Thư Chung 2013 của Hội đồng Gim mục Việt Nam

 

HỘI ĐỒNG GIM MỤC VIỆT NAM

THƯ CHUNG GỬI CỘNG ĐỒNG DN CHA

*

HỘI THNH CNG GIO TẠI VIỆT NAM

V CNG CUỘC TN PHC-M-HA

 

Anh chị em thn mến,

Nguyện xin n sủng Đức Gisu Kit, Cha chng ta, tnh yu của Cha Cha v ơn thng hiệp của Cha Thnh Thần, ở cng tất cả anh chị em (x. 2Cr 13,13). Chng ti, cc gim mục từ 26 gio phận Việt Nam, quy tụ tại Trung Tm Mục Vụ Si Gn để tham dự Đại hội lần thứ XII của Hội Đồng Gim Mục Việt Nam, xin cảm ơn anh chị em đ cầu nguyện nhiều cho chng ti để Đại hội diễn ra cch tốt đẹp v bnh an. Nay Đại hội đ kết thc, qua Thư Chung ny, chng ti muốn chia sẻ với anh chị em những cng việc đ lm trong Đại hội, cch ring về sứ vụ Tn Phc-m-ho.

1. Bước vo Đại hội trong khung cảnh Năm Đức Tin, chng ti vui mừng được nghe biết về những hoa tri thing ling nơi cc tn hữu cũng như cc cộng đon gio xứ, gio phận, dng tu, đ tch cực học hỏi v nỗ lực canh tn đời sống đức tin. Cc cuộc cử hnh phụng vụ v sinh hoạt mục vụ đ gip cho đức tin của mỗi người được thanh luyện, củng cố v đổi mới. Đồng thời, khi nghe biết về những kh khăn v thử thch m một số cộng đon phải đối diện, chng ti hiểu rằng sống đức tin lun lun l một thch đố, nhưng trong bất cứ hon cảnh no, người mn đệ Cha Gisu vẫn được mời gọi lm chứng cho Tin Mừng yu thương của Cha, trở thnh chất xc tc cho việc xy dựng nền văn minh tnh thương v văn ha sự sống.

Ngoi ra, chng ti cũng lắng nghe v gp ý cho nhau về nhiều sinh hoạt v cng việc của Hội Thnh tại Việt Nam, cch ring l cng trnh xy dựng Trung Tm Hnh Hương Đức Mẹ La Vang. Đại hội cũng dnh nhiều thời giờ cho việc bầu chọn Ban Thường vụ của Hội Đồng Gim Mục cũng như cc chủ tịch của cc Ủy ban trực thuộc Hội Đồng Gim Mục trong nhiệm kỳ mới.

2. Giờ đy chng ti muốn chia sẻ với anh chị em về định hướng v chương trnh mục vụ trong những năm tới. Trong ba năm qua (2010-2013), tất cả chng ta đ cng nhau học hỏi v sống ý nghĩa Gio Hội: mầu nhiệm – hiệp thng – sứ vụ. Định hướng đ v tinh thần của Năm Đức Tin cần được tiếp nối bằng nỗ lực Tn Phc-m-ha để thng truyền đức tin Kit gio, cũng l chủ đề của Thượng Hội Đồng Gim Mục lần thứ XIII, diễn ra tại Rma, từ ngy 7 – 28 thng 10 năm 2012. Thật vậy, nh sng Đức Kit chiếu tỏa trn khun mặt cc Kit hữu v nh sng ấy phải lan đến những người khc, giống như từ ngọn nến phục sinh, v vn những ngọn nến khc được thắp ln trong Đm Vọng Phục Sinh.[1] Ngoi ra, chng ta cn được nhắc nhở cch ring về sứ mệnh đ trong năm nay, khi Hội Thnh tại Việt Nam kỷ niệm 25 năm tuyn phong 117 chứng nhn đức tin (19.06.1988 – 19.06.2013), l những hoa tri thnh thiện của cng cuộc Phc-m-ha.

3. Mục tiu của Phc-m-ha l dẫn mọi người vo cuộc gặp gỡ c vị với Đức Gisu Kit, trong Thnh Thần, nhờ đ gặp gỡ Thin Cha Cha của Người, cũng l Cha của chng ta, v để đời sống mnh được biến đổi theo tinh thần Phc m. Như thế, trước hết chnh bản thn chng ta phải được Phc-m-ha, phải củng cố v lm mới lại đức tin của mnh, rồi mới c thể gip những anh chị em đ xa rời đức tin ti khm ph vẻ đẹp v nh sng đức tin. Ngy nay, khi một số người chỉ cn l Kit hữu trn danh nghĩa, chng ta hy sống cho đng với ơn gọi Kit hữu của mnh trong niềm vui, hy chiếu tỏa sức hấp dẫn của Tin Mừng cho những người chung quanh.

Phc-m-ha l sứ vụ mang tnh ton diện, v ҇nh sng đức tin khng chỉ soi chiếu đời sống nội bộ của Hội Thnh hoặc chỉ để xy dựng thnh đ vĩnh cửu trong thế giới mai sau, m cn gip chng ta xy dựng x hội hiện nay nhằm hướng tới một tương lai hi vọng.[2] Chnh Cha Gisu dạy chng ta hướng đi ny. Người đứng về pha những nạn nhn của cc thảm họa v bất cng. Người lin đới với những ai bị x hội loại bỏ. Lin đới v xt thương những nạn nhn v những người bị gạt ra bn lề x hội phải trở thnh đi hỏi thiết yếu trong sứ vụ Phc-m-ha.[3]

4. Tn Phc-m-ha khng phải l rao giảng một Phc m mới v Đức Gisu Kit vẫn l một, hm qua cũng như hm nay, v như vậy mi đến mun đời (Dt 13,8), nhưng l mới về lng nhiệt thnh, mới trong phương php, v mới trong cch diễn tả.[4] Mới về lng nhiệt thnh l lm mới lại tương quan giữa bản thn chng ta với Đức Gisu Kit, để mối tương quan ấy hướng dẫn ton bộ đời sống chng ta. Mới trong phương php l biết vận dụng những phương php thch hợp để đp ứng sự thay đổi nhanh chng của thời đại về nhiều mặt, văn ha, x hội cũng như kỹ thuật. Mới trong cch diễn tả l cố gắng nghin cứu v sử dụng những cch diễn tả ph hợp, để con người hm nay c thể hiểu v lĩnh hội được sứ điệp Phc m.

Cng cuộc Tn Phc-m-ha đi duyệt lại ton bộ cc sinh hoạt mục vụ ở tất cả mọi bnh diện, nghĩa l phải thực hiện cuộc hon cải từ trong tm thức đến định hướng v phương php khi lm mục vụ. Từ kinh nghiệm của cc nước đ c nhiều Kit hữu bỏ đạo, nếu chng ta khng nhanh chng thực hiện cuộc hon cải mục vụ ny, th trong tương lai khng xa, Hội Thnh tại Việt Nam cũng c thể rơi vo tnh trạng băng gi của ma đng đức tin như một số nơi trn thế giới.

Chương trnh canh tn đời sống đức tin cần được lồng vo trong tổng thể của kế hoạch mục vụ m Hội Đồng Gim Mục trnh by trong Thư Chung Hậu Đại Hội Dn Cha 2010: Cng nhau bồi đắp nền văn minh tnh thương v sự sống. Thư Chung ấy l chương trnh hnh động của Hội Thnh tại Việt Nam trong nhiều năm. Dựa trn định hướng căn bản ny, chng ti mời gọi anh chị em hy cng với chng ti thực hiện kế hoạch mục vụ ko di 3 năm (2014-2016):

– Năm 2014: Phc-m-ha đời sống gia đnh;

– Năm 2015: Phc-m-ha đời sống gio xứ v cc cộng đon;

– Năm 2016: Phc-m-ha đời sống x hội.

5. Trong năm 2014 sắp tới, chng ta hy cng nhau Phc-m-ha đời sống gia đnh v thc đẩy gia đnh tham gia tch cực vo sứ vụ loan bo Tin Mừng. Hội Thnh được gọi l gia đnh của Thin Cha v mỗi gia đnh Kit hữu được gọi l Hội Thnh tại gia. Việc canh tn Hội Thnh phải được bắt đầu từ mỗi gia đnh, do đ, Hội Thnh đặc biệt quan tm đến cc gia đnh. Cch cụ thể, mới đy Đức Thnh Cha Phanxic đ loan bo triệu tập Thượng Hội Đồng Gim Mục kha ngoại lệ vo thng 10 năm 2014 về Những thch đố mục vụ đối với gia đnh trong bối cảnh Phc-m-ho. Thư Chung Hậu Đại Hội Dn Cha 2010 cũng nhấn mạnh: Trước cuộc khủng hoảng gia đnh hiện nay, Hội Thnh nhận thấy cần phải tăng cường v canh tn mục vụ gia đnh, phải xem mục vụ gia đnh l hoạt động quan trọng, nối kết những kế hoạch v chương trnh mục vụ của gio xứ cũng như gio phận.[5]

6. Để thực hiện những mục tiu trn, xin anh chị em hy xy dựng gia đnh mnh thnh một cộng đon cầu nguyện, sống tnh yu hợp nhất thủy chung, phục vụ sự sống v hăng say loan bo Tin Mừng.

