Thư Chung 1998 của Hội đồng Gim mục Việt Nam

HƯỚNG VỀ NĂM THNH 2000

Knh gửi cc linh mục,

cc tu sĩ nam nữ,

cc chủng sinh

v ton thể anh chị em gio dn.

1. Anh chị em thn mến,

Họp nhau trong Cha Thnh Thần, cc Gim mục chng ti hn hoan gởi đến anh chị em lời cho hỏi thn tnh nhất trong Cha Kit, đồng thời cũng gửi đến anh chị em một số thng tin về cuộc Đại Hội thứ bảy (1998) của Hội Đồng Gim Mục Việt Nam (HĐGMVN), v về Hội Nghị Thượng Hội Đồng Gim Mục Chu (THĐGM/CA). Tiếp đến chng ti sẽ triển khai một số điểm trong sứ điệp của THĐGM gửi cho mọi thnh phần Dn Cha tại Chu v sau hết để hướng tm hồn vo việc chuẩn bị mừng Năm Thnh 2000.

I. THNG TIN

A. Về Đại hội thứ 7 của HĐGMVN

2. Đại hội năm nay đ họp tại Ta Tổng Gim Mục H Nội từ ngy 11 đến ngy 17 thng 10 năm 1998. Hiện diện c 25 Hồng Y, Tổng Gim mục, Gim mục v 2 linh mục Gim quản; 7 Gim mục vắng mặt v lý do tuổi tc hay sức khỏe. Đại hội đ diễn ra tốt đẹp v l một thời gian n sủng đặc biệt cho chng ti. Chng ti đ cầu xin nh sng Cha Thnh Thần v cảm nhận thật su xa tnh lin đới với anh chị em.

Trong Đại Hội, chng ti đ chia sẻ với nhau đặc biệt về cc vấn đề sau đy:

a. Những sinh hoạt mục vụ tại cc Gio phận.

b. Thnh quả của THĐGM Chu diễn ra tại Roma từ ngy 19-4-1998 đến ngy 14-5-1998.

c. Thnh cng của Đại hội La Vang v chương trnh ngy lễ bế mạc trong năm 1999.

d. Việc chuẩn bị mừng Năm Thnh 2000.

đ. Cuối cng chng ti đ bầu Ban Thường Vụ mới của HĐGMVN nhiệm kỳ 1998-2001.

B. Về Hội Nghị THĐGM Chu

3. Anh chị em đ nghe nhiều về Hội Nghị ny. Đy l một biến cố quan trọng cho lục địa Chu rộng lớn, vừa đa dạng về tn gio, vừa phong ph về văn ha, nếp sống v phong tục, đồng thời cũng đang phải đối diện với nhiều vấn đề mới pht sinh do sự biến đổi nhanh chng trong cc lnh vực.

Ở đy chng ti chỉ muốn nu ln mấy nt chnh về phần đng gp của HĐGMVN.

a. Thời gian chuẩn bị Hội nghị, Đức Cha Phaol Nguyễn văn Ha đ được mời tham gia Ủy ban tr bị trung ương. HĐGMVN đ gửi một bản gp ý được dư luận thế giới ch ý.

b. Trong Hội nghị, cc Gim mục Việt Nam đ trnh by những kinh nghiệm đạt được trong lnh vực gio lý, những thực hnh mục vụ theo chiều hướng hội nhập văn ha v đp ứng cc nhu cầu của x hội. Tựu trung chng ti đ nu ln mấy chủ đề:

1.- Lm sao ni với Thin Cha Cha v Hội Thnh trong khung cảnh nền văn ha của x hội Việt Nam vốn lấy gia đnh lm nền tảng.

2.- Lm sao nhận ra tc động của Cha Thnh Thần nơi mọi người thnh tm thiện ch, đặc biệt nơi cc tn gio bạn (x. GH 16).

3.- Lm sao để việc tn knh ng b, tổ tin gip người ta nhận biết Thin Cha, v hiểu r hơn về đạo hiếu của người Cng gio Việt Nam.

Chng ti cũng đ gp tiếng ni của mnh vo trong sứ điệp của THĐ gởi đến mọi thnh phần Dn Cha tại Chu .

