Thứ Hai tuần 34 Thường Nin

 

Bi Ðọc I: (Năm I) Ðn 1, 1-6. 8-20

"Khng ai bằng Ðaniel, Anania, Misael v Azaria".

Khởi đầu sch Tin tri Ðaniel.

Năm thứ ba triều đại vua Gioakim nước Giuđa, Nabuk-đnsor, vua Babylon, tiến đến vy hm Girusalem. Cha trao vua Gioakim nước Giuđa v một phần đồ vật dng trong đền thờ Cha vo tay ng: ng mang cc đồ vật ấy về cha thần minh của ng trong đất Sennaar v trong kho bu thần minh của ng.

Vua truyền cho quan thi gim Asphnez dẫn về hong cung cc con ci Israel, cc người thuộc hong tộc v gia đnh quyền quý, cc thiếu nin khng tn tật, tuấn t, đầy khn ngoan, thng minh, sng tr, xứng đng sống trong hong cung, để dạy văn chương v ngn ngữ người Calđa cho cc cậu. Vua quy định mỗi ngy cho cc cậu ăn đồ của vua ăn, v uống rượu vua uống, để sau ba năm nui dưỡng như vậy, cc cậu c thể hầu cận trước mặt vua. Trong số cc cậu thuộc dng di Giuđa, c Ðaniel, Anania, Misael, v Azaria.

Ðaniel dốc lng khng để cho đồ vua ăn v rượu vua uống lm cậu ra uế, v xin quan thi gim đừng lm cho cậu ra uế. Thin Cha đ ban cho Ðaniel được n huệ v lng thương trước mặt vị tổng thi gim. Vị ny bảo Ðaniel rằng: "Ti sợ đức vua, Người đ quy định thức ăn v của uống cho cc cậu rồi. Nếu Người xem thấy nt mặt cc cậu xanh xao hơn đồng bạn, thế l cc cậu nạp đầu ti cho đức vua rồi". Ðaniel ni với Malasar, kẻ được vị tổng thi gim chỉ định coi sc Ðaniel, Anania, Misael v Azaria: "Ti xin ng thử cho chng ti, l cc ti tớ ng, ăn rau v uống nước l, rồi ng ngắm xem nt mặt chng ti v nt mặt những đứa dng lương thực của đức vua; ng thấy sao, th hy đối xử với cc ti tớ ng như vậy". Nghe ni thế, ng để thử chng trong mười ngy. Sau mười ngy, nt mặt bốn cậu trở nn xinh tươi bo tốt hơn mọi thiếu nin dng lương thực của nh vua. Malasar cất đồ ăn v rượu uống của cc cậu, rồi cho cc cậu ăn rau.

Thin Cha ban cho cc cậu ny được thng minh, hiểu biết mọi sch vở v khn ngoan; phần Ðaniel lại thng hiểu cc thị kiến v chim bao. Ðến hết thời gian vua chỉ định, vị tổng thi gim dẫn cc cậu đến trước mặt vua Nabukđnsor. Khi ni chuyện với cc cậu, vua thấy mọi người khng ai bằng Ðaniel, Anania, Misael v Azaria. Cc cậu đứng trước mặt vua. Vua hỏi cc cậu về sự khn ngoan v thng minh, th thấy cc cậu giỏi hơn gấp mười lần cc thuật sĩ, đồng bng trong cả nước của vua.

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Ðn 3, 52. 53. 54. 55. 56

Ðp: Cha đng ca ngợi v tn vinh mun đời (c. 52b).

Xướng: 1) Lạy Cha l Thin Cha cha ng chng con, Cha đng chc tụng, đng ca ngợi, tn vinh v tn tụng mun đời. Chc tụng thnh danh vinh quang Cha, đng ca ngợi, tn vinh v tn tụng mun đời. - Ðp.

2) Cha đng chc tụng trong đền thnh vinh quang Cha, đng ca ngợi v tn vinh mun đời. - Ðp.

3) Chc tụng Cha ngự trn ngai vương quyền Cha, đng ca ngợi v tn vinh mun đời. - Ðp.

4) Chc tụng Cha, Ðấng nhn thấu vực thẳm v ngự trn cc Thần Vệ Binh, đng ca ngợi v tn vinh mun đời. - Ðp.

5) Chc tụng Cha ngự trn bầu trời, đng ca ngợi v tn vinh mun đời. - Ðp.

 

* * *

 

Bi Ðọc I: (Năm II) Kh 14, 1-3, 4b-5

"Tn của Ðức Kit v của Cha Người viết trn trn họ".

Trch sch Khải Huyền của Thnh Gioan Tng đồ.

Ti l Gioan, ti ngắm nhn: th đy Con Chin đứng trn ni Sion; cng với Con Chin, c một trăm bốn mươi tư ngn người mang tn của Con Chin v tn Cha Con Chin viết trn trn họ. Ti nghe c tiếng từ trời, như tiếng sng gầm nước đổ, như tiếng sấm vang rền, v tiếng ti nghe tựa hồ như tiếng đn cầm do những người chơi đn cầm gảy. Họ ht bi ca vn mới trước to v trước mặt bốn sinh vật v cc vị b lo: ngoi một trăm bốn mươi tư ngn người đ được mua chuộc từ ci đất, khng một ai c thể ht bi ca vn đ. Hễ Con Chin đi đu, th họ theo đ. Họ l những người được mua chuộc giữa nhn loại, lm của đầu ma dng ln Thin Cha v cho Con Chin. Miệng họ khng ni lời gian dối; họ cũng chẳng t ố trước to Thin Cha.

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 23, 1-2. 3-4ab. 5-6

Ðp: Ð l dng di người tm kiếm long nhan Thin Cha (c. 6).

Xướng: 1) Cha l chủ tri đất v mọi vật lm sung mn n, chủ địa cầu v mun loi cư tr ở trong. V chnh Ngi xy dựng n trn biển cả, v Ngi giữ vững n trn chỗ nước nguồn. - Ðp.

2) Ai kh tro ln cao sơn của Cha, ai được đứng trong nơi thnh của Ngi? Người tay v tội v lng thanh khiết, người khng để lng xu hướng bả ph hoa. - Ðp.

3) Người đ sẽ được Cha chc phc cho, v được Thin Cha l Ðấng cứu độ ban n thưởng. Ð l dng di người tm kiếm Cha, người tm long nhan Thin Cha nh Giacp. - Ðp.

 

* * *

 

Alleluia: Lc 21, 36

Alleluia, alleluia! - Cc con hy tỉnh thức v cầu nguyện lun, để c thể xứng đng đứng vững trước mặt Con Người. - Alleluia.

 

Phc m: Lc 21, 1-4

"Người thấy một b go ngho kh bỏ vo đ hai đồng tiền nhỏ".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Luca.

Khi ấy, Cha Gisu nhn ln, thấy những người giu c bỏ tiền dng cng vo hm tiền. Người cũng thấy một b go ngho kh bỏ vo đ hai đồng tiền nhỏ, nn bảo rằng: "Thầy bảo thật cc con, b go ngho kh ny đ bỏ vo hm tiền nhiều hơn mọi người. V mọi người kia lấy của dư thừa m dng cho Thin Cha, cn b ny tng thiếu, b đ dng tất cả những g b c để nui sống mnh".

Ð l lời Cha.

 

 

 

 

Trang ch