Thư Chung 2006 của Hội đồng Gim mục Việt Nam

 

SỐNG ĐẠO HM NAY

 

Knh gởi : Anh em linh mục, chủng sinh,
anh chị em tu sĩ v gio dn.

 

LỜI MỞ

 

Anh chị em thn mến,

1. Chng ti, Hồng y, Tổng gim mục, Gim mục quy tụ tại Trung tm Mục vụ thuộc tổng gio phận Huế, để tham dự hội nghị thường nin, dưới sự ph trợ của Đức Mẹ La Vang, từ ngy 04 đến ngy 08 thnh 09 năm 2006, xin gởi đến tất cả anh chị em lời cho thn i v lời chc bnh an của Cha Kit.

Qua Thư Mục Vụ năm 2004, chng ta đ chim ngắm, suy tn v sống mầu nhiệm Thnh Thể l nguồn mạch v chp đỉnh của ton thể đời sống Kit hữu (LG 11). Tiếp theo, Thư Mục Vụ năm 2005 mời gọi chng ta lắng nghe, suy niệm v sống lời Cha. V Thư Mục Vụ năm 2006 ny chọn chủ đề sống đạo hm nay để mời gọi mỗi người sống niềm tin bằng những hnh động cụ thể, như thnh Giacb Tng đồ viết : Đức tin khng c hnh động th quả l đức tin chết (Gc 2,17). Quả thực, đời sống đạo vừa cần gắn b với Thin Cha, vừa phải đi đến với anh em, như Cha Gisu, Ngi lời nhập thể v nhập thế đ nu gương cho chng ta.

Dưới nh sng của Lời Cha, với sự thc đẩy v hướng dẫn của Cha Thnh Thần, chng ti mời gọi anh em nhn lại nền tảng việc sống đạo; từ đ, đề ra những định hướng mục vụ cho mọi thnh phần Dn Cha trong x hội Việt Nam hm nay.


I. NỀN TẢNG VIỆC SỐNG ĐẠO

 

2. Sống quy chiếu vo đời sống Thin Cha Ba Ngi

Theo thnh Phaol, Kit hữu khi lnh nhận b tch Rửa tội, được dm vo trong nước thanh tẩy, tượng trưng cho việc dm vo trong ci chết của Cha Gisu, th cũng như Người đ từ ci chết sống lại nhờ quyền năng vinh hiển của Thin Cha Cha, họ cũng được sống một đời sống mới (x. Rm 6,3-4).

Đ l đời sống c Thin Cha, suối nguồn tnh yu : Thin Cha yu thế gian đến nỗi đ ban Con Một, để ai tin vo Con của Ngi th khỏi phải chết, nhưng được sống mun đời (Ga 3,16). Chnh nhờ tnh yu ny, con người c thể nhận ra dung mạo đch thực của Thin Cha v hn hoan tm đến với Ngi.

Đ cũng l đời sống đến từ Cha Gisu, qu tặng tnh yu của Thin Cha đối với nhn lọai. L con yu dấu của Thin Cha Người lại cn hạ mnh, vng lời cho đến nỗi bằng lng chịu chết, chết trn thập gi (Pl 2,8) để giao ha thế gian tội lỗi với Thin Cha v lm cho nhn loại trở nn con người mới, con người biết nhn ln Đấng họ đ đm thu (Ga 19, 37) để nhận lấy ơn cứu độ.

Đ cũng cn l đời sống năng động trong Cha Thnh Thần, năng lực tnh yu. Nhờ Cha Thnh Thần, Kit hữu thng hiệp vo mầu nhiệm Tử Nạn - Phục Sinh của Cha Gisu để can đảm bước theo con đường của Thầy ch thnh v sống theo gương Người.

3. Sống ơn gọi nn thnh

Vinh dự được lm con Thin Cha đi buộc Kit hữu phải lớn ln mỗi ngy trong tnh yu của Ngi, trưởng thnh hơn trong niềm tin cậy mến v nn đồng hnh đồng dạng với Cha Gisu, hiện thn của Tnh Yu. Ni cch khc, Kit hữu được mời gọi để trở nn hon hảo v thnh thiện, như Cha Gisu đ dạy : Anh em hy nn hon thiện như Cha anh em trn trời l Đấng hon thiện (Mt 5,48).

Cng đồng Vatican II, trong hiến chế nh sng mun dn cũng xc nhận lại đi hỏi đ : Mọi Kit hữu đều được Cha ku gọi đạt tới sự trọn lnh thnh thiện như Cha Cha trọn lnh (LG 11,3). V thế, tất cả cc Kit hữu, bất cứ theo bậc sống hay địa vị no, đều được ku gọi tiến đến sự vin mn của đời sống Kit gio v sự trọn lnh của Đức i (LG 40,2).

