Thứ Năm tuần 34 Thường Nin

 

Bi Ðọc I: (Năm I) Ðn 6, 11-27

"Thin Cha đ sai thin sứ đến bịt miệng sư tử lại".

Trch sch Tin tri Ðaniel.

Trong những ngy ấy, c những người tọc mạch d xt, họ bắt gặp Ðaniel đang cầu nguyện ku xin cng Cha mnh. Họ liền đến tu vua về điều lệ rằng: "Tu đức vua, chớ th đức vua đ chẳng quy định rằng: trong ba mươi ngy, hễ ai cầu xin cng thần minh no hay người no ngoi đức vua, th, lạy đức vua, n sẽ bị nm vo hang sư tử đ sao?" Vua trả lời rằng: "Ðng, cứ như sắc chỉ Mđia v Batư, th khng được sai lỗi". Bấy giờ họ lại tu vua rằng: "Ðaniel thuộc con ci Giuđa phải lưu đy, đ chẳng xem sao lề luật v chiếu chỉ vua đ quy định: mỗi ngy n đọc kinh cầu nguyện ba lần". Khi nghe biết điều đ, nh vua rất đỗi buồn rầu. Vua quyết tm cứu chữa Ðaniel, v cố gắng cứu người cho đến khi mặt trời lặn. Những người ấy hiểu ý vua, liền tu vua rằng: "Tu đức vua, xin đức vua biết cho rằng dn Mđia v Batư c lề luật ny l bất cứ sắc chỉ no đức vua ra, th khng được thay đổi". Bấy giờ vua truyền dẫn Ðaniel ra, v họ nm người xuống hang sư tử. Vua bảo Ðaniel rằng: "Xin Thin Cha ngươi hằng thờ lạy sẽ cứu thot ngươi". Người ta liền lấy hn đ chận cửa hang, vua lấy nhẫn mnh v nhẫn cc quan triều thần m đng ấn nim phong, để bảo đảm vụ Ðaniel.

Vua trở về hong cung liền đi ngủ, khng chịu ăn uống lương thực dng trước mặt vua, nhưng vua khng sao ngủ được. Trời vừa rạng đng, vua liền chỗi dậy, vội v chạy ra hang sư tử. Khi đến gần cửa hang, vua liền lớn tiếng khc thương Ðaniel rằng: "Hỡi Ðaniel ti tớ Thin Cha hằng sống, khng biết Thin Cha ngươi hằng thờ lạy c cứu chữa được ngươi thot khỏi sư tử chăng?" Ðaniel trả lời rằng: "Tu đức vua mun tuổi, Thin Cha của thần đ sai thin sứ đến bịt miệng sư tử lại, nn chng khng lm hại được thần; v trước mặt Thin Cha, thần l người cng chnh; vả lại tu đức vua, trước mặt đức vua, thần cũng chẳng lm điều g sai lỗi. Bấy giờ vua mừng rỡ, truyền ko Ðaniel ra khỏi hang. Khi Ðaniel ra khỏi hang, người ta thấy người khng bị hề hấn g, v người đ tin cậy vo Thin Cha của người. Vua liền truyền đem cc người tố co Ðaniel, cng vợ con của chng, nm vo hang sư tử, chng chưa kịp rơi xuống tới đy hang, th đ bị sư tử cắn x nt thịt tan xương.

Bấy giờ vua Ðari ra chiếu chỉ cho ton dn, cc chi họ, cc thổ ngữ, những người đang cư ngụ trong ton quốc rằng: "Nguyện cho cc ngươi được thm sự bnh an. Ta đ ra chiếu chỉ cho cc địa phương trong nước ta, ai nấy đều phải knh sợ Thin Cha của Ðaniel. V chnh Người mới l Thin Cha hằng sống, v hằng c đời đời; nước Người khng hề tan r, v quyền bnh Người tồn tại đến mun đời. Chnh Người l Ðấng Giải thot v Cứu độ, Người lm những dấu lạ v những việc kỳ diệu trn trời dưới đất: Người đ cứu chữa Ðaniel khỏi hang sư tử".

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Ðn 3, 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74

Ðp: Hy ngợi khen v tn tạ Cha tới mun đời (c. 57b).

Xướng: 1) Chc tụng Cha đi, mưa đổ với sương rơi. - Ðp.

2) Chc tụng Cha đi, nước đng v băng gi. - Ðp.

3) Chc tụng Cha đi, nước đọng với tuyết sa. - Ðp.

4) Chc tụng Cha đi, ngy quang v đm tối. - Ðp.

5) Chc tụng Cha đi, sng sủa với thm u. - Ðp.

6) Chc tụng Cha đi, my tri v chớp giật. - Ðp.

7) Hy chc tụng Cha đi, hỡi địa cầu, hy ngợi khen tn tạ Cha tới mun thuở. - Ðp.

 

* * *

 

Bi Ðọc I: (Năm II) Kh 18, 1-2, 21-23; 19, 1-3. 9a

"Thnh Babylon vĩ đại đ sụp đổ rồi".