II. TRIỂN KHAI MỘT SỐ ĐIỂM TRONG SỨ ĐIỆP CỦA THĐGM/CA

Trong bức thư ny chng ti muốn nu ln mấy điểm chnh yếu của sứ điệp của THĐ v gợi ý để anh chị em ứng dụng vo cuộc sống cụ thể của chng ta.

4. Vai tr của gio dn 

Hng gio dn c một vai tr quan trọng trong Hội Thnh. C nhiều dấu hiệu chứng tỏ Thnh Thần đang chuẩn bị gio dn đng một vai tr ngy cng quan trọng trong ngn năm sắp tới. Nhiều c nhn v đon thể tn hữu đang tham gia năng động v hăng say trong cng cuộc Phc m ha cũng như xy dựng Hội Thnh tại cc địa phương.

Từ thời Hội Thnh sơ khai tại Việt Nam, chnh gio dn Việt Nam đ đng vai tr quan trọng trong việc linh hoạt đời sống cộng đon tn hữu. Lý do khng phải v thiếu linh mục, m chủ yếu l do người gio dn đ ý thức về vai tr của mnh trong Hội Thnh.

Từ Cng Đồng Vatican II đến nay, vai tr của người gio dn cng ngy cng được khẳng định r hơn. Anh chị em hy nhiệt thnh hơn trong việc phục vụ cộng đon gio xứ v gio dục thanh thiếu nin nn người Kit hữu chn chnh, nhằm xy dựng cộng đon gio xứ thnh một gia đnh c Thin Cha l Cha v tất cả l anh chị em trong Cha Kit, nhờ Cha Thnh Thần lin kết.

5. Sứ mạng của anh chị em l đem nh sng Tin Mừng vo mọi lnh vực của cuộc sống qua cc sinh hoạt kinh tế, chnh trị, x hội, văn ha. Sứ mạng ấy đi anh chị em phải tch cực dấn thn trong mọi ngnh nghề để xy dựng cộng đồng x hội với một tm hồn đầy Cha Kit.

X hội chng ta đang bị tấn cng bởi nhiều tệ nạn, do tc động của lối sống hưởng thụ v của nạn ngho đi. Hiện tượng c nhiều người bỏ thn qu ra thnh thị đặt ra nhiều vấn đề, đặc biệt l vấn đề lun lý. Chnh anh chị em phải tự bảo vệ mnh v con ci, đồng thời gip người khc trnh khỏi cc tệ nạn x hội v sống xứng phẩm gi con người. Nhờ c mặt trong mọi lnh vực nn anh chị em mới c thể gp phần bảo vệ mi trường, mi trường thin nhin v nhất l mi trường đạo đức.

Chnh sự tch cực dấn thn như thế của anh chị em cng với đồng bo cả nước l cơ sở thực tiễn cho một cuộc đối thoại, c khả năng đưa tới sự hiểu biết, tn trọng v yu thương nhau giữa những con người Việt Nam, d c tn ngưỡng hay khng, d theo tn gio ny hay tn gio khc. Yu thương v hiệp nhất l đặc điểm của Tin Mừng Cha Gisu Kit v cũng l điểm gặp gỡ su xa nhất giữa Tin Mừng v văn ha Việt Nam, một nền văn ha vốn lấy nghĩa đồng bo v đạo hiếu trung lm nền tảng cho đạo đức x hội.

6. Để chuẩn bị v gip cho anh chị em dấn thn như thế, anh chị em cần tch cực hợp tc với cc linh mục để tổ chức v tham gia cc chương trnh gio lý đặc biệt cho từng lứa tuổi, lấy việc chia sẻ kinh nghiệm sống Lời Cha lm sợi dy lin kết, gip cảm thng v nng đỡ nhau.

