng vụ (phần II); mầu nhiệm ấy hiện diện để soi sng v nng đỡ con ci Thin Cha trong đời sống lun lý (phần III); mầu nhiệm ấy đặt nền mng cho kinh nguyện được diễn tả đặc biệt qua kinh "Lạy Cha" v l nội dung cho lời cầu xin, ca ngợi v chuyển cầu của chng ta (phần IV).

Chnh Phụng Vụ cũng l kinh nguyện: Việc tuyn xưng đức tin c chỗ thch đng trong việc cử hnh phụng tự. n sủng, hoa tri của cc b tch, l điều kiện khng g thay thế được trong đời sống lun lý Ki-t gio, cũng như đức tin l điều kiện để tham dự phụng vụ của Hội Thnh. Nếu đức tin khng được triển khai bằng việc lm, đ l đức tin chết (x. Gcb 2, 14-26) v khng thể đem lại hoa quả cho đời sống vĩnh cửu.

Ðọc quyển Gio Lý Hội Thnh Cng Gio, chng ta thấy được sự thống nhất đng phục của mầu nhiệm Thin Cha, của ý định cứu độ của Người, cũng như vị tr trung tm của Ðức Ki-t, Con Một Thin Cha, được Cha Cha cử đến lm người trong lng Ðức Trinh Nữ Ma-ri-a rất thnh, nhờ Cha Thnh Thần, để lm Ðấng Cứu độ chng ta. Người đ chết v sống lại nhưng vẫn lun hiện diện trong Hội Thnh, đặc biệt trong cc b tch. Người l nguồn mạch đức tin, mẫu mực cho đời sống lun lý Ki-t gio v Thầy dạy chng ta cầu nguyện.

 

4. GI TRỊ ÐẠO LÝ CỦA BẢN VĂN

Ngy 25. 6. 1992, ti đ ph chuẩn v hm nay ti nhn danh quyền tng đồ ra lệnh phổ biến quyển Gio Lý Hội Thnh Cng Gio ny. Ðy l bản trnh by đức tin Hội Thnh v đạo lý Cng Gio, được Thnh Kinh cũng như truyền thống tng đồ v huấn quyền Hội Thnh xc nhận v soi sng. Ti coi đy l một phương tiện c ga trị v c thẩm quyền để gip Hội Thnh được hiệp thng v l một khun mẫu chắc chắn cho việc giảng dạy đức tin. Ước mong quyển sch ny gip đẩy mạnh cng cuộc canh tn m Cha Thnh Thần khng ngừng ku gọi Hội Thnh của Thin Cha, Thn Thể Ðức Ki-t, đang trn đường lữ hnh về với nh sng rực rỡ của Nước Trời.

Khi ph chuẩn v phổ biến quyển Gio Lý Hội Thnh Cng Gio, người kế nhiệm Thnh Ph-r muốn phục vụ Hội Thnh, để cũng như tất cả cc gio hội địa phương đang ha hợp v hiệp thng với tng ta R-ma : đ l nng đỡ v củng cố đức tin cc mn đệ Cha Gi-su (x. Lc 22, 32), cũng như tăng cường cc mối dy hiệp nhất trong cng một đức tin tng truyền.

V vậy, ti xin cc mục tử của Hội Thnh cũng như cc tn hữu đn nhận quyển Gio lý ny trong tinh thần hiệp thng v năng sử dụng trong việc chu ton sứ mạng loan bo đức tin v ku gọi con người sống theo Tin Mừng. Quyển Gio Lý ny được trao cho họ để lm bản tham chiếu chắc chắn v trung thực cho việc giảng dạy đạo lý cng gio, v một cch rất đặc biệt cho việc soạn những sch gio lý địa phương. Quyển sch ny cũng được trao đến cc tn hữu ước muốn hiểu biết hơn về những phong ph khn lường của ơn cứu độ (x. Ga 8, 32). Quyển sch ny muốn nng đỡ những nỗ lực đại kết, do ước muốn thnh thiện tc động, để hiệp nhất tất cả cc kit hữu, bằng cch cho thấy một cch chnh xc nội dung v sự mạch lạc hi ho của đức tin cng gio.

Cuối cng quyển Gio Lý Hội Thnh Cng Gio được trao cho bất kỳ ai thắc mắc về niềm hy vọng nơi chng ta (x. 1Pr 3, 15) v muốn biết Hội Thnh Cng Gio tin g. Quyển Gio Lý ny khng c ý định thay thế cc sch gio lý địa phương được ph chuẩn do gio quyền, cc Gim mục gio phận v cc Hội Ðồng Gim Mục, nhất l nếu được Ta Thnh ph chuẩn. Quyển sch ny c ý khch lệ v gip đỡ việc soạn thảo những sch gio lý mới ở từng địa phương theo những hon cảnh v văn ha khc nhau, nhưng vẫn lưu tm gn giữ sự hiệp nhất trong đức tin v lng trung thnh với đạo lý cng gio.

 

5. KẾT

Ðể kết thc văn kiện giới thiệu quyển Gio Lý Hội Thnh Cng Gio, ti cầu xin Ðức Trinh Nữ Ma-ri-a Rất Thnh, Mẹ Ngi Lời Nhập Thể v Mẹ Hội Thnh, dng lời chuyển cầu đầy quyền năng của Mẹ, m nng đỡ cng việc huấn gio của ton thể Hội Thnh trn mọi cấp độ, trong giai đoạn ny, khi Hội Thnh được mời gọi c một nỗ lực mới cho việc Phc m ha nhn loại. Xin cho nh sng đức tin chn thật giải thot nhn loại khỏi cảnh u tối v n lệ của tội lỗi, để dẫn đưa họ đến sự tự do duy nhất xứng đng với danh nghĩa ấy (x. Ga 8, 32) : đ l sự sống trong Ðức Gi-su Ki-t, dưới sự hướng dẫn của Cha Thnh Thần, ở đời ny v trong Nước Trời, trong sự sung mn của hạnh phc được thấy Thin Cha nhn tiền (x. 1Cr 13, 12; 2Cr 5, 6-8).

 

Ban hnh ngy 11. 10. 1992, nhn dịp kỷ niệm 30 năm ngy khai mạc Cng Ðồng Va-ti-ca-n II, năm thứ 14 nhiệm kỳ gio hong của ti.

GIO-AN PHAO-L II

 

Trang ch