4. Sống sứ mạng chứng nhn

Trước khi về trời, Cha Gisu đ cũng cố niềm tin của cc tng đồ, mở tr cho cc ngi hiểu Thnh Kinh v trao cho cc ngi sứ mạng ra đi rao giảng cho mun dn, ku gọi thống hối để được ơn tha tội. Người khẳng định : chnh anh em l chứng nhn về những điều ny (Lc 24,48).

Từ đ, sống chứng nhn l cch thế biểu thị sống động nhất về sức mạnh yu thương cứu độ của Thin Cha, cũng như Cha Gisu đ đến trần gian khng để tm vinh quang cho chnh mnh, nhưng l để lm vinh danh Thin Cha v cứu độ con người, Kit hữu bước theo Cha Gisu để được Tin Mừng của Người biến đổi, v qua đ họ trở nn những người đem Tin Mừng cho thế giới ny.

Nếu trong đời sống Kit hữu, Cha Gisu thực sự l điểm quy chiếu v l chuẩn mực gip nhận định gi trị cc hnh vi, th sự hiện diện tch cực qua việc sống đạo của Kit hữu trong x hội sẽ trở thnh lời chứng về những gi trị căn bản của Tin Mừng v trở nn dấu chỉ của niềm hạnh phc Nước Trời.


II. ĐỊNH HƯỚNG VIỆC SỐNG ĐẠO

 

Nền tảng việc sống đạo thật su xa, nhưng thể hiện đời sống ấy như thế no lại l cả một cng trnh cần phải xy dựng từng ngy, qua việc nổ lực huấn luyện đức tin v thực hnh cc nhn đức, qua việc chuyn chăm cầu nguyện v sing năng lnh nhận cc b tch. Trong hon cảnh x hội Việt Nam đang bước vo tiến trnh ton cầu ha, vốn đem lại những tc động tch cực, nhưng cũng đặt ra những thch đố mới cho cả đời lẫn đạo, chng ti nu ln một vi định hướng mục vụ cho việc sống đạo hm nay.

5. Canh tn bản thn

Con người vừa l nạn nhn vừa l tc nhn của hon cảnh x hội. Nếu hon cảnh x hội nho nặn ra những con người, th con người mới cũng sẽ dần dần tc động lm nn những hon cảnh mới. Trước những thay đổi hiện thời của x hội lm ảnh hưởng khng nhỏ đến cch nghĩ v lối sống của nhiều người, nhất l người trẻ, chng ti đề nghị một lộ trnh sống đạo khởi đi từ việc đổi mới bản thn.

Điểm căn bản trong việc xy dựng con người mới ny l lm sao để bản thn mỗi người ý thức v sống đng phẩm gi của mnh; bởi lẽ phẩm gi con người l qu tặng do Thin Cha ban. Nhận ra phẩm gi của mnh chnh l khởi đầu cho việc thnh ha bản thn.

Ngoi ra, mỗi người cũng cần được huấn luyện để c một lương tm ngay chnh. Thật vậy, một trong những điều cấp thiết người Cng gio phải nu gương l tm hiểu gi trị của lương tm v thực hnh theo tiếng ni lương tm của mnh. Trong hiến chế Gio Hội trong thế giới ngy nay, Cng Đồng Vatican II đ viết : Lương tm lm cho con người nhận biết một cch tuyệt vời luật mến Cha, yu người. Trung thnh với lương tm, cc Kit hữu phải lin kết với những người khc để tm kiếm chn lý v giải quyết trong chn lý biết bao vấn đề lun lý được đặt ra trong đời sống c nhn cũng nhưng trong giao tiếp x hội (GS 16).

Trong x hội hiện nay, đi khi nhu cầu sinh sống v pht triển đ ko theo những hệ lụy lm cho lương tm con người bị sai lệch hoặc bị mất phương hướng, mỗi kit hữu cần nu gương học hỏi v thể hiện lương tm ngay chnh tại gia đnh cũng như giữa nơi mnh sống.

6. Dấn thn phục vụ

Con người mới theo gương Cha Gisu phải l con người dấn thn phục vụ. Nếu việc phục vụ tha nhn c thể gip cho người khc nhận ra sự hiện diện của Thin Cha nơi Kit hữu, th chnh việc phục vụ đ cũng c thể gip Kit hữu cảm nghiệm tnh yu Thin Cha cch r nt hơn. Đức Thnh Cha Bnđit XVI đ khẳng định về tc động hổ tương cần thiết ny giữa tnh yu đối với Thin Cha v tnh yu đối với con người. Chnh khi dấn thn phục vụ anh em, chng ta cảm nghiệm Thin Cha một cch dễ dng hơn. Ngi viết : chỉ c việc phục vụ tha nhn mở mắt cho ti thấy điều Thin Cha lm cho ti v Ngi đ yu ti như thế no (Tđ. Thin Cha l Tnh Yu, số 18).

Như thế, dấn thn phục vụ con người l đi hỏi tất yếu của đức tin Kit gio. Đời sống đạo lun lun phải được đặt trn nền tảng bc i yu thương, v đy l điều răn quan trọng nhất (x. Mt 22, 37-39) v l dấu hiệu r rng nhất khẳng định chng ta thuộc về Cha Gisu : Mọi người sẽ nhận biết anh em l mn đệ của Thầy ở điểm ny : l anh em c lng yu thương nhau (Ga 13, 35).

Đời sống bc i c thể thực hnh bằng nhiều cch, nhưng Thư Mục Vụ năm nay nhấn mạnh đặc biệt đến việc dấn thn phục vụ. V thế, chng ti mời gọi anh chị em hy pht huy tinh thần lin đới v yu thương phục vụ Tin Mừng Cha Gisu, phục vụ sự sống v phẩm gi con người, đặc biệt những người ngho khổ : ngho kiến thức, ngho vật chất, ngho tnh thương, ngho niềm hy vọng, ngho hạnh phc

Khi dấn thn phục vụ những người ny, Kit hữu lm chứng một cch hng hồn về tnh khả thi của lời mời gọi Phc m v hiệu quả của ơn cứu chuộc trong Cha Gisu Kit : con người được cứu chuộc đ bước ra khỏi ci ti của chnh mnh để phục vụ Cha nơi những anh chị em b nhỏ.

7. Gp phần xy dựng một x hội cng bằng

Lng mến Cha yu người thoi thc chng ta gp phần xy dựng một x hội trong đ con người c điều kiện để sống xứng với phẩm gi của mnh. Bởi v con người l hnh ảnh của Thin Cha, nn mọi người c quyền được tn trọng v pht huy những khả năng Cha ban để phục vụ x hội một cch hiệu quả nhất. Đồng thời, bởi v con người l anh em của nhau, được tc tạo do quyền năng của Thin Cha v l đối tượng của ơn cứu chuộc trong Cha Gisu Kit, nn mỗi người cần được đối xử với lng knh trọng v yu thương chn thnh như l mục đch của sự pht triển ton diện, để họ khng bao giờ bị biến thnh phương tiện cho sự pht triển kinh tế, cho sự thăng tiến x hội của bất kỳ tổ chức hay thế lực no.

Để xy dựng một x hội cng bằng, ngoi việc gio dục để biết tn trọng những quyền căn bản của con người, cũng cần c một đường lối thch hợp bảo đảm thực hiện được quyền ny. Cng việc ny đi hỏi sự đng gp từ nhiều pha. L Kit hữu, được mời gọi để trở thnh nh sng cho thế gian, muối cho đời, men trong bột, chng ta hy tập trung xy dựng một cộng đon trong đ mọi thnh phần đều được yu thương v được đối xử cng bằng.

Sự cng bằng cần phải đi đi với lng tn trọng sự thật, v tn trọng sự thật l điều kiện để xy dựng một cộng đon yu thương. Chng ti tin chắc rằng gương sng pht xuất từ cộng đon của những người con ci Cha sẽ c ảnh hưởng tch cực trong x hội chng ta.


III. TRCH NHIỆM ĐỐI VỚI VIỆC SỐNG ĐẠO

 

8. Vai tr của linh mục v tu sĩ

Đến đy, chng ti muốn ngỏ lời đặc biệt với cc linh mục v cc tu sĩ nam nữ, v anh chị em chnh l những nhn tố tch cực v quan trọng trong việc triển khai Thư Mục Vụ ny.

Anh chị em l những người chọn Cha lm gia nghiệp, v tự nguyện hiến dng cả cuộc đời mnh để phục vụ Thin Cha v con người, nhất l những người b nhỏ trong x hội. Sự dấn thn ny được thể hiện cả trong đời sống chim niệm lẫn trong hoạt động tng đồ.

Việc sống đạo trong lng x hội hm nay cần đến gương sng v lời cầu nguyện của anh chị em. Tuy rằng việc tham gia vo những cng tc từ thiện x hội của anh chị em cn gặp rất nhiều hạn chế, nhưng nơi no c sự hiện diện của anh chị em, đức tin v đức i Kit gio được cảm nhận một cch r nt. V thế, chng ti ku gọi anh chị em hy nổ lực v kin tr dấn thn, để vừa xoa dịu nỗi khổ đau của anh chị em đồng loại, vừa lm cho Cha Gisu thực sự hiện diện trong lng x hội chng ta đang sống.

9. Vai tr của gio xứ

Vai tr của gio xứ trong việc gio dục đức tin đ được chứng minh qua lịch sử Gio Hội Việt Nam. V thế, chng ti ku gọi cc gio xứ hy chăm lo tổ chức những sinh hoạt gio dục theo từng lứa tuổi, nhằm gip cho mọi thnh phần dn Cha, cch ring l giới trẻ, pht huy được những gi trị Kit gio trong đời thường. Hơn nữa, dưới sự điều hnh của cc vị chủ chăn, với sự cộng tc của cc thnh phần trong gia đnh gio xứ, v với sự hổ trợ của cc hoạt động tng đồ cũng như cc hnh thức Cng gio tiến hnh, gio xứ sẽ trở thnh mi trường thuận lợi thc đẩy cộng đon Dn Cha thể hiện những gi trị Tin Mừng v gio huấn của Gio Hội trong cuộc sống x hội v mọi sinh hoạt nghề nghiệp.

Trong hon cảnh x hội ngy nay với những biến chuyển mới, bn cạnh những hoạt động mục vụ thng thường, cộng đon gio xứ cần quan tm đến những lĩnh vực mục vụ mới như chăm lo cho anh chị em di dn, cho những nạn nhn của cc tệ nạn x hội, những người bơ vơ hoặc bị bỏ rơi. Chnh lng yu thương phục vụ chăm lo cho những anh chị em ny lm vang ln tại mỗi địa phương sứ điệp đại đồng của Tin Mừng Cha Kit.

10. Vai tr của gia đnh

Để c được lối sống thấm đượm tinh thần Tin Mừng ni trn, chng ti xc tn rằng gia đnh Kit gio nắm giữ một vai tr khng thể thay thế. Thực vậy, gia đnh chnh l mi trường đầu tin v quan trọng nhất trong việc gio dục những đức tnh nhn bản cũng như lng đạo cho con người. Với tư cch l tế bo căn bản của x hội v Gio Hội, gia đnh hy quan tm xy dựng v duy tr những gi trị v cng cao qu của đời sống hn nhn v gia đnh Cng gio. Lm được như thế chnh l gp phần tch cực vo sự pht triển vững bền của x hội cũng như Gio Hội.

Khi trung thnh cầu nguyện chung với nhau, thnh ha ngy Cha nhật, duy tr bầu kh trn thuận dưới ha, nhường nhịn lẫn nhau giữa vợ chồng, cha mẹ, con ci, gia đnh anh chị em sẽ trở nn chứng từ hng hồn cho đạo thnh Cha. Khi vợ chồng vượt ln mọi thử thch, sống trung tn v chung thủy sắt son như lời cam kết ngy cử hnh hn lễ, gia đnh anh chị em đ gp phần kiến tạo nền văn minh tnh thương v văn ha sự sống cho đất nước của mnh.

Trong tư cch Kit hữu sống đạo, anh chị em hy cương quyết khng để cho văn ha sự chết li cuốn mnh, khng chấp nhận những hnh thức xc phạm đến sự sống v phẩm gi con người, nhất l can đảm ni khng với tệ nạn ph thai v li dị vốn l những tệ nạn lun lun để lại hậu quả bi thảm cho gia đnh cũng như cho x hội v Gio Hội.


LỜI KẾT

 

11. Anh chị em thn mến,

Trch nhiệm sống đạo hm nay thật quan trọng, lin quan đến mọi thnh phần Dn Cha, nhưng cũng như l trch nhiệm lm nn phẩm gi của đời tn hữu. Thnh L Cả Gio hong, trong một bi giảng lễ Ging Sinh đ ku gọi : Hỡi cc Kit hữu, hy nhận biết phẩm gi của mnh (Bi đọc 2, Kinh Sch, Lễ Ging Sinh).

Phẩm gi đ l được lm con của Cha trn trời, được cứu chuộc bằng mu của Cha Gisu v được trở thnh đền thờ của Cha Thnh Thần. Phẩm gi đ được thể hiện r nt nhờ nỗ lực nn thnh v trở thnh chứng nhn cho tnh yu Thin Cha.

Sống trong đất nước đang c nhiều thay đổi v thch đố, chng ta được mời gọi sống đức tin cch trưởng thnh hơn để c thể dấn thn phục vụ tha nhn cch mới mẻ hơn v gp phần tch cực hơn trong cng cuộc xy dựng con người mới.

Dưới sự bảo trợ của Mẹ Maria La Vang, Thnh Cả Giuse, cc thnh Tử Đạo Việt Nam, chng ta hy sống đạo hm nay theo tinh thần Phc m, để lm vinh danh Thin Cha v gp phần xy dựng hạnh phc cho mọi người.

Hiệp thng cng anh chị em trong tm tnh cảm tạ v tn vinh Thin Cha.

Huế, ngy 8 thng 9 năm 2006
Lễ Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria

+ Giuse Ng Quang Kiệt
Ph Tổng Thư Ký HĐGM Việt Nam (đ ký)

+ Phaol Nguyễn Văn Ho
Chủ tịch HĐGMVN
(đ ký) 

 

Trang ch