– Gia đnh l cộng đon cầu nguyện, thờ phượng Thin Cha, đền thờ tại gia. Hiệp thng trong kinh nguyện vừa l hoa tri vừa l đi hỏi của sự hiệp thng bắt nguồn từ b tch Rửa Tội v Hn Phối. Cha Gisu hiện diện trong gia đnh khi vợ chồng, cha mẹ, con ci cng cầu nguyện, v khi đ, chnh cuộc sống gia đnh trở thnh lời kinh sống động. Hon cảnh sống hiện nay gy nhiều kh khăn trở ngại cho việc gia đnh cng sum họp cầu nguyện. Tuy nhin đy l đi hỏi quan trọng trong đời sống gia đnh cng gio. V thế, cng với việc sing năng tham dự Thnh Lễ v lnh nhận cc b tch, chng ti tha thiết xin anh chị em duy tr giờ kinh chung trong gia đnh, v cố gắng đưa Lời Cha vo giờ kinh ny.

– Gia đnh l cộng đon yu thương bằng tnh yu hợp nhất thủy chung, xuất pht từ Thin Cha Tnh Yu. Mối tương quan giữa vợ chồng, cha mẹ v con ci cũng như giữa anh chị em với nhau, phải l dấu chỉ sống động của Tnh Yu Thin Cha. V thế, cc gia đnh cng gio phải loại bỏ mọi thứ bạo hnh, hy c lng thương cảm, nhn hậu, khim nhu, hiền ha, nhẫn nại, chịu đựng v tha thứ cho nhau (Cl  3,12-13).

– Gia đnh l cộng đon phục vụ sự sống, được khơi nguồn từ chnh Thin Cha Hằng Sống. Vợ chồng Kit hữu yu thương nhau bằng một tnh yu mở ra với sự sống, tn trọng sự sống ngay từ lc thụ thai, cộng tc với Thin Cha Tạo Ha qua việc sinh con c trch nhiệm, gio dục con ci nn người tốt v nn con ci Cha. Gia đnh phải l ngi trường đầu tin dạy cc đức tnh nhn bản v đức tin, l thnh tr bảo vệ sự sống thể lý cũng như tinh thần của con ci trước sự tấn cng của ci c v ci xấu trong cuộc sống. V thế, cc bậc cha mẹ phải ý thức trch nhiệm của mnh l những nh gio dục đầu tin v khng thể thay thế, bằng chnh gương sng của mnh.

– Gia đnh l cộng đon tham gia vo sứ vụ Phc-m-ha, bằng lời cầu nguyện cũng như bằng hnh động cụ thể. Chnh đời sống yu thương hiệp nhất trong gia đnh cng gio, ngay giữa những kh khăn v thử thch của cuộc đời, tự n đ l lời chứng m thầm nhưng c sức thuyết phục của Tin Mừng. Ngoi ra, theo truyền thống tốt đẹp, gia đnh cng gio cn l nơi vun trồng ơn gọi linh mục v tu sĩ. Đồng thời, khi c thể, xin anh chị em hy mạnh dạn chia sẻ v giới thiệu Đức Kit cho người khc.

7. Để đồng hnh với cc gia đnh trong sứ mệnh cao cả ni trn, chng ti đề nghị một số việc mục vụ sau:

Việc chuẩn bị cho giới trẻ bước vo đời sống hn nhn v gia đnh l đi hỏi khẩn thiết hơn bao giờ hết. Cc bạn trẻ cần ý thức v sống đời hn nhn như một ơn gọi v sứ mệnh cao quý, được chọn lựa với ý thức, tự do v trch nhiệm. Đi bạn Kit hữu cn được mời gọi sống b tch Hn Phối như dấu chỉ hữu hnh v hữu hiệu của tnh yu Đức Kit dnh cho Hội Thnh, một tnh yu phong nhiu, duy nhất v bất khả phn ly. Để được như thế, cần c sự chuẩn bị xa, chuẩn bị gần, v chuẩn bị trực tiếp cho cc bạn trẻ bước vo đời sống hn nhn.

