Thứ Năm tuần 31 Thường Nin

 

Bi Ðọc I: (Năm I) Rm 14, 7-12

"D chng ta sống hay chết, chng ta đều thuộc về Cha".

Trch thư Thnh Phaol Tng đồ gửi tn hữu Rma.

Anh em thn mến, khng ai trong anh em được sống cho mnh, v cũng khng ai chết cho mnh. V nếu chng ta sống, l sống cho Cha, nếu chng ta chết, l chết cho Cha. Vậy d chng ta sống hay chết, chng ta đều thuộc về Cha.

V lẽ ấy, nếu Ðức Kit đ chết v sống lại, l để cai trị kẻ sống v kẻ chết. Cn ngươi, việc g m đon xt anh em ngươi? V ngươi, tại sao ngươi khinh miệt anh em ngươi? V tất cả chng ta đều sẽ phải ra trước to n của Ðức Kit, bởi c lời chp: "Cha phn rằng: Ta thề trn sự sống Ta, mọi đầu gối sẽ phải quỳ lạy Ta, v mọi miệng lưỡi sẽ ngợi khen Thin Cha".

V vậy, mỗi người chng ta sẽ phải trả lẽ về chnh mnh với Thin Cha.

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 26, 1. 4. 13-14

Ðp: Ti tin rằng ti sẽ được nhn xem những ơn lnh của Cha trong ci nhn sinh (c. 13).

Xướng: 1) Cha l sự sng, l Ðấng cứu độ, ti sợ chi ai? Cha l Ðấng ph trợ đời ti, ti sợ g ai? - Ðp.

2) C một điều ti xin Cha, một điều ti kiếm tm, đ l ti được cư ngụ trong nh Cha suốt đời ti, hầu vui hưởng m đềm của Cha, v chim ngưỡng thnh điện của Người. - Ðp.

3) Ti tin rằng ti sẽ được nhn xem những ơn lnh của Cha trong ci nhn sinh. Hy chờ đợi Cha, hy sống can trường, hy phấn khởi tm hồn v chờ đợi Cha! - Ðp.

 

* * *

 

Bi Ðọc I: (Năm II) Pl 3, 3-8

"Những điều xưa kia được kể l lợi ch cho ti, th nay ti coi l bất lợi v Ðức Kit".

Trch thư Thnh Phaol Tng đồ gửi tn hữu Philipph.

Anh em thn mến, chnh chng ta l những người chịu cắt b, chng ta phụng thờ Thin Cha theo thần tr, v khoe mnh trong Ðức Gisu Kit, chứ khng tin tưởng vo xc thịt, mặc dầu chnh ti cũng c thể ỷ lại vo xc thịt. Nếu c ai khc nghĩ mnh c lý để ỷ lại vo xc thịt, th ti cn c lý hơn: ti đ chịu cắt b từ ngy thứ tm, l người chủng tộc Israel, thuộc chi họ Bengiamin, l người Do-thi sinh bởi người Do-thi, l người biệt phi chiếu theo lề luật. Bởi lng đạo đức nhiệt thnh, ti đ bch hại Hội Thnh Thin Cha, chiếu theo đức cng chnh do lề luật cng bố, ti được coi l người khng c g đng trch.

Nhưng những điều xưa kia được kể l ch lợi cho ti, th nay v Ðức Kit ti coi l bất lợi. Vả lại ti coi tất cả mọi sự như thua thiệt trước ci lợi tuyệt vời l được biết Ðức Gisu Kit, Cha ti. V Ngi, ti đnh thua lỗ mọi sự, v coi l phn bn cả, để lợi được Ðức Kit.

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 104, 2-3. 4-5. 6-7

Ðp: Tm hồn những ai tm Cha, hy mừng vui (c. 3b).

Xướng: 1) Hy ca tụng Cha, hy hoan h danh Người, hy kể ra sự nghiệp Cha ở giữa chư dn. Hy xướng ca, đn ht mừng Người, hy tường thuật mọi điều kỳ diệu của Cha. - Ðp.

2) Hy coi trọng Cha v quyền năng của Cha, hy tm kiếm thin nhan Cha lun lun. Hy nhớ lại những điều kỳ diệu Cha đ lm, những php lạ v những điều Ngi phn quyết. - Ðp.

3) Hỡi miu duệ Abraham l ti tớ của Người, hỡi con chu Giacp, những kẻ được Người kn chọn, chnh Cha l Thin Cha chng ta, quyền cai trị của Người bao trm khắp cả địa cầu. - Ðp.

 

* * *

 

Alleluia: 2 Cr 5, 19

Alleluia, alleluia! - Thin Cha ở trong Ðức Kit đ giải ho thế gian, để chng ta nghe lời của Con Cha. - Alleluia.

 

Phc m: Lc 15, 1-10

"Trn trời sẽ vui mừng v một người tội lỗi hối cải".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Luca.

Khi ấy, những người thu thuế v những người tội lỗi đến gần Cha Gisu để nghe Người giảng. Thấy vậy, những người Biệt phi v Luật sĩ lẩm bẩm rằng: "ng ny đn tiếp những kẻ tội lỗi, cng ngồi ăn uống với chng". Bấy giờ Người phn bảo họ dụ ngn ny: "Ai trong cc ng c một trăm con chin, v nếu mất một con, lại khng để chn mươi chn con khc trong hoang địa m đi tm con chin lạc, cho đến khi tm được sao? V khi đ tm thấy, người đ vui mừng vc chin trn vai, trở về nh, ku bạn hữu v những người ln cận m ni rằng: "Anh em hy chia vui với ti, v ti đ tm thấy con chin lạc!" Cũng vậy ti bảo cc ng: Trn trời sẽ vui mừng v một người tội lỗi hối cải hơn l v chn mươi chn người cng chnh khng cần hối cải.

"Hay l người đn b no c mười đồng bạc, nếu mất một đồng, m lại khng đốt đn, qut nh v tm kỹ lưỡng cho đến khi tm thấy sao? V khi đ tm thấy, b mời cc chị em bạn v những người lng giềng đến m rằng: "Chị em hy vui mừng với ti, v ti đ tm được đồng bạc ti đ mất". Cũng vậy, ti bảo cc ng: Cc thin thần của Thin Cha sẽ vui mừng v một người tội lỗi hối cải".

Ð l lời Cha.

 

 

 

 

Trang ch