Thứ Su tuần 34 Thường Nin

 

Bi Ðọc I: (Năm I) Ðn 7, 2-14

"Ka c ai như con người ngự trn đm my".

Trch sch Tin tri Ðaniel.

Trong một thị kiến ban đm, ti nhn thấy c những ngọn gi từ bốn phương trời, lm dấy động biển cả. C bốn con th khổng lồ khc nhau từ biển đi ln. Con thứ nhất giống như con sư tử ci, mang hai cnh chim phượng: ti nhn n mi cho đến khi hai cnh n bị nhổ đi, n cất ln khỏi đất v đứng thẳng hai chn như con người, n được ban tặng quả tim loi người.

Con th thứ hai giống như con gấu đứng một bn: trong miệng n c ba hng răng v người ta bảo n rằng: "Mi hy chỗi dậy ăn cho thật nhiều thịt". Kế đ, ti nhn xem, v đy, con th thứ ba giống như con beo, trn mnh n c bốn cnh như con chim, v n c bốn đầu, n được ban tặng một thứ quyền năng.

Sau đ, trong một thị kiến ban đm, ti thấy con th thứ tư dữ tợn lạ lng v mạnh mẽ: n c nanh sắt to lớn, n đang cắn nuốt nhai x, v những g cn st lại th n lấy chn giy đạp; n khc hẳn những con th ti đ trng thấy trước, n c mười sừng. Ti nhn cc sừng của n, th ka một ci sừng nhỏ khc mọc ln giữa cc sừng kia, ba trong số mười sừng trước bị nhổ ra trước mặt n: trong chiếc sừng nhỏ c mắt như loi người v c miệng ni những lời trịnh trọng.

Ti chăm ch nhn mi cho đến khi đặt xong cc to, v vị B Lo ln ngự trn to: o Người trắng như tuyết, tc trn đầu Người tinh tuyền như lng chin, to của Người như ngọn lửa, cc bnh xe như lửa chy. Trước mặt Người c con sng lửa cuộn chảy như thc. C hằng ngn kẻ phụng sự Người v mun mun vn kẻ chầu chực Người. Người ngự to xt xử v cc quyển sch đ được mở ra. Ti nhn về pha c tiếng ầm ầm từ chiếc sừng ấy pht ra: Ti thấy con th đ bị giết, xc n bị huỷ diệt v bị lửa đốt. Cc con th khc cũng bị tước đoạt hết quyền lực, v thời gian sinh sống của chng đ được quy định từng thời kỳ ny đến thời kỳ kia.

Trong một thị kiến ban đm, ti ngắm nhn, v đy ti nhn thấy Con Người đến trong đm my trn trời, Ngi tiến đến vị B Lo, v người ta dẫn Ngi đến trước mặt vị B Lo. Vị ny ban cho Ngi quyền năng, vinh dự v vương quốc. Tất cả cc dn tộc, chi họ, v tiếng ni đều phụng sự Ngi: quyền năng của Ngi l quyền năng vĩnh cửu, khng khi no bị cất mất; vương quốc của Ngi khng khi no bị ph huỷ.

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Ðn 3, 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81

Ðp: Hy ngợi khen v tn tạ Cha tới mun đời (c. 57b).

Xướng: 1) Chc tụng Cha đi, ni non v cc ngọn đồi. - Ðp.

2) Chc tụng Cha đi, cỏ hoa mọc ci trần ai. - Ðp.

3) Chc tụng Cha đi, những dng suối nước. - Ðp.

4) Chc tụng Cha đi, biển cả với sng ngi. - Ðp.

5) Chc tụng Cha đi, c voi v mun loi lội nước. - Ðp.

6) Chc tụng Cha đi, hết mọi giống chim trời. - Ðp.

7) Chc tụng Cha đi, mọi th rừng v gia sc, hy ngợi khen v tn tạ Cha mun đời. - Ðp.

 

* * *

 

Bi Ðọc I: (Năm II) Kh 20, 1-4. 11 - 21, 2

"Những người đ chết phải chịu phn xt theo cc việc họ đ lm. Ti đ thấy Girusalem mới từ trời xuống".

Trch sch Khải Huyền của Thnh Gioan Tng đồ.

