Ngy 4 thng Ging

Ma Ging Sinh

 

Bi Ðọc I: 1 Ga 3, 7-10

"Người ấy khng phạm tội được, v đ sinh ra bởi Thin Cha".

Bi trch thơ thứ nhất của Thnh Gioan Tng Ðồ.

Hỡi cc con b nhỏ, đừng để ai lừa gạt cc con.

Ai thi hnh sự cng chnh l người cng chnh, cũng như chnh Người l Ðấng cng chnh.

Ai phạm tội th bởi qủy m ra, v qủy l kẻ phạm tội từ ban đầu.

Con Thin Cha đ xuất hiện để ph hủy cng việc của ma qủy.

Bất cứ ai đ sinh ra bởi Thin Cha, th khng phạm tội, v mầm giống của Người ở trong kẻ ấy.

Kẻ ấy khng phạm tội được, v đ bởi Thin Cha m sinh ra.

Do đ, m nhận ra được con của Thin Cha v con ci ma quỷ.

Bất cứ ai khng phải l người cng chnh, v khng thương yu anh em mnh, th khng bởi Thin Cha m ra.

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv. 97,7-8,9

Ðp: Mọi dn trn khắp cng bờ ci tri đất, đ nhn thấy ơn cứu độ của Thin Cha chng ta. (3c)

Xướng 1) Hy gầm ln, biển cả v mọi vật dưới biển, cả vũ trụ với vạn vật dn cư. Sng ngi, hy vổ tay mừng, ni non, hy đồng nhảy mừng. - Ðp.

2) Trước mặt Thin Cha, v Người ngự đến, v Người ngự đến thống trị địa cầu, Người thống trị địa cầu cch cng minh, Người thống trị mun dn cch chnh trực. - Ðp.

 

Alleluia:

Alleluia, Alleluia. - Thủa xưa, nhiều lần v nhiều cch, Thin Cha đ dng cc tin tri m ni với cha ng, nhưng đến thời sau hết, Người đ ni nơi Cha Con. Alleluia.

 

Phc m: Ga 1,35-42

"Chng ti đ gặp Ðấng Cứu Thế".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Gioan.

Khi ấy, Gioan đang đứng với hai người trong nhm mn đệ của ng nhn theo Cha Gisu đang đi m ni: Ðy l Chin Thin Cha.

Hai mn đệ nghe ng ni liền đi theo Cha Gisu, Cha Gisu ngoảnh mặt lại, thấy họ đi theo mnh, th ni với họ: "Cc ngươi tm g?"

Họ thưa với Người: "Rabbi, nghĩa l thưa Thầy, Thầy ở đu?"

Người đp: "Hy đến m xem".

Họ đ đến v xem chỗ Người ở, v ở lại với Người ngy hm ấy, lc đ độ chừng giờ thứ mười.

Anr, em ng Simon Phr, một trong hai người đ nghe Gioan ni v đ đi theo Cha Gisu.

ng gặp Simon anh mnh trước hết v ni với anh: "Chng ti đ gặp Ðấng Messia, nghĩa l Ðấng Kit".

V ng dẫn anh mnh tới Cha Gisu.

Cha Gisu nhn Simon v ni: "Ngươi l Simon, con ng Gioan, ngươi sẽ được gọi l Kpha, nghĩa l Ð".

Ð l Lời Cha.

 

 

 

Trang ch