Cha Nhật 31 Thường Nin Năm B

 

 Bi Ðọc I: Ðnl 6, 2-6

"Hỡi Israel, hy nghe đy: Ngươi hy yu mến Cha hết lng ngươi".

Trch sch Ðệ Nhị Luật.

ng Ms ni cng dn chng rằng: "Cc ngươi hy knh sợ Cha l Thin Cha cc ngươi, hy tun giữ mọi huấn lệnh v giới răn của Người m ti truyền dạy cho cc ngươi, cho con ci chu chắt cc ngươi tun giữ mọi ngy trong đời sống cc ngươi, để cc ngươi được sống lu di.

"Hỡi Israel, hy nghe đy m tun hnh cc điều Cha truyền dạy cho ngươi, th ngươi được phần phc v sinh sản ra nhiều hơn, như lời Cha l Thin Cha tổ phụ ngươi đ hứa ban cho ngươi phần đất chảy sữa v mật.

"Hỡi Israel, hy nghe đy, Cha l Thin Cha chng ta, l Cha độc nhất. Hy yu mến Cha l Thin Cha ngươi hết lng, hết linh hồn v hết sức ngươi. Những lời ti truyền cho ngươi hm nay, phải ghi tạc vo lng".

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 17, 2-3a. 3bc-4. 47-51ab

Ðp: Lạy Cha l dũng lực con, con yu mến Cha (c. 2).

Xướng: 1) Lạy Cha l dũng lực con, con yu mến Cha; lạy Cha l đ tảng, chiến luỹ, cứu tinh. - Ðp.

2) Lạy Cha l Thin Cha, l sơn động chỗ con nương mnh, l khin thuẫn, l uy quyền cứu độ, l sức hộ ph con. Con xướng ca khen ngợi cầu cứu Cha, v con sẽ được cứu thot khỏi tay qun th. - Ðp.

3) Vạn tuế Thin Cha, chc tụng Ð Tảng của con, ngợi khen Thin Cha l Ðấng cứu độ con. Ngi đ ban cho đức vua được đại thắng, đ tỏ lng từ bi với Ðấng được xức dầu của Ngi. - Ðp.

 

Bi Ðọc II: Dt 7, 23-28

"V lẽ Người tồn tại đời đời, nn Người c một chức tư tế hằng hữu".

Trch thư gởi cho tn hữu Do-thi.

Anh em thn mến, c nhiều người lm tư tế (của Giao Ước cũ), v lẽ sự chết ngăn trở họ tồn tại lu bền. Cn Ðức Kit, v lẽ Người tồn tại đời đời, nn Người c một chức tư tế hằng hữu. Bởi đ, Người c thể cứu độ cch vĩnh viễn những ai nhờ Người m đến với Thin Cha, v Người hằng sống để chuyển cầu cho chng ta.

Phải, v chng ta cần một vị Thượng tế thnh thiện, v tội, tinh tuyền, tch biệt khỏi kẻ tội lỗi v đ được nng cao trn cc tầng trời. Người khng cần phải như cc tư tế hằng ngy dng ln của lễ trước l đền tội lỗi mnh, sau l đền tội lỗi dn chng, v Người lm việc ấy chỉ c một lần khi hiến dng chnh mnh. V Lề luật th đặt những người yếu đuối lm tư tế, cn lời thề c sau Lề luật th đặt Người Con hon hảo lm Thượng tế đến mun đời.

Ð l lời Cha.

 

Alleluia: Mt 4, 4b

Alleluia, alleluia! - Người ta sống khng nguyn bởi bnh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thin Cha phn ra. - Alleluia.

 

Phc m: Mc 12, 28b-34

"Ð l giới răn thứ nhất, cn giới răn thứ hai cũng giống như giới răn thứ nhất".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Marc.

Khi ấy, c người trong nhm luật sĩ tiến đến Cha Gisu v hỏi Người rằng: "Trong cc giới răn điều no trọng nhất?" Cha Gisu đp:

"Giới răn trọng nhất chnh l: Hỡi Israel, hy nghe đy: Thin Cha, Cha chng ta, l Cha duy nhất, v ngươi hy yu mến Thin Cha ngươi hết lng, hết linh hồn, hết tr khn v hết sức ngươi. Cn đy l giới răn thứ hai: Ngươi hy yu mến tha nhn như chnh mnh ngươi. Khng c giới răn no trọng hơn hai giới răn đ".

Luật sĩ thưa Ngi: "Thưa Thầy, đng lắm! Thầy dạy phải lẽ khi ni Thin Cha l Cha duy nhất v ngoi Người chẳng c Cha no khc nữa. Mến Cha hết lng, hết tr khn, hết sức mnh, v yu tha nhn như chnh mnh th hơn mọi lễ vật ton thiu v mọi lễ vật hy sinh".

Thấy người ấy tỏ ý kiến khn ngoan, Cha Gisu bảo: "ng khng cn xa Nước Thin Cha bao nhiu". V khng ai dm hỏi Người thm điều g nữa.

Ð l lời Cha.

 

 

Trang ch