Danh mục bài viết

Thứ Tư tuần 4 Mùa Chay

"Chúa Cha cho người chết sống lại và làm cho họ sống thế nào, thì Chúa Con cũng vậy, Người làm cho ai sống là tuỳ ý Người".Xem tiếp

Thứ Ba tuần 4 Mùa Chay

"Tức khắc người ấy được lành bệnh".Xem tiếp

Thứ Hai tuần 4 Mùa Chay

"Ông hãy về đi, con ông mạnh rồi".Xem tiếp

Dẫn lễ và Lời nguyện Chúa Nhật 4 Mùa Chay năm B

Theo Chúa đến cõi sống (2Sb 36,14-16.19-23; Ep 2,4-10; Ga 3,14-29)Xem tiếp

Thứ Bảy tuần 3 Mùa Chay

"Người thu thuế ra về được khỏi tội".Xem tiếp

Thứ Sáu tuần 3 Mùa Chay

"Thiên Chúa của ngươi là Thiên Chúa duy nhất, và ngươi hãy kính mến Người".Xem tiếp

Thứ Năm tuần 3 Mùa Chay

"Ai không thuận với Ta là nghịch cùng Ta".Xem tiếp

Thứ Tư tuần 3 Mùa Chay

"Ai giữ và dạy người ta giữ, sẽ được kể là người cao cả trong Nước Trời".Xem tiếp

Thứ Ba tuần 3 Mùa Chay

"Nếu mỗi người trong chúng con không tha thứ cho anh em, thì Chúa Cha cũng không tha thứ cho chúng con".Xem tiếp

Thứ Hai tuần 3 Mùa Chay

"Như Elia và Elisêô, Chúa Giêsu không phải chỉ được sai đến người Do-thái mà thôi đâu".Xem tiếp

Dẫn lễ và Lời nguyện Chúa Nhật 3 Mùa Chay năm B

Thanh tẩy đền thờ tâm hồn (Xh 20,1-17; 1Cr 1,22-25; Ga 2,13-25)Xem tiếp

Thứ Bảy tuần 2 Mùa Chay

"Em con đã chết nay sống lại".Xem tiếp

Thứ Sáu tuần 2 Mùa Chay

"Ðứa con thừa tự kia rồi, nào anh em, chúng ta hãy giết nó".Xem tiếp

Thứ Năm tuần 2 Mùa Chay

"Con đã được sự lành, còn Ladarô gặp toàn sự khốn khổ".Xem tiếp

Thứ Ba tuần 2 Mùa Chay

"Họ nói mà không làm".Xem tiếp

First Prev 1 2 3 4 5 6 Next Last

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm