Thứ Tư tuần 32 Thường Nin

 

Bi Ðọc I: (Năm I) Kn 6, 2-12

"Hỡi cc vua cha, hy lắng nghe v học biết sự khn ngoan".

Trch sch Khn Ngoan.

Hỡi cc vua cha, hy nghe v hy hiểu. Hỡi cc thủ lnh trần gian, hy học biết. Hỡi cc vị lnh đạo quần chng, cc ngươi kiu hnh, v dn cc ngươi đng đảo, xin lắng nghe: Quyền bnh của cc ngươi l do Cha ban, v uy lực của cc ngươi cũng do Ðấng Tối Cao. Người sẽ chất vấn mọi hnh động v kiểm sot những tư tưởng cc ngươi. V nếu cc ngươi l những quản lý nước Cha m khng xt xử cng minh, khng giữ luật cng bnh, khng sống theo thnh ý Thin Cha, th Người sẽ xuất hiện trn cc ngươi cch kinh hong mau lẹ. V đối với những kẻ cầm quyền, Người sẽ xt xử nghim nhặt. Ðối với những kẻ thấp hn, th Người sẽ thương xt, cn những người quyền thế, Người sẽ lấy quyền thế m trừng trị. Thin Cha khng li bước trước mặt ai, chẳng sợ chức bậc no, v kẻ hn người sang đều do chnh Người tc tạo, v Người săn sc tất cả đồng đều. Nhưng Người sẽ xt xử nghim nhặt hạng quyền thế. Vậy hỡi cc vua cha, đy l lời ta ni với cc ngươi, để cc ngươi học biết sự khn ngoan v khỏi sa ng. V chưng, những ai knh cẩn nắm giữ những điều cng chnh, sẽ nn người cng chnh, v những ai học hỏi cc điều ny, sẽ biết cch trả lời. Vậy cc ngươi hy say mến lời ta, th cc ngươi sẽ được gio huấn.

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 81, 3-4. 6-7

Ðp: i Thin Cha, xin Cha đứng ln xt xử địa cầu (c. 8a).

Xướng: 1) Hy bầu chữa kẻ bị ức v người phận nhỏ; hy bnh vực quyền lợi người khốn kh v kẻ cơ hn. Hy cứu chữa người bị p bức v kẻ bần cng; hy giải thot họ khỏi bn tay đứa c. - Ðp.

2) Ta đ ni: cc ngươi l những bậc cha tể, v hết thảy cc ngươi l con Ðấng Tối Cao. Tuy nhin, cũng như người ta, cc ngươi sẽ chết, cũng như một qun vương no đ, cc ngươi sẽ t nho. - Ðp.

 

* * *

 

Bi Ðọc I: (Năm II) Tt 3, 1-7

"Xưa chng ta cũng lầm lạc, nhưng chiếu theo lng từ bi Cha, chng ta đ được cứu thot".

Trch thư Thnh Phaol Tng đồ gửi cho Tit.

Con thn mến, con hy nhắc bảo mọi người phải tng phục thủ lnh v những người quyền chức, biết vng lời, sẵn sng lm mọi việc thiện, đừng tho mạ ai, v đừng gy gỗ, nhưng ở khoan dung, tỏ lng rất mực hiền từ với mọi người. V chưng, xưa kia chng ta cũng ngu muội, bất phục, lầm lạc, n lệ cho tham vọng v nhiều khoi lạc khc, sống trong gian c v ghen tương, khả ố v đố kỵ lẫn nhau. Nhưng khi Ðấng Cứu Thế, Cha chng ta, đ tỏ lng từ tm v nhn i của Người, th khng phải do những việc cng chnh chng ta thực hiện, nhưng do lng từ bi của Người, m Người đ cứu độ chng ta bằng php rửa ti sinh v sự canh tn của Thnh Thần, Ðấng m Người đ đổ xuống trn đầy trn chng ta, qua Ðức Gisu Kit, Ðấng Cứu Ðộ chng ta, để một khi được cng chnh ho bởi n sủng của Ngi, trong hy vọng, chng ta được thừa kế sự sống đời đời, trong Ðức Gisu Kit, Cha chng ta.

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6

Ðp: Cha chăn nui ti, ti chẳng thiếu thốn chi (c. 1).

Xướng: 1) Cha chăn nui ti, ti chẳng thiếu thốn chi; trn đồng cỏ xanh r, Người thả ti nằm nghỉ. Tới nguồn nước, chỗ nghỉ ngơi, Người hướng dẫn ti; tm hồn ti, Người lo bồi dưỡng. - Ðp.

2) Người dẫn ti qua con đường đoan chnh, sở dĩ v uy danh Người. (Lạy Cha,) d bước đi trong thung lũng tối, con khng lo mắc nạn, v Cha ở cng con. Cy roi v ci gậy của Ngi, đ l điều an ủi lng con. - Ðp.

3) Cha dọn ra cho con mm cỗ ngay trước mặt những kẻ đối phương: đầu con th Cha xức dầu thơm, chn rượu con đầy trn chan chứa. - Ðp.

4) Lng nhn từ v n sủng Cha theo ti, hết mọi ngy trong đời sống; v trong nh Cha, ti sẽ định cư cho tới thời gian rất ư lu di. - Ðp.

 

* * *

 

Alleluia: 1 Tx 2, 13

Alleluia, alleluia! - Anh em hy đn nhận lời Cha, khng phải như lời của loi người, m l như lời của Thin Cha v đch thực l thế. - Alleluia.

 

Phc m: Lc 17, 11-19

"Khng thấy ai trở lại tn vinh Thin Cha, m chỉ c người ngoại bang ny".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Luca.

Khi Cha Gisu đi ln Girusalem, Người đi qua bin giới Samaria v Galila. Khi Người vo một lng kia th gặp mười người phong ci đang đứng ở đng xa, họ cất tiếng thưa rằng: "Lạy Thầy Gisu, xin thương xt chng ti". Thấy họ, Người bảo họ rằng: "Cc ngươi hy đi trnh diện với cc tư tế". Trong lc họ đi đường, họ được lnh sạch. Một người trong bọn họ thấy mnh được lnh sạch, liền quay trở lại, lớn tiếng ngợi khen Thin Cha, rồi đến sấp mnh dưới chn Cha Gisu v tạ ơn Người: M người ấy lại l người xứ Samaria. Nhưng Cha Gisu phn rằng: "Chớ th khng phải cả mười người được lnh sạch sao? Cn chn người kia đu? Khng thấy ai trở lại tn vinh Thin Cha, m chỉ c người ngoại ny". Rồi Người bảo kẻ ấy rằng: "Ngươi hy đứng dậy m về: v lng tin của ngươi đ cứu chữa ngươi".

Ð l lời Cha.

 

 

 

 

Trang ch