Thứ Bảy tuần 34 Thường Nin

 

Bi Ðọc I: (Năm I) Ðn 7, 15-27

"Sẽ trao quốc gia v quyền hnh cho dn thnh của Ðấng Tối Cao".

Trch sch Tin tri Ðaniel.

Ti l Ðaniel, lng ti kinh khiếp, ti run sợ v những sự đ thấy, cc thị kiến trong đầu c ti khiến ti bối rối. Ti tiến lại gần một vị hầu cận, hỏi người ý nghĩa thật về những sự đ. Người liền giải thch cho ti v bảo rằng: "Bốn con th to lớn đ l bốn quốc gia sẽ dấy ln trn địa cầu. Nhưng cc thnh của Thin Cha Tối Cao sẽ ln ngi v sẽ nắm giữ quốc gia đến mun mun ngn đời".

Sau đ, ti muốn tm hiểu cặn kẽ về con vật thứ tư, n khc xa mọi con th kia v rất dữ tợn: nanh mng n bằng sắt, n cắn nuốt nhai nghiến, v lấy chn giy đạp những g cn st lại. Ti cũng muốn biết r về mười ci sừng trn đầu n, v một ci sừng mới mọc ln, trước khi ba ci sừng kia bị nhổ đi: ci sừng mới mọc ln lại c mắt v miệng, n ni ln những điều trọng đại, v n lớn hơn cc sừng khc. Ti nhn xem chiếc sừng ấy giao chiến với cc thnh v n ton thắng, cho tới khi vị B Lo đến trao quyền xt xử cho cc thnh của Ðấng Cao Cả, tức l tới thời kỳ cc thnh chiếm đoạt quốc gia.

Người lại bảo như thế ny: "Con vật thứ tư l quốc gia thứ tư trn địa cầu, n rộng lớn hơn mọi quốc gia, thn tnh cả hon cầu v giy đạp ph huỷ địa cầu. Cn mười chiếc sừng l mười vua trong nước đ. Sau mười vua ấy, th một vua khc dấy ln, c quyền thế hơn cc vua trước, v đnh đổ được ba vua. ng ta ni những lời phạm đến Ðấng Ch Tn, tn st cc thnh của Ðấng Tối Cao, ng tưởng mnh c thể thay đổi cả thời gian v luật php, v người ta sẽ trao vo tay ng một thời kỳ, hai thời kỳ v nửa thời kỳ.

"Ðoạn sẽ c phn quyết để truất phế, tiu diệt v huỷ hoại ng ta cho tận tuyệt. Cn quốc gia, quyền hnh v sự cao sang dưới cc tầng trời, sẽ trao cho dn thnh của Ðấng Tối Cao: nước Người l nước hằng hữu, mọi vua cha sẽ suy phục vng lời Người".

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Ðn 3, 82. 83. 84. 85. 86. 87

Ðp: Hy ngợi khen v tn tạ Cha tới mun đời (c. 57b).

Xướng: 1) Hy chc tụng Cha đi, con người ta hỡi. - Ðp.

2) Chc tụng Cha đi, hỡi Israel. - Ðp.

3) Chc tụng Cha đi, cc thầy tư tế của Cha. - Ðp.

4) Chc tụng Cha đi, mọi người ti tớ Cha. - Ðp.

5) Chc tụng Cha đi, thần hồn cc vị hiền nhn. - Ðp.

6) Chc tụng Cha đi, người thnh v lng khim nhượng. - Ðp.

 

* * *

 

Bi Ðọc I: (Năm II) Kh 22, 1-7

"Sẽ khng cn đm tối nữa, Thin Cha sẽ soi sng cho họ".

Trch sch Khải Huyền của Thnh Gioan Tng đồ.

Thin thần Cha chỉ cho ti l Gioan, thấy sng nước hằng sống, sng ngời như thuỷ tinh, từ to Thin Cha v Con Chin chảy ra. Ở giữa cng trường thnh phố v hai bn sng, c cy sự sống sinh hoa kết quả mười hai ma, mỗi thng một ma, v l cy th dng cứu chữa cc dn ngoại lnh đ. Sẽ khng cn lời nguyền rủa no nữa. To Thin Cha v Con Chin sẽ dựng ln trong thnh ấy, cc ti tớ Người sẽ phụng thờ Người. Họ sẽ chim ngắm tn nhan Người, v khắc tn Người trn trn họ. Cũng khng cn đm tối nữa: họ khng cần đến nh sng đn đuốc hay nh sng mặt trời nữa: v Cha l Thin Cha sẽ soi sng cho họ, v họ sẽ thống trị mun đời.

Thin thần lại bảo ti rằng: "Những lời ny rất trung trực v chn thật. Cha l Thin Cha thần tr cc tin tri, đ sai thin thần Người đến chỉ cho cc ti tớ Người biết những sự sắp phải xảy đến. V đy ti vội v tiến đến. Phc cho kẻ vng giữ cc lời ghi trong sch ny".

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 94, 1-2. 3-5. 6-7

Ðp: Ma-ra-na-tha! Lạy Cha Gisu, xin hy đến! (1 Cr 16, 22b v Kh 21, 20b)

Xướng: 1) Hy tới, chng ta hy reo mừng Cha, hy hoan h Ð Tảng cứu độ của Ta! Hy ra trước thin nhan với lời ca ngợi, chng ta hy xướng ca để hoan h Người. - Ðp.

2) V Cha l Thin Cha cao sang, l Ðại Ðế siu việt chư cha tể. Ở nơi tay Người những vực su của địa cầu, l của Người những chỏm ni cao. Bể khơi l của Người: v chnh Người tạo tc, v đất kh do tay Người đc nắn ra. - Ðp.

3) Hy tiến ln, cc cung bi v sụp lại, hy quỳ gối trước nhan Cha, Ðấng tạo thnh ta. V chnh Người l Thin Cha của ta, v ta l dn Người chăn dẫn, l đon chin thuộc ở tay Người. - Ðp.

 

* * *

 

Alleluia: Lc 21, 36

Alleluia, alleluia! - Cc con hy tỉnh thức v cầu nguyện lun, để c thể xứng đng đứng vững trước mặt Con Người. - Alleluia.

 

Phc m: Lc 21, 34-36

"Cc con hy tỉnh thức, để c thể thot khỏi những việc sắp xảy đến".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Luca.

Khi ấy, Cha Gisu phn cng cc mn đệ rằng: "Cc con hy giữ mnh, kẻo lng cc con ra nặng nề bởi ch chn say sưa v lo lắng việc đời, m ngy đ thnh lnh đến với cc con như chiếc lưới chụp xuống mọi người sống trn mặt đất. Vậy cc con hy tỉnh thức v cầu nguyện lun, để c thể thot khỏi những việc sắp xảy đến v đứng vững trước mặt Con Người!"

Ð l lời Cha.

 

 

 

 

Trang ch