Ti l Gioan đ thấy một thin thần từ trời xuống, tay cầm cha kho vực thẳm v một dy xiềng rất lớn. Người bắt lấy con rồng, l con rắn thuở xưa, tức l Ma Quỷ v l Satan, rồi tri n lại một ngn năm, nm n xuống vực thẳm, kho cửa lại, v đng ấn trn vực thẳm, để n khng cn lừa dối cc dn tộc nữa, cho đến khi no chẵn một ngn năm, sau đ thả n ra t lu.

Ti lại thấy c mấy ngai to, v những vị ngồi trn to đ cũng được quyền xt xử. Ti thấy linh hồn của những kẻ đ bị trảm quyết v đ lm chứng về Ðức Gisu v v lời Thin Cha, họ l những người khng thờ lạy Mnh th v hnh tượng của n, khng chịu để thch chữ trn trn v trn tay họ. Họ được sống v hiển trị với Ðức Kit một ngn năm.

Ti lại thấy một to lớn trắng tinh v vị đang ngự trn to ấy, trời đất lẩn trốn khỏi tn nhan Người, v khng cn tm thấy chỗ no dnh cho chng nữa. Ti cũng thấy những kẻ đ chết, lớn cũng như b, đang đứng trước to, cc quyển sch được mở ra, v một quyển Sch nữa cũng đ mở sẵn, tức l Sch sự sống, những kẻ đ chết phải chịu phn xt theo như cc điều ghi chp trong sch, tuỳ cc việc họ đ lm. Biển cả liền để cho những người chết ở trong ấy được đi ra; tử thần v địa ngục cũng để cho những kẻ chết ở trong ấy được đi ra: mỗi người phải chịu phn xt theo cc việc họ đ lm. Ðịa ngục v tử thần đều bị nm xuống hồ lửa: đ l ci chết thứ hai. Kẻ no khng thấy ghi tn mnh trong Sch sự sống, đều bị nm xuống hồ lửa.

Ti lại thấy trời mới đất mới. V trời cũ đất cũ đ qua đi, v biển cũng khng cn nữa.

V ti l Gioan đ thấy thnh thnh Girusalem mới, tự trời xuống, từ nơi Thin Cha, tề chỉnh như tn nương được trang điểm cho tn lang của mnh.

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 83, 3. 4. 5-6a v 8a

Ðp: Ðy l nh tạm của Thin Cha ở với loi người (Kh 21, 3b).

Xướng: 1) Linh hồn ti kht khao v mn mỏi, mong vo hnh lang nh Thin Cha. Tm thần v thể xc ti hoan hỉ, tm đến cng Thin Cha trường sinh. - Ðp.

2) Ðến như chim sẻ cn kiếm được nh, v chim nhạn tm ra tổ ấm để lm nơi ấp ủ con mnh, cạnh bn thờ Cha, i Cha l Thin Cha thin binh, i Ðại Vương v Thin Cha của con. - Ðp.

3) i Thin Cha, phc đức ai ngụ nơi nh Cha: họ sẽ khen ngợi Cha tới mun đời. Phc thay người được Cha con nng đỡ. Họ tiến ln ngy cng thm hăng hi. - Ðp.

 

* * *

 

Alleluia: Kh 2, 10c

Alleluia, alleluia! - Cha phn: "Ngươi hy giữ lng trung thnh cho đến chết, th Ta sẽ ban cho ngươi triều thin sự sống". - Alleluia.

 

Phc m: Lc 21, 29-33

"Khi cc con xem thấy những sự đ xảy ra, th hy biết rằng nước Thin Cha đ gần đến".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Luca.

Khi ấy, Cha Gisu phn cng cc mn đệ th dụ ny rằng: "Cc con hy xem cy vả v mọi thứ cy cối. Khi chng đm chồi nảy lộc, th cc con biết rằng ma h đ gần đến. Cũng thế, khi cc con xem thấy những sự đ xảy ra, th hy biết rằng nước Thin Cha đ gần đến. Thầy bảo thật cc con, thế hệ ny sẽ chẳng qua đi cho đến khi mọi sự ấy xảy đến. Trời đất sẽ qua đi; nhưng lời Thầy ni sẽ chẳng qua đu".

Ð l lời Cha.

 

 

 

 

Trang ch