Hơn nữa, sống Phc m giữa lng Dn tộc (x. Thư chung 1980) vốn thấm nhuần một truyền thống tn gio thin về chim niệm, anh chị em cũng được mời gọi khm ph v sống chiều kch chim niệm của Cha Kit một cch su xa hơn. L mn đệ Cha Kit, chng ta được mời gọi đi theo Ngi khng phải chỉ trong hoạt động m cả trong chim niệm nữa. Chim niệm khng phải chỉ dnh ring cho cc tu sĩ, m l một chiều kch của ơn gọi Kit hữu. Chim niệm trước hết l đo su lng khao kht Thin Cha (x. Tv 41, 2-3). Muốn thế ta hy lắng nghe v suy niệm Lời Cha theo gương Mẹ Maria đ ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy v suy đi nghĩ lại trong lng (Lc 2,19).

Lng khao kht Thin Cha như thế sẽ l sức mạnh gip chng ta sống cuộc sống dương thế, l nh sng soi cho chng ta biết chọn lựa, quyết định trong mọi hon cảnh: Lời Cha l đn soi cho con bước, l nh sng chỉ đường con đi (Tv 118,105).

7. Vai tr của gia đnh

Gia đnh l Hội Thnh tại gia giữa lng cộng đồng Kit. Gia đnh l trường học đầu tin. Cha mẹ l những người gio dục đầu tin. Sch gio khoa đầu tin l những quan hệ trong gia đnh, giữa cha mẹ với nhau, giữa cha mẹ v con ci, giữa gia đnh ny với gia đnh khc. (SĐTHĐGM/CA. Số 5).

Gia đnh l Hội Thnh tại gia, l đơn vị căn bản của Hội Thnh. Gia đnh l cộng đon thờ phượng v sống đạo, l nơi thể hiện v pht triển lng tin, cậy, mến. Những bi học đầu tin về cầu nguyện, về mến Cha yu người, đều được học v dạy ở dưới mi gia đnh.

Việc cầu nguyện trong gia đnh v việc kiểm điểm đời sống hằng ngy gip cho gia đnh yu thương v sống hiệp nhất. Chnh bầu kh yu thương đầm ấm trong gia đnh: vợ chồng chung thủy, con ci hiếu thảo, anh chị em ha thuận, l trường dạy yu mến. Người ta học biết yu thương nhờ được yu thương.

Vậy cc gia đnh hy canh tn việc đọc kinh cầu nguyện, đặc biệt dnh thời giờ cho việc lắng nghe v suy niệm Lời Cha như THĐGM/CA nhắc nhở: Lời Cha cần c chỗ trung tm trong đời sống chng ta v phải nui dưỡng đời sống thing ling của chng ta. Sch Thnh khng phải l một cuốn sch thng thường, nhưng đng hơn l Tiếng Ni hằng sống của Thin Cha hằng sống (số 5). Chng ti khuyến khch việc lin đới giữa cc gia đnh, nhất l cc gia đnh trẻ, để gip nhau vượt qua kh khăn v pht triển đời sống gia đnh.

8. Vai tr của phụ nữ

Một trong những dấu chỉ c ý nghĩa của thời đại chng ta hm nay l sự thức tỉnh của ý thức người phụ nữ về phẩm gi của họ v về sự bnh đẳng với nam giới (SĐTHĐGM/CA. số 5).

Trong x hội Việt Nam, người phụ nữ đ đng gp rất nhiều, v nhiều khi c vai tr quyết định: qun xuyến mọi việc trong gia đnh, nui dạy con ci, nhiều người đ c cng với cả x hội v Đất Nước. Nhưng hiện nay vẫn cn tồn tại no trạng trọng nam khinh nữ, vẫn cn những tệ nạn lm hạ phẩm gi người phụ nữ, như nạn ph thai v mi dm. Trong Hội Thnh, người phụ nữ lun gp phần trong việc gio dục con ci v xy dựng cộng đon v đ cống hiến những người con ưu t để phục vụ Hội Thnh: trong đời sống gia đnh, đời tu tr v linh mục. Song chng ta chưa pht huy đủ vai tr của phụ nữ trong cộng đon, trong cc cng tc phục vụ Gio Hội.

9. Vai tr của giới trẻ

Thượng Hội Đồng Gim Mục về Chu đ ni về giới trẻ như sau: Giới trẻ l tương lai của Chu v của Hội Thnh. Nhu cầu hiện nay l Hội Thnh cống hiến cho giới trẻ sự huấn luyện m họ cần đến... Trong nhiều Gio Hội địa phương, cc bạn trẻ đ chứng tỏ c nhiều khả năng trong cng cuộc Phc m ha v chuẩn bị một tương lai tốt đẹp hơn cho Hội Thnh v x hội (SĐTHĐGM/CA. số 5).

D đ, sự thật hiển nhin l giới trẻ hm nay thế no th Đất Nước v Hội Thnh Việt Nam ngy mai sẽ như vậy. Bởi thế, chng ti xin cc bạn trẻ hy ý thức v đảm nhận vai tr của mnh m xy dựng ngi nh chung tương lai của nhn loại. Xy dựng ngi nh tương lai trước hết l xy dựng chnh bản lnh của chnh mnh hầu đạt tới mức trưởng thnh. Nhờ đ thực thi nghĩa vụ cng quyền lợi trong tinh thần tự do chn chnh v c trch nhiệm cao độ.

Để xy dựng tương lai cho Đất Nước v Hội Thnh, cc bạn cần trau dồi đạo đức v tr thức hầu tch cực phục vụ hơn. Cc bạn nn nhớ rằng khi cầu tiến trong lnh vực học thức, th cũng phải cần kiện ton trong lnh vực nghề nghiệp để c thể phục vụ với tinh thần khim tốn v vị lợi. Thời no cũng cần đến những con người ti đức v trung hiếu, lun biết coi trọng chữ tn.

Cc bạn trẻ miền nng thn cũng như cc bạn trẻ ở thnh thị đều cng c trch nhiệm, ty theo điều kiện sống đặc th của mnh, m pht huy bản chất, ti năng v ơn gọi để tham gia việc thăng tiến x hội về nhiều mặt kinh tế, văn ha... V chnh cc bạn trẻ mới l chủ đề năng động trong cng cuộc xy dựng ha bnh v hạnh phc. Tng huấn Kit hữu gio dn (Christifideles laici) đ đnh gi giới trẻ cch xc đng: Nhờ sự nhạy bn, giới trẻ nhận thức su xa những gi trị về cng bnh, bất bạo động, ha bnh ... Tm hồn người trẻ biết rộng đn tnh huynh đệ, tnh bằng hữu v tnh lin đới. Giới trẻ biết động vin để cổ v việc nng cao phẩm chất cuộc sống v bảo vệ thin nhin (KHGD, số 46).

10. Trch nhiệm của cc bạn trẻ thực cao quý v kh khăn, song cc bạn vẫn lun c Đức Kit, Đấng lun đồng hnh với cc bạn. V l Kit hữu, cc bạn sẽ đồng hnh với Đức Kit nhờ cc hnh trang thing ling: đ l cc b tch, nhất l b tch Thnh Thể, b tch Ha giải. Thm vo đ, cc bạn trẻ cn được hỗ trợ bởi Lời Cha v gio huấn của Hội Thnh, một khi cc bạn thnh tn cầu nguyện v c thiện ch đn nhận những chỉ dẫn của cc bậc phụ huynh từng trải kinh nghiệm.

Ni đến việc lắng nghe v hợp tc với cc bậc hữu trch trong gia đnh v Hội Thnh th chng ti cũng nhận ra mối kh khăn do khoảng cch giữa giới trẻ v lớp người cao tuổi. Đ l những dị biệt về tầm nhận thức, về lối ứng xử, về nguyện vọng giữa cc lứa tuổi, khiến cc bạn trẻ đi khi khng mấy an tm. Nhưng với truyền thống vốn biết dung nạp v sẵn c tinh thần hiếu đễ trong nếp sống gia đnh Đng, cc bạn trẻ c thể vận dụng đức mến Kit gio của mnh để sống hi ha như lời Thnh Phaol đ khuyn nhủ sau đy: Đức mến th nhẫn nhục, hiền hậu, khng ghen tương, khng vnh vang, khng tự đắc, khng lm điều bất chnh, khng nng giận, khng nui hận th, khng mừng khi thấy sự gian c, nhưng vui khi thấy điều chn thật. Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, chịu đựng tất cả (1Cr 13, 4-7).

11. Về những anh chị em di dn lập nghiệp. Cần phải ch ý đặc biệt đến những anh chị em lao động di dn (SĐHĐGM/AC, số 5)

Hiện nay trn Đất Nước chng ta, việc di dn lập nghiệp ngy cng gia tăng từ Bắc vo Nam, từ tỉnh ny sang tỉnh khc, từ nng thn đổ về thnh thị. Hiện tượng ny thực sự tạo nn những thch đố, nhất l đối với giới trẻ về cc vấn đề lun lý, tnh yu, hn nhn, gia đnh. Họ đạo v cc cộng đon tn hữu địa phương cần quan tm gip đỡ cc anh chị em ny trong tnh yu thương v tương trợ.

Ni đến tro lưu di dn lập nghiệp, chng ti khng thể khng đề cập đến nơi xuất pht của n l nng thn. Trong nỗ lực đ thị ha v hiện đại ha đất nước, nng thn l khu vực cn đang chịu nhiều thiệt thi về kinh tế, văn ha, x hội. Cc nước trn đường pht triển đều phải đương đầu với vấn đề ny. Chnh anh chị em ở nng thn cần ý thức về điểm ny để cng nhau vươn ln.

12 . Vai tr của giới tr thức

Với anh chị em tr thức đang dấn thn trong lnh vực khoa học, kỹ thuật, kinh tế, x hội, y khoa, gio dục chng ti tự ho về những đng gp của anh chị em cho x hội. Chnh sự c mặt của anh chị em trong cc lnh vực ny l một cch lm chứng cho Thin Cha, Đấng tạo thnh con người v trao cho sứ mạng quản lý tri đất; đồng thời lm chứng rằng đức tin v khoa học chn chnh khng mu thuẫn nhau. Chng ti ước mong rằng chnh đức tin, đức cậy v đức mến vừa soi sng vừa thc đẩy anh chị em dấn thn tch cực hơn nữa để đem khoa học phục vụ sự sống v lm chứng cho Thin Cha l Đấng giu lng thương xt hằng muốn cho mọi người được sống v sống dồi do.

Trong nhiều lnh vực của cuộc sống, Hội Thnh cần sự đng gp của anh chị em l những người c nhiều khả năng lnh hội v suy tư.

13. Đối thoại tn gio v hội nhập văn ha

Cng Đồng Vatican II dạy rằng: trong cc tn gio ngoi Kit gio c tiềm ẩn hạt giống Lời Cha v nh sng chn lý. Vậy khi lm chứng t cho đức tin Kit gio, chng ta hy tn trọng cc gi trị tinh thần v đạo đức của cc tn gio bạn. Cc thnh phần Dn Cha hy đi vo con đường đối thoại v hợp tc với cc tn đồ cc tn gio hầu gp phần xy dựng một x hội cng bằng hơn, huynh đệ hơn (NK 2).

Chng ti đ nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc hội nhập văn ha, ng hầu Hội Thnh trở thnh một dấu chỉ dễ hiểu hơn về thực thể của mnh v trở nn một cng cụ hữu hiệu hơn cho sứ vụ của mnh (SĐTHĐGM/CA số 5)

Hội nhập văn ha khng phải l chạy theo mốt thời đại, cũng khng phải l hoi cổ, nhưng l tm ra những điểm gặp gỡ giữa Tin Mừng v hồn dn tộc, để xy dựng một nếp sống diễn tả đức tin ngy cng ph hợp hơn với nền văn ha dn tộc.

14. Vai tr của cc tu sĩ

Chứng t của những cộng đon đan viện v chim niệm l hết sức cần thiết để mạc khải dung mạo đch thực của Cha Gisu; cũng thế, đời sống v việc lm của những người tận hiến nam nữ cũng rất cần thiết (SĐTHĐGM/CA)

Suốt dng lịch sử gần 400 năm của Hội Thnh tại Việt Nam, cc tu sĩ đ đng gp một phần rất quan trọng trong việc loan bo Tin Mừng. Từ khởi đầu, cc thầy giảng v những chi em nữ tu Dng Mến Thnh Gi đ xuất hiện. Đ l những hoa quả đầu ma của đời sống thnh hiến cng phong ph v hiện nay như đang nở rộ.

