Thứ Bảy tuần 30 Thường Nin

 

Bi Ðọc I: (Năm I) Rm 11, 1-2a. 11-12. 25-29

"Nếu sự bỏ rơi người Do-thi l sự giao ho của thế giới, th đu l ci lợi, nếu khng phải l sự sống lại từ ci chết?"

Trch thư Thnh Phaol Tng đồ gửi tn hữu Rma.

Anh em thn mến, chớ th Thin Cha đ bỏ rơi dn Người rồi sao? Hẳn l khng. V chnh ti cũng l người Israel, miu duệ của Abraham, thuộc chi họ Bengiamin. Thin Cha khng từ bỏ dn Người m Người đ chiếu cố trước.

Vậy ti xin hỏi: Chớ th họ đ vấp chn đến nỗi ng xuống rồi sao? Hẳn l khng. Nhưng v lỗi lầm của họ m Dn ngoại được ơn cứu độ, để họ ganh đua với những kẻ ấy. Nếu lỗi lầm của họ lm cho thế giới nn giu c, v sự thiếu thốn của họ lm cho Dn ngoại được ph tc, th sự dư đầy của họ cn lợi nhiều hơn biết bao.

Anh em thn mến, ti khng muốn để anh em khng hay biết mầu nhiệm ny (để anh em khng tự cho mnh l những kẻ khn ngoan): l một phần dn Israel cứng lng mi cho đến khi ton thể Dn ngoại nhập gio, v bấy giờ ton thể Israel cũng sẽ được cứu độ, như c lời chp rằng: "Từ Sion c Ðấng Cứu độ sẽ đến m cất sự v đạo khỏi Giacp. V đ l giao ước Ta ký kết với họ, khi Ta xo bỏ tội lỗi của họ".

Xt theo Tin Mừng th họ thật l kẻ th nghịch v anh em, nhưng xt theo kn chọn, th họ l những người rất được yu thương v cc tổ phụ. Bởi v Thin Cha ban n huệ v ku gọi ai, Người khng hề hối tiếc.

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 93, 12-13a. 14-15. 17-18

Ðp: Cha sẽ khng loại trừ dn tộc của Cha (c. 14a).

Xướng: 1) Lạy Cha, phc thay người được Ngi dạy bảo, v gio ho theo luật php của Ngi, hầu cho họ được thảnh thơi trong những ngy gian khổ. - Ðp.

2) V Cha sẽ khng loại trừ dn tộc, v khng bỏ rơi gia nghiệp của Ngi. Nhưng sự xt xử sẽ trở lại đường cng chnh, v mọi người lng ngay sẽ thuận tnh theo. - Ðp.

3) Nếu như Cha chẳng ph trợ con, trong giy pht hồn con sẽ ở nơi yn lặng. Ðang lc con nghĩ rằng "Chn con xiu t", th, lạy Cha, n sủng Ngi nng đỡ thn con. - Ðp.

 

* * *

 

Bi Ðọc I: (Năm II) Pl 1, 18b-26

"Ðối với ti, sống l Ðức Kit, cn chết l một mối lợi".

Trch thư Thnh Phaol Tng đồ gửi tn hữu Philpph.

Anh em thn mến, miễn l Ðức Kit vẫn được rao giảng, đ l điều lm ti vui mừng, v ti sẽ cn vui mừng mi. V chưng ti biết rằng nhờ lời cầu nguyện của anh em, v nhờ ơn Thnh Thần của Ðức Gisu Kit gip sức, điều đ sẽ đưa ti đến ơn cứu độ, theo sự ti chờ đợi v hy vọng, ti sẽ khng hổ thẹn cht no, tri lại ti vẫn hon ton tin tưởng như mọi khi, v giờ đy, d ti sống hay ti chết, Ðức Kit sẽ được vẻ vang trong thn xc ti.

V đối với ti, sống l Ðức Kit, cn chết l một mối lợi. Nhưng nếu sống trong xc thịt ny đem lại cho ti kết quả trong việc lm, th ti khng biết phải chọn đng no. Ti đang lng tng trong hai điều ny: l ước ao chết để được ở với Ðức Kit th tốt hơn bội phần, nhưng cứ ở lại trong xc thịt th cần thiết cho anh em.

Một khi tin tưởng điều đ, ti biết rằng ti sẽ cn ở lại v sẽ lưu lại với tất cả anh em, để anh em được tấn tới v được hn hoan trong niềm tin, ng hầu anh em v ti m được trn đầy hin ngang trong Ðức Kit, bởi ti trở lại với anh em một lần nữa.

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 41, 2. 3. 5bcd

Ðp: Hồn ti kht Cha Trời, Cha Trời hằng sống (c. 3a).

Xướng: 1) Như nai rừng kht mong nguồn nước, hồn con kht Cha, i Cha trời con! - Ðp.

2) Hồn ti kht Cha Trời, Cha Trời hằng sống, ngy no ti được tm về ra mắt Cha Trời? - Ðp.

3) Ti nhớ lc xưa đi giữa mun người, ti đứng đầu đưa dn tiến vo nh Ðức Cha Trời, giữa mun tiếng reo mừng, ca ngợi.- Ðp.

 

* * *

 

Alleluia: Tv 147, 12a v 15a

Alleluia, alleluia! - Girusalem, hy ngợi khen Cha, Ðấng đ sai Lời Người xuống ci trần ai. - Alleluia.

 

Phc m: Lc 14, 1. 7-11

"Hễ ai nhắc mnh ln, sẽ phải hạ xuống, v ai hạ mnh xuống, sẽ được nhắc ln".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Luca.

Khi ấy, Cha Gisu vo nh một thủ lnh cc người biệt phi để dng bữa, v họ d xt Người. Người nhận thấy cch những kẻ được mời chọn chỗ nhất, nn ni với họ dụ ngn ny rằng:

"Khi c ai mời ngươi dự tiệc cưới, ngươi đừng ngồi vo chỗ nhất, kẻo c người trọng hơn ngươi cũng được mời dự tiệc với ngươi, v chủ tiệc đ mời ngươi v người ấy, đến ni với ngươi rằng: "Xin ng nhường chỗ cho người ny", bấy giờ ngươi sẽ phải xấu hổ đi ngồi vo chỗ rốt hết. Nhưng khi ngươi được mời, hy đi ngồi vo chỗ rốt hết, để khi người mời ngươi đến ni với ngươi rằng: "Hỡi bạn, xin mời bạn ln trn", bấy giờ ngươi sẽ được danh dự trước mặt những người dự tiệc.

"V hễ ai nhắc mnh ln, sẽ phải hạ xuống, v ai hạ mnh xuống, sẽ được nhắc ln".

Ð l lời Cha.

 

 

 

 

Trang ch