Thư Chung 2000 của Hội đồng Gim mục Việt Nam

SỐNG LM CHỨNG V LOAN BO TIN MỪNG

Knh gửi: Cc Linh mục, Tu sĩ, Chủng sinh,

v ton thể Anh chị em Gio dn

Anh chị em thn mến,

1. Một lần nữa cc Gim Mục chng ti họp nhau tại H Nội, để cng nhn lại đời sống của Hội Thnh tại Việt Nam trong năm qua, v suy nghĩ về những triển vọng đang mở ra trước mắt khi bước vo thin nin kỷ mới.

Trước hết, chng ti xin gửi tới anh chị em lời cho thn i: Nguyện xin n sủng Đức Gisu Kit Cha chng ta, tnh yu của Cha Cha v ơn thng hiệp của Cha Thnh Thần ở cng anh chị em (Sch Lễ Rma).

Cuộc họp lần ny diễn ra vo những thng cuối của Năm Thnh 2000, cũng l dịp kỷ niệm 40 năm thnh lập hng Gio phẩm Việt Nam (24-11-1960), v kỷ niệm 20 năm Hội Đồng Gim Mục Việt Nam họp ton thể lần đầu tin (24-4 – 1-5-1980), cn l dịp kỷ niệm Tng Huấn Gio Hội tại Chu của Đức Gioan Phaol II cng bố được một năm (6-11-1999).

Việc thnh lập Hng Gio Phẩm Việt Nam l bằng chứng Gio Hội Việt Nam đ trưởng thnh, đ sống v đang sống đức tin với lng xc tn v lnh trch nhiệm loan bo Tin Mừng cứu rỗi cho đồng bo của mnh.

Việc mừng hai mươi năm Hội đồng Gim mục ton quốc ra thư chung năm 1980 với đường hướng mục vụ "sống Phc m giữa lng dn tộc" thc đẩy chng ta sống, lm chứng v loan bo Tin Mừng theo cung cch Việt Nam.

2. Lại nữa, để ho nhịp với cc cộng đon Gio Hội tại Chu đang phấn khởi vui mừng trước đ tiến mới, chng ti mời gọi ton thể Dn Cha ở Việt Nam cng với chng ti học tập su rộng Tng Huấn Gio Hội tại Chu, để nhờ đ thm nghị lực v phấn khởi m sống lm chứng v loan bo Tin Mừng cho mọi giới đồng bo thn yu của chng ta.

Thật l phấn khởi v cng khi nghe lời của Đức Gioan Phaol II mở đầu Tng Huấn: Gio Hội tại Chu ca ln những lời ngợi khen Thin Cha cứu độ (Tv 68, 20), v Người đ chọn đất Chu để khởi đầu kế hoạch cứu độ loi người (Tng Huấn Gio Hội tại Chu [GA] số 1). Chnh tại Chu, Thin Cha đ mạc khải v hon thnh ý muốn cứu độ của Người.

Đến thời vin mn (x. Gl 4,4), Thin Cha đ sai Con Một của Người l Đức Gisu Kit Đấng Cứu Thế đến trần gian lm một người Chu. Người đ sinh ra, đ sống, đ chết v sống lại tại Thnh Địa, một miền đất nhỏ b của miền Ty Chu. Thnh Địa đ trở thnh mảnh đất của Lời Hứa v Niềm Hy Vọng cho ton thể nhn loại (x. GA, số 1). Thế nhưng cho tới nay nhiều người Chu vẫn chưa nhận biết Tin Mừng để trở thnh Kit hữu.

SỐNG, LM CHỨNG V LOAN BO TIN MỪNG TRONG CUỘC SỐNG KIT HỮU

3. Kit hữu l người đ đn nhận Tin Mừng Đức Gisu Kit Con Thin Cha, Đấng Cứu Độ trần gian, đ nghe những lời Cha dạy v đem ra thực hnh (x. Lc 6,47), lnh sứ mạng lm chứng về Người cho đến tận cng tri đất (x. Cv 1,8). Sống, lm chứng v loan bo Tin Mừng l ba kha cạnh khng thể tch rời: Quả thật, lm chứng v loan bo Tin Mừng sao được nếu chnh chng ta đ khng sống v khng c kinh nghiệm về cuộc sống đ.

