Cha Nhật 34 Quanh Năm Năm B

Lễ Cha Kit Vua Vũ Trụ

 

 

Bi Ðọc I: Ðn 7, 13-14

"Quyền năng của Ngi l quyền năng vĩnh cửu".

Trch sch Tin tri Ðaniel.

Trong một thị kiến ban đm, ti đ ngắm nhn, v đy ti thấy như Con Người đến trong đm my trn trời, Ngi tiến đến vị B Lo, v người ta dẫn Ngi đến trước mặt vị B Lo. Vị nầy ban cho Ngi quyền năng, vinh dự v vương quốc: tất cả cc dn tộc, chi họ, v tiếng ni đều phụng sự Ngi; quyền năng của Ngi l quyền năng vĩnh cửu, khng khi no bị cất mất; vương quốc của Ngi khng khi no bị ph huỷ.

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 92, 1ab. 1c-2. 5

Ðp: Cha lm vua, Ngi đ mặc thin oai (c. 1a).

Xướng: 1) Cha lm vua, Ngi đ mặc thin oai; Cha đ vận uy quyền, Ngi đ thắt long đai. - Ðp.

2) V Ngi giữ vững địa cầu, n sẽ khng cn lung lay. Ngai bu của Ngi thiết lập từ mun thuở, tự đời đời vẫn c Cha. - Ðp.

3) Lời chứng bảo của Ngi rất đng tin, lạy Cha, sự thnh thiện l của ring nh Ngi, cho tới mun mun ngn thuở. - Ðp.

 

Bi Ðọc II: Kh 1, 5-8

"Người l thủ lnh cc vua trần thế: Người đ lm cho chng ta nn vương quốc".

Trch sch Khải Huyền của Thnh Gioan Tng đồ.

Nguyện chc cho anh em được n sủng v bnh an của Cha Gisu Kit, l chứng t trung thnh, l trưởng tử kẻ chết, l thủ lnh cc vua trần thế, l Ðấng đ yu thương chng ta, Người đ dng mu Người m rửa chng ta sạch mọi tội lỗi, v đ lm cho chng ta trở nn vương quốc v tư tế của Thin Cha, Cha của Người. Nguyện chc Người được vinh quang v quyền lực mun đời. Amen.

Ka, Người đến trong đm my, mọi con mắt đ nhn thấy Người, v cả những kẻ đ đm Người cũng nhn thấy Người, cc chủng tộc trn địa cầu sẽ than khc Người. Thật như vậy. Amen.

Cha l Thin Cha, Ðấng đang c, đ c, v sẽ đến, l Ðấng Ton Năng phn: "Ta l Alpha v mga, l nguyn thuỷ v l cứu cnh".

Ð l lời Cha.

 

Alleluia: Mt 11, 10

Alleluia, alleluia! - Chc tụng Ðấng nhn danh Cha m đến: chc tụng nước Ðavt tổ phụ chng ta đ đến! - Alleluia.

 

Phc m: Ga 18, 33b-37

"Quan ni đng: Ti l Vua".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Gioan.

Khi ấy, Philat hỏi Cha Gisu rằng: "ng c phải l Vua dn Do-thi khng?" Cha Gisu đp: "Quan tự ý ni thế, hay l c người khc ni với quan về ti?"

Philat đp: "Ta đu phải l người Do-thi. Nhn dn ng cng cc thượng tế đ trao nộp ng cho ta. ng đ lm g?" Cha Gisu đp: "Nước ti khng thuộc về thế gian ny. Nếu nước ti thuộc về thế gian ny, th những người của ti đ chiến đấu để ti khng bị nộp cho người Do-thi, nhưng m nước ti khng thuộc chốn ny".

Philat hỏi lại: "Vậy ng l Vua ư?"

Cha Gisu đp: "Quan ni đng. Ti l Vua. Ti sinh ra v đến trong thế gian ny l chỉ để lm chứng về Chn lý. Ai thuộc về Chn lý th nghe tiếng Ti".

Ð l lời Cha.

 

 

Trang ch