Cha Nhật 31 Thường Nin Năm A

 

 

Bi Ðọc I: Ml 1, 14b - 2, 2b. 8-10

"Cc ngươi đ đi sai đường lối, v lm cho nhiều người vấp phạm lề luật".

Trch sch Tin tri Malakhi.

Cha cc đạo binh phn rằng: Ta l Vua cao cả, v danh Ta đng knh sợ trong cc dn tộc. [Ta sẽ lm cho cc ngươi phải tng thiếu.]

{V by giờ, trn cc ngươi c n lệnh ny, hỡi cc tư tế: Nếu cc ngươi khng nghe, v nếu cc ngươi khng lưu tm m tn vinh danh Ta, Cha cc đạo binh phn, Ta sẽ phng (sự) chc dữ xuống trn cc ngươi; v Ta sẽ chc dữ cho sự chc lnh của cc ngươi.}

Cc ngươi đ đi sai đường lối, lm cho nhiều người vấp phạm lề luật v huỷ bỏ giao ước Lvi, Cha cc đạo binh phn như vậy. Bởi thế, Ta để cho cc ngươi bị khinh rẻ v đốn mạt trước mọi dn tộc, v cc ngươi đ khng tun giữ đường lối của Ta, v vị nể trong khi thi hnh lề luật. Chớ th mỗi người chng ta khng c một người cha sao? Chớ th khng phải c một Thin Cha tạo thnh chng ta sao? Vậy tại sao mỗi người chng ta lại khinh rẻ anh em mnh m phản bội giao ước của tổ phụ chng ta?

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 130, 1. 2. 3

Ðp: Lạy Cha, xin giữ linh hồn con trong bnh an của Cha.

Xướng: 1) Lạy Cha, lng con khng tự đắc, v mắt con chẳng liếc nhn cao, con cũng khng lo nghĩ những việc lớn lao hay l những điều qu tầm tr mọn. - Ðp.

2) Nhưng con lo giữ linh hồn cho thinh lặng v thanh thản. Như trẻ thơ sống trong lng thn mẫu, linh hồn con cũng như thế ở trong con. - Ðp.

3) Israel hy cậy trng vo Cha, tự by giờ v cho tới mun đời. - Ðp.

 

Bi Ðọc II: 1 Tx 2, 7b-9, 13

"Chng ti muốn trao ph cho anh em, khng những Tin Mừng của Thin Cha, m cn mạng sống chng ti nữa".

Trch thư thứ nhất của Thnh Phaol Tng đồ gửi tn hữu Thxalnica.

Anh em thn mến, chng ti đ trở thnh như những kẻ b mọn giữa anh em. Như người v nui nng niu con ci mnh thế no, th chng ti yu thương anh em đến nỗi chng ti rất vui lng trao ph cho anh em khng những Tin Mừng của Thin Cha, m cn cả mạng sống chng ti nữa: v anh em đ nn thiết nghĩa với chng ti. Anh em vẫn cn nhớ đến cng lao kh nhọc của chng ti: chng ti phải lm việc ngy đm để khỏi trở nn gnh nặng cho một ai trong anh em, khi chng ti rao giảng Tin Mừng của Thin Cha giữa anh em. Bởi thế chng ti khng ngừng cảm tạ Thin Cha, v anh em nhận lnh lời Thin Cha do chng ti rao giảng, anh em đ nhận lnh lời ấy khng phải như lời của người phm, m như lời Thin Cha, v thực sự l thế, lời đ hoạt động trong anh em l những kẻ đ tin.

Ð l lời Cha.

 

Alleluia: Ep 1, 17-18

Alleluia, alleluia! - Xin Cha Cha của Ðức Gisu Kit, Cha chng ta, cho mắt tm hồn chng ta được sng suốt, để chng ta biết thế no l trng cậy vo ơn Người ku gọi chng ta. - Alleluia.

 

Phc m: Mt 23, 1-12

"Họ ni m khng lm".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Matthu.

Khi ấy, Cha Gisu phn cng dn chng v cc mn đệ rằng: "Cc Luật sĩ v cc người biệt phi ngồi trn to Ms: vậy những g họ ni với cc ngươi, cc ngươi hy lm v tun giữ, nhưng đừng noi theo hnh vi của họ: v họ ni m khng lm. Họ buộc những b nặng v chất ln vai người ta, cn chnh họ lại khng muốn giơ ngn tay lay thử. Mọi cng việc họ lm đều c ý cho người ta thấy: v thế họ nới rộng thẻ kinh, may di tua o. Họ muốn được chỗ nhất trong đm tiệc v ghế đầu trong hội đường, ưa được bi cho nơi đường phố v được người ta xưng h l "Thầy". Phần cc ngươi, cc ngươi đừng muốn được người ta gọi l Thầy, v cc ngươi chỉ c một Thầy, cn tất cả cc ngươi đều l anh em với nhau. V cc ngươi cũng đừng gọi ai dưới đất l cha: v cc ngươi chỉ c một Cha, Người ngự trn trời. Cc ngươi cũng đừng bắt người ta gọi l người chỉ đạo: v cc ngươi c một người chỉ đạo, đ l Ðức Kit. Trong cc ngươi ai quyền thế hơn sẽ l người phục vụ cc ngươi.

"Hễ ai tự nhắc mnh ln, sẽ bị hạ xuống, v ai tự hạ mnh xuống, sẽ được nng ln".

Ð l lời Cha.

 

 

Trang ch