I. Sống Tin Mừng:

Tin Mừng c khả năng đổi mới cch nghĩ, cch lm, cch sống của chng ta. Tin Mừng lm cho chng ta nn con ci thật của Cha, nn anh em với tha nhn, v nn đồng bạn với thế giới thụ tạo. Đn nhận Tin Mừng chnh l đn nhận Cha Kit v Thnh Thần của Người, Đấng dẫn dắt chng ta sống tốt địa vị lm con Thin Cha theo gương Cha Kit (x. Rm 8,9-10). Thnh Phaol đ diễn giải cuộc đổi mới đ như sau: Anh em hy giết chết những g thuộc hạ giới trong con người của anh em: ấy l gian dm, uế, đam m, ước muốn xấu xa, đồng thời hy c những tm tnh như chnh Đức Kit (Pl 2,5), đ l lng thương cảm, nhn hậu, khim nhu, hiền ho, nhẫn nại. Hy chịu đựng lẫn nhau v tha thứ cho nhau (Cl 3,13). V trn hết mọi sự anh em phải c lng bc i: đ l mối dy lin kết tuyệt hảo (c.14). Tất cả những điều đ l hoa tri của Cha Thnh Thần (Gl 5,22).

II. Lm chứng v loan bo Tin Mừng:

4. Tin Mừng l qu Thin Cha tặng cho mọi người (x. Lc 2,10), nn ai nhận được Tin Mừng cũng c nghĩa vụ loan truyền cho người khc. Cng Đồng Vatican II khẳng định: Tự bản tnh, Hội Thnh lữ hnh phải loan bo Tin Mừng, v chnh Hội Thnh bắt nguồn từ sứ mạng của Cha Con v Cha Thnh Thần, theo ý định của Cha Cha (TG 2). Tng Huấn Gio Hội tại Chu cũng quả quyết: Khng thể no c cng bố Tin Mừng thực sự, nếu cc Kit hữu khng đồng thời lấy đời sống mnh lm chứng, đi đi với sứ điệp m mnh rao giảng (số 3).

Lm chứng l cch thế đầu tin, cũng c thể l cch duy nhất để loan bo Tin Mừng (x. Sứ Vụ Đấng Cứu Độ, số 31), song việc trực tiếp loan bo Tin Mừng bằng lời ni vẫn l đi hỏi của bản chất Tin Mừng, như cc Tng Đồ đ tuyn bố: Phần chng ti, những g tai đ nghe, mắt đ thấy, chng ti khng thể no khng ni ra (Cv 4,20). Thế nhưng thường khi nhiều người trong chng ta khng cn cảm thấy nỗi thc bch ny nữa. Tại sao?

5. Thứ nhất: c khi chng ta chưa thật sự cảm nghiệm Cha Kit l lẽ sống của chng ta, nn chng ta thờ ơ. Vậy chng ta phải cầu nguyện, đọc v suy niệm Lời Cha để cảm nghiệm được Cha Kit l Đường, l Sự Thật v l Sự Sống (Ga 14,6)

Thứ hai: c khi chng ta nht đảm khng dm ni với người khc về Cha Kit. Hy nhớ Lời Cha căn dặn: phm ai tuyn bố nhận Thầy trước mặt thin hạ, th Thầy cũng sẽ tuyn bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trn trời. Cn ai chối Thầy trước mặt thin hạ, th Thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trn trời (Mt 10,32-33).

Thứ ba: c khi chng ta khng thấy nghĩa vụ phải loan bo Tin Mừng, v chưa c được tinh thần của thnh Phaol: Đối với ti, rao giảng Tin Mừng l một sự cần thiết bắt buộc ti phải lm (1 Cr 9,16), hơn nữa v lng qun lệnh Cha truyền: Hy đi khắp tứ phương thin hạ, loan bo Tin Mừng cho mọi loi thụ tạo (Mc 16, 15).