Với cc tu sĩ nam nữ, Tng huấn Đời Sống Thnh Hiến mời gọi anh chị em đem cả cuộc đời để lm vinh danh Thin Cha Ba Ngi, tỏa nh vinh quang của Cha Gisu Kit. Chứng t trước hết l chnh đời sống anh chị em. Mọi hoạt động của anh chị em chỉ c ý nghĩa chứng t khi xuất pht từ sự kết hợp su xa với Thin Cha Ba Ngi v biểu lộ chnh tnh yu của Thin Cha: Người loan bo Tin Mừng phải l một nh chim niệm trong hoạt động (SVĐCC số 91).

X hội vẫn c những người lm cng tc x hội, gio dục m khng cần phải l tu sĩ. Do đ, phần cống hiến đặc th của anh chị em l Đức Kit v tnh yu của Ngi (x.ĐSTH s.17-22)

Lời khấn ngho kh nhắc nhở anh chị em theo gương Cha Gisu trở nn người ngho sống giữa người ngho, v người ngho, đặc biệt biết quan tm đến mọi hnh thức ngho khổ cn đang tồn tại trn đất nước chng ta.

Cc tu sĩ sống đời chim niệm, c chức năng biểu lộ Cha Gisu đang cầu nguyện trn ni (GH, 46). Từ truyền thống xa xưa của tn gio, đ ăn su vo tm hồn Việt Nam, đời tu lun gắn liền với chim niệm, biểu lộ lng khao kht đi su vo huyền nhiệm Tuyệt Đối. Đ cũng l nt chung của cc dn tộc Chu , nn THĐGM/CA đ ni: Chứng t của những cộng đon đan viện v chim niệm hết sức cần thiết để mạc khải dung mạo đch thực của Cha Gisu (s.5).

15. Vai tr của cc linh mục

Những người Kit hữu tại Chu cần c những mục tử sốt sắng, v những vị hướng dẫn thing ling, chứ khng phải chỉ thuần ty l những người quản trị hữu hiệu. Mẫu gương c nhn của những nh gio dục c một vai tr quan trọng trong tiến trnh huấn luyện (SDTHDGM/CA, s. 5.).

Anh em l những cộng tc vin thn tn của chng ti, cng chia sẻ trch nhiệm mục vụ với chng ti. Chng ta hy sống trong tnh hiệp nhất. L những cộng tc vin của Thin Cha (IT x 3,2) trong cng việc chăn dắt đon chin của Cha v loan bo Tin Mừng, chng ta phải trở nn những mục tử như lng Cha mong muốn (x.Gr 3, 15), trước hết bằng cch mang lấy tri tim của Cha Kit, Đấng đ yu thương Hội Thnh v hiến mnh v Hội Thnh (Ep 5, 25) v cư xử theo lời thnh Phr: Anh em hy chăn dắt đon chin m Thin Cha đ trao ph cho anh em: lo lắng cho họ khng phải v miễn cưỡng, nhưng hon ton tự nguyện như Thin Cha muốn, khng phải v ham hố lợi lộc thấp hn, nhưng v lng nhiệt thnh tận tụy. Đừng lấy quyền m thống trị những người Thin Cha đ giao ph cho anh em, nhưng hy nu gương sng cho đon chin (1Pr 5, 2-4).

16. Chng ta phải lo cho đon chin hiệp nhất, v Cha Gisu đ th mạng sống để quy tụ đon chin (x. Ga 11, 51-52) v đ tha thiết cầu xin Cha cho đon chin nn một để cho thế gian nhận biết l chnh Cha đ sai Con v đ yu thương họ như đ yu thương Con (Ga 17, 23).

L người của hiệp nhất, chng ta phải cổ v sự ha hợp của tn hữu với cộng đồng dn cư, khng phn biệt tn gio , sắc tộc. Đ cũng l một mối phc: Ai lm cho người ha thuận ấy l phc thật.