Trch sch Khải Huyền của Thnh Gioan Tng đồ.

Ti l Gioan đ nhn thấy một thin thần từ trời xuống, c quyền năng cao cả, v đất rực sng ln bởi vinh quang của Người. Người dng dạc ku ln rằng: "Thnh Babylon vĩ đại đ sụp đổ rồi, đ sụp đổ rồi: n đ trở thnh nơi ma quỷ ở, hang mọi thần uế ẩn tr, v nơi mọi thứ chim dơ bẩn gớm ghiếc lm tổ".

Rồi c một thin thần dũng lực nhắc bổng hn đ như cối xay lớn, v quăng xuống biển m rằng: "Thnh Babylon sẽ bị quăng xuống dữ tợn như vậy, v khng cn tm thấy n nữa". Tiếng người gảy đn v kẻ ht ca, tiếng kẻ thổi so thổi kn sẽ khng cn nghe thấy nơi ngươi nữa. Những người thợ b nghệ khng cn tm thấy nơi ngươi nữa; v tiếng cối xay cũng chẳng cn nghe thấy nơi ngươi nữa. Ðn sng khng cn chiếu sng nơi ngươi nữa. Tiếng tn lang tn nương khng cn nghe thấy nơi ngươi nữa, v những tay bun của ngươi l bọn kỳ ho trn hon vũ, v bởi ph php ngươi, mọi dn tộc phải lầm lạc".

Sau đ, ti nghe như c tiếng nhiều đon người trn trời tung h rằng: "Alleluia! Ơn Cứu độ, vinh quang v quyền năng đều thuộc về Thin Cha chng ta: v sự xt xử của Người thật chnh trực v cng minh, Người luận phạt gi điếm kht tiếng đ từng lm cho địa cầu ra hư nt bởi tr dm dật của n; Người đ bo on mu cc ti tớ Người do tay n đ đổ ra. Họ lại cất tiếng rằng: "Alleluia! Khi n bốc ln cho tới mun đời".

V thin thần bảo ti: "Hy viết rằng: Phc cho những ai được mời đến dự tiệc cưới Con Chin".

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 99, 2. 3. 4. 5

Ðp: Phc cho những ai được mời đến dự tiệc cưới Con Chin (Kh 19, 9a).

Xướng: 1) Hy phụng sự Thin Cha với niềm vui vẻ! Hy vo trước thin nhan với lng hn hoan khoi tr. - Ðp.

2) Hy biết rằng Cha l Thin Cha, chnh Người đ tạo tc thn ta, v ta thuộc quyền sở hữu của Người, ta l dn tộc, l đon chin Cha chăn nui. - Ðp.

3) Hy vo trụ quan nh Người với lời khen ngợi, vo hnh lang với khc ca vui, hy tn dương, hy chc tụng danh Người. - Ðp.

4) V Thin Cha, Người thiện hảo, lng từ bi Người tồn tại mun đời, v lng trung tn Người cn tới mun thế hệ. - Ðp.

 

* * *

 

Alleluia: Lc 21, 28

Alleluia, alleluia! - Cc con hy đứng dậy v ngẩng đầu ln, v giờ cứu rỗi cc con đ gần đến. - Alleluia.

 

Phc m: Lc 21, 20-28

"Girusalem sẽ bị cc dn ngoại ch đạp, cho đến thời kỳ dnh cho cc dn ngoại chấm dứt".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Luca.

Khi ấy, Cha Gisu phn cng cc mn đệ rằng: "Khi cc con thấy Girusalem bị cc đạo binh bao vy, cc con hy biết rằng đ gần đến lc thnh ấy bị tn ph. Bấy giờ những ai ở trong đất Giuđa, hy chạy trốn ln ni, những ai ở trong thnh, hy rời xa, v những ai ở vng qu, chớ c vo thnh; v những ngy ấy l những ngy bo on, để ứng nghiệm mọi lời đ ghi chp.

"Khốn cho những đn b đang mang thai v nui con thơ trong những ngy ấy: v chưng sẽ c sự khốn cực cả thể trong xứ v cơn thịnh nộ trt xuống dn ny. Chng sẽ ng gục dưới lưỡi gươm, sẽ phải bắt đi lm ti trong cc dn, v Girusalem sẽ bị cc dn ngoại ch đạp, cho đến thời kỳ dnh cho dn ngoại chấm dứt.

"Sẽ c những điềm lạ trn mặt trời, mặt trăng v cc ngi sao; dưới đất, cc dn tộc buồn sầu lo lắng, v biển gầm sng vỗ. Người ta sợ hi kinh hồn, chờ đợi những g sẽ xảy đến trong vũ trụ, v cc tầng trời sẽ rung chuyển. Lc đ, người ta sẽ thấy trn đm my, Con Người hiện đến đầy quyền năng v uy nghi cao cả. Khi những điều đ bắt đầu xảy đến, cc con hy đứng dậy v ngẩng đầu ln, v giờ cứu rỗi cc con đ gần đến".

Ð l lời Cha.

 

 

 

 

Trang ch