Thứ bốn: c khi chng ta khng biết phải ni như thế no. Đ l v chng ta chưa dm trả lời cu Cha Gisu hỏi: cn anh em, anh em ni Thầy l ai ? (Lc 9,20). Vậy hy để cho Cha Gisu thật sự sống trong cuộc đời chng ta.

III. Lm thế no để sống, lm chứng v loan bo Tin Mừng:

Dựa theo những đề nghị của Tng Huấn Gio Hội tại Chu (s.22, 45-46), chng ti đề ra 6 điểm sau đy:

6. Phổ biến Thnh Kinh v huấn luyện cc tn hữu biết đọc, suy niệm v cầu nguyện theo Lời Cha

Thời gian qua, cc tn hữu đ tỏ ra lng khao kht được học hỏi Thnh Kinh để biết cch đọc, suy niệm v cầu nguyện theo Lời Cha. Tng Huấn nhận định: việc đo taọ về Thnh Kinh phải được coi l một phương thế quan trọng trong nỗ lực gio dục dn chng trong đức tin v trang bị cho họ thi hnh cng tc loan bo Tin Mừng (GA, số 21).

7. Canh tn chương trnh đo tạo linh mục v tu sĩ

Muốn c chuyển biến mạnh mẽ trong Hội Thnh Việt Nam, phải bắt đầu bằng việc canh tn chương trnh đo tạo linh mục v tu sĩ. Thượng Hội Đồng khuyến khch cc nh đo tạo linh mục tm cch hiểu biết su xa cc yếu tố lm nn linh đạo v kinh nguyện thch hợp với tm hồn người Chu, cũng như tham gia su xa hơn vo cng cuộc tm kiếm một cuộc sống triển nở hơn của cc dn tộc Chu (GA, số 22).

Đối với việc đo tạo tu sĩ, Thượng Hội Đồng cũng tuyn bố: linh đạo v lối sống của họ phải lm sao tỏ ra nhạy cảm với di sản văn ho v tn gio của những người cng chung sống với họ v đang được họ phục vụ, lun giả thiết rằng phải c sự phn định đu l điều ph hợp với Tin Mừng, đu l điều khng ph hợp (GA, số 22). Tng Huấn vạch r ba đặc điểm gip đời tu trở nn chứng t tại Chu : Tm kiếm Cha, sống tinh thần hiệp thng huynh đệ v phục vụ người khc (GA, số 44).

8. Đo tạo gio dn

Gio Hội l Dn Thin Cha. Trong Gio Hội, gio dn chiếm tỷ lệ rất lớn. Gim mục, linh mục, tu sĩ l để phục vụ cộng đon Dn Cha. Thượng Hội Đồng rất quan tm lm sao cho Gio Hội trở thnh một Gio Hội tham gia, trong đ khng ai cảm thấy mnh bị loại trừ (s. 45). Mọi thnh phần trong Gio Hội đều c trch nhiệm xy dựng cộng đon.

Tng Huấn đ nhấn mạnh: Hơn ai hết, họ chnh l những người được mời gọi biến đổi x hội, cộng tc với cc gim mục, linh mục v tu sĩ, bằng cch đưa tinh thần của Đức Kit vo trong no trạng, tập qun, luật lệ v cơ chế của thế giới m trong đ họ đang sống (GA, số 22).

9. Củng cố gia đnh như Hội Thnh tại gia

Đối với người Việt Nam, gia đnh vẫn l rường cột của x hội v của Gio Hội. Gia đnh phải l một Gio Hội thu nhỏ nghĩa l nơi lấy Sự Thật của Tin Mừng lm qui luật sống v lm qu tặng cho cộng đon rộng lớn hơn. Gia đnh khng phải chỉ l đối tượng cho Gio Hội chăm sc về mục vụ, m cn l một trong những tc nhn đắc dụng nhất trong cng cuộc loan bo Tin Mừng (GA, số 46). Tng Huấn đề ra những phương thế thực hiện: gia đnh tham gia tch cực vo cc sinh hoạt của gio xứ, lnh nhận cc b tch, nhất l b tch Thnh Thể v b tch Ho Giải, dấn thn phục vụ cc gia đnh khc ... Bậc cha mẹ phải cố gắng biến những giy pht cả gia đnh quy tụ bn nhau thnh cơ hội để cầu nguyện, đọc v suy niệm Sch Thnh.