17. Chng ta hy khơi dậy v đn nhận sự hợp tc của gio dn trong việc phục vụ cộng đon Dn Cha, hy cổ v sự thăng tiến phụ nữ trong x hội v Hội Thnh, tạo điều kiện cho họ tham gia vo việc điều hnh v linh hoạt đời sống của họ đạo.

Hy lấy lng yu mến m gần gũi, cảm thng giới trẻ, gip họ nng cao trnh độ văn ha v trưởng thnh trong đức tin để c thể gip họ sống quảng đại, biết phục vụ mọi người v tham gia tch cực vo cc sinh hoạt trong họ đạo.

Trch nhiệm mục tử đi chng ta quan tm đến cc gia đnh trẻ, gip họ lin đới với nhau để vượt qua thử thch v trở nn những gia đnh Kit hữu đch thật.

Chng ta phải quan tm cổ v v nui dưỡng ơn gọi tu sĩ v linh mục để đon chin lun c người hiến thn phục vụ.

18. Anh em hy đặc biệt quan tm đến người ngho, đến tnh trạng nng thn để gip pht triển v nng cao đời sống về mọi mặt. Anh em hy nhớ lại điều cc tng đồ dặn nhau khi phn cng để lo cho người gốc Do Thi v người gốc dn ngoại: Chỉ c điều ny l chng ti phải nhớ đến những người tng thiếu... (Gl 2,10). Quan tm đến người ngho l đặc điểm của Hội Thnh v của cc mục tử kế thừa cng việc của cc tng đồ, v Cha Gisu đ được xức dầu tấn phong để loan bo Tin Mừng cho người ngho (Lc. 4,18). Cch ring cc anh em đang phục vụ ở nng thn hy quan tm đến tnh trạng ngho đi, lạc hậu của những người chung quanh, đừng thu mnh trong phng thnh.

19. Sau hết, chng ta phải nhớ mnh vừa phải chăn dắt đon chin, vừa phải loan bo Tin Mừng.

Đừng để cho nhiệm vụ chăn dắt đon chin lm cho mnh sao lng việc loan bo Tin Mừng. Nhiệm vụ ny l của cả Hội Thnh, nn chng ta phải khơi dậy trong cc tn hữu lng hăng say loan bo Tin Mừng cho đồng loại, v đy l việc phục vụ hng đầu m Hội Thnh c thể dnh cho mỗi người v ton thể nhn loại hm nay, một thế giới đ đạt được những cuộc chinh phục vĩ đại, nhưng dường như đ đnh mất ý nghĩa những thực tại tối hậu v ý nghĩa sự hiện hữu của mnh (SVĐCC, s.3). Đng khc sứ vụ loan bo Tin Mừng, canh tn Hội Thnh, tăng cường niềm tin v căn tnh người Kit hữu, đem lại nguồn diệu cảm mới v những động lực mới. Khi đem chia sẻ, th niềm tin cng vững mạnh (SVĐCC,s.2). Muốn cho cộng đon tn hữu sốt sắng hy thi thc lng nhiệt thnh loan bo Tin Mừng.

III. HƯỚNG VỀ NĂM THNH 2000

20. Tiến trnh đổi mới tm hồn

Chng ta sắp bước vo năm cuối cng của 3 năm chuẩn bị mừng Năm Thnh 2000. Chng ta hy tch cực đẩy mạnh tiến trnh đổi mới tm hồn theo lời thnh Phaol: Anh em đừng c rập theo đời ny, nhưng hy cải biến con người anh em bằng cch đổi mới tm hồn, hầu c thể nhận ra đu l ý Thin Cha; ci g l tốt , ci g đẹp lng Cha, ci g hon hảo (Rm 12,2).