Trong bối cảnh c nhiều biến động về văn ha-x hội ngy nay, chng ti thiết nghĩ cần phải nhắc lại chn lý ny: định chế gia đnh đặt nền tảng trn hn nhn giữa một người nam v một người nữ. Định chế ny dựa trn bản tnh con người, do chnh Thin Cha thiết lập, hướng đến thiện ch của chnh gia đnh v x hội; v thế, mọi c nhn v tập thể x hội cần nhn nhận v tn trọng định chế ny.

Đồng hnh với cc gia đnh trẻ ngy nay l yu cầu mục vụ quan trọng, để gip họ sống tnh yu vợ chồng với tinh thần trch nhiệm, phục vụ sự sống, biết ha hợp tnh thương trong tổ ấm gia đnh với trch nhiệm xy dựng Hội Thnh, x hội v đất nước.

Với những anh chị em đang gặp kh khăn v hn nhn đổ vỡ v gia đnh ly tn, một đng chng ta vẫn phải nu cao lý tưởng đời sống hn nhn cng gio, đng khc phải đồng hnh v nng đỡ họ, thay v by tỏ thi độ ln n v loại trừ.

Hiện nay, c nhiều nhm, hiệp hội, phong tro tu đức v tng đồ đang dấn thn chăm lo mục vụ gia đnh theo những cch thế v mức độ khc nhau. Những phong tro ny cần được cc mục tử đồng hnh v hướng dẫn, nng đỡ v khch lệ, để họ gp phần cch cụ thể v hi ha với chương trnh mục vụ chung trong mỗi gio xứ, gio phận.

Cc gio phận nn quan tm đến việc đo tạo gio sĩ, tu sĩ, gio dn chuyn trch mục vụ gia đnh. Những người ny sẽ cộng tc với cc gim mục gio phận trong việc xy dựng v triển khai những chương trnh mục vụ gia đnh trong gio phận cũng như gio xứ. Chng ti cũng muốn gửi lời ku gọi đặc biệt đến anh chị em văn nghệ sĩ v giới truyền thng cng gio. Ước mong anh chị em vận dụng ti năng Thin Cha ban, để tn vinh vẻ đẹp đch thực của tnh yu hn nhn v gia đnh. Cc linh mục tương lai cũng cần được chuẩn bị chu đo hơn về mục vụ gia đnh, để c thể đồng hnh với cc gia đnh cch hữu hiệu.

 Anh chị em thn mến,

Trn đy, chng ti đ chia sẻ với anh chị em những thao thức mục vụ cũng như những đề nghị cụ thể, nhằm gp phần vo nỗ lực Tn Phc-m-ha để thng truyền đức tin Kit gio. Ước mong những đề nghị ny được anh chị em - cch ring, cc linh mục l những cộng tc vin gần gũi của hng gim mục - đn nhận để cầu nguyện, suy nghĩ, khai triển v thực hiện ở nhiều cấp độ: gia đnh, gio xứ, gio phận. Hướng về Cc Thnh Tử Đạo Việt Nam l những tấm gương sng ngời trong sứ mệnh Phc-m-ha, chng ta hy thn thưa với cc ngi:

Lạy Cc Thnh Tử Đạo Việt Nam, l con thảo của Cha trn trời, l chứng nhn anh dũng của Đức Kit, l thnh phần trung kin của Hội Thnh, xin gip chng con biết trn trọng di sản đức tin m cc ngi đ truyền lại cho chng con bằng mu v nước mắt. Xin cho chng con mạnh dạn sống đức tin trong gia đnh cũng như x hội, theo tấm gương xn lạn của Thnh Gia Thất, để chiếu tỏa nh sng đức tin khắp nơi nơi; nhờ đ chng con c thể tch cực gp phần thi hnh sứ mệnh truyền gio, đem lại hoa quả dồi do trn qu hương Việt Nam thn yu.

 

Lm tại Trung Tm Mục Vụ Si Gn, ngy 10 thng 10 năm 2013

                      + Cosma Hong Văn Đạt                         + Phr Nguyễn Văn Nhơn

                                      (đ ký)                                                          (đ ký)

                          Gim mục Bắc Ninh                                Tổng gim mục H Nội

                       Tổng thư ký HĐGM.VN                               Chủ tịch HĐGM.VN

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1] Đức gio hong Phanxic, Lumen fidei, số 37.

[2] Nt., số 51.

[3] Sứ điệp FABC X.

[4] Đức Chn phước Gioan Phaol II, Diễn văn tại Đại hội XIX của CELAM, Port-au-Prince.

[5] HĐGMVN, Thư Chung Hậu Đại Hội Dn Cha 2010, số 43.

 

 

 

Trang chủ