10. Xy dựng gio xứ thnh một cộng đồng sống, lm chứng v loan bo Tin Mừng

Gio xứ l đơn vị chủ yếu cho mọi sinh hoạt cộng đon. Để trở thnh một cộng đon sống động v lm chứng cho Tin Mừng, mọi sinh hoạt của gio xứ phải bắt nguồn từ việc cầu nguyện, lắng nghe v suy gẫm Lời Cha.

Cc đon thể phải l nơi học hỏi, chia sẻ v sống Lời Cha, khng nn dừng lại ở cc sinh hoạt hnh thức bn ngoi.

Cử hnh phụng vụ lấy Lời Cha lm nền tảng, l dịp để đi su vo Gio huấn của Cha v dẫn tới hon cải đời sống.

Cc lễ hội của gio xứ phải l dịp để sống đạo đức, bc i, hiệp nhất, vui tươi, chứ đừng trở thnh những dịp tranh đua khng lnh mạnh.

Việc giảng dạy gio lý phải ch trọng vo đời sống chứ khng chỉ để truyền đạt kiến thức.

11. Dấn thn phục vụ trong x hội

V Cha Gisu đồng ho mnh với những ai ngho đi, tật nguyền, bị gạt ra ngoi lề x hội (x. Mt 25,31-46), chng ta hy dấn thn phục vụ cch thiết thực những người khốn khổ bần cng. Họ l những trẻ em ngho hiếu học cần trợ gip để c thể tiếp tục học; những phụ nữ bị ngược đi trong gia đnh hay bị lạm dụng ngoi x hội cần được tn trọng nhn phẩm; những người cao tuổi bị bỏ rơi cần được chăm sc v ủi an; những đồng bo dn tộc thiểu số cần được đối xử cng bằng v được gip đỡ để thăng tiến trong mọi lĩnh vực; những người bỏ nng thn ra thnh thị bị bc lột sức lao động cần được bnh vực v che chở; cc nạn nhn của tệ nạn x hội cần được thng cảm v được gip đỡ trở về cuộc sống bnh thường; những nạn nhn thin tai cần c ngay miếng cơm manh o để vượt qua cơn thử thch, như hiện nay cc nạn nhn lũ lụt tại đồng bằng sng Cửu Long, phải được chng ta quảng đại cứu trợ. Phục vụ họ như thế khng phải chỉ l đi hỏi tự nhin của tnh người, m cn l mn nợ của lng bc i Kit gio (x. Rm13,8) v mỗi lần lm như thế l chng ta lm cho chnh Cha Gisu vậy (x. Mt 25, 40).

Anh chị em thn mến,

12. Trn đy l những điều thiết thực v cấp bch m chng ti muốn đề nghị với anh chị em để lm cho Hội Thnh Việt Nam c thể bước vo thin nin kỷ thứ ba với một bộ mặt mới v một kh thế mới. Ước mong sao từ năm 2000 ny, tất cả chng ta v mỗi cộng đon gio xứ đ c những chương trnh hnh động cụ thể nhằm canh tn v thực hiện những điều chng ti đề ra cho anh chị em trong dịp ny.

Nguyện xin Thin Cha lm cho anh chị em trở nn những người v những cộng đon sống, lm chứng v loan bo Tin Mừng. Xin Đức Mẹ Maria, Thnh cả Giuse v cc Thnh Tử Đạo Việt Nam cầu bầu cho tất cả chng ta.

Thn i cho anh chị em

Cc Gim mục của anh chị em trong Cha Kit

H Nội, ngy 7 thng 10 năm 2000

TM/ HỘI ĐỒNG GIM MỤC VIỆT NAM

Chủ tịch

Hồng Y Phaol Giuse Phạm Đnh Tụng

 

Trang ch