Đề ti cho năm 1999, năm cuối của ba năm chuẩn bị, l về Thin Cha Cha. C thể ni trong gio lý v đời sống của chng ta, chng ta chưa nhấn mạnh đủ về Thin Cha l Cha. Đy chnh l đỉnh cao của mạc khải về Thin Cha. Khng ai đ thấy Thin Cha bao giờ, nhưng Con Một l Thin Cha v l Đấng hằng ở nơi cung lng Cha Cha, chnh Người đ tỏ cho chng ta biết (Ga 1,18). Ngi khng chỉ ni cho biết về Cha của Ngi, nhưng cn cho chng ta được gọi Cha của Ngi l Cha của chng ta (x.Ga 20,17), v cho ta thấy Cha Cha khi chim ngắm Ngi (x.Gl 4,6). Cha Thnh Thần được gởi vo lng chng ta để ku ln: Abba, Cha ơi (x.Gl 4,6) v dẫn dắt chng ta sống lm con Thin Cha (x.Rm 8,14).

Trong Cựu Ước, Thin Cha đ nhận It-ra-en l con đầu lng (x.Xh 4,22), nhưng chưa bao giờ người ta dm trực tiếp gọi Thin Cha l Cha như Cha Gisu dạy chng ta, họ chỉ dm ni: Lạy Thin Cha, Ngi l Cha của chng con (Is 63,16; 65,8 ). Chỉ c Con Thin Cha đ lm người v chng ta v để cứu rỗi chng ta mới c thể cho chng ta gọi Cha của Người l Cha chng ta. Đ l đỉnh cao của Tin Mừng, đ l điều an ủi nhất v l niềm vui lớn nhất m Cha Gisu đem cho chng ta nhờ ci chết v sự phục sinh của Ngi.

Vậy trong năm 1999 ny chng ti đề nghị anh chị em hy học hỏi Tin Mừng nhiều hơn để biết về Thin Cha Cha như Cha Gisu mạc khải cho chng ta; cch ring: học hỏi, suy niệm v sống kinh Lạy Cha, lời kinh Cha Gisu dạy chng ta v cch thức chng ta phải sống lm con như th no, đồng thời mở rộng lng chng ta để đến với mọi người l anh chị em của chng ta v mọi người đều được mời gọi lm con Thin Cha.

21. Thưa ton thể anh chị em,

Trong khi chờ đợi Tng huấn của Đức Thnh Cha đc kết thnh qủa của THĐGM/CA, chng ti mời gọi anh chị em đn nhận những suy nghĩ trn đy của chng ti, để hiệp thng với cc Kit hữu ở Chu , tch cực chuẩn bị tiến vo thin nin kỷ thứ ba với một đức tin mnh liệt hơn, một lối sống c gi trị chứng t hơn. Trong lc mọi người đang huy động nội lực để xy dựng v pht triển, th nội lực đức tin mạnh mẽ, đức i năng động v lng cậy trng vững bền gip chng ta đảm nhận trch nhiệm của mnh, để cng với mọi người chống lại sự c v cc tệ nạn x hội, xy dựng một cuộc sống tốt đẹp v hạnh phc. Bằng cch đ, chng ta c thể lm chứng về Thin Cha l Cha của chng ta, Đấng yu thương loi người v muốn cho loi người được hạnh phc. Chnh v tnh yu ấy, Thin Cha đ tạo dựng vũ trụ v loi người, đ ban Con Một ca Ngi lm Đấng cứu chuộc loi người v ban Thnh Thần để đổi mới mọi sự. Đ l đức tin của chng ta.

Chng ti cầu chc anh chị em được đầy trn ҉n sủng của Đức Gisu Kit Cha chng ta, tnh yu của Cha Cha v ơn thng hiệp của Cha Thnh Thần (2Cr 13,13). Chng ta cng nhau hướng về Đức Mẹ La Vang, Mẹ ph hộ cc gio hữu m Gio hội Việt Nam chng ta đang cử hnh kỷ niệm 200 năm Người hiện ra. Xin Mẹ đo tạo chng ta trở nn những con người yu thương v phục vụ như Cha Kit, những con người trn đầy niềm hy vọng trong Cha Thnh Thần, hn hoan sống Tin Mừng v nhiệt thnh loan bo Tin Mừng.

Lm tại H Nội, ngy 17 thng 10 năm 1998

Đức Hồng Y Phaol Giuse Phạm Đnh Tụng

v Cc Gim Mục của anh chị em

 

 

Trang ch