Danh mục bài viết

Các bài Suy niệm Chúa Nhật Lễ Lá năm B

Lời Chúa: Mc 11, 1-10; Is 50, 4-7; Pl 2, 6-11; Mc 14,1 – 15,47Xem tiếp

Thứ Tư Tuần Thánh

"Con Người ra đi như đã được ghi chép sẵn từ trước, nhưng khốn thay cho kẻ sẽ làm cho Ngài bị phản nộp".Xem tiếp

Thứ Ba Tuần Thánh

"Một người trong các con sẽ nộp Thầy... Trước khi gà gáy con đã chối Thầy ba lần".Xem tiếp

Thứ Hai Tuần Thánh

"Hãy để mặc cô ấy làm công việc chỉ về ngày táng xác Ta".Xem tiếp

Thứ Bảy tuần 5 Mùa Chay

"Ðể quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mát về một mối".Xem tiếp

Thứ Sáu tuần 5 Mùa Chay

"Họ tìm bắt Người, nhưng Người thoát khỏi tay họ".Xem tiếp

Thứ Năm tuần 5 Mùa Chay

"Cha các ngươi là Abraham đã hân hoan vì nghĩ sẽ được thấy ngày của Ta".Xem tiếp

Suy niệm 14 chặng đàng Thánh Giá

Cầu nguyện cho các gia đình trẻXem tiếp

Thứ Tư tuần 5 Mùa Chay

"Nếu Chúa Con giải thoát các ngươi, thì các ngươi thực sự được tự do".Xem tiếp

Thứ Ba tuần 5 Mùa Chay

"Khi nào các ông đưa Con Người lên cao, các ông sẽ nhận biết Ta là ai".Xem tiếp

Thứ Hai tuần 5 Mùa Chay

"Ai trong các ngươi sạch tội, hãy ném đá chị này trước đi".Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa Nhật 5 Mùa Chay năm B

Lời Chúa: Gr 31,31-34; Dt 5,7-9; Ga 12,20-33Xem tiếp

Dẫn lễ và Lời nguyện Chúa Nhật 5 Mùa Chay năm B

Đã đến giờ Con Người được tôn vinh (Gr 31,31-34; Dt 5,7-9; Ga 12,20-33)Xem tiếp

Thứ Bảy tuần 4 Mùa Chay

"Ðấng Kitô xuất thân từ Galilêa sao?"Xem tiếp

First Prev 1 2 3 4 5 6 Next Last

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm